• Pinewood

”Carlgrens förhalande kör förtroendet i botten”

AktuelltPublicerad: 2008-11-21 15:45

Miljöminister Andreas Carlgrens tystnad och förhalande av licensjakt på varg får en högt uppsatt tjänsteman inom Naturvårdsverket att ta bladet från munnen. 
– Människors förtroende för myndigheternas vargförvaltning är körd i botten. Det finns konkreta förslag på hur situationen skulle kunna förbättras, men miljödepartementet tiger bara i frågan, säger tjänstemannen till Jakt & Jägare

Det ringer mängder med människor som är förtvivlade till den här tjänstemannen. Vederbörande har nu börjat säga åt människor att kontakta miljödepartementet, det är där bollen ligger.
– På jordbruksdepartementet är man nog med på noterna och tycker att vi bör ha vargjakt redan i vinter, men på miljödepartementet tiger man bara, säger tjänstemannen.

För lågt i tak på miljödepartementet
Det finns inte sådan takhöjd på miljödepartementet att tjänstemannen kan stå för kritiken öppet.
– Det kommer att bli ett djävla tryck på Naturvårdsverket från miljödepartementet, att de har en så uppstudsig tjänsteman.
Bakom det här utspelet ligger det faktum att Sverige förra året hade 19 kvalitetssäkrade vargföryngringar. Riksdagens etappmål är satt till 20.
– Samtidigt som vi hade 19 föryngringar hade vi också ett antal vargar som bildat par. Forskarna räknar med att 70 procent av paren får valpar. Det betyder att vi har minst 25 föryngringar redan i år. En del tjänstemän har velat vara försiktigt och då har de sagt att vi har mellan 23 och 25 föryngringar – vilket de fått skarp kritik för.

Glesbygden tappar förtroendet
Tjänstemannen pekar på att många människor i glesbygden inte har något som helst förtroende för den svenska vargpolitiken.
– I det här läget finns en utredning av Åke Pettersson där man lägger fram konkreta förslag på hur man skulle kunna gå vidare nu. Det skulle kunna rädda den lilla spillra av förtroende som finns, men miljödepartementet bara tiger, säger tjänstemannen till Jakt & Jägare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Menlös och inkompetent miljöminister!

2008-12-01 09:57

Innan det av riksdagens fastställda delmål av vargstammens storlek har uppfyllts, kan jakt på varg inte komma ifråga... så har det sagts från miljödepartementet.
Detta är inget annat än rent och skärt nonsens. Själva grunden för den nuvarande regeringens rätt att regera, gavs i en programförklaring före valet 2006. Ett antal idéer och frågeställningar som gavs för att få svenska folkets förtroende, och dess röster!
Det är mycket märkligt att miljöministern inte tycks fatta att det faktiskt är fullt möjligt att lägga en proposition där man begär att riksdagens gamla delmål helt enkelt ska glömmas. Har sossarna någon hållhake på Carlgren, eftersom han så benhårt håller fast vid ett beslut, som fattats av en annan regering i en annan tid?
Tänk om Reinfeldt skulle säga samma sak om A-kassan? Nää, det kan vi inte göra något åt eftersom Göran Persson redan klubbat genom ett beslut....
Det är hög tid att alliansen uppfyller sina vallöften på jaktdomäner. Och det innebär naturligtvis även jakt på sträckande morkulla i juni!

19. Javisst, 7mm RM Varmint

2008-11-28 16:01

Det vore ju kanon om helt kunde slippa vargen, eller som Kenneth säger ha den inhägnad vore ju allra bäst.
Visst finns den risken du påpekar, men jag tror inte den är stor.
Tyvärr tror jag att vi sannolikt aldrig mer blir kvitt vargen i det fria oavsett hur mycket vi bråkar.
Det är kanske så att vi får nöja oss med att tunna ut beståndet och sprida det.
Tyvärr tror jag att det finns två mardrömsscenarion att välja på om inte går SJF:s väg utan tvärvägrar.
Vargarna utrotas eftersom ett barn har angripits.
Ingenting händer, situationen bara förvärras och varglänen blir helt förstörda jaktligt, det verkar vara ryggmärgsreflexen från politiken när den angrips...
Det är inte lätt det här och ingen har väl facit och det dröjer nog innan vi får det.

18. Bjärven

2008-11-28 10:38

Låt oss ponera att de 15 föryngringarna över hela Sverige blir verklighet om nåt år, men att det sedan troligen visar sig att även det är för många och omöjliggör jakt med hund över de flesta marker.
Hur stor trovärdighet tror du då SJF får hos de ledande när de ändrar sig till tio i stället efter att i flera år hävdat att 15 kan vi tåla och acceptera?
Just därför vore det bättre om även SJF gick ut med att vargarna skall hållas så kort som möjligt så att den svenska jakten kan fortskrida som det kulturarv den är.

17. Kenneth!

2008-11-27 17:44

Jag håller med dig, det vore bäst att ha dom inom lås och bom!
Tyvärr tror jag inte att vi kommer att nå dithän eftersom det här är en politisk fråga där politikerna är under starkt tryck både från EU och andra påtryckare.
Med lite diplomati och politiskt manövrerande, hur konstigt det än kan kännas tror jag att vi kommer längre än att kräva sådant som från början är dödsdömt.

Det enda som skulle kunna starta en massiv motrörelse i breda folkliga lager är troligtvis ett angrepp på ett barn, vilket Gud förbjude. Björnangrepp på vuxna män, jägare och skogsarbetare tycks ju inte ha haft någon som helst betydelse för hur avskjutningen på björn ska ske.

Jag tror däremot att det finns en viss möjlighet att komma ner från dagens 25 föryngringar på en väldigt koncentrerad yta och kanske ha 15 föryngringar över hela landet. Det blir ingen ideal situation, helt klart, men den är dock betydligt bättre än den nuvarande, framför allt för varglänen.

16. Självklart Bjärven

2008-11-27 10:07

Visst finns fler frågor.
T.ex. denna. Med 15 föryngringrar av varg, hur många vargar betyder det totalt som är lösa i landet?
De som då får trycket, eller förmånen, att hysa en vargföryngring, kan de släppa sina hundar lösa?
De som bor kanske 3 mil ifrån en konstaterad föryngring (revir) kan de med gott samvete släppa sina hundar lösa?
Vad händer med vår älgstam, som skogsbolagen vill decimera till en vinterstam om 4/1000 Ha, med 15 vargrevir?
Håller du hellre på vag diplomatisk väg, före rak ståndfast över tiden, eller vad?
Nej, du har alldeles fel Bjärven, 15 föryngringar är mycket mer än acceptabelt.
Däremot kan vi i Sverige hålla ett mycket högre antal vargar inom hägn som får utbyte av den ryska vargstammens gener så ofta forskarna anser det nödvändigt. Att låta dem löpa lösa i vår härliga svenska natur är bara dumt.

15. Vakna, miljöminister Carlgren

2008-11-27 10:06

En varg angripen hund i Orsa den 23. Desutom föföljd av varg från skogen, är nästa atack som många inte tror på. inte så långt borta även på vi människor. En jakthund dödad den 25 i Forshaga Kommun. Berörda organisationer måste nu samsas och gemensamt slå näven i bordet och på skarpen pådriva att ta mig f-n så ni som sitter i regeringsorganet berörande natur får lyssna på vad vi har att säga. Och inte sitta och prata med kluven tunga. Utan handla nu!? Vi finner oss ej i detta längre. Det måste väl finnas någon vettig peron i regeringsställning som förstår vanlig svenska. Påkalla vår statsminsters intresse av vad som behöver göras.
Förhoppningsvis så talar han allvar med minister Carlgren. För något måste hända OCH DET NU!

14. Vaken?

2008-11-26 14:39

Jaa, det har jag varit hela tiden.
Jaktledaren var jakvårsdkonsulenten från SJF.
Jakten beviljades av Naturvårdsverket.
Delad börda borde varit att man i stället beviljat SJF:s begäran om skyddsjakt på vargar där det finns för många.
Jag försöker vara vaken för alla fakta.
För övrigt anser jag fortfarande att 15 föryngringar spridda över HELA landet räcker.
Fler frågor?

13. Sluta att vara bussiga

2008-11-24 17:38

Jag tycker att vi jägare ska sluta att vara bussiga! Om vi inte jagar björn, vi ställer inte upp på skyddsjakt av ulv eller lo...
Vi låter rovviltstammarna växa ohämmat i stället! Undrar hur långt det skulle gå innan staten ber oss jägare att ställa upp på bred front! När elendet har fått växa ohämmat så kan vi jägare ställa krav, annars ställer vi inte upp! Vi gör som vi vill, annars ställer vi inte upp!

12. Re: Bjärven

2008-11-24 17:37

Rialavargen är skjuten! Jaktledare var?
Jakt beviljad av? "Delad börda"?
Dags att vakna?

11. Bra, John E Mårdner!

2008-11-24 13:15

Jägareförbundet är väldigt blanka, man får en känsla av att dom, förbundsleningen, vill att vi ska ha fler och inte mindre vargar. Dom kanske tom är för ytterligare utplantering av varg?

10. Gnölande från Mårdner

2008-11-24 13:15

Det är ett evigt gnölande på SJF från Mårdner. Har du inet annat att tillföra debatten än detta eviga hackande på SJF?
I år har SJF begärt allmän jakt på varg, nu senast begärt jakt på 18 vargar, har detta undgått dig helt?
Det tror f-n att det måste finnas vargar i Västerbotten för att trycket på de värst drabbade varglänen ska minska.
Eller tycker du att Västerbotten ska vara vagfritt och att den orimliga koncentrationen i varglänen ska kvarstå.
Troligtvis vill du utrota varenda vargusling!
Det vill jag också, men har insett att det aldrig kommer att ske!
Om våra jaktkamrater i "Vargland" ska få en någorlunda dräglig tillvaro måste övriga landet vara beredda att dela rovdjursbördan.
Det är vad Jägareförbundet tror och jobbar för, 15 föryngringar över hela landet!
Om du nu är så missnöjd med förbundets arbete och organisation är det väl lämpligt att du går ur förbundet.
Om det vore så eländigt som du påstår så skulle betydligt fler medlemmar lämna förbundet, men du kanske inte har hört talas om representativ demokrati?
Det finns konkurrems till Jägareförbundet, nämligen Jägarnas Riksförbund.
Kontrollera om det förbundets idéer passar dig bättre, oavsett dom gör det eller inte så bör du snarast lämna SJF.

9. Ingen röst på centern

2008-11-24 09:07

Det blir ingen röst på centern nästa val! Det är slut med det nu!

8. Bilda opinion

2008-11-24 09:07

Miljöministerns uttalande, ingen licensjakt på varg i vinter, är inte förvånande. Det är mycket troligt att sittande regering förhalar beslut om licensjakt på varg i avvaktan på ev regeringsskifte för att slippa ansvaret, ett ytterst olyckligt ställningstagande då vi med vetskap och erfarenhet från förra regeringens oförmåga till handling i rovdjursfrågorna ledde till förödande konsekvenser i de sk varglänen. Vilket innebär att opnionsbildande aktioner måste ske i hela landet. Som jag skrev i en artikel i Västerbottens Folkblad för någon dag sedan, kan vi lita på Svenska Jägarförbundet?
Svaret är ett obetvingat nej, det kan vi inte.
Jakten och viltvården är en av Sveriges största folkrörelser och som sådan måste jägarkårens folkvilja och åsikter respekteras liksom arbetarrörelsen, idrottsrörelsen m fl.
Indirekt kan vi säga att jakten berör närmare en miljon röstberättigade människor och naturligtvis ska jägarkårens åsikter komma till tals på ett sådant sätt att politikerna förstår att jägarkåren är en maktfaktor att ta hänsyn till. Det är dags att jägarkåren tar bladet från munnen och startar opinionsmöten över hela landet.
Svenska Jägareförbundet sitter på två stolar då förbundet inte är ekonomiskt självbärande utan måste förlita sig på statens anslagsmiljoner för att upprätthålla sin verksamhet. Krasst uttryckt - man biter inte av den hand som föder den!
Anders Carlgrens ställningstagande innebär med största sannolikhet att hans parti tappar röster.
Vi får hoppas att jordbruksminister Erlandsson har klokare tankegångar då jakträtten i Sverige är lagbunden till markägande, inte till medlemsskap i Svenska Jägareförbundet som många medlemmar/jägare i tycks tro.
Jag vill därför uppmana alla delägare i viltvårdsområden, jaktklubbar, jaktlag som är anslutna till jaktvårdskretsaer att nogsamt se över Svenska Jägareförbundets stadgar.
Är du som ex. ingående medlem i viltvårsområdet och därmed medlem i jaktvårdskretsen MEN INTE medlem i Svenska Jägareförbundet, DÅ HAR DU INTE RÄTT ATT UTÖVA DIN RÖSTRÄTT i krets/länsstämmor.
M a o kan man starkt ifrågasätta Svenska Jägareförbundets demokratiska policy.
Är man dessutom fyllda 70 år då är man som ombud på länsförbundens årsstämmor INTE röstberättigad.
Svenska Jägarförbundets fullkomlighet måste brytas, det är hög tid att Svenska Jägarförbundet får konkurrens om jägarkårens medlemmar. Vi kan inte fortsättningsvis medjaka till alla beslut som tas över våra huvuden.
Man kan fundera över varför Svenska Jägarförbundet inte går ut med en enkätförfrågan om exv. varg till sin medlemskår INNAN man går till beslut.

7. Så länge som..

2008-11-22 11:53

...opinonen FÖR varg i massmedia är stor vågar man ta risken att skjuta upp besluten om vargjakt. En eventuell jakt redan i vinter skulle ge ett enormt tryck på den redan hårt utsatta "alliansen". Alla dem stora tidningarna samt TV skulle följa detta nogrant och mer eller mindre sakkunniga skulle få komma till tals och skrika ut sin vrede mot oss jägare.
Tror då också att det knappast blir bättre till nästa vinter, då det är val samma höst. Det är med kalla kårar längs ryggraden jag då konstaterar att miljöpartiets Wetterstrand troligtvis är tillbaka vid makten. Känns så förbannat hopplöst.

6. Tror du på ett liv...

2008-11-22 11:52

...som minister efter nästa val. Carlgren? Jag tror inte ens att alliansen har tänkt igenom och analyserat läget tillräckligt grundligt. Återigen så röstade väldigt många människor i glesbygdslänen mot sin politiska övertygelse på grund av en enda fråga, nämligen rovdjuren och främst vargen.
Alliansen gick ut hårt i valspurten och lovade stora förändringar och framför allt att människan är viktigare än Vargen. Det visade sig som vanligt vara rent skitsnack.
Om till exempel Sverigedemokraterna har fattat galoppen och lovar krafttag nästa val sitter dom stensäkert i riksdagen.
Hur länge avgörs om hur pass rakryggade dom är i sina beslut.
Har dom lika krökt rygg som alliansen blir det bara en mandatperiod för dom också. Fredrik Reinfeldt borde göra en Persson omgående och ge Carlgren sparken och försöka återskapa åtminstone ett uns av förtroende hos oss som kämpar på i glesbygden.
Tyvärr visar det sig att den lilla klubben för inbördes beundran, Svenska Rovdjursföreningen, har ett otroligt grepp om makten i Sverige, ända in i regeringskansliet
Vad vi tycker och tänker här ute i glesbygden skiter regeringen tydligen i för att tillfredsställa medlemmarna i SRF.
Om nu vargstammen i Sverige ska förnyas med nya individer så finns det bara en enda plats i Sverige som kan komma i fråga och det är Riala.
Vi går mot hög arbetslöshet nu, så skicka ut arbetslösa att bygga vargsäkra stängningar åt bönderna och släpp ut skiten där. För i övriga Sverige finns inget intresse av att ta emot fler importer än vad vi redan gjort.

5. Carlgrens vargpolitik

2008-11-22 09:00

Okänslighet och brist på kompetens är tyvärr utmärkande för många politiker. De glömmer, att det är deras väljare som placerat dem i den position de befinner sig. Ju mer de fjärmar sig från dem, desto större blir bara politikerföraktet.
Frågan om vargjakt i vinter finns allt stöd som behövs, men så kliver plötsligt Carlgren in på scenen. Antagligen är han personligen mycket rädd för vad extremisterna på vargkramarsidan skall hitta på och säga. Därför blir det nej till jakt i vinter. Hariga politiker klarar inte sitt ämbete på det sätt man förväntar sig och respass är väl det man närmast tänker på att ge dem. Ju förr ju bättre!

4. Måste hända något snart...

2008-11-22 08:59

...vi måste fånga en del vargar och köra ner till Stockholm för då blir det omedelbart skydsjakt på dom, så då blir vi av med en del vargar.

3. KU?

2008-11-22 08:58

Önskar att det funnes ngn riksdagsledamot som hade så mycket kurage att vederbörande anmälde Herr Carlgren till KU för ministerstyre! Experter från Viltskadecenter har angett antal revir till 23-25, alltså 10-25% fler revir än de 20 som riksdagen angett som gräns för att jakt skall påbörjas. Detta avfärdar herr Carlgren utan tvekan. Hur länge kommer denne man att få hållas utan åtgärder? Tyvärr saknas möjligheten för medborgarna att göra en anmälan til KU, vad jag förstår.

2. Hoppsan, så förvånad jag blir

2008-11-22 08:58

Att detta svar hoppade ur ministerns mun. Nej egentligen inte, eftersom det saknas ryggrad hos denne "nickedocka" som säkert har order från annat håll, eller så är det just detta som utmärker kvalifikationer att bli minister.
Men jag tror det börjar bli "trångbott" inom leden där denna kader hör hemma och fortsättningsvis försöker hålla svenska folket ovetande om verkliga fakta rörande vargens framfart. För på kort tid har det kallas till möten där man med en dåres envishet ökar kampanjsnacket om att vargen är ofarlig i stort sett och den måste bara bevaras, kosta vad det kosta vill.
Men har ni tänkt på att det blir väl vårjakt utan snö, även kommande vintrar? Hemska tanke. Vargarna måste ju bara stoppas, eller törs ni ta chansen och låta vargstammen vara orörd?

1. Svek

2008-11-21 15:56

Vi får byta namn på vår miljöminister Carlgren till vargkramare Carlgren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons