• Pinewood

C vill ha full ersättning för vargskador

AktuelltPublicerad: 2013-08-23 14:27

C-politikern Anders W Jonsson lyfter fram vikten av att staten ger full ersättning efter rovdjursangrepp. Med anledning av Rovdjurskommitténs betänkande vill Centerpartiets vice partiordförande, Anders W Jonsson, även jobba för att få en öppning mot EU, som stoppat vargjakten i Sverige.

– Vi kommer att jobba för en anpassning av art- och habitatdirektivet så att man i högre grad tar hänsyn till regionala skillnader inom EU, säger Anders W Jonsson i ett pressmeddelande.

Förvaltningen av rovdjuren ska lyftas ned på regional nivå, så att berörda människor blir delaktiga i utformningen av den regionala och lokala förvaltningen.

– Det är alltid bättre att personer som berörs också är med och fattar beslut. Annars kan politiker eller särintressen skapa lokala problem som man sen inte behöver uppleva i verkligheten, kommenterar Anders W Jonsson.


Färre politiker i delegationerna
Enligt honom vill centern ha färre politiker i länens viltförvaltningsdelegationer. Fler företrädare från civilsamhället och näringsorganisationer ska få plats i delegationerna,

Utredningen föreslår att länsstyrelserna ges mandat att besluta om licensjakt efter rovdjur om arterna på nationell nivå ligger inom intervallet för gynnsam bevarandestatus och om de överstiger beslutade regionala miniminivåer.

– När rovdjursstammen har gynnsam bevarelsestatus bör den förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till människor som bor och verkar i närområdet. Det kan exempelvis innebära licensjakt, säger Anders W Jonsson.


Förebyggande skyddsjakt
Utredningen föreslår att det beviljas skyddsjakt efter första vargangrepp i ett område så länge det inte rör sig om en dokumenterat genetiskt viktig vargindivid.

– Vi menar att djurägare inte ska behöva ställas inför fullbordat faktum innan man har rätt att agera gentemot rovdjur. Då har skadan redan inträffat och tamdjur har skadats eller dödats. Skyddsjakt ska kunna användas i förebyggande syfte, givetvis förutsatt att det inte handlar om genetiskt starka djur som är viktiga för stammen, kommenterar c-politikern.

Utredningen rekommenderar att det statliga anslaget höjs så att det går att ge full ersättning för rovdjursskador.

– Det är en absolut förutsättning för att underlätta samexistens mellan människor och rovdjur, fastslår Anders W Jonsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. ha ha ha

2013-08-29 13:14

C vill ha 4% efter valet . Dom kommer att lova vad som hellst för att uppnå det . men vi har ju sett hur det går med deras löften.

6. Jonsson: Djurägare vill inte ha ersättning - de vill ha noll vargar

2013-08-24 09:41

Anders W Jonsson har fel, medvetet fel, dessutom. Den enkla sanningen är tvärtemot Jonssons påstående. För om vargstammen skall ha gynnsam bevarandestatus så KAN DEN INTE förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till människor som bor och verkar i närområdet. Jonsson sysslar med desinformation när han ger sina väljare förhoppningar om att vargstammen skall kunna ”förvaltas” genom licensjakt, citat: ”Det kan exempelvis innebära licensjakt, säger Anders W Jonsson”. Återigen har Jonsson fel, INGEN har kunnat visa hur svenska/EU-lagar och -regler skall kunna ändras så att vi kan börja med att skjuta minst hälften av vargvinterstammen. Vad Anders W Jonsson bör börja med är att redovisa hur en ”förvaltning” ser ut som börjar med att skjuta ett stort antal vargar för att få ner stammen till beslutad nivå, för därefter ÅRLIGEN skjuta ca 40 % av vinterstammen för att hålla vargstammen kvar på denna nivå. Därtill skall denna vargstam vara långsiktigt livskraftig och jämnt spridd över hela landet, samt inte sprida dvärgbandmask, rabies och andra livsfarliga åkommor till folk och vilda eller tama djur. Lyckas du med detta Jonsson, så är du trovärdig, men kan du inte beskriva hur det hela skall gå till, då är du inte trovärdig. Jonsson har höga odds mot sig, ty hittills har ingen kunna kunna klämma fram en fungerande förvaltningsplan som uppfyller ställda krav. Anders W Jonsson bör även ha klart för sig att i vargfrågan duger det inte att snacka, endast handling räknas.
Varför inte säga sanningen, Jonsson? Vargstammen är helt utom kontroll och växer så att den fördubblas vartannat till vart fjärde år? Tala även om att INGEN vet hur detta skall sluta.
Peter Egardts utredning är bara en i raden av många "vargutredningar", det vore naturligt att Peter Egardt i sin utredning tog med en i praktiken fungerande förvaltningsplan. Orsaken till att en sådan plan saknas är rimligen att Peter Egardt, liksom alla tidigare utredare, inser att vilda vargar inte kan "förvaltas" på ett sätt som uppfyller ställda krav. Jägareförbundet kommer aldrig att få sin hett efterlängtade licensjakt på sin lilla vargstam som inte skadar någon.
Peter Egardts, liksom tidigare utredningar, har endast ett syfte: Ge politikerna uppskov med vargproblemet. Landsbygden får däremot inget uppskov: Vargstammen i Sverige kommer fortsätta sin snabba tillväxt med en fördubbling vart tredje år eller så, och därmed en snabb spridning över landet. Ett slut för vargstammen kommer med nödvändighet, men hur och när har ingen kontroll över.

5. Politiker:: bestäm GYBS!

2013-08-24 09:40

Vad vargpolitiker som verkar för samexistens borde arbeta för är att svensk varg GYBSförklaras. Det beslutet borde inte delegeras till Naturvårdsverket som inte ens förmått ange kraven på GYBS trots att det är deras åliggande! Det är enkelt, det är bara att följa forskarbrevet från Liberg m fl., många av våra främsta vargforskare har skrivit under!

4. valfläsk???

2013-08-23 17:13

Tror inte på dessa C, vars ledare vill ha väljare från stureplan....

3. GYBS hit & GYBS dit...

2013-08-23 17:12

Minsta livskraftiga population, MVP, grundas på vetenskapligt underlag och Skandulv (Skandinaviska Vargforskningsprojektet) har kommit fram till antalet 38 individer. Utöver detta har man tagit hänsyn till ev. framtida katastrofer vilket gav MVP = 100 st. Idag har vi, officiellt ca. 400 ulvar, mera korrekt torde vara 600-700 st.
Enligt EU’s art- och habitatdirektiv så ska GYBS, gynnsam bevarandestatus, vara minst lika stor men HELST ligga betydligt högre än MVP.
Med andra ord, GYBS bygger inte på några vetenskapliga underlag utan är en ren politisk siffra som Anders W Jonsson och polarna i riksdagen måste komma överens om. Naturvårdsverket är sista instans att lägga sig vad gäller GYBS för deras förtroende är på landsbygden noll och ingenting efter att många av NVV's anställda driver en egen agenda med fri tillväxt av ulv och fortsatt fridlysning.

2. Det där med "genetiskt viktig"

2013-08-23 17:12

Eftersom vargarna bevisligen förökar sig som dansmöss undrar jag om inte genetiken tillmäts en oproportionerligt stor vikt i vargfrågan. Hursom ser vi dock väldigt klart hur krav på att stamtavla ska fastställas innan beslut om jakt kan fattas bara drar ut på eländet.
Ett djur som ställer till med skada ska bort. Punkt.

1. Intressant..

2013-08-23 17:12

...att se hur livskvalitet värderas i pengar. Att alltid gå omkring och vara rädd och orolig för angrepp. Att förklara för barnen att vårt arbete på landsbygden värderas som skit under skorna. Inte minst så förstörs livet för övrigt vilt av dessa rovdjursavvisande staket.
Polariseringen mellan stad och land kommer definitivt inte att minska. Var så säker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB