• Älgskadefondsföreningen

Fiskvattenägare vill komma in

AktuelltPublicerad: 2013-11-19 15:49

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har den 14 november skrivit till regeringen. Fiskevattenägarna begärt ändringar i förordningen som reglerar viltförvaltningsdelegationerna. Även fiskerättsägarintresset bör få en plats i länens delegationer vid sidan om de andra intressena.

– Jag ser det som självklart att fiskevattenägarna skall finnas representerade i viltförvaltningsdelegationerna eftersom ägandet och förvaltandet av fiske intimt hänger samman med en stor del av viltvården, säger förbundets ordförande Björn Flinth i ett pressmeddelande.

Idag ska viltförvaltningsdelegationerna bestå av fem politiskt tillsatta ledamöter från landstinget samt en ledamot som utses på förslag av polismyndigheten i länet med kunskaper om trafiksäkerhet och illegal jakt.


Olika intressenter sitter med
Dessutom ska det finnas en representant var från jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, ägar- och brukarintresset i jordbruket, det lokala turism- och näringslivsintresset samt skogsnäringen.

 Dessutom ska det i län med fäbodbruk, yrkesfiske och renskötsel finnas representanter för dessa intressen.


”Det är lite märkligt”
– Det är lite märkligt att en sådan stor grupp som fiskevattenägarna inte finns representerade i viltförvaltningsdelegationerna, men det beror väl på att vi varit dåliga på att bevaka våra intressen, kommenterar Björn Flint.

Han hävdar att fiskerättsägarnas intressen inte tillgodoses med hjälp av de övriga ledamöterna i de länsvisa delegationerna.

– Vi är 2 000 fiskevårdsområden och hundratusentals enskilda fiskerättsägare och samfälligheter i Sverige som har unika kunskaper om hur vilt och fisk påverkar varandra. Det kan vi tillföra delegationerna, påpekar Björn Flint.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Fiskare är inne.

2013-11-20 15:06

Fisket är representerat i VFD Örebro Län.

4. säl, mink...

2013-11-20 15:05

...skarv, utter, bäver osv.

3. Tveksam !

2013-11-20 12:35

.... till ordförandens insats på detta område? Hur berörs fisket av delegationens arbete?

2. Bra!

2013-11-20 09:59

Det är bra om fler landsbygdsintressen blir representerade.

1. Allt åt alla!

2013-11-19 17:24

Ju fler kockar desto sämre soppa, eller?
Är jägarna representerade i fiskevårdsområderna? Gäddorna påverkar ju andkullarna, så då måste vi kräva att få vara med och bestämma om fiskefrågorna!
Om alla skall vara med och bestämma allt, så blir inget gjort!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB