• Älgskadefondsföreningen

Forskare positiv till vargjakt

AktuelltPublicerad: 2009-03-17 17:27

Håkan Sand, forskare vid Grimsö forskningsstation, anser att det kan vara dags att begränsa vargstammen, rapporterar Sveriges radio Sameradion.

– Den vargstam vi har idag ökar för varje år och har tagit ett rejält kliv uppåt det sista året. Den kommer att fortsätta att öka de närmaste åren om man inte gör något åt det. Ska man begränsa den på någon nivå, om det nu är 200, eller 250 eller 300 djur, så då måste man börja införa jakt så småningom. Det handlar inte om fem till tio år, utan det kanske handlar om något eller några år.

Anpassad jakt
Håkan Sand bedömer inte att vargstammen är för liten och vek för att tåla begränsande jakt:
– Nej, om man stämmer av den här jakten och anpassar den till de årliga inventeringsresultaten så är det ingen fara. Men man måste hela tiden titta på inventeringarna, på vilket utrymme det finns för jakt, säger han till Sameradion.
Han uppskattar den årliga illegala jakten på varg till ungefär 20-25 individer per år, vilket i så fall motsvarar halva dödligheten. Men Håkan Sand påpekar att vargstammen ändå ökar varje år och visar en positiv tillväxt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Lennart A, Linkola säger högt vad ekologister tänker

2009-03-21 19:46

Linkola är bra på det viset att han i framför i klartext innebörden av ekologismen, denna lära som är troslära för en mycket stor del av rovdjurshandläggarna. Du skall inte tro att stora rovdjur hade kunnat sättas ut i Norge och Sverige utan att det finns såväl kapital som ideologi med i bilden. Läs vidare, sök till exempel på djupekologi viket är den lära som utgör basen för landsbygdens fiende nummer 1, miljöpartiet!

31. Feynman och irrläror

2009-03-21 12:25

Feynman, jag får grattulera till att du hittat en virrpanna som verkar ännu mer förrvirrad än Feynman själv, dvs. denne Linkola. Men att han skulle vara mer förvirrad än Adolf H, dr. Mengle mfl. kan jag inte hålla med dig om.

30. Industralist, sinister kolibrisjäl, förmodligen

2009-03-20 09:13

Thomas Thorild (1700-talet) : ”Att tänka fritt är stort - att tänka rätt är större”, hur din tanke var när du skrev ”Ingår även hajen och vargen och ekologisternas sinistra sammansvärjning?” är oklart, inte ens om jag följer min intuition kan jag finna någon fråga fast du avslutar med ett frågetecken. Men du kanske tillhör dessa unga aktivister om vilka man kan säga:
”en kolibrisjäl, i vars huvud aldrig uppstått en redig och klar tanke om samhällsfrågor” ! (Dagligt Allehanda 1847/ Atterbom)
Litteraturstudier törs jag inte rekommendera dig.

29. Anders, du har långt kvar

2009-03-20 09:13

Ingen annan i detta forum har någongång lyckats förklara något för dig överhuvudtaget, jag har inga övernaturliga gåvor i den vägen så jag kastar in handsken. Läser du om ekologismen så finns där mycket litteratur men mest på engelska, ett språk du kanske inte behärskar, tyvärr.
Dina argument för att ekologismen inte finns är oroande lika de argument som fanns i Sverige på 30-talet om att nationalsocialismen inte fanns alternativt var god.

28. Lennart A, censuren förhindrar din uppslysning

2009-03-20 09:12

Jag skrev precis vad det är som gör ekologismen till en toklära värre en nationalsocialismen och en jurist som är granne tittade på vad jag skrivit och tyckte att det var helt ok både juridiskt och etiskt. Trots detta blev den delen censurerat och jag skriver inte om det. Läs Linkolas skrifter så får du en uppfattning.

27. Feynman

2009-03-19 23:40

Jag hörde precis på Lilla aktuellt att hajar och krokodiler dödar ett par hundra personer per år i världen. Ingår även hajen och vargen och ekologisternas sinistra sammansvärjning?
Om inte, vem är det som planterar ut dem i såna fall?

26. Feynman nu får du förklara dig!

2009-03-19 23:40

Jag har aldrig hoppat på ekologist tåget. Du svamlar om förintelse...och nu vill jag att du förklarar vad du menar när du påstår "stt ekologismen, som är en toklära värre än nationalsocialismen"??

25. Ekologismen

2009-03-19 23:39

Att ekologin fått större plats i beslutsfattandet världen över, ser jag som mycket positivt. Det är en fråga om överlevnad kontra total ekologisk kollaps på grund av mänsklig exploatering.
Att extrema ekologister skulle få sådant inflytande på världens politiker, som i huvudsak låter sig styras av dom stora multinationella bolagen, så att dom vill avskaffa industrisamhället låter otroligt löjligt.
Alla partier i Sverige, åtminstonde från sossarna och högerut, bekänner sig idag till nyliberalismen i första hand, dvs. skär ner på offentlig sektor, sänker skatten och privatiserar det som går. Allt för att gynna det privata företagandet. Om delar av landsbygden dör på köpet tror jag inte dom bryr sig så mycket om. Arbetskraften skall ju vara flyttbar.
När marknaden får styra som den vill, blir landsbygden helt enkelt mindre intressant och får svårt att konkurrera.
Det som du kallar auktoritär och totalitär socialistisk ekologism, är i första hand marknadskrafterna på grönbete. Den nuvarande krisen spär på ytterligare.
Någon socialism går inte att upptäcka här, annat än tillfälligt när bankerna slarvat bort så mycket pengar att dom vill att vi skall betala.
Regeringens handlingsförlamning i frågan om förvaltningsjakt på varg är oroande, men långt ifrån ett tecken på att dom försöker förinta den moderna människan, eller införa socialism.

Reservatbildningar och en levande natur med kontrollerade rovdjursstammar kan man vara för utan att vilja skrota det moderna samhället.

24. Vem finansierar inplantering av varg i Sverige? Har SVT ägnat sig åt denna fråga?

2009-03-19 16:39

Hr. Åberg, innan du uttalar dig; läs och fördjupa dig i ekologism, till exempel Arne Næss som anses vara grundare och Kaarlo Pentti Linkola som är en finländsk miljöaktivist och känd ekologist.

Läs även miljöpartiets valmanifest inför EU-valet 2009, detta är ren ekologism, dock något förklädd! Skrämmande lektyr.

Jämför sedan dagens artikel 2009-03-19: "Renstammen är i akut fara och på väg mot kollaps, säger Danell till Länstidningen i Östersund."

med mitt eget citat 2009-03-18 10:35:

"... nu ligger samerna illa till därför att nu är det dags även för deras områden att bidraga till den fortsatta rovdjursexpansionen."

Du bör ställa dig frågan: Vem har finansierat denna 30-åriga rovdjurskampanj? Det är mycket pengar som har gått åt.
Sedan kan du undra: Hur var det nu med de 200 vargarna och 100 björnarna? Tror du att något annat än SVÄLT kommer att stoppa dem.

23. Denne Feynman

2009-03-19 12:41

"Ett viktigt steg på denna väg mot den moderna människans förintande"!!!!
"en politisk strid mellan en auktoritär och totalitär socialistisk ekologism och demokrati"!!!!
Man undrar vilken planet denne man kommer ifrån.
I en annan tråd ställdes frågan om Feynman egentligen inte är jägare, utan istället försöker få jägarkåren att framstå som idioter i folks ögon. Den frågan är klart berättigad.
Kan det vara så att han är utskickad av militanta veganer??....Man undrar.

22. Begär omprövning!

2009-03-19 12:41

De krav som ställs på Sverige genom EU är inaktuella av den orsaken att nya medlemsstater tillkommit som har en direktkontakt med den ryska vargstammen (samma art som vi har). Kloka politiker inom EU borde vid förhandlingar kunna ställa krav på länder inom vars gränser kärnområdena för vissa arter finns, att de ska ansvara för den artens överlevnad (om möjligt). Sådana krav borde gå att lyfta fram vid förhandlingar i alla möjliga frågor. Det finns redan nu överenskommelser med Ryssland på många områden. Det finns inget egenvärde att vi i Skandinavien skall försöka "rädda" arten varg. Risken är dessutom alldeles för stor att vi "skapar" en ny variant genom kontaktsvårigheterna beroende på havet emellan (Östersjön och Bottenhavet-viken). Se sunt och aktuellt på frågan!

21. Lennart A, ekologismen ÄR en toklära!

2009-03-19 09:30

Ekologismen strävar efter att "naturen" skall stå över människorna, endast sådana människor som lever på djurens villkor skall få finnas till. Ett viktigt steg på denna väg mot den moderna människans förintande är återinförandet av de stora rovdjuren som är symboldjur och är de högst stående arterna, människorna skall finna sig i att vara bytesdjur i nivå med övriga allätare. Reservatbildningar är ett led i denna strävan att rensa stora områden från människor och enligt en uppgift i en annan tråd så är redan 14 procent av jordytan reservat!
Frågan om varför vi har stora rovdjur i Sverige har absolut inget att göra med omsorg om djur och natur. Nej, det måste vi klart för oss, att införande av stora rovdjur, rensa glesbygden från människor, skapande av reservat och så vidare är en politisk strid mellan en auktoritär och totalitär socialistisk ekologism och demokrati. Alla dessa blåögda aktivister är bara "kanonmat", fotsoldater som är avsedda att offras. De tror nog att de arbetar för en god sak. Så mitt råd Lennart A är, hoppa av ekologismen!

20. canis lupus

2009-03-18 23:14

både lo och varg är på väg ut från denna lista,som för
övrigt säger extra skyddsvärd.Alla arter är skyddade,men
med jakttider på de som inte är extra skyddsvärda vilket
som sagt redan är på väg att ändras för varg och lo.

19. Feynman den upplyste

2009-03-18 23:13

Dina inlägg är alltid intressanta och nu när du påstår att ekologismen, är en toklära värre än nationalsocialismen så vill jag gärna veta vad du menar med detta. Du skriver vidare om den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och kapitalister, dessa tongångar känns igen från 30-talet....men torde inte vara så gångbara i dagens samhälle...så ska du värva anhängare till din lära...så bör du nog byta ordval...

18. Canis lupus önsketänker

2009-03-18 21:07

Sverige har lovat at hålla den vargstam som fanns vid EU-inträdet. Tyvärr har myndigheterna låtit denna relativt beskedliga stam, utom för oss i Värmland, växa fritt.

17. EU anmälan

2009-03-18 13:33

Så vitt jag vet tillåter inte de konventioner som Sverige skrivit på att man får jaga en skyddad art enbart med syfte att ta ner antalet.
Undantaget är licenjsakt på björn och lo. För lo egentligen bara i renbetesområdet på grund av att lon tar många renar.
Finland fick viss rätt att ta ner vargstammen där det finns mycket renar.
En förvaltningsjakt på varg enbart med syfte att ta ner antalet leder antagligen till att det blir en anmälan till EU om att Sverige bryter mot ingångna avtal.
Jag tror att regeringen är mycket väl medveten om detta och vill inte ha en anmälan i år när man blir huvudman för EU.
Nästa år då det är valår får vi säkert se partier som idag är små på allianssidan att man försöker vinna röster på landet genom att kräva någon form av jakt på varg.
Hur det gick med alla löften från förra valet vet ju alla idag.

16. canis lupus

2009-03-18 12:10

varg som varg,så hette det i alla fall när motståndet växte
när det blev tal om att "den uppdykande" vargen var av rysk härkomst,varför måste det förhålla sig annorlunda när de skall regleras? Enligt forskarna klarar sig en stam på
100-150 individer väl med någon invandring emellanåt
och fler vargar än så kommer aldrig att kunna hållas utan större konflikter.

15. Chasseur sans frontière

2009-03-18 12:09

Vill bara tillägga att det är vad jag förespråkat hela tiden.
En genom jakt kontrollerad vargstam, som förhoppningsvis gör dom skyggare och inte så benägna att ge sig på tamdjur och komma intill hus och gårdar.
Nu verkar det inte finnas någon seriös tanke om förvaltningsjakt hos makthavarna, men tiden går och vargarna blir tamare och tamare och fler och fler.
Det experimentet ställer inte jag upp på iallafall.

14. inga problem canis lupus

2009-03-18 12:09

att freda de finsk-ryska vargar söv dem och sätt på halsband med starka färger

13. Trevligt, Anders Åberg

2009-03-18 11:55

I dina senaste inlägg tycks du nå en insikt allt närmare den grymma sanningen: Någon vargjakt är inte påtänkt och kommer inte att ske därför att hur man än vrider och vänder på alla utredningar och förslag så är det ekologismens grundidé som styr: Rovdjur och bytesdjur skall leva i balans utan mänsklig påverkan. För denna galenskaps skull så kommer landsbygden att raseras, viltstammarna att förödas och svenskarnas traditioner där alla har tillgång till naturen kommer att dö ut. Då invänder den okunnige att inte kan 200 vargar åstadkomma detta? Svaret är, som många gånger har upprepats, det är inte frågan om 200 vargar och har aldrig varit frågan om ett begränsat antal vargar. Vad det är frågan om står i propositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik”, man skall ha MINST 5000 vargar och björnar, 3500 lon och järvar osv.

Detta innebär i själva verket att inga av de stora rovdjursarterna skall begränsas genom jakt. Det som skall begränsa de stora rovdjurens antal är SVÄLT genom att de inte kan bli flera än vad bytesdjuren räcker till. Ja och så skall ett och annat rovdjur dödas genom ”skyddsjakt”!

Inom ett par år så har vi troligen fler än 5000 björnar men är det någon här som tror att antalet björnar därefter kommer att begränsas av jakt? Nej, någon sådan jakt kommer aldrig till stånd, lägg märke till de två orden MINST och LÅNGSIKTIGT i nämnda proposition.

Slaget mot glesbygdens befolkning är i stort vunnet så nu ligger samerna illa till därför att nu är det dags även för deras områden att bidraga till den fortsatta rovdjursexpansionen.

Utvecklingen har varit densamma i många länder, först fördrivs en heterogen glesbygdsbefolkning och därefter ursprungsbefolkningarna. Därefter förstörs naturen och alltså inträffar precis motsatsen av vad de blåögda aktivisterna tror sig arbeta för.

Att ekologismen, som är en toklära värre än nationalsocialismen, har kunna nå sådana framgångar beror naturligtvis på att bakom dessa troende aktivister finns mäktiga intressen med både ekonomisk och politisk makt. I Sverige har det varit den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och kapitalister: Man vill ha tag i de råvarutillgångar som finns, trä, metaller, utrymmen för friluftsparker och så vidare. Jämför bara skogsbolagens och den medylande skogsstyrelsens falska klagan på att klövviltet förstör skogen! Som tack till sossarna så utlovas många arbetarjobb (=röster) i industri och friluftsanläggningar.

Människor som bor och äger mark utanför städerna är ett hinder och därför kommer vi aldrig att få hjälp från politiker. Löften kommer att ges men kommer lika ofta att svikas.

12. Anders

2009-03-18 09:37

Anders, du har helt rätt i att förslaget i rovdjursutredningen om 200 vargar i tre år försvunnit i hanteringen.
Orsaken är helt klar; det fanns inget förslag på hur det skulle gå till. Även miljöministern har svarat att utredningen var för dålig när det gäller förvaltning av varg.
Inget förslag finns idag på hur en förvaltning av varg ska gå till. Man kan inte som när det gäller björn och lo bara säga att nu skjuter vi 50 vargar. Vilka vargar? Hela revir, bara ungarna i reviren, vargar med sämst genmaterial etc etc. Innan man vet detta så finns idag bara laglig möjlighet att avända skyddsjakt på specifika individer.
För att svara på dessa frågor krävs igående spårning, DNA analyser etc.
Dessutom är vissa vargflockar i både Sverige och Norge med nya finsk-ryska vargar helt skyddade från all jakt även skyddsjakt.
Avslag den senaste tiden på begäran om allmän reducering av varg säger just detta.

11. Populism!

2009-03-18 09:30

Nu sänder Herr Sand ut litet signaler som skall ge jägarna ett hopp om jakt, precis som länsstyrelserna nu gör när de emellanåt tillstyrker någon "skyddsjakt"!
Men – de gör det i full vetskap om att "storebror" NVV kommer att fördröja beslut och sent om sider (gärna mitt i sommaren) avslå alla propåer.

10. En ljusglimt i mörkret

2009-03-18 09:30

Även naurfotografer tycks så småningom ana att vargar skapar mer problem än de löser. Kortvariga forskningsiakttagelser från Amerikas stora nationalparker där människan enbart agerar åskådare kan inte överföras på svensk jordbruksbygd. "Rädda svensk kultur, sätt vargen i bur" lyder devisen på vår nya t-tröja.

9. Anders

2009-03-18 08:57

En sak vet då alldeles säkert, att med noll vargar klarar vi oss alldeles utmärkt och helt utan konflikter människa/varg...och en hel del pengar skulle också sparas, tänk så mycket forskning på andra djur vi skulle få för dessa pengar.

8. Grimsö Lekstuga?

2009-03-18 08:57

Grimsö-forskarna uttalar sig ofta i media med producerar de något av värde?
Hur mycket av vad som publicerats på Grimsö de senaste 5 åren har utsatts för kritisk granskning av forskare vid fakulteter på andra universitet och är källmaterialet tillgängligt för oberoende forskare för att vidimera eller kritisera forskningen?
Det skulle vara bra för alla om Universitetskanslern kunde kontrollera om Grimsö lever upp till svensk Universitetsstandard!


7. Härligt Anders

2009-03-18 08:57

Äntligen har du tagit bort ögat från kamerasökaren.
Är det inte härligt att se verkligheten som den är ?

6. Rovdjursutredningen

2009-03-18 00:17

Verkar som Rovdjursutredningens förslag om 200 vargar i tre år helt har försvunnit. Tråkigt tycker jag, för det hade kanske varit en vettig inriktning. Då hade det behövts skjutas antagligen minst 50 vargar om året och det hade kanske räckt för att se om det blir någon påvisbar effekt på vargens skygghet.
Innan vi har jagat varg i några år tror jag ingen egentligen vet hur många vargar vi kan ha i landet.

5. Tycker ni det Håkan Sand säger låter bra?

2009-03-17 23:10

Jovisst kan det finnas skäl att börja jaga varg för att få dem skyggare (och lära sig fly undan människan), men för att det ska få någon effekt lär det behövas en insats utöver ett tillstånd om skyddsjakt på några vargar. Ett ständigt förföljande av en varggrupp (som uppehåller sig på olämpligt ställe?), eller störningar av samtliga revir, under flera månader till exempel. Ingen behöver egentligen dödas men stort obehag av kontakten med människor och att uppehålla sig på visst område krävs om något resultat ska kunna förväntas. Låter idén rimlig, och om, tror ni det kommer att ske? Vem vill göra jobbet, och betala för det? Vi vet redan vad Naturvårdsverket har skrivit om vargens status och önskvärda utveckling och någon decimering av stammen är det minsann inte frågan om. Vi vet också att i mellansverige är löshundsjakten på många områden redan fördärvad, med nuvarande antal vargar, så vad blir bättre om det nu mot all förmodan skulle bli jakt på några vargar? Jag anser det mest troligt att Håkan Sand endast har gjort ett s.k. utspel i avsikt att blidka jägarkåren. Men är det något jägarkåren önskar så är det en vargnivå som inte inverkar menligt för våra intressen och glädjeämnen. Då krävs en mycket kraftfull reducering av den Svenska vargstammen eller t.o.m. att den förflyttas och hålls inom hägn. Allt annat är ur ett jägar- och glesbygdsperspektiv meningslöst.

4. Sitter med en

2009-03-17 23:08

artikel jag rev ur någon tidning och som jag daterade till feb.-99..

"Svenska vargforskare kan tänka sig jakt på varg i en nära framtid.De anser det vara en fördel att börja kontrollera stammen i ett tidigt stadium.-Men det måste förstås skötas rätt,så stammen kan fortsätta växa,säger Håkan Sand på Grimsö.Det vore mindre bra att vänta till stammen är uppe i 200 individer och sedan plötsligt tillåta en omfattande jakt"

Ja,jäklar så påstridig Herr Sand varit att få till stånd vargjakt under de gågna tio åren....och nu står vi där med de över 200 han inte tyckte det var bra att vänta till.

3. Hr Sand

2009-03-17 22:00

Håkan Sand hävdar, som andra förståsigpåare, med en dåres envishet att dödligheten genom illegal jakt är 20-25 individer per år. För bövelen: UPP TILL BEVIS! Om det skulle vara så att en så stor del av de befintliga vargarna skjuts illegalt, är det väl konstigt att inte fler lagförs för detta. Sluta med detta anklagande och kom fram med något som håller i en domstol. Det börjar bli uttjatat.

2. Det finns ett litet hopp i mörkret!

2009-03-17 21:58

Det var positivt att en forskare nu erkänner att vargarna börjar bli många men att sen naturvårdsverket skulle lyssna är tyvärr tveksamt.
Det var en stor miss att lägga om beslutanderätten av jakten ifrån jordbruksverket till naturvårdsverket.
Namnen på myndigheterna säger ju en del!
Att gå ifrån brukande av naturen som vi tillhör till att naturvårda-titta på är ju ett steg i en konstgjord riktning.
Jag har läst inlägg ifrån jaktmotståndare som hävdar att vargen var först och att naturen ska sköta sig själv utan människan.
När har naturen skött sig själv utan människan?
Jag hävdar att människan tillhör naturen och ska ingå i den och såsom alla andra levande varelser kräver det att vi dödar en lagom del konkurerande rovdjur för att vi ska kunna äta vår del av bytesdjuren.
Detta är satt ur spel med lo, varg och björn i bl.a värmland.
Hoppas NVV snart inser detta experiments plåga för berörda människor, att berövas sin livsstil!

1. Rovdjursaktivisterna anser tydligt att de vunnit!

2009-03-17 21:58

Rovdjursfanatikerna är nu så säkra på sin seger över landbygdsbefolkningen att de kan tänka sig lite allmosor i form av jakt på ett fåtal vargar, under sträng kontroll naturligtvis.

För att dölja denna bittra sanning går regeringen ut med lite billigt plåster:

Pressmeddelande 17 mars 2009, Näringsdepartementet, Jordbruksdepartementet
Ny strategi för landsbygdernas tillväxt
Regeringen presenterar idag en helt ny strategi för landsbygdernas tillväxt.

Citat ”I strategin lyfts de faktorer fram som är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygderna.”

Rovdjurspolitiken verkar man ha glömt, en faktor som snabbt växer i viktighet! Det känns som det är läge att citera Lao Tzu, kinesisk poet, 6:e århundradet före vår tidräknings början: ”De som har kunskaper ger inte prognoser. De som ger prognoser har inte kunskaper. ”

Kan det vara så att regeringen saknar kunskaper om vad som nu händer på den svenska landsbygden till följd av den förda rovdjurspolitiken?

Regeringen kanske borde ta och studera Sveriges Grundlag lite noggrannare, särskilt 2§: ” Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. …”

Hur får man rovdjurspolitiken att gå ihop med vad som står i Grundlagen? Hur tänker Riksdagen tillse att samtliga ledamöter förstår vad som står i grundlagen innan de röster om den kommande propositionen som skall utgå från betänkandet SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning?

Landsbygden är idag under attack, både från rovdjur och rovdjursaktivister, dags för politikerna att visa att de står på de förtryckas sida: Landsbygdens befolkning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons