• Älgskadefondsföreningen

Dvärgbandmask hos sork

AktuelltPublicerad: 2014-02-17 13:25

Rävens dvärgbandmask har hittats i vattensork i Södermanland. Fyndet gjordes ungefär sju mil från den plats där parasiten hittats i räv.

– Det nya med fyndet av parasitcystor i levern hos vattensork (Arvicola amphibius), som konfirmerats genom vävnadssnitt och DNA-sekvensering, är att vi nu har identifierat en mellanvärd för parasiten i Sverige, säger Andrea Miller, doktorand hos SLU, i ett pressmeddelande.

Hundratals smågnagare undersöks
Det är genom forskningsprojektet EMIRO (Echinococcus Multilocularis In Rodents), där man undersöker smågnagarnas roll i spridning av rävens dvärgbandmask, som nästan 450 smågnagare samlats in från fyra kvadratmil stora provtagningsrutor. Det är framför allt vattensork, skogssork och åkersork som samlats in.
Den specifika vattensorken som bar på parasiten fångades in fem kilometer sydväst om Gnesta i maj förra året. Det är första gången som parasiten hittats i en smågnagare i Sverige, och detta visar att vattensork är en möjlig mellanvärd för dvärgbandmasken.

”Ett genombrott”
– Detta är ett genombrott i forskningen och övervakningen rörande parasitens förekomst och spridning i Sverige. Upptäckten är inte förvånande eftersom det är känt att en systerart till vår svenska vattensork är viktig som mellanvärd bland annat i Schweiz. Mycket intressant är att fyndplatsen ligger cirka 70 km österut från den plats i Södermanland där parasiten tidigare är känd från räv, vilket vidgar bandmaskens spridningsområde avsevärt, säger Gert Olsson, viltekolog på SLU Umeå, i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. #6, Calle har rätt - tyvärr

2014-02-19 08:46

Ett försök att utrota dvärgbandmasken bedömdes kosta 174 miljoner kronor, dvs. ca. 20 kr/svensk. Jag tror att frågade man folket så är nog allmänheten i genomsnitt villig att betala mer än det tiodubbla, dvs. ca 2 miljarder kronor eller 200 kr/svensk. Om regeringen satsade två miljarder i ett projekt med syftet att utrota dvärgbandmasken så skulle ingen protestera, utom förstås Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt WWF, SNF och dylika. Svaret på frågan varför man inte gör detta kan bara vara EU och vargen och Miljöpartiet. Regeringen är beredd offra ett hundratal människoliv om året för att vi skall ha varg i landet och därmed även dvärgbandmask. All erfarenhet visar att med varg kommer alltid förr eller senare dvärgbandmask. Med europeisk smittofrekvens blir det i Sverige ca 90 smittade per år, men all erfarenhet visar att det tar många år innan allmänheten tar till sig maskens farlighet och lär sig vara försiktig ute i naturen och hemma. Vi har att räkna med betydligt fler än 100 fall av blåsmasksjuka per år. De första är redan smittade, men vet inte om det. Först om sådär 10 år får de reda på saken. Lite sent. Men innan dess har vi hunnit byta regering minst en gång och ytterligare tusental har smittats. Allt för att skadedjuret varg har blivit heligt hos oss.

6. Ingen kritisk väljargrupp påverkas.

2014-02-18 14:09

Som SVA har framhållit tidigare. Det är sällsynt att E. multilocularis drabbar männinskor. I Mellaneuropa där smittan är vanlig drabbas ca 1 på 100000. Eftersom som smittan hittills i Sverige är utanför stadsmiljön är det en liten oviktig grupp som riskerar drabbas. Men det kostar ca 40-50 miljoner att hålla en smittat person vid liv. (ca 1 milon per år).
Det enda riktiga vore att starta en utrotning av maskens huvudvärdar. Räv, varg, grävling och mårdhund. Men det kommer inte att ske. Om 5-10 år kommer de första fallen att uppenbara sig.

5. Klok regering?

2014-02-18 13:09

Regeringen tyckte att 174 miljoner kr var för mycket att satsa i ett försök att utrota dvärgbandmasken. Jag tycker detta är en väldigt låg värdering av svensk landsbygd, nog måste det väl vara värd några kronor mer än 174 miljoner att ha en dvärgbandmaskfri landsbygd? Nåja, tanken är väl att eftersom vi skall ha varg så måste vi även finna oss i att ha dvärgbandmask. Men att satsa miljoner och i slutändan miljarder på att studera hur och hur snabbt dvärgbandmasken sprider sig över landet är tydligen lönsamt, om vi skall tro regeringen Reinfeldt. Sen måste kostnaden för sjuka och döda i blåsmasksjuka läggas till, den kostnaden kommer att stiga i åren som kommer. Lidandet är gratis.

4. Grattis till alla vargvänner

2014-02-18 09:34

Man får väl förmoda att glädjen sprider sig i kretsarna kring vargen snart är svensk natur ett minne blott p.g.a. en handfull förvirrade ekosofer.
Men syftet med inplantering har gjort att all natur i framtiden blir orörd ingen kan plocka bär och svamp ej heller gå ut med hunden på promenad bland 5000 vargar.
Vilken framtid vi lämnar över till nästa generation.

3. "Ett genombrott"

2014-02-18 09:33

Ett sammanbrott skulle jag kalla det. Och ett brott mot mänskligheten.

Vi har en halvö som går att hålla ren från en hel del parasiter, men nej, plocka in varg och ta bort gränsskyddet.

2. hmmm...

2014-02-18 09:33

"Mycket intressant är att fyndplatsen ligger cirka 70 km österut från den plats i Södermanland där parasiten tidigare är känd från räv, vilket vidgar bandmaskens spridningsområde avsevärt..."

Borde det inte stå "alarmerande är dock att fyndplatsen...."?????
Inser de inte allvaret??

1. "Vargens dvärgbandmask"

2014-02-17 17:36

Fel namn på parasiten. Vargar som tidigare släpptes ut är troligen orsaken till att vi fått Dvärgbandmasken. Min fråga i ärendet svar: "Självklart att vi avmaskar innan utsättning". Det var tidigare än de flyttningar som har redovisats.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons