• Allmogejakt

Ingen skyddsjakt på Ockelbovargar

AktuelltPublicerad: 2014-03-24 13:33

Naturvårdsverket har beslutat att avslå ansökan om skyddsjakt på två vargar i Ockelbo, Gävleborgs län.

Ansökan kom från Ockelbo kommun, som tyckte att vargarna påverkade invånarnas allmänna hälsa och säkerhet då vargarna siktats flera gånger och visat ett oskyggt beteende. Jakt & Jägare skrev om det här.
– Vi förstår att vargarnas närvaro kan skapa oro. Men i det här fallet gör både Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter samma bedömning att ett oskyggt beteende inte behöver medföra risker som motiverar skyddsjakt, säger Göte Hamplin, jakthandläggare på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gävleborgs län kommer att följa utvecklingen i området. Om behovet av skyddsjakt ändras kan en ny ansökan göras eller så kan Naturvårdsverket själva besluta om skyddsjakt. Även polisen kan kontaktas om det uppstår fara för människors säkerhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Oskygga

2014-03-25 18:45

Är förvånad när en handläggare uttalar att oskygga vargar inte behöver vara farliga. Samma åsikt hade dom på Kolmården. Dom flesta naturintresserade vet att halvtama vilddjur utgör större risk för angrepp på människor antingen det rör sig om rådjur eller vargar.

3. Viltskadecenter

2014-03-24 23:14

Viltskadecenter, Lst och NVV ....lägg ner när ni inte klarar av era uppdrag!! Man spyr på alla avslag dom meddelar. Vad ska ni göra när det spårar ur totalt??

2. p 1 Karlsson

2014-03-24 23:14

Du anar inte hur rätt Du har. Både NVV och LST har i åratal predikat om att acceptansen för varg måste öka hos befolkningen. Själva agerar de tvärtemot genom sina negativa beslut om skyddsjakt. Eftersom vi i landet sannolikt har mycket mer än 500 vargar, och beslutet huru många vi skall ha för länge sedan passerats skulle varenda ansökan om skyddsjakt beviljas. Då kunde man tala om att NVV och LST gjorde något för att öka acceptansen. Även om alla sökta skyddsjakter beviljades skulle inte individantalet nämnvärt påverkas. Föryngringen är vida större.

1. Har jag missat nånting?!

2014-03-24 18:27

När länsstyrelsen i Dalarna hade ett möte i Saxdalen beträffande Olsjörevirets vargar hänvisade LST till att dom och NVV måste följa regeringsbesluten som fattas av våra folkvalda politiker, och endast där kunde vi bybor påverka rovdjursfrågor. Vi har ett beslut fattat i riksdagen som säger hur många vargar vi ska ha för att ligga på gynnsam bevarandestatus, det är idag vida överskridet. Vi har även ett riksdagsbeslut som säger att problemindivider som uppträder oskyggt ska få skyddsjagas, men inte häller här lyckas NVV och LST att leverera när det kommer till deras regeringsuppdrag. Det är ett evigt svammel hit och dit med dessa två myndigheter, ena stunden ska ett regeringsuppdrag efterlevas in i minsta detalj för att i nästa stund sitta och finansiera en organisation för att motarbeta ett riksdagsbeslut som NVV och LST ska genomföra. Vad är nyttan med dessa två myndigheter egentligen? Det enda dom ser ut att lyckas med är att infektera rovdjurspolitiken ytterligare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons