• Älgskadefondsföreningen

Dramatisk ökning av björnattacker

AktuelltPublicerad: 2008-09-08 11:23

Under förra året dödades en människa och 116 tamdjur av björn i Sverige. År 2004 var det 36 dödade eller skadade djur efter björnattacker. Det visar en sammanställning som gjorts av Naturvårdsverket. Trots att attackerna ökat så dramatiskt anser Naturvårdsverket att björnskador är relativt begränsade.

De pekar dock på att det är nödvändigt att begränsa skadorna i jordbruksbygder och områden nära tätorter.
Perioden 1995-2007 har 16 människor skadats och två dödats av björnar.
I Västerbotten finns ett flertal exempel på att björnar tappat respekten för att det finns människor i närheten. Bland annat sköts en björn tidigare i år i Holmsund-Obbola.

Orädda björnar i byar
Dock säger verket inget specifikt om orädda björnar i byar på landsbygden. Det enda är att hänsyn ska tas till människors oro för ökad björnnärvaro när det gäller beslut om skyddsjakt.
Länsstyrelserna i hela landet föreslår totalt 170 föryngringar. Det överstiger det uppsatta målet för björnförvaltningens nationella nivå på 100, som motsvarar cirka 1 000 individer.
Länsstyrelsernas förslag om avskjutning är för låga, anser båda jägarorganisationerna. Naturvårdsverket har beslutat om en skyddsjakt på totalt 233 björnar, jämfört med 181 djur år 2007. Jägareförbundet vill dock ha en avlysningsjakt på 328 björnar.

Ökade kostnader för björnattacker
Den ökande björnstammen innebär att staten får ökade utgifter i form av skadeersättningar.
År 2004 betalade staten ut ersättningar för totalt 101 000 kronor. År 2007 var summan 229 000 kronor. Mest ersättning, 146 000 kronor, betalades ut i Dalarna.
I renskötselområden, där ersättningarna bygger på björnens närvaro och inte på konstaterade skador, betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut under förra året.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vilken cynism

2008-09-09 08:43

Glesbygdsbor betraktas alltså som mindre goda medborgare eftersom de inte får åtnjuta samma skydd som i mer befolkade områden. Björn och varg har ett starkare skydd i lagen än de boende. Om en björn dödar en boende ställs ingen till svars, om en människa dödar en björn riskarar han fängelse.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB