• Allmogejakt

Jakt på rovdjur skyddas

AktuelltPublicerad: 2014-05-09 15:32

Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna kan inte överklagas. Regeringen har ändrat i jaktförordningen så att detta inte längre är möjligt.

I slutet av förra året klubbades den nya rovdjurspolitiken igenom i riksdagen. Då tyckte landsbygdsminister Eskil Erlandsson att det skulle skapa ”ordning och reda i den svenska rovdjursförvaltningen", skriver Svensk Jakt.
Då var det meningen att beslut skulle göras av länsstyrelserna i stället för Naturvårdsverket. Eventuella överklaganden skulle göras till Naturvårdsverket i stället för till domstol. Syftet med detta var att det inte längre skulle behöva krigas juridiskt kring beslut om skydds- och licensjakt.
Detta överklagades och krigandet med överklaganden fortsatte.

Naturvårdsverkets beslut gäller 
Nu har regeringen ändrat i jaktförordningen så att Naturvårdsverkets beslut ska gälla.
– Med bakgrunden att delegeringsbeslut har överklagats, trots att de enligt förvaltningsrättsliga principer inte ska vara överklagningsbara, så har vi ändrat jaktförordningen så att Naturvårdsverkets beslut om delegering till länstyrelserna enligt paragraf 24a nu inte får överklagas, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson till Svensk Jakt.
Enligt Eskil Erlandsson ska delegeringsbeslutet kunna vinna laga kraft på en gång, om det inte står något annat i beslutet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Brist på diesel

2014-05-13 07:58

Den kommande bristen på diesel du pratar om Torbjörn Eriksson, ser MP till att påskynda eftersom ni driver vargfrågan på ett sånt sätt att svensk djurhållning inte kommer att vara möjlig.
Ni inom MP vill att ännu fler älgar och annat hjortvilt ligger och ruttnar i skogarna efter ert keldjurs kalasande, istället för att komma landsbygdens befolkning till godo och därmed bidra till minskad import av kött. Räcker det inte med det lidande ni redan orsakar?
Sammantaget innebär ovanstående att en allt större mängd kött måste gå med båt från klotets alla hörn vilket, som du mycket riktigt nämner, gör att oljan i marken sinar i en allt snabbare takt!
Tycker du det känns som en sund miljövänlig politik?

11. Till 8.

2014-05-12 17:04

Jag var tvungen att läsa det du rekomenderar. PM Nilsson är stor pessimist och har en otroligt negativ syn. Om MP är så dåligt, varför visar opinionundersökningar t.ex till EU på 12%-16& och riksdagsval ca: 12%, kommer troligtvis att gå ännu bättre. MP är framtiden. Dieselpriset kommer om några år att stiga med fem kronor litern och det beror inte på MP. Det beror på brist på diesel då alla fartyg inte kommer att få använda diesel av den kvalite som dom kör på idag. Den gamla dieseln får inte användas i t.ex Östersjön. För vems räkning har han skrivit det och på vems beställning. Väldigt vinklat.

10. Till 7-8.

2014-05-12 17:04

Jag läser inte dagens industri. Vi håller oss alltid till lagen. Vi följer demokratiskt fattade beslut. Det innebär också att du har rätt att överklaga.

9. Kanske Kanske blir det bra!!??

2014-05-12 17:04

Till Luttrad
Vi tänker i samma banor! jag vill verkligen att detta går bra och att vi får in mer folkvett i våra beslut o aggerande.
Lite i övrigt
jag funderar på vad för svampar man äter inom MP? Eller om det bara är så att dom lever i en fantasivärld med vargstaket runt sina fastigheter o skygglappar för ögon o sinne?
Landsbyggden skall styras av dom som lever o verkar här.

8. MPs roll i svenskt lantbruk

2014-05-11 18:25

Sammanfattas på ett utomordentligt sätt av PM Nilsson i Dagens Industri.
"Miljöpartiet är, de facto, det ännu levande lantbrukets största enskilda hot utöver vädrets makter. " (Undrar om PM Nilsson verkligen har rangordningen rätt. Tampas hellre med vädrets makter än MPs "miljö"-griller)
Sug på den Torbjörn.
Hela länken som innehåller en del nyttig läsning för presumptiva MP-röstare.
http://ledarsidorna.se/2014/03/roda-rosor-ja-men-med-vilka-blad/

7. Torbjörn E

2014-05-10 20:19

Det spelar ju ingen roll om ni inte kan eller får överklaga, det ger ju ni f-n i ändå.
Civil olydnad har ju ni inskrivet i ert partiprogram.
Det har ni ju visat förut att ni struntar i demokratiskt fattade beslut.

6. Till Hae

2014-05-10 16:54

Är det inget att bry så behöver du inte kommentera. Att bry sig är helt frivilligt. Om det jag skriver är så oväsentligt varför bryr sig och reagerar så många.

5. Torbjörn Eriksson!

2014-05-10 16:36

Det är ingen som bryr sig om vad Du tror och tycker här? Har Du inte fattat det än?

4. Torbjörn Eriksson

2014-05-10 16:35

Du menar alltså att ni överklagar beslutet om att man inte ska kunna överklaga och anser att just överklagan är en mänsklig rättighet?
Det är en minst lika mänsklig rättighet att kunna leva på sin verksamhet, utöva det intresset man har och känna åtminstone ett visst mått av trygghet.
Med rättighet följer dessutom en skyldighet, vilket ni verkar ha glömt bort. I ert fall skyldigheten att se till så att människor kan leva på det sättet som jag nämnde ovan, oavsett var i landet man har valt att sätta ner sina bopålar.
Som någon klok människa sa: MP är det största hotet mot svensk landsbygd! Kanske är det rent av ett större hot än vargen själv?
Ni är precis som småknoddar som känner sig förfördelade. Får ni inte er vilja igenom, hotar ni direkt med att springa till Stotebror och skvallra.
Patetiskt!

3. Ang. Överklaganderätten

2014-05-10 14:08

Överklagandetätten är en demokratisk rättighet så Erlandssons tilltag är redan informerat till EU. Jag tror inte att det går att förbjuda rätten att överklaga oavsett vem som fattat beslutet. Vi får se nu vad EU säger om det här.

2. Kalla fötter?

2014-05-09 23:06

Valfläsk? Får verkligen hoppas att det inte blir den vanliga cirkusen, och att det kommer att fungera som det är tänkt denna gång. Försiktigt positiv tills det vunnit laga kraft och har användst i ett verkligt fall, men fruktar att vägen/tiden dit är lång.

1. Sista ordet är nog inte sagt

2014-05-09 17:25

Vi får hoppas att ändringen vinner laga kraft. Då finns möjligheten att lösa problem på mer lokal nivå. Alltså närmare vi som verkar o bor på landet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB