• Allmogejakt

Älgjägare dömda för att de jagade på sin egen mark

AktuelltPublicerad: 2005-11-09 17:05

Tio älgjägare dömdes på tisdagen av Haparanda tingsrätt till dagsböter för jaktbrott på sin egen mark.
I strid mot viltvårdsområdesföreningens beslut hade de delat in sig i egna jaktlag och jagat i sina egna jaktlag.
Jägarna tyckte att de hade rätt att jaga på sin egen mark. Men nu straffas de för att de brutit sig ut ur viltvårdsområdet.
De tio har ingått Kuivakangas viltvårdsområde, som i flera år skakats av en konflikt. Under jaktåret 2003 och 2004 började de tio jaga på ”egen hand” på sina jaktmarker och fällde ett 20-tal älgar.
De älgarna ryms till antalet inom viltvårdsområdets licens. Men enligt tingsrätten tillhörde licensen viltvårdsområdet. Jakten ska då bedrivas som föreningen beslutat, anser tingsrätten. Detta väger tyngre än den enskilda rätten, som jägarna gjorde anspråk på som markägare.
Tingsrätten anser att det kan bli riskabelt om jakten sker oorganiserat. Utbrytare som jagar gör det dessutom svårt för viltvårdsområdesföreningen att hålla reda på antalet fällda djur, anser rätten.
En av jägarna fick 50 dagsböter för jaktbrottet. De övriga dömdes till 80 dagsböter. Det innebär allt från 6 500 till 16 800 kronor för de olika jägarna. Var och en av dem ska dessutom betala 500 kronor till brottsofferfonden.
Jägarnas advokat, Leif Andersson, anser att domen bör överklagas.
- Lag stiftas av riksdagen, inte av viltvårdsområden. Det står tydligt i lagen att man inte kan straffas om man inte följer viltvårdsområdets beslut. säger han till Svt.se.
Det ska inte vara straffbart att vara oense, anser han.
Domen kan också få stor principiell betydelse för övriga jägares rätt att jaga på sin egen mark.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Svar till dömda älgjägare

2005-11-15 14:21

Älgskötselområden, och hantering av våra viltstammar över huvud taget, utgår från att vi jägare i området gemensamt diskuterar fram en lämplig avskjutning så rätt djur blir fällda i stora drag. Då är det väldigt olämpligt att man är oense inom området. Då falerar hela skötselsområdets planer och tankar.
Jag vet inte om det kan vara straffbart att vara onse. Men så mycket vet jag att vi inom vårt skötselområde har vi själva bestämt regler för viltskötseln. Inom föreningslagen har vi bestämt några juridiskt bindade lagar som vi har att följa.
De som inte vill vara med i skötselområdet kan till exempel inte få licens. De får endast skjuta kalv under första älgjaktsveckan. Det låter kanske hårt , men om vi ska ha det på vårt ansvar som jägare att sköta detta måste vi göra på detta viset, tycker jag. Överklaga gärna. Det är intresant att se vad den slutgiltiga domen blir. Men hur som helst så måste ni snacka ihop er och bli sams. Annars så finns det ingen framtid för något av jaktlagen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons