• Allmogejakt

”Bedrövligt att SRF får avgöra”

AktuelltPublicerad: 2013-01-17 13:47

(ANDRA UPPDATERINGEN)
– Bedrövligt!

Det säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund, om Förvaltningsrättens beslut att tillfälligt stoppa skyddsjakten på flyttvargstiken i Junsele.

Rätten anser att Rovdjursföreningen har talesrätt i frågan sedan föreningen överklagat skyddsjakten. Nästa steg är pröva beslutet i sig.

– Rovdjurspolitiken blir allt mer obegriplig. Det är bedrövligt att människor som inte alls är berörda av vargen ska kunna avgöra en sådan här fråga, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.


”Betraktare påverkar de som drabbas”
– Människor som bara är betraktare, och varken ekonomiskt eller känsloässigt berörs av vargen, påverkar tillvaron för de människor som tvingas leva med vargens härjningar, tillägger hon.

Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus vill inte kommentera Förvaltningsrättens beslut.

– Hon har inte tid att prata med dig just nu. Det är livat värre här förstår du, säger en kvinna när Jakt & Jägares reporter ber att få tala med Ann Dahlerus.

• Kan jag ringa senare?

–  Ja, du kan ju alltid försöka, säger kvinnan och lägger på.

Ovisshet för renskötarna

Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist Svenska Samernas riksförbund, SSR, konstaterar att förvaltningsrättens beslut ger ovisshet.

– Beslutet innebär för de drabbade samebyarna att ovissheten och skadebilden kommer att kvarstå. Vargtiken har ju rivet flera renar under den senaste tiden, kommenterar hon.

Nu finns inget skyddsjaktsbeslut.

– Vi är tillbaka till tiden då regeringsuppdraget gällde, alltså att försöka hålla varg och renar från varandra, konstaterar juristen på SSR.

Domstolen har insett att det är bråttom eftersom det handlar om egendomsförlust som drabbar enskilda under väntetiden. Därför har man gett Naturvårdsverket tid till den 23 januari att yttra sig.

– Skulle domstolen komma fram till att skyddsjaktsbeslutet var felaktigt är ju frågan hur mycket skador en enskild ska tvingas utstå. Blir det fallet kommer inte bara renskötare att drabbas utan andra grupper som också håller djur. Även jägare kommer att tvingas acceptera stora skador, säger Jenny Wik-Karlsson.

”Vi respekterar domstolens belut”
Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket:
– Vi respekterar naturligtvis domstolens beslut och stoppade omedelbart jakten. Sedan får vi se vad domstolen förväntar sig av oss. Jag vet inte om man kommer att ställa specifika frågor till oss eller om vi ska yttra oss över den klagandes skrivelse. Vi ska i alla fall ha yttrat oss till den 23 januari.
– Jag vet inte om domstolen nu först ska avgöra om Rovdjursföreningen har talesrätt eller om man redan har prövat den frågan, tillägger hon.

– Under det här tidsrummet som nu uppstått fram till vi får ett beslut från domstolen fortsätter vi dialogen med samebyarna för att minimera skadorna som vargen orsakar i enlighet med regeringsuppdraget vi tidigare fått, säger Maria Ågren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

61. Det är skillnad

2013-01-21 18:27

Jag följde ditt råd och googlade, det är skillnad på att överklaga NVV beslut hos NVV än att vända sig till förvaltningsrätten.
Det skulle vara intressant att se om förvaltningsrätten i de fall SJF överklagat dit sett SJF som sakägare. Det tror jag inte man gjorde.
Det kan vara en ledtråd...

60. Javisst Kerstin,

2013-01-21 18:26

Det är som jag säger, det är var medborgares rätt att överklaga myndighetsbeslut om man är sakägare. En viktig del av demokratin. Det är viktigt att respektera.
Skillnaden är bara om man är sakägare i lagens mening eller inte.
Ibland är det oklart, ibland inte, i det aktuella fallet krävs nog en hel del extensiv lagtolkning för att få SRF till sakägare.
Men den som har en lever får se. Under tiden utredning om sakägarskapet pågår betalar samerna priset.
SRF betalar som vanligt ingenting, det får andra göra.

59. Björn Isaksson!

2013-01-21 14:14

Ta och googla på ”jägareförbundet överklagar”, så kan du hitta fler ”rättshaverister som är missnöjda med myndighetsbeslut.

58. Varje medborgare har rätt...

2013-01-21 08:45

...att överklaga ett myndighetsbeslut. Det är en del av demokratin. Sedan utreds om den som klagat har talerätt. Det tar tid.
Det utnyttjas i många sammanhang av diverse rättshaverister.

57. Bedrövligt att SRF får avgöra

2013-01-20 17:49

Kan du säga men om ni som representerar sveriges jägare hade 10% av vargkramarnas energi och smarthet så vore det inte några problem ni har plötsligt fått jobb för det förtroende som medlemmarna har gett er upp till bevis annars finns det säkert andra som bara väntar att få möjligheten att fightas för våra jägare och alla andra som kräver att landsbygden som är den största regionen av Sverige också skall finnas som en politiskt som ekonomisk faktor i vårt land

56. ja

2013-01-20 17:48

Måste det inte gå att stämma dom för att dom hindrat skyddsjakten.helst på mångmillions belopp

55. 28an

2013-01-19 15:25

hoppas och tror att den används snart. men då kanske dom överklagar det också och nån stackare får sitta inne längre än mord på en människa

54. Stoppa aktiviteter

2013-01-18 19:04

3.000 rovdjursanhängare kan stoppa det staten via länsstyrelsen beslutat om.
Varför kan då inte 400.000 jägare stoppa vargvalpsutsättningen, betyder det att våra organisationer är helt tandlösa eller?

53. Det här gäller inte bara skyddsjaktsbeslut

2013-01-18 19:03

Om SRF får överklaga Naturvårdsverkets skyddsjaktsbeslut innebär det att alla myndighetsbeslut kan överklagas om man bara är fler än 3000 personer och representeras av en förening.
Finns mycket för JRF att överklaga.
Sen kan vi skapa en massa föreningar här ute på landsbygden och överklaga allt som vi inte vill ska ske. Dessutom kan vi överklaga alla miljötillstånd som meddelats till storföretag. Bara för att det ska gå sämre för dom och deras börsvärde minskar. På det viset kommer det att slå mot pensionssystemet och ALLA får vara med och betala kalaset. Inte som idag bara landsbygdsborna.

52. #48 Silwer Fang

2013-01-18 16:53

Sänd ett email till Irene Hedlund Irene.Hedlund@lansstyrelsen.se, enhetschef inom Länsstyrelsen i Västernorrland, och be om ett intyg att avlivning skett. Tyvärr så är jag inte tillräckligt insatt i vilken typ av dokument detta skulle kunna vara men jag tar för givet att kroppen har skickats till SVA för obduktion o.s.v. Be därför LST om ett sorts dokument som bekräftar verkställd avlivning, det skulle kunna vara att LST/SVA sänder dig en kopia på exempelvis "mottagningskvitto" där det framgår plats, datum, tillvägagångsätt, kön, etc... för avlivningen.

51. Stoppa aktiviteter

2013-01-18 16:36

3.000 rovdjursanhängare kan stoppa det staten via länsstyrelsen beslutat om.
Varför kan då inte 400.000 jägare stoppa vargvalpsutsättningen, betyder det att våra organisationer är helt tandlösa eller ???

50. Kerstin fredin

2013-01-18 14:48

Era organisationer har ju tidigare i debatten på fb att ni endast är ett gäng rasister, så vore jag du skulle jag vara tyst om demokrati eftersom ni talar om att skjuta oliktänkande människor.

49. Mikael M inlägg 28

2013-01-18 14:48

Det är helt rätt som du skriver att de som är berörda av ett myndighetsbeslut skall ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i högre instans. Men tidigare har man inom rättsväsendet varit mycket strikt vid bedömningen av vem som är sakägare i ett ärende.Allmänt tyckande som i inlägg 31 har inte ansetts vara skäl nog:
"Som skattebetalare är de ekonomiskt berörda. Och att de är känslomässigt berörda torde det inte finnas några tvivel om."
Och Förvaltningsrättens beslut att anse 3000-4000 medlemmar som något slags allmänintresse öppnar upp för att allehanda beslut kan överklagas av dem som anser sig vara känslomässigt berörda.

48. #26,#29

2013-01-18 12:54

Hur vet vi att hanen är skjuten? Har ni sett någon bild, något bevis på att den är skjuten?? Jag har inte sett någon bild på hanen!

47. Det går bra utan jaktkort! ; )

2013-01-18 11:16

Det är absolut helt OK att gå ut när man vill utan jaktkort...

46. Nisse F!

2013-01-18 10:17

Jag har betalat jaktkortet vartenda år fr o m 1984! Det betyder dock inte att jag varje år varit ute med bössan, men genom att ha jaktkortet betalt så har jag haft friheten att kunna fatta beslut om jag vill gå ut när jag vill, utan att fundera över om jaktkortet är betalt eller inte.

45. JRF, Överklaga stoppet

2013-01-18 10:17

Nu skall JRF överklara hos Förvaltningsdomstolen belutet att stoppa jakten på varghybriden i Junsele. Hänsvsning finns och stöd i Riksdagebeslut att ingen vargettablering får finnas i Renskötesleområdet, därför skall stoppet överklagar och jakten återupptas. HANDLA OCH SKRIV INTE BARA HÄR, LEDARNA I JRF. Varje Svensk är sakägare och kan överklaga då vi alla är ägare av statliga mark inom Fjällrenskötseln.

44. Hyllar de demokratiska principerna?

2013-01-18 10:17

Och sedan så finns det de som nyttjar/missbrukar det in absurdum.

43. Hoppsan! Löst jaktkort?

2013-01-18 09:53

Har KF blivit jägare på gamla dar? ; )

42. Det är

2013-01-18 09:36

bedrövligt skriver Solveig Larsson,men man måste nog samtidigt tycka att det är bedrövligt att de båda Jägarorganisationerna låter sig köras över av rovdjursföreningen med 4000 medlemmar.
Hur är det egentligen ställt med kunskaperna i JRF o SJF som ska representera en organistion om mer än tvåhundratusen anslutna personer.
Ja det är bedrövligt, absolut!
Att SJF vill ha varg och att JRF arbetar för 0-version frilevande varg det vet vi. Jag har tyvärr inget bra recept annat än att se vilka riksdagspartier, tjänstemännen/representanterna i NVV, SNF och RF tillhör. Jägarkåren måste använda sig av politiska påtryckningar inför valet.

41. Överklaga igen

2013-01-18 09:35

Nu borde det gå att överklaga att jakten stoppades, eller kan det vara så ensidigt att det bara skall gynna vargen

40. Viktigt med synpunkter

2013-01-18 09:35

Det är jätteviktigt att vi har ett förbund som motsäger sig frilevande varg, det är den viktigaste frågan som måste fram i alla lägen i tal och skrift.Vi vinner inget på att hålla på att dribbla med siffror hit och dit utan måste stå upp för förbundets ståndpunkt. Sen får det bära eller brista.Ni ser vilka framgångar vargkramarna gör som bara har ett mål och det är att öka vargens antal. Det är dags att ta alla slagna och attackerade djur och lägga dessa utanför dörren hos länstyrelserna det är enda sättet att få upp ögonen även för en vanlig svensson som inte läser om vargens framfart.Har träffat på folk som inte visste att det fans frilevande varg i sverige

39. Så här är det

2013-01-18 09:35

Spelar ingen roll vad vi tycker som inte vill ha varg. Enda sättet att få stopp på eländet är att vi genom jägar org samlar oss och skiter i eftersök, kör karavaner på helger och slutar jaga vildsvin. Har förståelse för de som vill jag men om vi bara la ner allt ett år skulle det bli kaos. Jag ska göra detta men en ensam man når inte så långt. Kan inte JRF hitta på något Svenljunga gruppen försökte men tyvärr så är de ju inte drabbade och därför valde de att gå Centerns väg. Jag vet att Solveig mfl kämpar på men vi är för få som sätter oss mot rovdjurspolitiken

38. Mikael Moilanen inlägg 28!

2013-01-18 09:33

Det hedrar dig att du försvarar de demokratiska principerna, men vore det inte på sin plats att du också talade om att SRF inte får ett öre ifrån Viltvårdfonden, dvs den fond där betalningen för mitt och andras jaktkort hamnar?

37. 21. Janne Josefsson

2013-01-18 08:36

Såg avsnittet om fattiga barn i Sverige och Rädda barnens och Majblommans dribblande med statistik. Allt med tanken på att få in pengar till sina organisationer.
Parallellen till Mikael Karlsson och Naturskyddsföreningen är slående. Det gäller att skrika högt med jämna mellanrum för att få in pengar. Se även på SRF,WAS,APU m,fl de säljer prylar och kurser på sina sidor. Grejen är att ha en bra symbol som den "utrotningshotade" vargen och skapa ett engagemang runt den bland de inte drabbade stadsborna. För dessa stadsbor funkar ett medlemsskap i WAS eller SRF som ett billigt miljösamvete och intäkterna ökar för den innersta kärnan av dessa föreningar.
Kan man dessutom skapa en ond motpart som den store stygge jägaren eller den ondskefulle skotermarodören lappen. Ja,då ökar kassan ännu mera.
Utöver detta har vi myndighetspersonerna vid Naturvårdsverk och Länsstyrelser plus forskarna som har rovdjuren som sin försörjning.
Den tredje gruppen som tjänar på detta är mer anonym och sitter tyst i ett hörn och småler. Den består av skogsbolag, kraftbolag och gruvbolag som myser över att vargdebatten kvävt den övriga miljödebatten i Sverige och flyttat "ögonen" från dem själva.
Dessutom har den ju säkrat att naturvårdsorganisationer, samer och landsbygdsbor inte kan samarbeta och lyfta fram viktiga miljöfrågor.
Tänk om Janne Josefsson kunde granska denna treenighet:
Den Svenska Rovdjursnäringen.

36. Till Av håll er till faka 23

2013-01-18 08:36

Du lägger väldigt stor energi på berörd.Det har jag varit ända sedan barn,och till och med ända in på benmärgen som 8 åring (tolka det efter ditt tycke som du vill på vad jag menar med det)...

Jakten är sedan för mig nedlagd,och jag hade turen att få jaga opåverkad av vargens härjningar,vilket som andra inte haft.

Idag bor jag som dom flesta vet här i thailand,jag påverkas fortfarande av vargens härjningar dels att jag har släkt o vänner som bor i dom vargtätaste områdena,och sen vill naturligtvis min thailändska familj till sverige o plocka bär även jag faktist också ,samt fiska lite varstans , jag har skjutit på detta nu i 2 år på att åka hem till sverige med familj,För att jag anser att riskerna är allt för stora att springa omkring i dom svenska skogarna och insjöarna,då jag är övertygad att vargstammen är högre än vad som verkligen presenteras.

Den svenska friheten har rubbats på alla plan ,SRF är en bidragande orsak till detta likaså nvv,lst,snf.. M.FL.

Det är tragiskt det som sker i sverige just nu.

35. Ny tid

2013-01-18 08:35

SNF, ROF och EU visar att den svenska folkvalda regeringen är satta på undantag. Ny tid, lobbyisternas, startdatum jan 2013.

34. 31

2013-01-18 08:35

Som skattebetalare är de ekonomiskt berörda. Och att de är känslomässigt berörda torde det inte finnas några tvivel om.

33. # 23 " Håll er till fakta

2013-01-18 08:35

Har Du fått tillräckligt med svar ?

32. Är det det här ...

2013-01-18 08:35

...som regeringen menade med att skyddsjaktsförfarandet skulle bli smidigare och snabbare?

Hur kan förvaltningsrätten stoppa ett pågående godkänt skyddsjaktsbeslut som EJ går att överklaga, för att utreda om NVV har agerat på ett regelrätt sätt ?

Skall det hastas fram något nytt oigenomtänkt lagförslag för att passa SRF: dröm om okontrollerad vargtillväxt ?

Se upp nu, för det handlar inte enbart om rödluvans framtid, utan om SRF:s möjlighet att överklaga ALLA framtida skyddsjaktsbeslut.

SRF har tydligt visat att en fullständig kontroll över ALLT som rör förvaltningen av rovdjur, står högst på önskelistan.

Till vilket pris som helst, alla skall tydligen underkasta sig deras fanatism.

Nej låt istället representanter för de som drabbas av varg vara behjälpliga till NVV och LST i skyddsjaktshandläggandet.

31. Hybrider

2013-01-17 21:50

Knepigt alla gorma rädda den svenska vargen, okej visa mej den svenska vargen så är den enda som ska leva. resten finsk ryska hybrider har inget att göra swe o grannlandet blir ju o drabbat.

30. 23

2013-01-17 21:50

På samma sätt representerar bl.a. SRF sina medlemmar i hela Sverige.

Kommentar:
Jo, men är de berörda?

29. Vilket jidder

2013-01-17 21:21

För ett bra tag sedan slog jag vad om en kopp kaffe att "rödingen" skulle gå segrande ur denna strid. I och för sig har hon blivit av med sin partner, men det ordnar man nog ganska lätt.
Vi får se om det blir valpar eller inte. Det är väl i dagsläget det mest troliga.

28. Skulle vara kul

2013-01-17 21:20

Om Mikael kunde få till Bandade intervjuer med Maria Ågren, Lena Ek och ev. Eskil Erlandsson om deras inställning till hur SRF agerar. Tycker de att det är ok att SRF tänjer på de demokratiska spelreglerna till det yttersta för att få igenom sin vilja. Det finns inga gränser för vilka metoder som måste till, allt är ok för dem. Det mest suspekta är att det är föreningens hatobjekt nr.1som står för finansieringen. Detta genom en avgift som staten tvingat på oss jägare. Vi tvingas med andra ord betala för vår egen undergång. Nu har det visat sig att SRF inte drar sig för att ge sig på alla som har en avvikande åsikt i rovdjursfrågan, oavsett om det är ministrar eller generaldirektörer. Det är alltså inte bara jägare och övrig glesbygdsbefolkning som står i skottgluggen. Det kanske är på tiden att se över om inte denna suspekta förening med ett par tusen medlemmar får ta och försörja sig själva. Det måste vara ett systemfel när de är så nedlusade med andras pengar att det finns obegränsade resurser att driva juridiska processer.

Svar direkt:
Man kan ha synpunkter på att jägarnas pengar, inbetalda till Viltvårdsfonden, används till saker som många jägare tycker står i motsatsförhållande till jakten. Men lika fullt vill vi inte ha ett samhällssystem där människor inte kan överklaga beslut fattade av myndigheterna. Är lagar och regler fel, måste man jobba i demokratisk ordning för att få dem ändrade.

Mikael Moilanen, reporter

27. Visst är det komiskt !

2013-01-17 21:11

Nej ! Det är inte komiskt !
Jag lider med alla drabbade !
Samtidigt som de som har befogenhet att ta beslut för jakt gömmer sig och parrerar med småbeslut,när kritik kommer från något håll ! När sedan jakten blir tvingande blir det svårt att hitta vargarna ! Se på Ryssland ! Där är det krig mot "gråben" !!

26. Det var ju snopet...

2013-01-17 19:41

...vad gör vi nu med den skjutna hanen? Svensk Vargförmedling kanske ordnar en ny? Annars kan det ju inte bli några valpar?
HAHAHAHA kan inte annat än att skratta åt eländet

25. konspiration?

2013-01-17 19:41

NVV måste verkligen ha fått kämpa för att få jakten på hybridtiken att dra ut på tiden så att srf hann få fingrarna ur och överklaga...

24. Med tiden...

2013-01-17 19:41

kommer den exploderande vargstammen i Sverige tydligt visa vad de odlat. Redan nu dyker varg upp överallt i landet så antalet ökar nog fort.
När (inte om ) första angreppen på människor sker blir det deras ansvar. Då kommer deras rätta ansikte att visas.

23. Hur kan hon då få

2013-01-17 19:41

driva vargfrågorna i Dalarna och Värmland?

Svar direkt:
Hon är förbundsbas för JRF och vald att representera sina medlemmar i hela Sverige.

22. Redaktionen

2013-01-17 18:50

Hon jagar i Västerbotten men bor hon där?

Svar direkt:
Ja.

21. Janne Josefsson

2013-01-17 18:49

Visade igår i Uppdrag granskning hur BRIS mfl organisationer använder sig av lögner och förvanskade fakta för att få in pengar. På samma sätt arbetar SNF, SRF WWF m. fl. Pengarna används sen till att högavlöna S.k generalsekreterare tjänstemän och lobbyister som bevisligen gör ett "värdefullt" jobb så att de fortsatt kan göda sina chefer!
Vi jägare, djurägare, samer fäbodbrukare m fl måste lära oss att samhället har utvecklats så att man inte klarar sig på att hederligt redovisa argument. Vi måste helt enkelt sänka oss till motståndarnas nivå!

20. Ja du Solveig

2013-01-17 18:31

Solveig Larsson säger:
"Det är bedrövligt att människor som inte alls är berörda av vargen ska kunna avgöra en sådan här fråga,
Människor som bara är betraktare, och varken ekonomiskt eller känslomässigt berörs av vargen, påverkar tillvaron för de människor som tvingas leva med vargens härjningar.

Min fråga och kommentar: Hur många av er som skriver här är direkt berörda av den aktuella vargen? Hur har Solveig drabbats av den aktuella vargtiken som privatperson? Det har hon inte, men hon försöker påverka besluten om den aktuella vargen. Något som hon säger att man inte ska göra.

Solveig: Vi är alla betraktare som ekonomiskt berörs av vargen genom att vi via skatten finansierar både rennäringen och vargpolitiken. Alla vi som engagerar oss i frågan är känslomässigt berörda på ett eller annat sätt.

Redaktionell kommentar:
Solveig Larsson jagar i Västerbotten, vilket är ett av de län flyttvargens revir berör.

19. jean-fracois brakeland

2013-01-17 18:29

Kan det vara så här det går till? Läste på svenskjakt sidan om den här mannen inte undra på att det luktar illa om eu-beslut om vargarna

18. Här är det livat värre ...

2013-01-17 18:28

... uttrycker sig en kvinna på SRF. Vad finns det för anledning att fira? Att man än en gång lyckats djävlas med landsbygdens folk? Att man kan visa sina få anhängare sin formidabla handlingskraft? Att man återigen kommer att synas med pressreleaser i stor sett vilket media som helst?
Det är smart att ha högt uppsatta jurister i varglobbyn (Alhem). Men det är också den enda skillnaden mellan SRF och exempelvis fanatiska rörelser som Rote Armee Fraktion. Juridik istället för bomber. Ni kanske minns de västtyska terroristerna, som sprängde och kidnappade folk i Europa på 1970-talet.
Lustigt nog, är det så med dessa asfaltriddare att dom inte gärna vill ha grävling under sitt torp när dom några gånger under året besöker vischan. Grävlingen önskar man gärna få bort Men varg inpå knuten det är något annat det!
Jan Bergstam på SRF har ännu inte svarat på min frågor om Naturskyddsföringens manipulerade enkät, som man gärna hänvisar till i olika sammanhang.

17. Nu är det slut!

2013-01-17 18:27

Hur länge ska vi behöva hunsas så här?

16. Hur

2013-01-17 18:26

kan tiken vara så viktig om det finns valpar på gång som ska sättas ut??? Är de ett andrahandsval, och hur genetiskt bra är det att sätta ut dem isåfall?

15. Nåja..

2013-01-17 18:26

§28 gäller väl fortfarande, och även i detta läget, eller ?
Skjut hybriden om ni kommer på henne att jaga eller mumsa ren i så fall, så får vi slut på den här löjliga historien någon gång.

14. Du ska inte

2013-01-17 16:55

bita den hand som föder dig är ett gammalt ordspråk. SRF har nu bitit en hel hög med händer. Jag förmodar att Maria Ågren på NVV känner sig överkörd. Lena Ek borde som minister tycka att det liknar f-n då hon uppenbarligen inte har något att säga till om. Maken till obstinata och rabiata människor får man leta efter. SRF har tidigare visat prov på sin empatilöshet och att de till vilket pris ska ha igenom sin vilja. Nu har de lagt i en växel till i och med sina anmälningar till höger och vänster, och jag undrar om dom inte har skitit en lök nu. Det borde inte gå att förnedra hur mycket folk som helst, speciellt inte sådana som tycker att de har makt. Den som lever får se

13. Logiskt!

2013-01-17 16:55

Den förstatanken som kommer när man läseron Förvaltningsrättens/Rovdjursföreningens agerande är vilka relationer finns mella dessa båda organisationer?
Hur många ansvariga tjänstemän på Förvaltningsrätten är medlemmar i Rovdjursföreningen. Har Elin Vidlund och Ann Dahlerus några band? Tankar som kommer när man bor Dalarna där vår länsstyrelse har många tjänstemän som är med i Rovdjursföreningen eller har nära personliga kontakter. Det finns riks-och miljöåklagare som är rovdjursfanatiker - så varför inte.
Det myglas i hela vårt samhälle, för några veckor sedan avslöjades att de experter som drev kampanjen för vaccinering mor livmodercancer var betalda av läkemedelsindustrin.
Vi som försöker leva på landsbbygden ska nog inse att att inte vara rovdjursfrågan utan hela vår tillvaro bestäms av människor som inte har med oss att göra, men som har makt pengar och INFLYTANDE. Vi fick tidigare lära oss att "mygel" är något fult, men nu är det socialt riktigt och rumsrent och kallas "lobbying". Likt förbannat är det att gå runt våra demokratiska spelregler.

12. Jag har en fundering......

2013-01-17 16:42

Jag har studerat bilden av denna s,k genetiska viktiga vargen som uppehåller sig i Junsele, har även ett foto på en exakt lika "varg" som har ett koppel på sig, där en rysk gränsvakt poserar.
Jag är ingen expert, men enligt någon finsk person vid namn Granqvist och någon rysk vargkännare så är detta en blandning 50% laika 50 %hund?
Jag undrar finns det ingen möjlighet att våra jägarförbund bjuder in dessa 2 herrar och lägger fram fakta och sakbevis som slår hål på denna lögn om att denna s,k varg inte är genetisk viktig som SRF och SNF påstår?
För finländarna och ryssarna anser ju att detta är en hybrid och skjuter ju bort dessa i sina länder.
Varför håller då Sverige på och slänger ut miljontals kronor på detta hunddjur?

11. Förlorare

2013-01-17 16:23

I denna cirkus är förutom vargen de drabbade som nu totalt tappat respekten för politiker, rättsväsendet samt inblandade myndigheter. Förstår de inblandade inklusive de som överklagat att de tänt på en krutdurk?

10. Det är mycket...

2013-01-17 16:22

..som är bedrövligt...
SJF är det, att vår förbundsordförande sitter med i en "varg"kometen utan att reservera sig är det...
Vad mer är bedrövligt...
Städa och se till att hålla rent framför egen dörr först Solveig...
Sen förstår jag inte vad förvaltningsrätten ska lägga in för parametrar för att dödsdomen ska dras tillbaka...
Varg ska inte va bland renarna...

9. Total hänsynslyshet

2013-01-17 15:55

Är det så att man firar en seger när man kör över människors rätt att existera och driva en näring och dessutom ett ursprungsfolk? Vad är det för lekstuga.
Nu är det ju uppenbart: SRF skyr inga som helst medel för att rädda vargen. De är helt likgiltiga för hur många människor som får sina liv förstörda. Det finns INGET viktigare i välden än VARGEN.
Man kan förstås inte säga orden hjärntvättad sekt högt men man får väl tänka tyst inombords.

8. Varför avbryter man???

2013-01-17 15:55

I Naturvårdsverkets beslut framgår att skyddsjakt får genomföras direkt även om någon överklagar beslutet. Men ändå så väljer man att avbryta. Var allt det här planerat från början enbart för att dra ut på tiden?

7. Att såga av grenen man sitter på..

2013-01-17 15:54

Det här kommer resultera i några goda saker:
De "goda" (balkongbiologerna) verkar inte så goda och de "onda" (berörda) är i verkligheten inte så onda. Detta medför att myndigheter tar sitt förnuft i fånga och slutar lyssna på en bevarandesida som inte har verkligheten på och i sin agenda.
Vi har nog en bättre vargförvaltning inom kort och då kommer det att vara färre vargar i Sverige, TACK SNF och SRF för det!

6. Fint ska det vara!

2013-01-17 15:54

4500 medlemmar ca: och en generalsekreterare. Tror de att de är UN?

5. Värre...

2013-01-17 15:54

Det är betydligt värre än "bedrövligt" att rovdjursföreningen nu har stoppat jakten på den skadliga Ryska varghonan.
Hur kan ren liten, liten sekt tillåtas stoppa jakten? Skandal...

4. Svenskt rättsväsende...

2013-01-17 15:54

...har länge varit i gungning och är ytterst bristfälligt. Detta framgår helt klart av att rätten låter sig påverkas av SRF, en förening för extremister, knappt 4000 st. De är fullständigt verklighetsfrämmande utan empati. Man undrar hur detta egentligen har gått till? BEDRÖVLIGT ÄR ORDET.

3. Helt otroligt!!

2013-01-17 15:53

Hur kan en extremistgrupp på runt 3 000 personer, varav många familjemedlemmar och barn, ha någon talesrätt i frågan?
I mina ögon tar de varje tillfälle att förstöra närmiljön för landsbygdboende. Denna grupp saknar helt mänsklig empati eller empati för andra djur än vargen.
Dom är då rent fantastiska på att skapa varghat iaf

2. Det förakt...

2013-01-17 15:52

...jag känner för Rovdjursföreningen och deras medlemmar överträffas inte av något - charlataner och förvirrade personer befolkar deras medlemsmatrikel...

1. Bedrövligt?

2013-01-17 15:52

Jag tycker det är gränsande till kriminellt!
Tror inte något av jägareförbunden skulle lyckas få igenom något liknande om man engagerade sig i en fråga som man inte berördes av men intresserade sig för.
Dax att revidera lagen!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB