• Allmogejakt

Åtelkamera utan tillstånd inte alltid straffbart

AktuelltPublicerad: 2012-05-31 16:32

Årligen säljs tusentals åtelkameror i landet, men frågan är om de är tillåtna att använda. Det är förbjudet, säger en del. Det är inte straffbart, säger andra. Båda slutsatserna kan vara rätt.
– För att något inte är tillåtet betyder det inte automatiskt att det är brottsligt, säger Lars A Andersson, jurist på länsstyrelsens rättsenhet i Dalarna.

Jakt & Jägare berättade nyligen om en 24-årig jägare som blev anmäld av naturbevakaren Mats Hallin i Dalarna när viltvårdaren lösspringande hund fastnade på bild i åtelkamera.
24-åringen åkte till platsen för att se vad det var för hund vid hans vildsvinsåtel. Det resulterade i att viltvårdaren polisanmälde 24-åringen för åtelkamera.
Frågan är då om det är förbjudet att använda en åtelkamera?
Jakt & Jägare lät frågan gå vidare till Lars A Andersson, jurist vid länsstyrelsen rättsenhet i Dalarna.

Olika rättssystem
– Vad det handlar om här är två olika rättssystem. Ett förvaltningsrättsligt system som vi på länsstyrelsen hanterar och ett brottmålsrättsligt som är en fråga för domstolsprövning, säger Lars A Andersson.
För att sätta upp en åtelkamera krävs det tillstånd från länsstyrelsen, annars är det inte tillåtet. Men för att något inte är tillåtet betyder det inte automatiskt att det är brottsligt.
Vekar det konstigt? Låt oss först ta den förvaltningsrättsliga delen.

Tillstånd krävs
För att sätta upp övervakningskameror krävs det alltså tillstånd från länsstyrelsen. När det gäller kameror som ska placeras i skogen är kraven särskilt höga då lagstiftaren menat att skogen ska vara fredad från övervakning.
– Till skogen har alla tillträde och på områden där vi alla kan vistas är begränsningarna mot kameror extra staka. Lagstiftaren har menat att människor söker sig till skogen för att få vara ifred och då ska man inte riskera att bli övervakad, förklarar Lars A Andersson.


Nästan alltid nej
Vid en ansökan om att placera ut en övervakningskamera ska länsstyrelsen göra en avvägning mellan behovet och den integritetskränkning som övervakningen kan innebära. Det resulterar i stort sett alltid i att man säger nej till kameror i skogen.
– Det är endast för vissa forskningsändamål som vi sagt ja, säger Lars A Andersson.
När det sedan blir frågan om eventuell brottslighet för att ha satt upp en åtelkamera ska en domstol först avgöra om det är frågan om ett brott. Om så är fallet är ska domstolen i nästa steg bedöma hur allvarligt brottet är.
– Kommer man då fram till att brottet är ringa ska det inte leda till ansvar alltså att man straffas med böter, säger Lars A Andersson.

Placeringen har betydelse
Hur kameran är placerad kan i det fallet ha betydelse för hur domstolen ser på det hela. Är kamera placerad i knähöjd så den bara kan fånga exempelvis vildsvin på bild eller om den är riktad snett nedåt så kan det betyda att brottet betraktas om ”ringa” vilket innebär att det inte blir någon straffpåföljd.
Samma sak om man runt en åtelplats sätter upp skyltar som varnar för att platsen är kameraövervakad.
– Det har ingen betydelse när det gäller eventuellt tillstånd men kan ha betydelse när det gäller hur allvarligt domstolen ser på brottet, berättar Lars A Andersson.

Kameran kan beslagtas
Men även om en domstol kommer fram till att brottet är ringa så det inte leder till böter så kan åtelkameran tas i beslag och förverkas.
Centralt när det gäller kameraövervakning är att det inte ska gå att identifiera en människa på bild.
– Det innebär att det är tillåtet att exempelvis använda värmekameror som bara visar konturen av ett djur, säger Lars A Andersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Björnbajs

2013-09-07 11:44

Jag vill bara se dom björnar som är hemma vi mig på nätterna

5. Kamera

2013-09-07 11:43

Jag vill bara ha en kamera vid en saltsten ,för att jag tycker att det är mysigt att kolla på,jag är en äldre trevlig tant

4. ?

2012-06-08 08:28

Det där vart väl en konstig text med en massa skumt i sig- känns som ett försök att krångla till det och vrida det hela åt ett håll som inte känns korrekt? Om man läser texten om kameraövervakning så finns väl inget angivet om att skogen skulle vara speciellt känsligt ställe att sätta en automatisk kamera på- kallad vad man vill, syftet är ju ej övervakning utan fotografering av vilt?? Finns den texten med skulle jag gärna vilja se den! Har inte sett annat än att lagen handlar till största del om hur stor risken är att en kamera kan kränka personlig integritet? Och om man går i skogen och där råkar bli fotad i nokiastövlar och rutig skjorta- hur kränkande är då det? Sen är ju även risken otroligt låg att någon råkar gå precis på en kamera i skogen så att man blir fotad, sitter inte kameran på en stig eller annan plats som spår efter människor finns på så är risken att någon blir fotad extremt liten, och kränkningen i det också väldigt liten om det skulle hända. Känns surt att det spenderas pengar i samhället på något så dumt som detta när det finns så mycket annat som vore bättre att lägga pengar på. Är själv i Västerbotten, och här har länsstyrelsen själva sagt att man har som policy att inte ge några tillstånd för denna typ av kameror? Min fråga blir då hur en tillståndsmyndighet kan säga sig ha en policy om något som man skall vara tillståndsmyndighet för? Gissar att det inte är varken möjligt eller tillåtet att inta en sådan ställning, varje ansökan skall väl behandlas efter rådande förutsättningar, kan man då inte komma fram till att risken för kränkning av personlig integritet råder i någon större utsträckning på platsen för kameran så skall man väl vad jag förstår även bevilja. Men visst,en kamera som sitter på ett sådant ställe att man kan anta att den är placerad för att fota människor, en plats där folk normalt rör sig i terrängen, en plats där man kan anta att syftet är att fota människor, ja OK, då kan man väl göra en anmälan, men en kamera ute i skogen på, en saltsten, åtel, svag viltsig, gryt etc, varför bry sig?

Noterar även att ett inlägg kommer från en jägare, när det gäller jägare och kamera så är det ju även så att det faktiskt finns stor möjlighet att veta, lära, bedömma genom dessa kameror. Inte allt är av ondo, om man som älgjägare flyttar en kamera mellan sina saltstenar under sommaren så får man en mycket god vetskap om vilken älgstam man har på området, hur är det med kalvar, försvinner det kalvar för korna, hur ser det ut med tjurar och deras anlag? Ett sådant material kan vara till stor nytta för att göra det bästa av situationen när jakten kommer genom att man har skaffat sig kunskap om älgstammen som inte skulle finnas annars. Samtidigt som man gör den inventeringen så får man givetvis se annat vilt också. Själv tycker jag det är kul att se att skogslandet återfått så pass mycket järv:-) Då jag är rätt nära en vindkraftpark har jag tyvärr även noterat att kungsörnen snabbt minskat till i stort sett noll, på marker där vi normalt har gott om örn. Jag själv ser viltkameran som en stor källa till kunskap och förståelse för viltet och hoppas att strulet med tillstånd skall få en vettig lösning.

3. bra

2012-06-01 09:09

tycker det är bra jag vill inte ha en massa kameror i skogen. kan då inte kalla det för jakt, är jägare själv.

2. Övervakningsfritt?

2012-06-01 09:09

Om skogen ska vara fri från övervakning, vad gör då naturbevakaren där??

1. Rätt plats?

2012-06-01 09:09

Min kamera finns i "växande gröda". För att riskera att hamna på bild där, måste man bryta mot Allemansrätten och gå på en nysådd åker. Har också varnat de närboende innan uppsättningen.
Den är också riktad något nedåt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons