• Älgskadefondsföreningen

Gemensamt nej till blyskatt för skytte och jakt

AktuelltPublicerad: 2008-04-29 10:51

Miljödepartementets försök att begränsa användandet av blyammunition med hjälp av ekonomiska styrmedel får hård kritik från Sveriges skyttar, jägare och berörda företagare.
Kemikalieinspektionen funderar på sex tänkbara ekonomiska sätt att klämma åt skyttarna och jägarna.

1: De tvingas betala en blyskatt.
2: Miljöavgifter införs.
3: Kvotsystem, som innebär att ett tak sätts för försäljningen av blyammunition. Marknaden får sedan avgöra vilka som får köpa och till vilka priser.
4: Pantsystem. Blyavgift läggs på priset och avgiften betalas tillbaka när blyet samlas in.
5: Subvention för alternativ ammunition.
6: Subvention för byggandet av kulfång.

Alternativen med subventioner kan finansieras med de blyavgifter som jägare och skyttar tvingats betala, funderar Kemikalieinspektionen.

Protest till miljöministern
Den svenska skytterörelsen, jägarorganisationerna och företrädare för näringslivet protesterar gemensamt mot planerna i en skrivelse till miljöminister Andreas Carlgren.
Företrädarna riktar hård kritik mot att Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att utreda ekonomiska styrmedel för blyammunition.
Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverket egen konsekvensutredning om förbudet mot blyammunition visade att miljöpåverkan av blykulor och blyhagel är försumbar, konstaterar brevskrivarna.
Utredningen visade också att alternativ ammunition har negativa effekter och begränsad miljönytta.
– Det gäller såväl djuretik som säkerhetsfrågor, skriver landets skyttar och jägare.

Blyförbudet slopades
Regeringen har tidigare beslutat att slopa blyförbudet när det gäller ammunition. Att då försöka införa en blyskatt eller avgifter påverkar regeringens trovärdighet negativt, konstaterar organisationerna och branschföreträdarna.
– Oavsett vilka slutsatser Kemikalieinspektionen kommer fram till i den pågående utredningen är det vår uppfattning att det inte föreligger något verkligt behov av särskilda styrmedel och att en miljöskatt knappast löser några tekniska problem, fastslår företrädarna.
Bakom brevet står: Göran Nygren, Svenska sportskytteförbundet, Hans Drugge, Frivilliga skytterörelsen, Mats Stoltz, Svenska pistolskytteförbundet, Christer Carlsson, Svenska Jägareförbundet, Arne Karlsson, Jägarnas Riksförbund, Sölve Larsby Svenska mångkampsförbundet, Hans Dahlgren, Spofa, Lars Martinsson, Jaktia, Håkan Svensson, Eurenco Bofors AB, Kjell Bräster, Svenska kennelklubben, Erik du Rietz, Sveriges jordägareförbund, Torbjörn Lindskog, Norma Precision AB, Lars-Yngve Ekström, Sveriges vapenhandlareförening. Ragnar Skanåker, Sveriges vapenägares förbund och Björn Bettner, Svenska skidskytteförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Genialt!

2008-04-30 09:41

Att vinna val på att avskaffa skatter och att sen kompensera bortfallet med ökade avgifter.

4. Helt fel

2008-04-30 08:22

Jag blir så less! Först så ska man få använda bly, men sedan så ska de ha betalt flera gånger om för att man ska köpa denna vara. Nej, det borde skickas ut ett formulär till alla som får jaktkortet och sedan kunde vi alla få diverse frågor och svara på angående allt inom jakten för att sedan skicka till regeringen...

3. Varför inte...

2008-04-29 15:16

...lura oss fullt ut och riktigt pungslå oss, ta alla sex alternativen vet ja. Inget vallöfte infriat helt ännu alltså...

2. Bly

2008-04-29 14:05

Att vi fick behålla bly i ammunitionen är regeringens vallöfte och det är ju uppfyllt. Att betala skatt på något som redan är utrett i åratal verkar minst sagt konstigt. Det är nog kostnaden för utredningen som vi skyttar skall betala. Efterhand kan man ju höja blyskatten ungefär som man lägger ökad skatt på drivmedel. Förr fanns en blytilläggsavgift på bilbatterier och denna brukade höjas när krigsrisken ökade i världen men detta kan väl knappast åberopas i denna den lugnaste av världar.

1. ”Skatter, skatter, skatter”

2008-04-29 13:27

Det är bedrövligt att denna regering också skall börja prata om ”nya” skatter. Nu har vi blykulor och blyhagel till jakten. Det gör ingen skada, säger alla kunninga personer. Eller är det fortfarande så att delar av regeringen inte förstår skilnaden på bly i fast form och annat bly? Kunskapen måste få råda.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons