• Allmogejakt

”Flyttning av vargar behövs inte”

AktuelltPublicerad: 2009-05-08 17:36

Grimsöforskaren Jens Karlsson tycker inte att Svenska staten ska satsa på flyttning av vargar.
– Den naturliga invandringen kommer att räcka, säger han.

Nyligen meddelades att en lång rad organisationer, bland andra Jägarnas Riksförbund, går med på att flytta invandrade vargar från norra Sverige och söder ut. Detta går JRF med på för att komma runt argumentet, att vargen inte kan jagas eftersom den är för inavlad.
Men enligt Jens Karlsson kommer naturligt invandrade vargar att lösa problemet.

Uppåtgående trend
– För tio år sedan fanns den finska vargen nästan uteslutande i gränstrakterna till Ryssland. I dag har stammen mångdubblats och ligger på mellan 250 och 300 individer. Och det finns flera etablerade revir i de finska kusttrakterna. Vi ser nu att det kommer allt fler invandrande vargar till Sverige. Trenden är uppåtgående, säger Jens Karlsson.
Forskarnas uppfattning är att det krävs en till två invandrande vargar vart femte, sjätte år för att inavelsgraden i den svenska vargstammen sakta men säkert ska minska.
– Nu har vi en invandrare i Galvenreviret och han har också fått avkommor. Om den trend vi ser nu fortsätter, kommer vi att klara det utan flyttningar, säger Jens Karlsson.

Konstlat ingrepp
Han vill inte att vargen ska behandlas på annat sätt än alla andra viltarter vi har i landet.
– Att flytta varg är ett väldigt artificiellt ingrepp, något vi inte sysslar med när det gäller vilda djur. Det känns inte rätt för mig att vargen ska särbehandlas. Redan i dag finns den stark opinion mot att rovdjursförvaltningen kostar för mycket pengar. Att börja flytta vargar innebär ytterligare extra kostnader.
– Dessutom kommer det att krävas andra extra insatser. Det måste hållas möten med människor i de områden där man eventuellt skulle sätta ut en inplanterad varg. Jag upplever att många människor stöter sig på att rovdjuren hela tiden särbehandlas och därför känns det eftersträvansvärt att vargen behandlas som allt annat vilt, säger Jens Karlsson.

Bra utspel, men för sent
Jens Karlssons förslag är en försöksperiod på 10-15 år utan flyttning av vargar.
– Om det sedan visar sig att den naturligt invandringen trots allt inte lyckas, ja då kan man som sista utväg flytta vargar, säger Jens Karlsson.
JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, håller med Jens Karlsson i hans resonemang och välkomnar honom i debatten.
– Det är bra att han säger det han gör, men det hade varit väldigt mycket bättre om han sagt det här för fem år sedan. Nu står vi här med långt fler vargar än vad som behövs.
– Men jag delar Jens Karlssons uppfattning, att flyttning av vargar är en metod som ska tas till som en sista utväg, säger Conny Sandström.
Vid det senaste mötet mellan bland andra Conny Sandström och miljöminister Andreas Carlgren, signalerade ministern att det blir jakt från och med 1 januari 2010.

Jakt helst redan i höst
– Jakten skulle behöva starta redan i höst, men det är kanske svårt att få gehör för. Det viktiga är att stammen verkligen tas ned till den lägsta nivå som är möjlig med tanke på inavelsgraden. Säger forskarna att det räcker med 100 vargar, så ska vi ha 100 vargar. Carlgren är inne på att det nuvarande etappmålet på 200 vargar ska justeras, men jag vet inte om han kommer att lägga sig på den lägsta nivå som forskarna anger.
– Stammen måste ned ordentligt för att vi ska kunna minska det elände som dagens stora vargstam ställer till, säger Conny Sandström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

50. Anonym och Lennart A: Ni har FEL!

2009-05-22 18:20

Självklart ingår rättigheter i en balansräkning. Till exempel
finns immateriella anläggningstillgångar som kan vara: Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill mm. Det finns alltså gott om sådan man inte äger men som ändå skall tas med i en balansräkning. Det är bara att konstatera att KE och Seleborg har fullständigt rätt. Varför Lennart A och Anonym lägger sig i sådant de uppenbart inte vet det minsta om är en gåta. Skaffa er lite ELEMENTÄR kunskap om bokföring först!
Rovdjuren innebär dessutom en stor negativ post i resultaträkningen hos enskilda samt för hela landet som sådant. Det är en SKYMF mot alla skolbarn, sjuka och gamla som samhället inte har RÅD att sköta på ett adekvat sätt men i stället SLÖSAR man miljarder på rovdjur. Att man även slösar på annat saknar betydelse, ALLT slöseri skall stoppas. Detta är en stor SKAM för Sveriges riksdag. Inget riksdagsparti bör få någon röst i EU-valet.

49. KE

2009-05-22 14:27

Det är väl Calle som svänger sig med ekonomiska termer. Lennart visade det orimliga i att använda termer som balansräkning eftersom då älgen måste ha en ägare och då ett inköpsvärde. Jakten och älgen har ett "värde" vilket man kan se på arrendepriserna. Men för den skull kan man inte räkna på en förlust på något man aldrig ägt.

48. Lennart A.

2009-05-22 11:44

Om jag ska försöka förstå dig blir det ungefär så här: Du är arg (för att inte säga hatisk) på Calle Seleborg för hans syn på ekonomiska konsekvenser av rovdjuren, som du anser är felaktig medan du har rätt och antyder att du är minsann utbildad. Du anser att små kostnader inget betyder. Du tycker illa om jägare när du ironiserar över vårt intresse av uttaget av vilt.
Har jag glömt något?
Vad anser du dig själv ha tillfört debatten?

47. När argumenten tar slut då avslutar Calle S deatten...

2009-05-20 20:37

Ja du Calle S du får gärna avsluta debatten...men Du om någon behöver ta dig en ordentlig funderare på vad du har att tillföra i ett ämne där du inte kan besvara enkla frågor, och rent allmänt fabulerar i det mesta du skriver. För övrigt har jag full förståelse för att de som blir drabbad av rovdjur har åsikter...men dina ekonomiska floskler och infantila noll-koll-visioner ger jag inte ett öre för!

46. Lennart A

2009-05-20 10:42

Tack. Du har just förklarat utomordentligt bra. Eftersom du inte har någon påverkan på ditt liv av rovdjuren har du ingen förståelse för att andra fakiskt kan förlora stora värden. Jag behöver inte personligen ha boskap för att begripa att rovdjur kan ha stor inverkan. Men just denna totala brist på insikt för andra människor är en av de flesta rovdjursivrares främsta egenskaper. Avkastningen av viltet bör rimligtvis tillfalla de som äger marken och lägger ner resurser på viltvård. Stadsborna som åberopande av allemansrätten är de facto snyltgäster bör avhålla sig från att ha åsikter. Var tacksamma för att ni gratis får utnyttja den natur som ställts i ordning att njuta av för alla.
Därmed anser jag denna diskussion slut.

45. Calle S

2009-05-18 12:26

Kostnaderna på min skattsedel för rovdjursspåare etc. torde vara mikroskopisk. Och eftersom jag inte anser mig ha något ingångsvärde på viltet eftersom jag inte äger detta, så kan jag inte säga att jag tjänar eller förlorar något. Vidare har jag nu i flera inlägg försökt förklara för dig att det är irrelevant att använda företagsekonomiska förklaringsmodeller på ngt som tillhör svenska folket,dvs. naturen.

Men eftersom du inte förstår var jag menar kan du ju ta redogöra för hur du räknar, äger du viltet i dina jaktmarker eller har du tamboskap där du har tapp till rovdjuren???

44. Rovdjurspolitiken är ekonomiskt vansinne.

2009-05-18 12:26

Diskutera det och inte skillnaden mellan resultat- och balansräkning. I båda fallen lär rovdjurspolitiken visa usel lönsamhet och inget värdebyggande.

Att åberopa vargen som utrotningshotad är inte speciellt klokt om det kommer från forskare, tjänstemän eller politiker. Här ett exempel på utrotningshotad: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5106601.ab?service=print Vargen å sin sida finns i mängder runt hela norra halvklotet. SLUTA prtata om varg som utrotningshotad. Därför behövs vare sig flyttning, naturlig invandring eller en stam i Sverige över huvud tagit.

43. Lennart A

2009-05-18 09:56

Jägarförbundet har just redovisat en undersökning som kommit fram till en halv miljard i förluster i samband med jakt på grund av rovdjuren. Till detta kan du lägga alla kostnaderna från rovdjursspårare, kostnader för rovdjursavisande stängsel inklusive uppsättning och underhåll.
För mig personligen betyder de bara 3-4000 kr förlust i livsmedelvärde. Utöver försämrad livskvalité.
Hur mycket förlorar/tjänar du på rovdjuren?
Vad kan du redovisa på plussidan?

42. Peppe

2009-05-17 22:41

Tjaa, staten har ju försäljningsmonopol på alkohol och även ett finger med i spelet när det gäller alkohol. Och med tanke på hur ofta alkohol är inblandad i trafikolyckor och våldsbrott så kan man fundera..

41. Calle S

2009-05-17 22:41

Har du ett företag med äganderätt på viltet i något varrevir? I så fall kan du ju ta upp tillgångarna till inköpsvärdet i din balansräkning. Jag väntar med spänning på att du redovisar hur du gör dina kalkyler!

40. Lennart A

2009-05-17 09:28


Vargen har många nackdelar. En stor sådan är just ekonomisk. Förluster som drabbar privatpersoner. Det finns inga problem med att göra en balansräkning där man visar inkomster till befolkningen i ett vargrevir och balanserar det mot förlusterna.
Men jag vet att de som förespråkar varg undvikar att tala om detta som pesten. Därför att de vet resultatet men vill absolut inte sätta ner det på papperet.

39. Fatta och förstå Calle S

2009-05-16 11:14

Jag klankar på ditt inlägg för att du nu försöker svänga dig med ekonomiska termer, vilket är ännu en infantil vinkling i denna debatt. Balansräkning är ett mått på ett företags tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle och är inte ngt som har med djur och natur att göra.. Förhåll dig till sakfrågan på ett seriösare vis dvs. att en stor rovdjursstam betyder ett minskat uttag av vilt för jägarkåren så kanske du blir tagen på allvar.

38. Lennart A

2009-05-16 11:13

Om staten TVINGADE en stor del av befolkningen att leva med alkohol, tobak, narkotika och miljögifter utan att försöka bekämpa problemen, som man gör med rovdjuren, så kan man göra den jämförelsen. Calle har rätt till 100%.

37. Läs och förstå Lennart A

2009-05-15 10:48

Jag gör ingen absolut jämförelse mellan olika utgifter. Men kan du hitta något där proportionen mellan slöseri och nytta är lika dålig som för våra rovdjur kan du säga det. Istället för att klanka på vad jag skriver presentera en balansräkning för rovdjuren i odlingslandskapet.

36. Ekonomiskt struntprat - lyft blicken CS!

2009-05-14 23:17

Calle Seleborg var har du lärt dig företagsekonomi, i småskolan kanske? Du kan visserligen stava till balansräkning, men när du i sammanhanget kommer med sådant dravel som att rovdjuren skulle vara det i särklass mest skadliga för samhället är du som vanligt ute och cyklar. Ta och försöka att läsa en kurs i samhällskunskap och du ska se att alkohol, tobak, narkotika, miljögifter och mycket annat är betydligt skadligare och orskakar betydligt större utgifter för samhället än rovdjuren. Kanske kan du också hitta nya och mer hållbara arument för dina noll-koll-åsikter! Om detta ter sig för svårt kan du läsa inlägget från JL 2009-05-13 19:10 som är riktigt sakligt.

35. Det offentliga slöseriet.

2009-05-14 23:17

Jag citerar från dagens ledare i DN: "I Värmländska Ekshärad byggde man. med EU-bidrag, rovdjurscentret The Big Four. Notan slutade på 33,7 miljoner. Det skulle förstås bli en turistmagnet. Besökarna uteblev, centret fick packa ihop efter några år"
Ledaren avslutas med: "Hellre två lärartjänster för de kommunala medlen än ett enfaldigt prijekt. Även om man i det senare fallet får bidrag från EU."

Så är det och så tycker jag också.

34. Definiera onödigt Roslagsmormor

2009-05-14 09:21

och du kommer att se att den i särklass mest onyttiga, ja direkt skadliga, utgift samhället har är den för rovdjuren.
Du, och likasinnade, talar alltid om nyttan. Då vore det väl inte så svårt att göra en balansräkning där ni redovisar plus och minus.

33. RFeynman

2009-05-14 09:21

Angående ditt inlägg om samhällets resursfördelning så undrar jag om man med det resonemanget överhuvudtaget kan motivera något annat än de mest basala samhällsfunktionerna, vård, skola, polis, mm. Varför ska man satsa på kultur när det finns brister i vården? De flesta vill nog ändå tillskriva ordet livskvalitet ytterligare saker än det som kan räknas till de allra mest primära livsförutsättningarna. Många är de människor som får någon form av tillfredsställelse (livskvalitet) av att engagera sig i sin omvärld, vilket kan handla om allt ifrån världssvält till att bevara en utrotningshotad växt. Livskvalitet kan äv handla om så ytliga saker som sport, kultur …eller varför inte jakt. Det kan också handla om ideer, som exempelvis att se till att de djurarter som finns naturligt i vårt land ska kunna finnas kvar, och jag kan upplysa om att man inte behöver vara s.k. rovdjurskramare för att se det värdet (tror snarare att en majoritet av Sveriges befolkning kan se det värdet). Det må vara en romantisk tanke, men att säga till folk att det värdet inte existerar eller bör få existera anser jag är att skriva folk på näsan, eller att idiotförklara dem. Hur man sedan ställer det värdet emot de problem och kostnader som rovdjuren orsakar är en annan fråga. Hur man löser de intressekonflikter som finns kring rovdjuren är också en annan fråga.

32. Sunt förnuft Feynman

2009-05-13 18:15

….är att inse att även om inga som helst resurser skulle läggas på rovdjur – så skulle inga av dessa pengar gå till den sociala omvårdnaden i alla fall. Tittar man på den totala budgeten för Sverige, så är det f ö en spottstyver som går till förvaltning av rovdjur.

Hur mycket kostar inte skador från alkohol och tobak?? Varför ska allmänna medel läggas på att hålla ordning på vissa idrottsevenemang som t ex fotboll??? Här kan man nog hitta pengar att spara – och då inom ”rätt område”, dvs om t ex alkohol och tobak totalförbjöds, så skulle sjukvården så småningom slippa lägga ner resurser på alkohol och tobaksrelaterade sjukdomar, och polisen kanske slippa utreda brott som begåtts under alkoholberusning.

Rotar man lite så hittar man massor med verkligt onödiga saker som kostar pengar som tas av allmänna medel.

31. I "rovdjursnäringen" ingen lågkonjunktur

2009-05-13 00:14

Kommunerna måste dra in på en redan dålig äldrevård, säga upp lärare och förskolepersonal mm. därför att på grund av lågkonjunkturen så sinar skatteintäkterna och staten kan inte öka bidragen till kommunerna.

TÄNK OM regeringen i den kommande propositionen säger att "Första DELMÅLET är att inom ett år halvera rovdjursstammarna och halvera statens och medborgarnas kostnader för rovdjuren!

DÅ skulle man börja hoppas att SUNT FÖRNUFT åter är på väg in i svensk statens rovdjursförvaltning. Fast Centerstämman gjorde ingen glad i detta avseende.

Är det bara en dröm eller finns där ett litet HOPP?

30. Egoist?

2009-05-12 12:29

Dalle: Om man inte vill ha varg på sin egen mark, ska man inte vara positiv till att andars marker blir nerlusade med vargar. Kämpa istället för att hjälpa dom utsatta och förespråka noll-vision!!

29. Har du problem att svara på frågan:

2009-05-12 12:29

Vad vill du själv Tyskterrier?
Själv har jag befunnit mig i samma led hela tiden.

28. Tyskterrier bjäbbar på

2009-05-12 12:29

Det är väl rätt normalt att befinna sig på en åsiktskala där de flesta andra befinner sig, istället för att som du och dina gelikar befinna sig i tankeområdet "noll-koll"

27. Visst vill du ha

2009-05-12 09:19

jakt på varg Dalle,precis som jag sa så faller du in i
de led där du tror de flesta befinner sig när du tror dig veta hur det står till...

26. Förespråkar varg?

2009-05-11 16:42

Det är inte mycket du fattar rätt Tyskterrier, så det blir tyvärr till att upprepa sig för att försöka få dig att förstå åtminstånde en del av det jag menar.
Vi har varg, så är läget.
En del av oss har det på sina marker, andra inte.
Jag förespråkar inte varg på mina egna marker, däremot fattar jag att vi kommer få leva med att ha varg även forsättningsvis, vare sig vi vill eller inte.
Vad du och jag "vill" kan vi diskutera i evighet TT.
Jag vill i första hand få till vargjakt, frågan är vad vill du?

25. Verkar som att

2009-05-11 14:30

Dalle har problem med att hålla reda på var de flesta
sympatisörerna håller till så han skall veta hur han skall
ställa sig i frågan.Någon minoritet åt endera hållet vill han inte tillhöra,ändå väljer han, helt oförstående, den allra minsta ,den falang av jägare som förespråkar varg på sina egna marker...

24. Och vad i herrans namn har det för betydelse...

2009-05-11 09:26

Hur många medlemmar rovdjursföreningen har?
1500 eller 4000 vari ligger intresset för denna siffra?
Det som är intressant för alla grupperingar här är ju hur många i Sverige som stödjer dom och deras linje jämfört med vad vi jägare vill.
Det är väl i så fall, ursäkta uttrycket, jävligt illa om denna förhållandevis lilla grupp samlar fler sympatisörer ute bland folk än vad 300 000 jägare lyckats göra?
Då är det väl vi som gör fel någonstans?
Jag skulle tippa att dom rena fanatikerna på båda flankerna har lika många ( få) sympatisörer bland "vanligt" folk.
D.v.s. Club Feynman och dom värsta vänsterextremisterna bland "kramarna" spelar i samma division...en division där i stort sett bara dom närmast sörjande visar intresse för deras visioner.
Detta skall vi vara glada för, vi skall vara glada för att Feynman och hans gelikar inte representerar en majoritet av jägarkåren.
Det hade gjort vad som ter sig svårt idag, ännu svårare för oss.
Ytterligheterna som han representerar finns och kommer att fortsätta att finnas, det är stundtals facinerande läsning faktiskt.
Och jag menar inte innehållet, bara det faktum att det finns någon som verkligen orkar mata oss med detta är det som facinerar mest.

23. Anonym 2009-05-10 18:21 och strid om begränsade gemensamma resurser

2009-05-11 09:25

Kostnaden för att flytta en enda varg från norr till söder kan uppskattas till kostnaden för att låta 30 åldringar få sällskap av anställd personal på en daglig promenad om en timme varje dag ett helt år. Och då har jag inte tagit hänsyn till de kostnadsbesparingar som en förbättrad hälsa och trivsel skulle medföra.

Varför satsar då samhället på att flytta en varg i stället? Det handlar naturligtvis om vilka grupper som är mest framgångsrika i striden om samhällets begränsade resurser.

Eftersom samhällets såväl som alla andra resurser är begränsade så innebär det att varje miljard som satsas på rovdjur medför en miljard mindre till cancerforskning, åldringsvård, skola eller vilken annan samhällelig verksamhet som konkurrerar om de gemensamma resurserna. Dessutom är det så att varje krona till rovdjuren med ytterligare förluster men varje krona på skola och vård kan generera flera kronor tillbaka.

Uppenbarligen har rovdjursaktivisterna haft stor framgång i kampen om de gemensamma resurserna, det är dags för politikerna att ta i denna fråga och värna alla svaga grupper som inte har möjlighet att strida för sin rätt. Man kan ju börja med den minimala Rovdjursföreningen och jämföra de bidrag den får per betalande medlem med vad organisationer som stöder barn, ungdom, sjuka och åldringar får.

Att Sverige kostar på sig att hålla stora stammar med oönskade rovdjur på bekostnad av svaga grupper som barn, ungdom och äldre är SKAMLIGT. Att dessa rovdjur dessutom förstör en stor del av den inhemska ekologiska livsmedelsproduktionen är en annan stor SKAM. Till följd av att den minskade inhemska livsmedelsproduktionen minskar så måste vi köpa mera mat internationellt, vilket driver upp matpriserna och ökar svälten bland världens fattigaste.

Jag föredrar att cancerforskningen kan få så mycket medel att forskarna inte behöver TIGGA pengar från enskilda eller löner/utrustning från läkemedelsbolag, framför att ha en massa vargar och andra stora rovdjur som endast förstör för människor.

ROVDJURSPOLITIKEN ÄR FÖRAKT FÖR SAMHÄLLETS SVAGA.

22. Vardagsliv och sympatisörer

2009-05-11 09:24

Har fött upp mina tre barn på bla viltkött, bär, svamp och grönsaker från det egna landet. Vet inte hur mkt gifter det varit i dessa produkter men är helt säker på att de är färre än i den mat som miljömuppar köper i affärerna. Jag vill att Sverige skall vara ett land där jag kan välja varifrån den mat jag stoppar i munnen kommer ifrån. Tror inte jag blir emotsagd av någon varken mijömupp eller jägare. Med invandrad varg kommer bär och svamp vara riskmat bla. pga av mask som kan skada hjärtat. Viltkött kommer att vara bristvara; är det den framtiden vi skall sträva emot ? Både mijön och folkhälsan gynnas av ett aktivt jägarliv. Där finns pengar att spara och de sympatisörer som naturmupparna pratar om har redan börjat klaga på björnen. Det som fått björn på fotbollsplaner och bakom huset har snabbt ändrat åsikt om antal björnar i Sverige. Jag tror det är så med oss människor i västerlandet. De flesta bryr sig inte innan de påverkas själva. Därför tror jag att antalet sympatisörer egentligen är presumtiva vargmotståndare. Vi jägare är nog mer accepterande än vanliga svensson när det gäller faror i våra skogar. Vi kan "stå ut" med en och annan björn på tomten men det tror jag inte icke jägaren gör. Mitt budksap är- Låt Sverige vara ett land där jag själv får välja mitt sätt att fylla kylskåpet. Tvinga mig inte att köpa kött, fisk och grönsaker som färdats över halva jordklotet och många gånger levt ett för djuren ovärdigt liv. Hägna in vargarna genast ... helst nära kontinenten så turisterna från Europa blir nöjda och vänder hemåt innan de nått Småland. Till sist en eloge till Jens att han står upp och säger sanningen för en gångs skull ; forskning är bra men onödig att bedriva på det som redan är känt hos dem som lyssnat på våra förfäder och lever av de som naturen producerar. Varken mer eller mindre.

21. Räkna Medlemmar !

2009-05-10 23:57

Ja du anonym 06.38. Det du har hört är fel. Sv. Rovdjursföreningen gör en "sosse" redovisning i årets verksamhetsnerättelse. Man skriver att man har 3534st medlemmar. Man hoppar avsiktligt över att redovisa fullt betalande medlemmar, Varför ? Vill man jämföra äpplen och äpplen kan man kolla på fjolårets berättelse, då var föreningen större 3553st. En minskning med 19st medlemmar. Året före minskade dom med ca:200 medlemmar. Men i årets berättelse valde man att mörka antal fullt betalda medlemmar, varför ? Men en sak har ökat i föreningen , och det är bidragen. Finns INGEN förening i Sverige som får mer bidrag / medlem. Demokrati ? Kan tillägga att div: 1 föreningen Leksands suporterklubb har över 2000st fullt betalande medlemmar utan bidrag. Lika som denna rabiata bidragsmaskin.

20. Anonym 2009-05-10 06:38

2009-05-10 23:56

Men gör oss förskräckta då och redovisa hur många sypatisörer Rovdjursföreningen verkligen har! Dessa sypatisörer kommer vilket fall att bli allt färre när sanningen om att leva med stora rovdjurstammar blir verklighet.

19. Feynman den oförbätterlige

2009-05-10 23:56

Det är totalt menlöst att redovisa fakta för dig eftersom du hela tiden vänder och vrider dig som en ål. Siffror hugger du ur lufte nur som helst, är det inte miljoner så är det miljarde det handlar om enligt din förvirrade matematik. Och att påstå att rovdjursforskning är en verksamhet som skulle drabba forskning kring hjät-kärlssjudomar är helt huvudlöst. Och beträffande åldringsvården så kan jag upplysa dig om att den huvudsakligen finansieras via kommunalskatten.

18. Lola

2009-05-10 23:55

V.arg > Nja, nu skrev jag ju inte att jag gett bort alla mina pengar. Men jag kan gärna bidra med en slant för att snäppa upp din utbildningsnivå, så du kan lära dig att tolka vissa inlägg rätt.

(Men om du läser igen så kanske du förstår min ironi med inlägget.)

/Puss

17. Märklig vinkling?

2009-05-10 23:55

Alla rovdjursvänner tycks ha hakat upp sig på ordet nöjesjakt.
En typisk glebygdsfamilj får, eller fick, större delen av sin animaliska föda från skogen och/eller några få egna djur. Dessutom plockades ofta 50-100kg bär för det egna hushållet.
Att vi faktikt tyckte det var trevligt att jaga och skörda bär och svamp verkar stadsborna hålla mot oss.
Samtidigt läser de artiklar om miljösmart mat och jagar eko-märkta varor på snabbköpet och tycker sig vara duktiga.
Några frågor till alla rovdjursvänner. Anser ni verkligen att det är ett onyttigt nöje att skörda av det som produceras utanför åkrar och djurfabriker?
Vilka lever mest i samklang med naturen, paketfolket på stormarknaden eller glesbygdsborna.

Vill säga en sak om Jens Karlsson. Det är Jens som har kallats ut från Grimsö för att på plats tala med ortsbefolkningen som har akuta problem med rovdjur. Inte så förvånande att han börjar inse hur de drabbade reagerar. Heder att han vågar stå upp för det.

16. Anonym

2009-05-10 23:54

Du säger att du hört en siffra 3700 medlemmar, vadå hört, är det något hemligt eller? Finns då ingen info på hemsidan vad jag kunde se, så man kan anta att siffran inte är så hög......Dom som håller med föreningen dessa är varken intresserade eller särskillt kunniga om hur det är att leva ett aktivt liv i skogen...... Har träffat några sådana som stödjer föreningen men inte förstått hur det ser ut utanför förorten.... Fick te x en fråga när ämnet kom upp och jag hade jagat björn den dagen och sett två olika vid två olika tillfällen "- Finns det björn i sverige" Tänkte för mig självt efter att jag förklarat sitvationen för hon och hon hade ändrat uppfattning på under kvarten....... Det är nog sådana människor som är med och bestämmer hur vi på lansbygd (äkta natur muppar) ska leva våra liv

15. Flytta eller inte flytta, varför då?

2009-05-10 23:54

Anser någon på fullt allvar att en liten isolerad stam i Sverige gör arten varg i det globala perspektivet något gott?
Arten varg är inte utrotningshotad inom EU!

14. Fenix och Feynman

2009-05-10 10:09

Det är riktigt att Svenska Rovjursföreningen inte har så många betalande medlemmar.
C.a 3700 medlemmar är en siffra som jag hört.
Men många rovdjursmotståndare, speciellt nollvisionärer, bl. a. här, på detta forum, skulle bli förskräckta om de visste hur många sympatisörer föreningen har.
Sympatisörer som tycker att föreningen är helt rätt ute i den målsättning man arbetar efter.

13. Lola vill att vi skall

2009-05-10 10:08

ge våra pengar till de fattiga,själv gav hon bort varenda
öre som borde gått till utbildning och att förkovra sig...
nåja,på det sättet gjorde de nån nytta i alla fall...

12. Anonym 2009-05-09: Precisera dig, vilket är fabulering?

2009-05-10 10:08

Om du anser att jag fabulerar så visar du det bäst genom att redovisa fakta som bestrider mig. Det du kommer med är bara pladder och sådant gör sig bäst i din egen föreningstidning Våra Rovdjur.

Lola du hade en oavslutad mening, slutför den gärna så att vi alla får se vad du kan ha menat. Jag är nyfiken på hur du hade tänkt fortsätta! En fortsättning förefaller svår.

Vargen är en av jordens mest utforskade arter, i många länder har man i årtionden mätt den och vägt den, man har spårat den och samlat in kiss och bajs i mängder. Man har jagat den med helikopter och skjutit den med bedövningsgevär, många förskräckliga och dåliga träffar har förekommit. Man har hängt mängder av olika sorters pejlar på den och ägnat många manår åt att studera dess rörelsemönster, hur den jagar, hur den sover, parar sig och gud vet vad. Men den forskning som bedrivs i Sverige är av för låg nivå, den ger ingen ny väsentlig kunskap och publiceras aldrig i framstående vetenskapliga tidskrifter.

Men två saker vet vi om den ryska vargen och det är att varg i Östeuropa inklusive Ryssland är smittade av rabies och e. multilocularis (dödlig bandmask), två mikroorganismer som utgör betydande hot mot svensk folk- och djurhälsa. Men denna väsentliga kunskap har svensk forskning INTE tagit fram, tvärtom så har svenska forskare i det längsta försökt undanhålla denna kunskap från såväl politiker som allmänhet, kolla bara vad som INTE skrivits i offentliga utredningar de senaste 15 åren.

Mot denna bakgrund är det FULLSTÄNDIGT OTILLSTÄNDIGT att forskare som sysslar med cancer, hjärt- och lungsjukdomar mm tvingas TIGGA pengar till sina projekt samtidigt som staten ÖSER miljoner över en onödig och meningslös forskning om varg och andra rovdjur. Lägg ned all rovdjursforskning och annan lek med rovdjur, överför pengarna till seriös forskning och gärna till åldringsvården så att de gamla får komma ut minst en gång varje dag. Att våra gamla sitter instängda utan att få komma ut är en annan stor SKAM som måste åtgärdas.

Detta sanslösa slöseri som nuvarande rovdjurspolitik orsakar kommer förr eller senare att bli en offentlig affär som någon stackars minister kommer att få klä skott för.

Fenix, ja du har nog rätt, jag gick på gamla skrytsiffror. Att Ulf Stridsberg skriver i Jakt & Jägare kan ju var och en förstå, han vill ju förstås att någon skall läsa hans alster, för hur många läser Våra Rovdjur frivilligt? Knappast någon, utom möjligtvis de miljöpartister i riksdagen som får den gratis!

11. Feynman nu fabulerar du igen!

2009-05-09 22:21

Du får ta och sansa dig, är det int åldringsvården xå är det Swedish Biofuels som du lägger in i dina kalkyler. Att fösa En varg söderut kan väl inte kosta miljoner? För om det är så kan jag hysta in den i min 245:a (tillverkad på Hissingen, motorn i Skövde) och utföra det till den rimliga kostnad av 22 kr milen...och det kan ju knappast påverka förutsättningarna för din åldringsvård...därmed är väl både du och jag nöjda.

10. Överdriv inte !

2009-05-09 22:20

Snälla RFeynman överdriv inte antal medlemmar i Sv. Rovdjursföreningen. Dom är bara 1600st. Men läs här nedan vad deras spjutspets Uffe Stridsberg kan !

9. Tycker Åberg

2009-05-09 22:20

har bra förslag,vill dock själv gå lite längre och säga att
det skall jagas hårt överallt där man vet att det finns
inavelsproblem samt att inte bara på en del platser ta
bort hela revir utan ta bort hela revir på de platser man jagar och inte bara enstaka djur här å där.
Sedan kanske jag får backa lite när det gäller Jens...
....ser vad han nu tycker och håller han fast vid detta så backar jag gärna lite på det där med att han inte lyssnar...

8. vargplåga

2009-05-09 22:19

Nu har dom vaknat på grimsö, jag har hävdat tidigare att det ej är nödvändigt att flytta varg. Invandringen av varg borde ses mer allvarligt med tanke på rabies problemet som kan uppstå. Det forskarna nu säger är att det inte behövs någon rabies vaccinering på våra nordiska resor med våra hundar. den kommer in via vargen.

7. Äpplen & Päron...

2009-05-09 22:18

Trevlig jämförelse utav RFeynman.
Jag har också en:

Om alla hobbyjägare här i världen skulle sluta att köpa ammunition, och istället lägga pengarna på bistånd till alla svältande barn här i världen så skulle..................

6. FORSKNING OCH LEK MED ROVDJUR ÄR EN SKANDAL!

2009-05-09 13:29

Här satsar man miljoner på att fösa en varg söderut men när Swedish Biofuels sökte om bidrag till att utveckla ett nytt biobaserat jetbränsle då sade Energimyndigheten NEJ.

Nu har amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisation Darpa testat det svenska jetbränslet i sina laboratorier och konstaterar att det uppfyller, och till och med överträffar, kvalitetskraven och specifikationerna för det militära flygbränslet JP-8.

Svenska staten ville inget satsa men USA gick in med 5 miljoner dollar i forskningsanslag. I Sverige är rovdjuren viktigast!

Svenska staten tycker uppenbarligen att det är mera gynnsamt för Sverige att lägga miljoner på att fösa EN varg dit den inte vill, än vad det är att se till att ny lönsam teknik stannar i Sverige.

Cancerforskningen får gå ut och TIGGA medel till viktig forskning, Naturvårdsverket slösar bort miljarder på rovdjur som ingen vill ha. Någon djä_la ordning måste det bli!

ROVDJUR VILL KNAPPT 3000 MEDLEMMAR AV ROVDJURSFÖRENINGEN HA, SVERIGES ÖVRIGA 9 000 000 MÄNNISKOR FÖREDRAR ARBETE OCH NY LÖNSAM TEKNIK.

5. conny

2009-05-09 13:29

tror du verkligen att vi får skjuta 150-200 vargar år 2010? Vi får nog skjuta 2 i värmland.2 i dalarna .Sen ska det tillsättas en arbetsgruppsom ska utvärdera jakten å det tar nog 2 år.Löjligt . det är ett hån mot oss på landsbyggden som lever med skiten.Kämpa för oss vet ja nollvision!

4. Diplomatstatus

2009-05-09 13:28

Hoppsan, ska den heliga vargen mista sin status och bli en vanlig medborgare.
Tydligen har Jens lyssnat till gräsröttena när han besökt oss med sina informationsmöten.
Hoppas bara att även politikerna lyssnar på Jens.

3. Flytt av vilda djur

2009-05-09 13:28

Moilanens citat av forskaren Jens Karlsson:
"- Att flytta varg är ett väldigt artificiellt ingrepp - något vi inte sysslar med när det gäller vilda djur."

Kan Jens verkligen ha sagt detta? Menar han i så fall med "vi" Viltskadecenter eller Grimsö?

2. Intressant detta.

2009-05-09 13:28

Intressant och det låter onekligen ganska logiskt det Jens Karlsson säger och mot den bakgrunden verkar det ju klokast att avvakta med dyrbara vargflyttningar.
När sedan förhoppningsvis vinterns vargjakt drar igång, så vore det väl också klokt att kanske jaga ganska hårt där man vet att inavelsproblemen är som störst, så inte dom dåliga generna sprider sig i onödan.
Tanken att ta bort hela revir i vissa områden låter väl inte hel fel heller.
Det skall också bli intressant att se vad revideringen av etappmålet resulterar i, men att det blir fler än 100 vargar är nog ganska troligt.

1. Flytt ulven

2009-05-09 13:27

og begrens mulighetene for rabbies mm.
Dette forslag om at flyttning ikke behøvs er kun motivert
av uttrøttnings/uthalingstaktikk.
Begynn og minimer stammen nu, ikke flere forvirringsforsøk.
Ja til frisk natur!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons