• Allmogejakt

Älgexplosion efter stormen Gudrun

AktuelltPublicerad: 2009-08-12 11:31

Enligt skogsstyrelsen är älgstammen i de områden som drabbades av stormen Gudrun på väg att explodera.

Bland annat pekar skogsstyrelsen på jägarnas egen inventering, älgobsen, som antyder att det skett en fördubbling av älgstammen i dessa områden sedan 2005.
– Både olycksstatistiken och älgobsen visar på att det verkar vara en älgexplosion på gång i de här delarna av landet. Vi ser även indikationer på att avskjutningen ökar, säger Christer Kalén till Ekot.

Älgmaten tar slut
Bland annat drar styrelsen paralleller med med 1980-talet, då tidigare stora avverkningar också ledde till att fodertillgången ökade och älgstammen sköt i höjden.
Crister Kalén varnar för att den nuvarande goda fodertillgången kommer att tryta och då kan det bli ännu större skador på skogen när älgen tvingas äta av skog som den normalt inte ger sig på, till och med granskog.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Om du vill vara trovärdig R-mormor...

2009-08-15 18:47

..bör du för läsekretsen fullständigt utreda och förklara begreppen normalt, repektive onormalt, som du använde nu senast.

8. Det man sår, skördar man

2009-08-15 11:48

Att det föll så mycket skog berodde på att man planterat gran på åkermark. Granen växer då för snabbt och blir stormkänslig.
Men, nu har vi väl lärt oss av våra misstag?
Självklart inte! Gran för hela slanten är bolagens paroll. SVO tycker att man skall satsa på lövträd, men eftersom deras roll nuförtiden endast är rådgivande så är det ingen som bryr sig om vad de säger. Storbolagens ord är lag i vanlig ordning.

7. Tack för tipset Mazzemas!

2009-08-13 08:24

Att ingen – som får sin utkomst av skogen – vill ha så mycket älg som på 80-talet kan jag gott förstå. Lärde mig för ett tag sedan, att de hade samma bekymmer i de baltiska staterna. Då tycker jag också det är konstigt att alla siffror som nämns när det gäller älgstammen, alltid tycks jämföras med dessa extrema och onormala mängder, och då är det ju inte konstigt om det ser ut som om älgstammen i det närmaste kollapsat.

6. Anonym 16:11

2009-08-12 19:43

Tack för förfrågan, men det finns inget intresse. Jag tycker dom enda revir som skulle finnas är i djurparkerna.

5. Södra!!

2009-08-12 19:43

Det är södra skogsägarna som ligger bakom. Tyvärr är det så att majoriteten av skogsbolag vill utrota älgen pga av betesskador som med följd leder till mindre klirr i kassan. Har själv jagat med ett storbolag & där var ordern att skjuta det som kom, kor, kalvar, tjurar och kvigor. Det kallas utrotning. Visst håller ja med om att stammen blir större när tillgången till föda ökar. MEN den kommer aldrig att bli ett problem med tanke på ökningen av dagens rovdjur & oss jägare tillsammans. Var rädd om älgstammen, den är ovärderlig för många med tanke på möjlighet till att mätta många magar, så att säga,,

4. Så var Skogsstyrelsen i farten igen.

2009-08-12 19:40

För inte allt för många år sedan yrkade/krävde Skogsstrelsen en halvering av dagens älgstam. Varför? Jo det fanns inte mat ansågs det. Kvalificerat skitprat, vill jag påstå eftersom det avverkas idag som aldrig förr, till och med över tillväxten och vad blir kvar, en h-vetes massa sly som växer upp bara efter några år. Som i skogsvårdens tjänst bara kostar pengar att åtgärda, att det är nödvändigt på lång sikt ja där slutar näsans längd. För idag är det bara reda pengar som räknas, snabba pengar dessutom så att aktieägarna hålls på gott humör. När skogsmarken sedan är helt utarmad blir inte sällan dylik mark till salu, med ett krav av säljaren, markberedning och återplanteringskrav föreligger, så var bolagen av med denna kostnad också, snyggt uträknat. Nej låt då hellre älgarna äta upp slyn så slipper den förvaltaren för dagen som har ansvaret dom åren öppna plånboken för mycket, innan denne någon blir sparkad snett uppåt på grund av goda vinstresultat. Det är ynkedom att se hur många miljoner hektar som står helt utan åtgärd av denna orsak och dessutom höra skogsstyrelsens åja sig över älgens liv och leverne när ni istället borde ägna er åt kvaliciferad skogsvård.
Tack för ordet.

3. Svar Roslagsmormor.

2009-08-12 19:38

Tag kontakt med en informationsansvarig på något skogsbolag, t.ex. StoraEnso så kan dom förklara när-var-hur och varför en älg betar tall. Då förstår du varför skogsägarna inte vill ha tillbaka en älgstam på 80-talets nivå.

2. Vargrevir bortskänkes

2009-08-12 16:45

Vi jägare i dalarna o värmland vill gärna avvara några revir med varg som ni får överta utan kostnad. Fråga naturvårdsverket?

1. Jag vill börja med att erkänna

2009-08-12 14:50

….att jag vet väldigt lite om det här med skogsbruk, men t ex älgen föredrar vissa trädslag, och när det gäller tall, så fortsätter de hellre att beta på en redan skadad tall, än väljer ut en ny oskadad planta.

Om man ”förbereder” för den första gallringen, genom att redan från början bryter av en del av tallplantorna i lagom höjd för kalvar och vuxna att beta + även planterar in grupper av lämpliga lövträd i ”tallplantagen” – skulle det kanske göra att fler tallplantor kunde få växa upp utan skador, och älgen ha tillgång till mat även när tallen vuxit sig hög?

Det bästa vore väl att försöka efterlikna de ”naturliga” skogarna, med då blir det förståss svårare att skörda träden när den tiden är mogen.

Skulle vara intressant med seriösa kommentarer på detta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons