• Pinewood

Bakläxa om älgförvaltningsgrupp

AktuelltPublicerad: 2011-11-29 10:05

Länsstyrelsen i Västernorrland har utsett ledamöter i älgförvaltningsgruppen utan att ha något lagligt stöd för beslutet. Naturvårdsverket ger därför länsstyrelsen en ordentlig smäll på fingrarna och skriver att beslutet har så uppenbara fel att det saknar rättsverkan.

Det var i september i år som länsstyrelsen i Västernorrland beslutade att utse ledamöter i älgförvaltningsgruppen i Örnsköldsvik och Älvarna. Beslutet överklagades av Jägarnas Riksförbund till förvaltningsrätten i Härnösand, som lämnade ärendet vidare till Naturvårdsverket.
När Naturvårdsverket tittade på ärendet konstaterades att länsstyrelsens beslut grundar sig på bestämmelser som börjar gälla från och med den 1 januari 2012 och därför ännu inte trätt i kraft.
”Länsstyrelsen har därmed fattat sitt beslut om älgförvaltningsgrupper utan författningsstöd”, konstaterar Naturvårdsverket.


Beslutet gäller inte
Eftersom beslutet saknar juridiskt stöd är det heller inget beslut i juridisk mening och därför kan Naturvårdsverket inte ens överpröva beslutet.
Naturvårdsverket fastslår kort att: ”Beslutet är behäftat med ett så väsentligt och uppenbart fel att det i princip helt borde sakna rättsverkningar.”
Därför måste länsstyrelsen i Västernorrland fatta ett nytt beslut när den nya lagen börjar gälla efter årsskiftet.
Roger Öberg är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västernorrland. Han ställer sig undrande till vad länsstyrelsen ska göra nu.

”Samma beslut igen?”
– Frågan är om de drar igång en ny nomineringsomgång eller om de bara tar samma beslut igen efter årsskiftet, säger han.
Enligt länsstyrelsen togs beslutet om att utse ledamöterna före årsskiftet för att det var så ont om tid innan den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2012.
– Är det så visar det att regeringsbeslutet om den nya organisationen var felaktigt om man måste ta beslut utan lagstöd för att hinna med, kommenterar Roger Öberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. LST kör SITT EGET RACE?

2011-11-30 09:03

Det man upplever är att LST- NVV kör sina egna rekonstruktioner och de inom riksdagens utsedda ministrar sväljer detta utan att lyssna på folket! När gav Eskil Erlandsson senast en kommentar och den nya ministern Ek bara tiger har de månne förstått och inte vågar framträda, utan vet med sig själva att de har totalt misslyckats i sin uppgift att upplysa EUs delegation om att landet Sverige bestämmer själva om VARG FRÅGAN? Erlandsson och Ek var står ni någonstans, bevara landsbygden eller låta den förfalla, fäbodar, åkermarker växa igen?
Detta är en skam av valda ministrar att bara passivt åse detta förfall, djurhållare slutar på grund av att de inte får gehör från nämnda myndigheter! Är det så vi ska se detta härliga land försvinna på grund av slapphända politiker i form av nämnda ministrar, som ej ännu har visat sitt kurage att gå emot vad en representant i EU som verkar ha en fullkomlig makt att styra andra länder och att det ska dansas efter hans pipa?
Ministrar Erlansson och Ek visa oss att ni inte tolererar makt styre, vågar ni detta i annat fall så finns bara en utväg AVGÅ MED OMEDEL VÄRKAN och en uppmaning till STATSMINISTERN utse ett kapabelt minister par som kan leda oss in i rätt riktning, för det som hänt och det som händer nu kan vi ej acceptera, om inget händer så får och kommer det att visa vid nästa val, vilka vi kan lita på. VARG frågan måste lösas och det nu, likaledes älgfrågan var ska vi stå, hur man än vrider och vänder kommer det att bli oenigheter i denna.
Eskil Erlandsson som ska vara en beskyddande ängel inom jordbruk m.m. Var finns du är du bara med i lönegraden, visa för oss varför din höga lön är befogad säg något helst positivt var du står någonstans. För det är väl inte så att du har ett kall och bara åtnjuter lönen?

3. Dåliga rådgivare ?

2011-11-29 16:41

Man får genast en känsla av att Länsstyrelsen har använt sig av jägareförbundet som rådgivare.
Då kan det ibland uppstå "misstag" av den här karaktären.

2. Tid finns !?!

2011-11-29 16:41

Såg ett beslut från regeringen härom veckan att man inte avser bevilja oss (JRF) en uppskjutning av den nya förordningen med hänvisning till att detta varit flaggat för sedan 2009. Men det syns ju tydligt att hela förb... tågordningen inte syncroniserar. Dåligt och avslöjande Erlandsson !! Hur står det till med kompetensen?

1. Byråkrati

2011-11-29 11:15

Naturvårdsverket har i uppdrag att utarbeta anvisningar för den nya älgförvaltningen som skall gälla från 2012 01 01. Ett remissförslag kom ut i början av sommaren. I detta förslag fanns med ett antal orealistiska tidpunkter om när olika lokala aktörer skulle lämna in uppgifter som sedan under lång tid skulle hanteras i diverse myndighetesinstanser. Om man kombinerar den orealistiska tidsplaneringen med att uppenbarligen inget får hända av organisatorisk karaktär förrän efter 2012 01 01 så kan man undra över vilken värld Naturvårdsverket lever i. Att i god tid få klart med ÄFO-indelningar och att utse ledamöter i Älgförvaltningsgrupper borde vara naturligt för att så snabbt som möjligt få arbetet att fungera praktiskt. Men det ska man tydligen inte. Undrar när Naturvårdsverket blir klara och om anvisningarna då kan gå att tillämpa i den verkliga världen. Får hoppas att tidsplanerna ser lite bättre ut än vad de gjorde i remissutgåvan. Enligt dennas tidsplaner så hade de flesta spillningsinventeringarna fått utföras med hjälp av snöskyffel för att bli klara i tid.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons