• Pinewood

Hur rovdjur drabbar ska utredas

AktuelltPublicerad: 2014-04-30 11:59

Hur påverkas landsbygdsföretagens ekonomi av rovdjursangrepp? Regeringen ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av de stora rovdjurens angrepp. Universitetet ska också föreslå en ny ersättningsmodell.

– För mig är det viktigt att människor ska kunna driva verksamheter med djur även i de områden där de stora rovdjuren finns. Då måste också samhället ge en rimlig ersättning till djurägare vars djur utsatts för rovdjursangrepp. För att vi ska kunna göra det behöver vi en kartläggning över hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av rovdjursangreppen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson, i ett pressmeddelande.

SLU ska i samråd med berörda myndigheter kartlägga hur landsbygdsföretagens ekonomi, inklusive indirekta kostnader, påverkas av angrepp från de stora rovdjuren.


Ny ersättningsmodell
SLU ska även föreslå en ny ersättningsmodell som kan kompensera merkostnaderna som direkta och indirekta skador från rovdjur medför. Detta gäller främst landsbygdsföretag med mjölk-, får- och nötköttsproduktion, fäbodbruk och biodling.

Ersättning för skador av rovdjur på hägnat vilt ska också övervägas.

SLU ska dessutom undersöka under vilka omständigheter skador kan förebyggas med hjälp av skyddsjakt på rovdjur. Det gäller skydd av hägnat vilt samt fisk- och biodlingar.


Bidrag för förebyggande åtgärder?
I uppdraget ingår också att undersöka om bidrag bör lämnas för åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på hägnat vilt, biodling eller liknade verksamheter.

I dag är det svårt att bedriva biodling i områden där det förekommer björn.

SLU ska lämna förslag som tillåter att fortsatt produktion av honung möjliggörs i hela landet.  


Ersättningarna är för små
I dag kan landsbygdsföretag få ersättning för döda eller skadade djur. Enligt Vargkommitténs betänkande täcker dagens ersättningar endast en liten del av kostnaderna för drabbade djurägare. Det är därför angeläget att ersättningen till den drabbade djurägaren ses över, anser regeringen. Även branscher som inte får ersättning påverkas av rovdjursförekomst.

För att få en mer faktabaserad dialog om de stora rovdjuren ser regeringen ett tydligt behov av att utreda hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens samlade ekonomi.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2015.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. 961L

2014-05-03 13:25

Långt, men bra skrivet!!

21. jaktkort

2014-05-03 13:25

De blir väl en höjning av jaktkortet så jägarkåren får betala för eländet!! Precis som vi får betala för trafikeftersöken!!!!!

20. Bra förslag!

2014-05-02 10:11

Av nr:18 961 L
Det kan nog bli aktuellt med en sådan folkomröstning vid nästa val (2018) om vargstammen får fortsätta att växa som den gör nu. Om det blir en snöfattig vinter eller två så har vi helt tappat kontrollen på vargstammen.

19. La folket få talerett!

2014-05-02 10:11

Om lantbrukere jegere og alle andre i vargbeltet får talerett i utredningen kan det bli bra?
Saken er slik at forskere må se og føle hva som virkelig hender. Det fremgår faktisk veldig bra av bjørne rapporteten der rein ble merket med sendere og bjørnene det samme.
Da kom konsekvensene frem og forskerene fikk prøve hvor enkelt det er å bryte et angrep selv med sendere på dyra. Konklusjonen var at skadene var langt større enn det forskerne hadde trodd. Enda må de jo pakke inn at det kunne vært redusert med staket rundt reinen. Uten at det da virkelig er forsøkt.
Likevel er det slik at om menneskene kommer frem i forskingen så syntes også ofte lidelsene på et mer realistisk vis.

Kunne det føre til at forskerne på SLU oppdager menneskenes og dyrenes lidelser ville kanskje virkningen gå rett vei?

18. Gör om från början, och var ärliga!

2014-05-01 21:53

Citat Eskil Erlandsson: ”För mig är det viktigt att människor ska kunna driva verksamheter med djur även i de områden där de stora rovdjuren finns”.
Några här i forumet tycks ha tolkat detta som att regeringen tänker tillsätta en konsekvensutredning, men det är tyvärr fullständigt fel, ty Erlandsson säger vidare: ”För att vi ska kunna göra det behöver vi en kartläggning över hur landsbygdsföretagens ekonomi påverkas av rovdjursangreppen”.
Detta är alltså ingen konsekvensutredning, det är enbart skådebröd inför valet, Erlandssons utredning skall ENBART titta på vilka KOSTNADER som FÖRETAG har till följd av att det finns rovdjur. Och då inte bara gårdsbruk och renskötsel, utan det handlar generellt om företag som finns på landsbygden. Att rovdjuren inte är till besvär, eller medför kostnader för enskilda, slogs fast i den skamlösa propositionen som regeringen Göran Persson fick godkänd av riksdagen år 2001. Där skrev regeringen att, citat prop. 2000/01:57: ”Rovdjuren kan hos många människor också skapa rädsla för den egna eller för barnens säkerhet.” Men regeringen Göran Persson avfärdar rädslan som ogrundad, citat: ”Denna oro (för varg och björn) kan få till följd att livskvaliteten minskar och innebär därför i sig en konflikt mellan människor och rovdjur.” Alltså – varg och björn är ofarliga – och människors rädsla är inte rädsla utan är obefogad oro, som kan vara till visst besvär. För att verkligen stryka under hur obefogad folks rädsla för rovdjuren är, skriver regeringen Göran Persson i samma proposition, citat: ”Rapportens slutsats är att den svenska björnen är den fredligaste av världens brunbjörnar.” Alltså, i Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har världens ”FREDLIGASTE” björn - inte bara en av de fredligaste - utan ”DEN FREDLIGASTE”! Underförstått att en så fredlig björn dräper inte kvinnor och barn. Likaså skriver regeringen Göran Persson angående vargen att, citat; ”Några fall av regelrätta angrepp (av varg) finns inte belagda men ett oskyggt beteende är inte ovanligt särskilt hos ensamma vargar.” Regeringen ger ett utrikes exempel på hur extremt ofarlig varg är, citat: ”Ett exempel är Superior National Forest i Minnesota med en vargstam på flera hundra djur. Där har man omkring 19 miljoner besöksdagar per år och det finns inte ett fall där någon människa blivit attackerad.” Alltså är all oro helt obefogad, visserligen kan en och annan stackars ensam varg komma fram till dig – men det är helt riskfritt, inga angrepp finns belagda! Men från just Superior National Forest finns ett välkänt fall från 1970 (torde ha varit känt för regeringen år 2001!) där två män och en hund blev attackerade av två vargar, den ene mannen fick sin jacka sönderriven när en av vargarna högg honom, men båda männen undkom med livet i behåll. Regeringen Göran Persson var tydligen inte särskilt noga med vad som stod i propositionerna.
Jag har ett förslag till hur riksdag och regering bör gå vidare i rovdjursfrågan:
- För det första upphäv alla rovdjurslagar som är stiftade senare än 1965 – motivet är klart: Lagstiftningarna är grundade på utredningar och propositioner som innehåller grava fel och lögner.
- Utred hur vargen återkom till Sverige, och vilken vargras det är vi har i våra skogar, samt besluta vilken vargras det är vi skall ha, och varför.
- Genomför en FULLSTÄNDIG konsekvensutredning, och ta med ALLA KOSTNADER, reella såväl som immateriella kostnader, och även sådant som svårt eller omöjligt att kvantifiera i kronor.
- Tag fram en sann och genomförbar förvaltningsplan för rovdjuren, dvs. vilka raser skall vi ha, hur undvika inavel, antal djur och spridning, jakt, samt investeringskostnad och driftskostnad.
- Lägg fram en ärlig redovisning för vilka lagar, avtal, direktiv och andra dokument som måste ändras för att förvaltningsplanen skall kunna genomföras. Redovisningen måste innehåll uppgifter om vad som krävs för att genomföra ändringarna, samt tidsåtgång och alla kostnader och i vilken grad det är möjligt.
- När allt är klart så skall resultaten läggas fram för folket; dessa rovdjur kommer att finnas i vår natur, detta är konsekvenserna för folk, djur, växter och företag, detta är vad som skall till, detta kostar det, etc.
- När allt är redovisat då skall folket ta ställning till om vi vill ha dessa rovdjur i vår natur, ta alla olämpor och betala alla kostnader, eller inte. Folkomröstningen skall vara tydlig med svarsalternativen JA eller NEJ, för varje art.

17. Och glöm inte ...

2014-05-01 10:56

... kostnaderna för stängsling och underhåll av stängsel. Det finns beräkningar på att kostnaden enbart för stängsling av Västmanlands alla fårgårdar skulle kosta 64 000 000. Helt galna kostnader enligt mig. Speciellt då landsbygden behöver pengar till utveckling av annan infrastruktur. Men vargen är "helig" och får uppenbarligen kosta hur mycket som helst.

16. Typiskt

2014-05-01 10:56

Så fort man inte vill ta i problemet så tillsätter man en utredning. Det gör man för att det skall ta ytterligare tid och skjuta problemet framför sig och hoppas att protesterna lägger sig lite

15. Största problemet

2014-05-01 10:56

Det största problemet är nog att denna utredning som trots allt kommer att visa på ökade kostnader blir stoppad i papperskorgen.
Det blir den med stor säkerhet om vi får en Vänsterpartist som landsbygdsminister eller en Miljöpartist!
Händer det efter valet så kommer vi alla att tycka att den förra regeringen var väldigt jakt- och landsbygdsvänliga.....

14. dags att vakna nu

2014-05-01 10:55

man kan undra om våra beslutsfattare är världens trögaste, dessa män och kvinnor i alla möjliga befattningar inom statsväsendet som behöver 40 år på sig för att fatta det alla andra vet och förstått nämligen att vargen hör ej hemma bland folk och tamdjur

13. Glömde Skogsstyrelsen ?

2014-05-01 10:55

Klädsamt om Skogsstyrelsen också fått vara med och "analysera". De fanns ju med i "varghungern" redan tidigt 1980-tal. Bl a med reg. ansökan hos Jordbruksverket om införseltillstånd av varg till Sverige? Sanningen om detta engangemang vore väl lämpligt att redovisa nu i samma undersökning?

12. Inte ett ord...

2014-05-01 10:55

...om livskvallitet och trygghet för de som bor på landet. Hur stor okunskap får en minister ha? I städerna är vildsvin livsfarliga!! Men varg på landet är helt ok, där får man skylla sig själv.
Vad lever vi i för land?

11. Ersättning för vad?

2014-05-01 10:54

Jag hoppas att utredningen också visar på hur man ska få människor att fortsätta hålla betesdjur när man utsätts för detta trauma att riskera att få mötas av en massaker i fårhagen varje dag man går ut till dem. Vi fårägare vakar över tackorna, förlöser dem, gråter då det går snett med födslar, räddar lamm som blir sjuka eller av annan anledning måste flaskmatas dygnet runt i början och så kan ändå allt gå åt spillo för att en varg löper amok i hagen. Vi sköter våra får med hela vårt hjärta men att leva med denna ångest varje dag förstör all glädje kring våran djurhållning, många väljer att sluta helt med djurhållning, Eskil, pengar kan inte ersätta allt!

10. Det behövs ingen ..

2014-04-30 16:31

...utredning. Ta bort vargarna och ge alla "propellerhuven" nya jobb där de gör nytta. Det vore det absolut mest ekonomiska, miljövänligaste samt mångfaldigast för Sverige.

9. Efter...

2014-04-30 16:31

...den forskningen kommer en ny forskning för att utvärdera den forskningen och alla andra forskningar, helt sjukt

8. beklagligt...

2014-04-30 14:56

att vår landsbygdsminister inte är utrustad med sådan slutledningsförmåga att han kan dra den slutsats som behövs angående den ökande stammen av rovdjur kontra djurhållning....
han verkar även ovillig att lyssna till att det för de flesta inte är en fråga om pengar utan om livskvalitet, och den kan han inte ersätta med pengar alls.....konstigt att han inte verkar ha ens en liten aning om vad som verkligen behöver göras trots att han kallar sig jägare och säger sig stå på landsbygdens sida...
Matlandet Sverige a la Eskil, det är att föda upp mat åt rovdjuren och inte människan det...

7. Och vilka är dom att lita på?

2014-04-30 14:56

SLU har troligen ett jättestort intresse av att visa dom verkliga siffrorna för de kostnaderna.
Vargen ger dom själva mycket jobb vilket är lika med lön i plånboken hos dom som jobbar där.
Se bara vem som fick uppgiften till den kommande beräkningen.
Våra pengar i deras plånbok, igen!

6. Tydliggör ALLA kostnader

2014-04-30 14:56

Både direkta och indirekta kostnader måste redovisas och ersättas.
- Hur värderas förlust av livskvalitet?
- Hur värderas förlusten av att kunna vistas i skog och mark med sin hund lös?
- Hur värderas förlusten av att riskfritt äta bär i skogen?
- Hur värderas förlusten av allt viltkött?
- Hur värderas förlusten i fastighetsvärden?
- Hur värderas förlusten av mulbetade marker?
- Hur värderas allt lidande som sker bland skogens andra djur?
- Hur värderas kostnaden för ett totalt raserat förtroende för myndigheter?
- Hur värderas kostnaden för en massivt ökad polarisering mellan stad och landsbygd?
- Hur värderas risken att människor skadas, dödas och får sjukdomar till följ av vargen.
- Hur värderas människors massivt ökade EU-skeptisism till följd av deras övergrepp?
- Hur stor är kostnaden för forskning på detta skadedjur.
- Hur stor är kostnaden för myndigheter som hanterar detta?
- Listan på kostnader kan göras längre...

Och vad har vi på andra sidan vågskålen?
- Hur värderas att kramare "tycker det är bra" att vi (andra) har varg.
- Hur värderas ett vargskinn som inte får säljas.
- Några andra "fördelar" kan jag inte se.

Det är ju talande att man väljer att bara utreda konsekvenserna av direkt angrepp eftersom detta endast är en liten (men plågsam) del av alla kostnader som följer i vargens spår.

5. Och så...

2014-04-30 14:56

...vaknade han igen, nu är det valtider vill jag lova. Till och med Eskil ägnar sig åt rovdjursfrågan igen. Att han inte vill ha en seriös utredning visar han genom att ge uppdraget till SLU, som Calle mycket riktigt påpekar har alla fingrar i syltburken. Eskil hade lika gärna kunnat lägga uppdraget till Stockholms Universitet eller Naturskyddsföreningen. Ett är då säkert, att vi har en ny landsbygdsminister i höst .

4. Och det blir ju...

2014-04-30 14:55

...bra när dom om ett å ett halvt år kommer fram till att vidare forskning behövs nä finns bara en lösning på problemet å det är illa kvickt

3. Drabbas?

2014-04-30 13:23

Det behöver inte utredas något mera för dom har drabbats. Det har dom gjort i snart tjugo år det har inte hänt ett skit på hela tiden.

2. Lägg pengarna på...

2014-04-30 13:22

...att få bort problemet istället!

1. Fjärde gången gillt

2014-04-30 13:22

Minst tre gånger tidigare har påbudet varit att kostnaderna för rovdjuren ska ligga till grund för beslut. I samtliga fall har utredarna, med uppdragsgivarens goda minne?. passat på uppgiften.
Tyvärr är det ett optimistiskt önsketäkande att tro att SLU som har orkestrerat hela återuppbyggnaden av rovdjur bland människor kommer att ge en sann och rättvisande bild. T.ex. hur uppskattar man kostnaden av förlusten av alla gårdsbesättningar av får och getter som försvunnit med vargens ankomst. Genom att dra ut på tiden har massor av kostnader försvunnit från bokföringen av idag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB