• Pinewood

Ekberg: ”Släpp inte hunden nu!”

AktuelltPublicerad: 2013-01-16 10:45

– På många håll är det nu hög tid att avbryta jakten med drivande hund. Skaren kanske bär hunden medan klövviltet trampar igenom. Vi jägare måste själva ta ansvar för att hålla en hög jaktetik.

Det säger Thomas Ekberg, yrkesjägare från norra Östergötland som reagerat på att en del jägare släpper sina hundar trots det besvärliga skarföret.

I flera områden i Sverige var det stora mängder snö som för en tid sedan smälte ihop. Men när det blev kallare igen frös snöresterna och bildade skare.

Skaren är ofta inte tillräckligt kraftig för att bära klövvilt som rådjur, hjort, älg och vildsvin. De trampar igenom. Det gör att det är oerhört energikrävande för djuret att ta sig fram samtidigt som de riskerar att skada benen på skarsnön.

– Om vilt drivs i det här skarföret är risken stor att de skär upp benen mot den skarpa skaren, säger Thomas Ekberg.


Kritisk till dem som släpper på skare
Han är kritisk till dem som släpper hundar där det är skarföre som inte bär riktigt.

– Om någon vill jaga hare eller räv som skaren håller för och släpper en rådjursren stövare är det naturligtvis okey. Men andra drivande eller stötande hundar ska inte släppas nu, påpekar han.

Thomas Ekberg menar att det är viktigt att jägarkåren har så mycket omdöme att de kan avgöra sådant här själva.

– Vi behöver inte vänta på att länsstyrelsen ska säga ifrån, utan sådant här är vi bättre på att avgöra på egen hand. Det är viktigt för vårt anseende hos allmänheten och med tanke på alla jaktmotståndare. Men framför allt är det viktigt att ta hänsyn till de vilda djuren, kommenterar Thomas Ekberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Var Kjell Lennarsson?

2013-01-23 18:01

Var har jag uttryckt att regeringsbeslut alltid måste respekteras och aldrig ifrågasättas/överklagas? Här menar jag ordagrant, och inget som du på eget bevåg har tolkat - som tidigare.
Det blir helt meningslöst att diskutera med en som i svaren läser in något som inte finns där.
”Ni” har lika liten möjlighet att ställa villkor här som ”vi” har.
Beräkningarna av MVP har som grund den svenska inavlade stammen MEN, där ingår INTE att den förblir isolerad, utan att den fungerar som vilken annan vargstam som helst. Dvs där det hela tiden kommer inflöde av obesläktade gener. Kolla med Liberg, så kan han bekräfta det jag skriver här!
Här handlar det om olika typer av värden, och det är inte alla värden man kan räkna i reda pengar. S k ekotjänster är något som vi människor helt nyligen har förstått värdet/nödvändigheten av.
Nu avslutar jag den här diskussionen för min del med att önska att medlemmarna i Vargkommittén ändå kan visa att det finns förnuft och kompromissvilja hos människor – hur olika de än ser på en specifik sakfråga.

29. # 28 K F - Vi kompromissar med livsmiljö och stora ekonomiska värden.

2013-01-21 14:14

Det var du som tyckte att man skulle respektera regeringsbeslut och sedan gav jag exempel på att ni faktiskt inte gör det. Vad som är rätt och fel om detta lämnar vi därhän.
Vad det gäller genetiskt förstärkning så stödjer vi detta men det är ju under förutsättning att ni visar kompromissvilja. Och då menar jag inte uträkning om hur många vargar man kompromissar med.
Ni måste förstå vad det är vi kompromissar med. Vi kompromissar med vår livsmiljö och med stora ekonomiska värden. Det är dessa värden Ni måste se.
Här handlar det om flera hundra miljoner i värden för landsbygden befolkning och en livsmiljö som raseras för många människor. De värden som Ni kompromissar med är värdet att det finns varg i Sverige och att risken för att den skall dö ut skall minimeras. Men detta har vi redan uppnått.
Att då fortsätta att kräva ännu mer uppoffringar av landsbygdsbefolkningen när ni själva inte behöver vara med och betala ser jag inte som att Ni är villiga att kompromissa. Att kräva en obegränsad vargstam ser jag som rent oförskämt. Jägareförbundet har sagt att man vill ha ett tak om 150 vargar och då måste man rimligtvis lägga GYBS en bit under då GYBS är ett golv. Detta borde innebära 120 vargar.
Jag har inte blandat ihop begreppen gällande GYBS med det är helt uppenbart att du har gjort. Det enda som står om GYBS i art och habitatdirektivet är att GYBS skall vara betydligt över en vetenskapligt gjort MVP. MVP i Sverige är ca 80 vargar enligt forskarna och om man lägger på 50% så hamnar vi på 120 st vilket kan tolkas som mycket över. Det är mycket glädjande att höra att Ni inom SRF tänker börja ta hänsyn till drabbade människor när ni sätter Era antalskrav. Det har vi inte sett några exempel på tidigare.

28. Kjell Lennartsson!

2013-01-21 08:38

Jag föreslår att du Googlar på ”jägareförbundet överklagar”, och därefter återkommer om du tycker det är bra eller dåligt att man kan överklaga myndigheters beslut. Du lär hitta ett och annat fall som kan vara av intresse.

SRF har också skrivit på Åsiktsförklaringen och vad vetenskapligt grundad GYBS ligger på beror helt på om vi kan lösa problemet med att få in obesläktade individer i stammen med jämna mellanrum, eller inte. Där har jägare och markägare en verklig nyckelroll för att få ner antalet individer så lågt som möjligt.

Du tyder in saker som inte finns i texten. Vad målsättningen för SRF är i siffror vet jag faktiskt inte. Jag skrev: CITAT… 800 som jag tror är en siffra som nämnts från bevarandesidan tidigare. SLUT CITAT. Men säg att den kanske var 1200 istället, eller varför inte 3000? Vem har då gjort den största eftergiften om SRF går med på runt 400?

Jag påstår inte heller att man ”inte får ha tak”, utan jag skrev CITAT Jag TROR mig ha förstått att några ”tak” för en vargpopulation inte är tillåtet SLUT CITAT. Det ger en medveten och avsiktlig öppning till att jag mycket väl kan ha misstagit mig där. Hade jag vetat säkert, så hade jag uttryckt mig annorlunda.

Jag håller absolut med om att även människorna måste tas med i bedömningen av hur många vargar vi kan ha, och där är jag övertygad om att SRFs styrelse håller med mig. Att det sedan finns grupperingar bland värnarna som ser annorlunda på saken, är inget jag kan göra mer åt än att öppet deklarera min egen åsikt.

Till sist: Jo då Kjell, det finns fortfarande organisationer – vars medlemmar är berörda och kanske t o m blivit drabbade – som ännu inte tagit ställning. Detta för att det finns olika meningar om vargen bland medlemmarna. T o m när det gäller jägarna, så säger sig ju SJF acceptera 150 vargar vilket representerar 15 föryngringar och kanske närmare 30 revir. Några 120 finns det f ö inga vetenskapliga belägg för att det uppfyller GYBS, så där har du blandat ihop begreppen är jag rädd.

27. # 25 Kerstin Fredin - SRF bryr sig inte om vetenskapen.

2013-01-20 17:53

Din bortförklaring av Ert överklagande var dåligt. Om du tycker man skall respektera regeringens beslut så skall man väl även respektera våra myndigheters beslut. Men Du skall ha all heder av att du äntligen redovisar att SRF har som målsättning att vi skall ha åttahundra vargar som miniminivå i Sverige. Om man skall ha åttahundra vargar som GYBS så blir det väl minst tusen vargar som tak. Men tak vill Ni ju inte ha och du påstår ju tillochmed att man inte får ha något tak så då innebär det ju som jag sagt tidigare att Ni lobbar för en obegränsad vargstam. Du skriver att GYBS skall grundas på vetenskap. Men det är ju vetenskapen som Ni inte accepterar. Vi har en vetenskaplig sårbarhetsanlys som visar att vi inte behöver mer än 100 vargar i Skandinavien för att vargen skall överleva i 100 år men ända så vill Ni ha minst 800 vargar i Sverige utan begränsning uppåt. Hittills så har värnarsidan inte kompromissat på en enda punkt. Man kör sin arroganta och kompromisslösa linje där man totalt nonchalerar drabbade människor. Det är inte bara biologisk vetenskap som våra politiker måste ta hänsyn till, även ekonomisk och social vetenskap skall tas hänsyns till. Det står även i art och habitdirektivet. Tänk på att det inte finns en enda organisation som representerar människor som blir drabbade av vargen som accepterar att GYBS läggs på en högre nivå än 120 vargar i Sverige. Skulle vi få ett högre GYBS så är det ett diktatoriskt beslut som saknar vetenskaplig och juridiskt grund och i så fall fastställs endast för att tillfredsställa en högljudd varglobby.

26. Men Fredin?

2013-01-19 19:53

Vad är det du skriver? Sjf 150. Va inte de ett tak? Srf 800 var väl ett golv? De ä väl skillnad de. Nu vill jag inte ha 1 varg på min mark. Men vill du ha 800 hundra på din tomt så varsågod.
Sen undrar jag varför du har så svårt att svara på raka frågor. Har följt dig under ett år och har aldrig sett dig svara på en rak fråga. Du säger att du är en jägare!

25. Kjell Lennartsson!

2013-01-19 15:22

Med meningslöst att diskutera siffror, så menade jag emellan dig och mig. I Åsiktsförklaringen har föreningarna kommit överens om att GYBS ska grundas på vetenskap, inte vad du och jag tycker – därför avvaktar jag för att se vad man kommer fram till.
- - - -
Det är inte regeringen som har fattat beslut om skyddsjakt. Det är en myndighet – Naturvårdsverket - som fattat detta beslut. Hade regeringen lagt sig i så hade det betraktats som ministerstyre vilket inte är tillåtet i Sverige.
- - - -
Visst måste alla kompromissa, och det är väl det man har visat genom den gemensamma Åsiktsförklaringen.

Om GYBS läggs på ca 400 vargar, så kan jag inte se annat än att det kan ses som en kompromiss emellan 0 och runt 800 som jag tror är en siffra som nämnts från bevarandesidan tidigare. Om man ska utgå från SJFs bud på 150 och värnarnas 800, så har värnarna faktiskt givit med sig mer (-400) än ”skeptikerna” (+250) om de accepterar 400 – eller hur?

Men, men – vi får se hur det hela utvecklar sig.

24. Kerstin Fredin

2013-01-19 15:21

Du snackar om GYBS , men i själva verket avslöjar sig vargvärnarna som de största motståndarna till en sådan eftersom ni så aktivt motarbetar en jakt på de mest inavlade reviren. En sådan jakt är enligt de allra flesta nyktra bedömmare det bästa medlet för att minska inavelsgraden och därmed nå GYBS och ge nya gener genomslag.
Anders Bjärvalls åsikt att "Det viktigast arbetet är att få värnarsidan att acceptera att vargstammen begränsas" verkar ha gått dig och dina meningsfränder förbi. Redan har Olof Liberg paradoxalt nog av många SRF sympatisörer utsetts till fiende, nu kan vi väl tillföra Anders Bjärvall på listan!

23. #21 Kerstin Fredin

2013-01-18 23:35

Det finns inte några restriktioner i art- och habitatdirektivet som säger att man inte får sätta tak eller begränsa en viltart. Det enda som krävs är att man uppnår gynnsam bevarandestatus (GYBS) och det gör vi med bred marginal med vargen i dag. Så för den sakens skull behöver vi inte lämna EU. Det gäller bara att förhandla fram ett beslut eller få saken prövad i EU domstol. Det är absolut inte meningslöst att diskutera antal som du säger för det är det som allt handlar om. Skadornas omfattning hänger i stort sett ihop med antalet vargar därför måste vargstammen begränsas. Du säger att vi måste rätta oss efter vad EU och regeringen kommer överens om. I dagarna har SRF överklagat beslutet om skyddsjakt på rysstiken. Det hade ju regeringen beslutat. Det kan du väl inte ställa upp på om man som du tycker att man skall rätta sig efter regeringen? Jag håller med dig om att det är positivt att man kan enas kring en åsiktsförklaring. Men i detta läge så är det viktigt att även ni i varglobbyn inser att ni måste ta ansvar för era visioner och dessutom visa lite kompromissvilja. Det är inte bara vi jägare, samer och bönder som skall kompromissa med våra levnadsvillkor.

22. Fredin

2013-01-18 22:41

Vad du snackar runt hela tiden. Svara på raka frågor är inte din starka sida. Du säger att ni får se vad regeringen och Eu säger. Från början sa regeringen 210 vargar men de lyssnade inte ni på utan sprang till Eu. Nu säger regeringen skyddsjakt å då springer ni till en annan instans. Menar du att vi jägare ska rätta oss efter vad regeringen och Eu säger men ni "vargkramare" behöver inte lyssna eller ens försöka kompromissa med någon. Ni säger att ni älskar natur och djur! Men hur många av er vargkramare har er försörjning av vad jord och skog ger?

21. Kjell Lennartsson!

2013-01-18 16:53

Jag har sett att ni funderar på att bilda opinion för att gå ur EU, och ska något tak anges, så krävs också utträde för att det ska gå igenom. Jag tror mig ha förstått att några ”tak” för en vargpopulation inte är tillåtet att sätta som det är nu – vilket jag själv i och för sig ser som lite underligt.
Tror f ö att det är meningslösta att diskutera siffror vidare, så jag avvaktar och ser vad regeringen och EU kommer överens om.
Det är ju det vi sedan har att rätta oss efter – oberoende av vad vi själva tycker.
När det gäller kompromissviljan så ser jag med tillförsikt fram emot resultatet av det Vargkommittén kommer fram till. Att organisationer med så vitt skilda åsikter om vargen, ändå har lyckats författa en skrivelse de alla kan skriva under på – Åsiktsdeklarationen - är i mina ögon helt fantastiskt.
Det inger hopp för framtiden.

20. #17 Kerstin Fredin

2013-01-18 14:46

Vi har en sårbarhetsanalys från forskarna som visar på att vi behöver 40 vargar i Skandinavien för att vargen inte skall riskera att dö ut på 100 år. Sedan har forskarna lagt på 150% på denna siffra för att gardera sig för eventuella ett katastrofscenarion vilket gör att de hävdar att MVP är 100 vargar i Skandinavien. Vilket borde bli ca 80 vargar i Sverige. I art och habitdirektivet står det att antalet för GYBS skall ligga betydligt över MVP. Det är alltså en ren juridisk tolkningsfråga vad ”betydligt över” innebär. Vi anser att om man redan lagt på 150% för att ta höjd för katastrofer så behöver man inte ta höjd för det igen. Men om man trots det lägger på 25% till så anser vi att det ligger ”betydligt över” vilket överensstämmer med texten i art och habitatdirektivet och då innebär 100 vargar som GYBS. Skulle man lägga på 50% vilket innebär 120 vargar så det ”mycket över” MVP. Skulle man gå på 180 vargar som GYBS så är det 125% över MVP vilket är ”extremt mycket över” vilket då inte överensstämmer med direktivet. Därför anser vi att GYBS skall ligga i spannet 100 – 120 vargar. Vi ställer upp på att övertyga om nödvändigheten om att förstärka vargstammen genetiskt med obesläktade rensrasiga vargar. Men det är under förutsättning att GYBS hamnar inom detta spann och att vi får ett tak om max 180 vargar. Nu är det även dags för SRF att visa lite kompromissvilja. Så länge som Ni inte redovisar vad ni har för tak för vargstammen utgår vi från att målet är tusentals varg i Sverige.

19. Svenljunga gruppen

2013-01-18 12:53

Läste att ni är på G med något stort, ni har mitt fulla stöd och säkert många miljoner till. Att inte Kerstin Fredin är inne på samma spår behöver ju inte betyda att hon förespråkar att djuren lider, det svamlas om skadeskjutningar. Där jag jagar har det inte gått iväg en enda älg på säkert 20 år, men nu strejkar vi pga attvargen fått växa oss över huvudet. jag påstår att NV o staten är de som bär ansvaret för detta

18. Kjell Lennartsson!

2013-01-18 10:39

När blev 100-120 vargindivider detsamma som GYBS?
När har SRF uttryckt önskemål om tusentals vargar enbart i Sverige?
Om man fastslår GYBS till 180-380 vargar, ställer då du själv upp på att övertyga jakträttsinnehavarna om nödvändigheten av att tillåta utsättning av t ex valpar på marken? Det är ju liksom förutsättningen för att få till en stam med GYBS men där individantalet är relativt litet.

17. # Kerstin Fredin

2013-01-18 09:36

De flesta människor på landsbygden ställer upp på att vi skall nå GYBS om ca 100 -120 vargar men vi ställer absolut inte upp på en vargstam om tusentals vargar som Era organisationer lobbar för.

16. Ingen jägare släpper en hund när skaren inte bär

2013-01-18 08:17

Jag håller fullt med. Att släppa en drivande hund när snön ligger djup och skaren bär hunden, det gör ingen jägare. Men kanske en person med vapen och jaktlicens som tror att denne är jägare.
Likaledes släpper ingen jägare en långbent hund, t ex en worster efter rådjur. Men det förekommer att personer med vapen och jaktlicens gör det.
Vårt jaktlag bryter jakten med drivande hund när snödjupet överstiger 20 cm. Tidigare om det är skare. För då släpper jag inte hunden.

15. Kerstin F

2013-01-18 08:16

Nu är du ute och svamlar igen med skadskjutning som argument. Hur många djur tror du inte jägarna får avliva när rovdjuren har varit framme. Du har ännu en gång yttrar dig utan att svara på frågan varför ni inte ställer upp och utfodrar viltet. Hur skall ni göra när bytesdjuren sinar i skogen skall ni då bara hoppa av eran strävan att rovdjuren skall ta över helt,och säga att nu var det inte roligt längre. Hur vill ni förvalta tex en vargstam som man redan har tappat greppet om.Skulle vilja att ni åkte ut och pratade med de drabbade renägarna och fåruppfödarna och pressenterade eran ståndpunkt men då måste man ju lämna stugan eller lägenheten läskigt... läskigt....

14. Kjell Lennarsson!

2013-01-17 16:24

Jag slutar aldrig att förvånas över personer som jagar, men som själva inte klarar av att förstå och acceptera de villkor som gäller i naturen. Allra helst när personen i fråga vet att det förekommer en hel del skadskjutningar, dvs vi människor förorsakar de vilda djuren lidande som kan hålla på i dagar och veckor, tills djuret till sist dör om man inte snabbt hittar igen det vid eftersök, och kan avliva det.
Hur ska man kunna få någon som helst respekt för de som så uppenbart blundar för jägares egen del i lidandet, när de påstår sig vilja minska lidandet genom att ta bort eller minimera antalet individer av ett inhemskt djur? Om man verkligen menade vad man påstår, då borde även den mänskliga jakten förbjudas – vilket jag definitivt inte är någon förespråkare av. Jag accepterar nämligen både att djur faktiskt blir skadskjutna – även om jag tycker man bör göra mer för att minimera detta – och att rovdjur ibland dödar sina byten på ett sätt vi ser som inhumant. Naturen är inte en Edens lustgård eller som den ibland beskrivs i sagoböcker.
Skippa snacket om att minska lidandet hos vilda och/eller tama djur! Det klingar så fruktansvärt falskt när man samtidigt försöker utnyttja lidandet hos trafikskadat vilt för att försöka få gehör för sin syn på rovdjurspolitiken.
Jag har sagt det tidigare: Skippa jakt på älg och vildsvin om ni vill bilda opinion. Det kan möjligen få folks och politikers öra, men att använda trafikskadade djurs lidande som medel – skapar snarare avsky, vilket riskerar att drabba hela jägarkåren!

13. Kerstin F

2013-01-17 09:12

Ni har ju inte en enda medlem som har sett hur ett djur plågas när det blir attackerad av varg, och har man sett spår efter den kampen så förstår man hur djuren lider innan det tar slut. Ni bidrar ju inte till att underlätta för djuren i skogen. Ta kontakt med mig så ska ni få bidra med några hundra tusen till viltvård som vi jägare gör. Vi matar djuren och försöker få dessa att överleva men kanske skulle sluta med det och begära att era statliga bidrag gick till viltvård istället. Hur skall vargen överleva när bytesdjuren tar slut som de gör på vissa ställen. Den frågan har jag ställt tidigare till eran org men har inte fått något svar.Innan ni har kommit med svar så håll er borta med era fega kommentarer mot jägare.

12. Kerstin F

2013-01-17 08:20

Att jägarkåren åt samhället "tillhandahåller" tränade eftersökshundar är en positiv bieffekt av dessa hundars ordinarie jaktliga uppdrag. Med varg runt knuten försvinner incitamenten för att hålla och träna hundarna. I en förlängning står samhället utan eftersöksekipage då den lilla grupp som enbart ägnar sig åt trafikeftersök torde vara försvinnande liten. Det som borde vara uppenbart är att en jägarkår beredd till så långtgående moteld-totalt stick i stäv med etiken-som en bojkott, vittnar om hur illa ställt det är med vargpolitiken som den förs idag. Om jägarna även i framtiden ska kunna städa efter vållande trafikanter så krävs, helt krasst och egalt känsloaspekten, ett nytänk och beaktande av konsekvenser av denna politik. Bojkott är således en försmak av vad effekten blir när jakthundarnas träning omintetgörs. Den hett eftertraktade utredningen av löshundsjakten är ett exempel på inkonsekvensen i ditt och andras resonemang. Man vill för allt i världen inte ha lösa hundar i skogen. Men när skadat vilt ska eftersökas ska jägare i givakt stå redo med kompetenta hundar. Jag får inte ihop resonemanget. Så Kerstin, skillnaden i lidande har även du möjlighet att påverka för det här vet jag att du innerst inne förstår.

11. # 3 Kerstin Fredin

2013-01-17 08:19

Du frågar var skillnaden ligger mellan att ett djur lider efter att en eftersöksjägare strejkar och att vi jägare sätter stopp för att jaga rådjur i skarsnö. Svaret är att det inte är någon skillnad. För i båda fallen önskar vi förhindra djurs lidande. Om vi kan minska antalet vargar så kommer vi att minska otroligt mycket lidande för våra tamdjur men även för våra älgar, vildsvin, rådjur och hjortar. När en varg tar en älg så är detta ofta en mycket plågsam död där dödskampen pågår i flera timmar. När en varg härjat i en fårflock så dödar de en del får men skadar ofta ett stort antal. Att vi jägare har varit tvingade till att ta till en så drastisk åtgärd som en eftersökstrejk är även du ansvarig för då Ni i varglobbyn inte visat någon kompromissvilja utan kör över landsbygdens befolkning genom att kräva en obegränsad vargstam. Ta ert förnuft till fånga så medverkar ni till att minska djurens lidande.

10. K Fredin

2013-01-17 08:19

Vad anser du på tal om lidande, förklara för mig du och resten av SRF som tycker att det inte mer är rätt att samerna enbart ska hålla käften, att vargen tar en massa renar, vad vet du vad lida är för något?
Har du lidit? Samerna lider inte bara av vargen som tar renen för dem, det gör även lo, järven, björnen, och kungsörnen.
Sen medför det extra arbete att samla ihop dessa renar, men det lider väl inte du av K.F ? Du betraktar endast vargen på avstånd, den s.k. betraktaren inte den personligt drabbade.
Sen att vargen plågar ett djur i flera dagar, det talar du(ni) tyst om, eller som när vargen senast i Örebro slaktade en hel fårbesättning av avelstackor.
Du begär att andra ska svara angående lida? Du är bara för mycket.
Som sagt vad har du fått lida pga för något?
SRF vad har de fått lida av?
En gapig pluttförening som ska diktera villkoren för alla människor vars livskvalitet försämrats pga rovdjur och vargen i synnerhet.
Ska du ifrågasätta andra om lidande?
Du måste ju ha tappat verklighetsuppfattningen fullständigt.
Junseleborna har starkt ifrågasatt varför ska det slösas flera miljoner på en varg?
De lider själva av att det inte ens finns en stationerad ambulans i deras by, det läggs ner skolor, men som en bybo utryckte sig i tvn och sa så här "men att ha en varg här i Junsele" ja då duger vi.
Sen kan jag bara säga att angående Thomas Ekberg så gör han med flera nog så gott de kan, men det spelar ingen roll hur de eller andra jägare beter sig så ska de ändå kollektivt korsfästas för allt oavsett vad som händer.
Men en sak är helt säkert, att ni sk rovdjurstalibaner som endast använder vargen som ursäkt för ert jägarhat, och betraktar vargen på avstånd.
Var så säker att ert hat kommer framigent att slå tillbaka imot är själva i er iver att smutskasta allt som har med jakt och jägare så fort ni får tillfälle.

9. Vet inte om du förstår...

2013-01-17 08:18

... men förklara är lätt. Genom att bojkotta eftersök så försöker Ekberg med flera att få myndigheter och regering att ta SITT ansvar för viltet, tamdjuren, befolkningen och naturvärdena. Och det innan katastrofen är total. Ekberg må vara försiktig som nöjer sig med att försöka få regeringen att hålla ord, vilket skulle ge en liten vargstam och därmed ett bättre läge för viltet än vad vi har idag. Vargen jagar som bekant inte etiskt eller gör uppehåll vid skare för att det skapar lidande för bytesdjuren.

Och om jägarna tog rätt beslut och inte väntade på direktiv från myndigheterna skulle vargen vara borta vid det här laget, men vi är laglydiga intill dumhetens gräns. Säger EU att korpen är fridlyst, ja då skjuter vi inte korp även om den blir aldrig så övertalig. Säger jordbruksverket att vi skall leva med dvärgbandmask, ja då gör vi det också. Men vargen kommer inte att bli något som myndigheterna kan få oss att acceptera, för vargen har en alldeles för tydlig påverkan på samhället när den kommer upp i antal. Den dagen kommer de som försökte stoppa galenskapen i början att ses med rätt ögon.

8. Kerstin Fredin

2013-01-17 08:18

Tror nog inte att vargarna avstår från att jaga nu när det är svårt för viltet.
Din föreningen har ju än en gång lagt sig i det som är beslutat i regeringen. Att inte tillåta något vargrevir i renbetesland. Ni har ju anmält skyddsjakten på Junseletiken.
Så det är nog inte jägarna som inte håller sig till det som är beslutat, eller?

7. Problemet är stort

2013-01-17 08:17

Jägarna måste ta sitt ansvar. Har märkt att att de som har drivande hundar tar mer ansvar än de med såkallade stöthundar.

6. #3

2013-01-17 08:17

Är inte värnarna för en natur utan påverkan av människan? Vargen äter under stundom sina offer när dom lever! Vad är skillnaden? Men du kan vara lugn, vi är många som städar efter bilister som inte kan anpassa farten, ibland med våra liv som insats.

5. Förklaring Kerstin

2013-01-17 08:17

En bojkott av eftersök nu kan få upp ögonen på den ovetande massan om vad som försigår på landsbygden. Fortsätter vargexplosionen obehindrat kommer alla eftersök iframtiden va omöjliga även vanlig jakt på tex vildsvin och älg då man måste hatillgång till eftersökshund, glöm det där med att man kan spåra i lina, dels kommer du inte ifatt en älg eller gris om du gör det kan situationen snabbt bli farlig då du inte har en chans att veta var djuret befinner sig iförhållande till dig och hunden. Dessutom går ju inte hunden säker för varg även ikoppel det har ju en rottwieler och en amstaffägare nu i höst fått erfara trots att bägge raserna är av hårdaste sort. Sammanfattat en bojkott nu kan stoppa avsevärt mycket mer lidande om några år.

4. Avdelning självklarheter

2013-01-17 08:16

Det har väl varenda jägare klart för sig att man inte släpper hunden när viltet går igenom skaren. Fick man lära sig av morfar när man var 6 år. Har aldrig upplevt detta som ett problem, utan är självklart bland de människor jag känner.
Sen kan jag informera Kerstin att anledningen till vad gäller bilolyckor så är det inte vi jägare som kör på viltet och inte heller har ansvar för eftersöken i juridisk mening. Det har som du vet polisen. Du och dina polare i vargälskarföreningarna kan väl ta åt er jobbet. Har du nån som kan ersätta mig så hojta till, då slipper jag bli väckt mitt i natten bara för nån halvblind ickejägare inte sett sig för...Hepp

3. Jag håller med Ekberg i att jägarna...

2013-01-16 16:58

...själva borde visa att de kan ta rätt beslut och inte vänta på direktiv ifrån myndigheterna.
Att ha viltets väl för ögonen borde sitta i ryggmärken hos alla jägare, men möjligheten att få jaga och släppa hunden tycks hela tiden väga över för alltför många.
Sedan hade jag önskat att någon annan än Ekberg hade fört fram detta, för det klingar fruktansvärt falskt när man ena stunden vill framställa sig som en som värnar om viltet för deras egen skull, och i nästa andetag förespråkar bojkott av eftersök, vilket i praktiken betyder att vilt kan ligga skadat för att självdö vid tillfällen då de blivit påkörda i trafiken.
Vari ligger skillnaden i lidande? Förklara så att jag förstår – snälla!

2. Lyckliga ni

2013-01-16 13:33

Va glada att ni kunnat släppa hunden, vi med varg så är löshundsjakten slut pga vargen, tyvärr kommer många drabbas av detta. Vår tillit går till JRF att de ska kunna påverka så alla kan jaga med hund. Men helt rätt Tomas, man ska vara rädd om djuren när det blir skare

1. Heder åt Ekberg

2013-01-16 11:54

Helt rätt av Ekberg. Vi jägare måste visa att vi är etiska gällande vilt och viltvård om vi skall vara trovärdiga i vargfrågan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons