• Pinewood

Han ska få fram en ny jaktlag

AktuelltPublicerad: 2013-05-23 10:23

Förra året frågade regeringen centerpartisten Håkan Larsson om han ville göra en utredning om jaktlagen. Han åtog sig uppdraget, även om han inte är så kunnig i jaktfrågor. Jägarnas Riksförbund, som ingår i utredningens expertgrupp, jobbar för att lyfta bort Naturvårdsverket som ansvarig myndighet för viltförvaltningen.

– De tyckte att det var bra att ha en utredare som inte var knuten till endera sidan i jaktfrågor, en utredare som kunde se saken med öppna ögon, säger Håkan Larsson (c) till Länstidningen i Östersund, LTZ.

Får hjälp
Ekologen Jens Andersson och juristen Nina Nordengren hjälper Håkan Larsson med utredningen. Trion träffar även en expertgrupp som består av representanter från de två jägarorganisationerna, länsstyrelsen i Stockholm, Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, LRF och skogsbolagens viltgrupp.

Ska moderniseras
Utredningen väntas vara klar den 31 december 2014. Syftet är att se över och modernisera jaktlagstiftningen. Myndighetsansvaret för jakt och viltvård ska också ses över.
– Jaktlagen är från 1938. Då var grundinställningen att allt vilt var fredat om inget annat sades. Då var viltstammarna små, men i dag har vi den största viltstammen i modern tid, säger Jens Andersson till LTZ.
Just nu är det för tidigt att säga vilka förändringar i jaktlagen som kommer att föreslås.
Trion arbetar med myndighetsfrågan kring ansvaret för jakt och vilt. Detta förväntas redovisas för regeringen som ett delbetänkande den 1 augusti.

Lyfts bort från Naturvårdsverket
Jägarnas Riksförbund (JRF) jobbar för att få bort viltförvaltningen från Naturvårdsverket.
– Vilt ska brukas och förvaltas genom allmän jakt, vilket tyvärr inte sköts bäst hos Naturvårdsverket som har uppdrag att skydda och bevara, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson. 
– Vi ser idag effekterna genom att vilt­stammarnas förändringar inte hålls på lokalt acceptabla nivåer så att både vilt och areella näringar kan samexistera, tillägger hon.
Vildsvinens ohämmade tillväxt i vissa områden och att det inte utvecklas redskap att förvalta älgstammen i takt med tillväxten, är andra exempel enligt Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Konflikträdda jaktorganisationer

2013-05-24 12:58

Nya jaktlagsutredningen är ett beställningsjobb för att begränsa jakten och inflytandet över jakten från jaktnäringen och markägarna till att de skall bli en av många intressen inom ramen för det luddiga begreppet natur och miljövård som jakten inryms under. Nu kallar man inte ens jakt för jakt längre.
Se bara på sammansättningen i utredningen. Betraktar/hobbyorganisationerna har lika stor representation och inflytande som brukar- och markägarintresset.
Med den sammansättningen kan miljönissarna i de statliga verken fatta beslut med referens till att alla intressen fått ge efter. (Utom deras eget som råkar sammanfalla med hobbyorganisationerna).
Litar ni på Naturvårdsverkets vilja och förmåga att tillgodose jaktintresset ställt mot Lobby-Hobby organisationerna SNF WWF? I så fall, vilka faktiska händelser de senaste åren stöder det förtroendet?
Frågar vi oss om vi skall delta i ett sådant riggat spel?
Frågar vi oss om det mandat vi lämnar till våra organisationer kommer att förvaltas väl eller kommer våra representanter att anpassa sig till gamla politiska band med centern som så många gånger förr?
Själv frågar jag mig vad som hände med centern och moderaterna som tappade bort det enskilda ägandet av mark och det marken producerar på vägen att ragga röster bland storstadsungdomarna.
Själv frågar jag mig vad socialdemokraterna och centerns stöd till småfolket och orterna ute i landet tog vägen. Var det proffspolitikern/karriäristen som försnillade det på vägen mot den egna karriären?
En sak är säker. Vi kommer inte att få något annat inför valet nästa år än ord, ord, ord. Det kommer jag att besvara med ett blankt papper i riksdagsvalet.

9. Nr 6

2013-05-24 11:42

Nä, jag tror inte Skogsstyrelsen kommer att tillåta fällfångst av älg!
Det stora problemet med NV och länsstyrelser, domstolar etc är att de människor som arbetar där är till största delen statsmänniskor. De har knappast klappat en ko, plockat svamp, suttit i en traktor och vet knappt vad ett dike är. Urbaniseringen har gått så långt och i många generationer att dessa människor känner sig tryggare i tunnelbanan än på landsbygden och har heller ingen aning om hur det är att skotta snö. För dem är debatten om landsbygdsproblemen och förståelsen för dessa i det närmaste obefintlig. Allt inom tullarna är korrekt och något annat alternativ finns inte. Man får intrycket ofta av myndighetsbeslut att landsbygden är som ett museeum för turister och snart kommer väl byråkraterna ut och fotograferar oss på samma sätt som våra kända upptäcktsresande gjorde på Borneos ursprungsbefolkning? Och, märk väl, även som våra egna nordiska samer blev fotograferade i reseberättelser.
Alltså urbaniseringen har gått så långt i generationer och all makt finns i storstan, att förståelsen för landsbygden är i starkt antagande eller utdöende. I det läget är faktiskt Skogsstyrelsen en viktigare myndighet än länsstyrelsen och mera jordnära. Se bara på rovdjursfrågan, skogsfrågor mm. Jag föredrar enkelt skogsstyrelsen! Egentligen skulle även lantbruksenheten brytas ut från länsstyrelsen, så att vi får en annan framtoning. Det skulle stärka landsbygden. Faktum är att vi skulle även få en vettigare älgpolitik på köpet dvs en myndighet med ansvar för både jakt och skog och slippa dagens splittrade, som bara kostar onödiga slantar. Någon måste betala och då är det utmärkt för jägare och fastighetsägare med så billig förvaltning som möjligt.

8. Noll koll?

2013-05-24 09:34

Björn Isaksson, jag tror inte du vill förstå Naturvårdsverket, det är inte frågan om att ha noll koll, det är frågan om att bekämpa alla former av jakt - och där har Naturvårdsverket varit extremt framgångsrikt. Med en ny antijaktlag så flyttar Naturvårdsverket med stor säkerhet fram sina positioner än mer. Men noll koll misstänker jag att de har, till exempel Björn Isaksson, som fortfarande önskar sig 150 vargar i landet? Räcker det med ett par vargflockar i varje län, eller hur många vargar behövs för en "demokratisk" vargpolitik, Björn Isaksson?

7. Befogat att vara orolig

2013-05-24 09:34

med de icke sakägande, jakthatande ekofascistorganisationerna i expertgruppen och det som man hittar om bisittarna på www.biodiverse.se, så kan man nog bara bli orolig för slutresultatet. Här nämns ekosystemstjänster (obs nyspråk för bland annat jakt LOL) samt oroande skrivningar kring lokalbefolkningens roll - i princip "Sköt naturen åt oss ekofascister annars kör vi över er med demokratiska beslut". Denna utredning blir jaktens död och ytterligare ett del av ekofascismens övertagande av makten från ägarna av tillgångar på landsbygden - tro mig...

6. Att: #2

2013-05-24 09:32

Att viltförvaltning hamnar hos skogsstyrelsen skulle inte bli bättre på nåt sätt med tanke på hur de sitter i knä på storskogsbolagen. Vi skulle inte ha kvar nån egentligt jaktbar stam då, särskilt inte av älg.

5. NV...

2013-05-23 16:50

...har väl förbrukat allt sitt förtroende i jägarleden för överskådlig framtid. Då tänker jag inte bara på rovdjursfrågan utan även på deras försök att på sikt avveckla fällfångsten. Det förslaget kommer man med, när vi börjar se allt mer invasiva arter som mårdhund och tvättbjörn i naturen. För att inte tala om de minkar som överlever djurrättsfanatikernas olagliga utsläpp.
Nu om någonsin behöver vi hålla efter vissa arter med fälla, då lägger verket ett förslag i motsatt riktning. Noll koll.

4. ja

2013-05-23 14:09

Med tanke på dom instanser även militanta som får vara med och påverka så kommer inget att bli bättre. Sverige är snart där som ett nytt uland.. fattigdom å klasserna finns redan, utan nu ska vi i buskarna strypas helt och hellst skatta extra och dom ända som vågar säga ifrån är barnen i förorten.

3. Ang kravallerna...

2013-05-23 14:08

...så kan man ju hoppas att stadsborna får annat att tänka på i sin egen närmiljö så att vi slipper att de med sin okunskap ger sig på vår närmiljö!
Fram för en levande landsbygd!!

2. Viltfrågan till Skogsstyrelsen

2013-05-23 14:08

Att viltförvaltningen skall lyda under Skogsstyrelsen är en självklarhet. Skogsstyrelsens roll måste stärkas, då först kan vi få en balanserad debatt om viltstammarna, eftersom samma myndighet kommer att handlägga skogsvårdslagen som avskjutning. Dagens splittrade beslut på naturvårdsverk, länsstyrelser och i viss mån SJF är en styggelse.
Jämför för lantbruket övergången från Lantbruksnämnden till länsstyrelsens inkorporerade lantbruksenhet och vilken praktisk förändring som skedde. För den aktive bonden blev förändringen från en rådgivande lantbruksenhet till en polisiär länsstyrelse, se bara på rovdjursfrågan i det sammanhanget.
För hela jägarkåren vore det högst olyckligt om viltfrågan även fortsättningsvis skall vara kvar hos länsstyrelsen. Därför skall viltfrågan över till skogsstyrelsen och så långt bort från länsstyrelsen som möjligt och det snabbt!

1. "Just nu är det för tidigt"

2013-05-23 11:28

att säga vilka förändringar kommer att föreslås.......
Men med den gedigna listan över ekofascister som är inblandade blir det säkert dödsstöten för flera jaktformer och orimliga inskränkningar i alla andra.
Sista steget mot en total mänsklig tillbakadragning från "naturen"? Förbjud att vistas i naturen?(utom om du är "biolog" naturligtvis)
Slutet för människorasen verkar vara nära om vi har kommit så långt från vårt ursprung som det ser ut idag.
Storstadens förortskravaller är bara en försmak av framtiden för den allt mera urbaniserade befolkningen.
Det känns gott att vara gammal och snart få slippa detta vansinnig utveckling.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons