• Älgskadefondsföreningen

Han utreder nya jaktlagar

AktuelltPublicerad: 2012-11-29 10:02

Den svenska jaktlagsstiftningen ska ses över i en utredning, har regeringen bestämt. Utredare blir Håkan Larsson.

I juli beslutade regeringen att den svenska jaktlagsstiftningen ska utredas. Den som ska hålla i utredningen är Håkan Larsson, som tidigare gjort utredningen "Det växande vattenbrukslandet" åt regeringen. Han har även arbetat som politisk chefredaktör på Östersunds-Posten och varit ledamot i riksdagen.
– Den nuvarande jaktlagstiftningen är på många sätt föråldrad, och därför ger vi nu Håkan Larsson i uppdrag att göra en bred översyn av lagen. Jag ser fram emot att se resultaten av utredningen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

En modernare lagstiftning
Håkan Larsson ska framför allt se över den svenska jaktlagsstiftningen för att få en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för jakt, viltvård och djurskydd för de vilda djuren.
Det ska även bli ett förbättrat genomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Utredningen ska även utvärdera myndighetsansvaret för jakten och viltvården.
Håkan Larsson ska också utreda om det är möjligt att ta bort den dubbla jakträtt som finns i delar av renskötselområdet och överväga hur fjälljakten på statens mark kan tryggas på lång sikt.
Han ska även se över regler som styr förutsättningarna för viltvårdsområden, vilket innebär att undersöka möjligheterna att förenkla överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt i en viltvårdsområdesförening.
Utredningen ska redovisas i december 2014.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. som jägare

2012-12-01 12:17

får man väl förutsätta att våra organisationer gör allt dom kan för att det skall bli så lätt och riktigt som går att få för oss...
men troligen lurar vi dock oss själva igen om man utgår från det...tvivlar inte på JRF, men SJF verkar ha fullt upp med att mer bry sig om att göra LRF,s medlemmar till viljes i grisfrågan än att gå sina egna medlemmar till mötes i jakt och rovdjursfrågor...

10. Detta handlar om en gentjänst till en partikollega.

2012-11-30 19:25

När jaktens framtid hänger på kompisar emellan finns anledning till oro. Centertoppen har hittills inte visat några tecken på att ha situationen under kontroll, motsatsen gäller. Att tillsätta en gammal uttjänt partikollega och ickejägare som inte förstår ämnet, är inte ansvarsfullt. Centern idag har hittat sitt partiprogram hos en jaktfientlig utländsk anonym stiftelse som WWF och deras nya medlemmar kan knappast tillföra nykterhet och insikt i frågan. Jag delar Tyskterriers åsikter, detta bådar inte gott för svensk jakt. Vad vi ser är ett exempel på exempellöst slöseri med statens medel (våra pengar).

9. Tips till utredaren!

2012-11-30 11:24

Precis som begreppet jaktvård utmönstrades i den nuvarande jaktlagstiftningen bör nu begreppet viltvård gå samma väg.
Begreppet viltodling borde ersätta.
Ett väldigt bra ord.

8. December 2014

2012-11-30 08:42

Eskil ser fram mot att läsa denna utredning, glöm det Eskil,valet är några månader tidigare! M.a.o är du inte kvar i regeringen och får därmed endast läsa resultatet i den Miljöpartistyrda kvällspressen.
Centerpartiet har tyvär förbrukat landsbygdens förtroende. Något som även lokalpolitiker bör tänka på när ni inte ställer upp för oss rovdjursdrabbade !

7. Varför det

2012-11-29 17:26

Jakten är ju slut ändå.

6. Modernisera?

2012-11-29 13:16

Uppdraget förefaller med förlov sagt vara ett beställningsarbete av vissa högljudda minoriteter. (läs SNF, SRF, Djurskyddet)
Jaktlagstiftningen vi har är anpassad och välfungerande, vvo fungerar bra men de nya älgförvaltningsområdesbesdtämmelsen är ett praktexempel på byråkratisering och tar ifrån berörda rätten till inflytande.
Allt faller tillbaka på influenserna att "rewilda" Europa och styrgruppen återfinns i samma krets som en gång för 40 år sedan bestämde att vargen skulle återföras till kulturlandskapen i västeuropa.
Det är dags att våra förbund tar detta på största allvar, slipar argumenten och bjuder upp till strid -innan vi står inför ännu ett fullbordat faktum.

5. Eu-rättsliga åtaganden?

2012-11-29 13:16

Dessa ord gör att man inte kan bli annat än orolig, det är med viss fasa som man väntar på dessa nya lagar. jag tvivlar på att något gott kommer ur detta.
men jakten är väl ändå snart slut, som det verkar.

4. risk för

2012-11-29 13:15

att ordningar och regler smetas ihop med andra eu länders direktiv om jakt och viltvård, sverige är längst norrut och har sin egen barrskogsfauna helt olik alla andra eu länder..instämmer med tyskterrier..jaktlagarna har funkat bra i sverige annars hade vi inte haft den viltstam som nu rovdjuren håller på att trasa sönder med myndigheternas goda minne

3. Det här...

2012-11-29 11:58

...bådar inte gott för svensk jakt...

2. Bra!

2012-11-29 11:58

Gud va bra, då blir det fri jakt på alla rovdjur och dessutom får vi tillbaka jakten på sträckande morkulla under sommaren... Korpen måste ju även den bli lovlig nu då... VA??? Har JAG fel??? :-)

1. Förlängd toppjakt på tjädertupp.

2012-11-29 10:55

Att förlänga toppjakten på tjäder tupp med minst en (1) mån till sista februari är helt rätt, eftersom att övrig jakt är slut. Dessutom så kan ungdom som går i skola i så fall ha möjlighet att jaga tjäder under sportlovet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere