• Älgskadefondsföreningen

Jakthundar korsade med varg

AktuelltPublicerad: 2010-05-17 12:12

De svenska jakthundarna gråhund, jämthund och lapphund har vargblod i sig. Genetiker konstaterar nu att de tre skandinaviska hundraserna blandades med varggener för ett par tusen år sedan.

På senare tid har man olika forskningsresultat visat att hunden och vargen gick skilda vägar för mellan 10 000 och 15 000 år sedan. Sedan dess har hundraserna avlats hårt och blivit så olika vargen att man vissa forskare vill att hunden ska definieras som en helt egen art.
Men forskaren Peter Savolainen, genetiker vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har funnit att de tre jakthundsraserna gråhund, jämthund och lapphund fick ett tillskott av varggener för mellan 500 och 3000 år sedan.
En teori om varför det skedde är att människan medvetet ville påverka hundarnas egenskaper genom att korsa varg med hund.

Tog hand om vargungar
– Men det kanske troligaste teorin är människor tagit hand om vargungar. Sedan har vargarna vuxit upp och blandat sig med människornas hundar, säger Peter Savolainen till Vetenskapsradion.
Att korsningen skett spontant, utan mänsklig inverkan, är mindre troligt, bedömer Savolainen. Forskning från till exempel Italien visat korsning mellan hund och varg är ytterst sällsynt, trots att flockar av både vargar och hundar lever sida vid sida i samma områden.

Utseendet betyder inget
De tre aktuella hundraserna har stora likheter med varandra och anses vara ganska varglika. Ändå är det är inte troligt att beror på varginblandningen. Forskarna har studerat 500 moderna hundraser i Europa, Ryssland och Nordamerika och även siberian husky och slädhundar kan sägas vara varglika.
– Men det är bara i jämthund, gråhund och lapphund som vi hittat varginblandningen. Hundarnas utseende behöver inte alls ha med saken att göra, menar Savolainen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Ren ekonomi!

2010-05-25 01:00

Det kallas nyhetsvärde och ökar försäljningen och med det intäkterna!
Fråga journalisterna och redaktörerna, för det är de som bestämmer vad vi får läsa. Eller snarare vad de bedömer säljer bäst samt i andra hand deras eget intresse!

Det är bara att titta på hur litet det skrivs i rikstäckande press om problem med vargar som river hundar, katter och andra djur mitt inne i samhällena på landsbygden. Vargar som korsar skolgårdar och daghem! Det ligger inte i deras intresse att skriva om det.

Det krävs att det sker i storstadsområden, vilket det snart gör. Fick ett sms från kompisen i Rosersberg, en varg som stod mellan hans grindstolpar och tittade. Han var förut mycket positiv till varg men inte numera, för nu berör det honom helt plötsligt.
Konstig attitydförändring, eller?
Jag frågade vad skillnaden är mellan nu och förut! Vad blev svaret tro?
Men för fan vargen ska inte vara här! Men det tycker jag att den skall vara.
Hela Sverige ska ha varg, antingen ingen eller alla ska det vara!

Nollvisionen den enda rätta!

22. Per H!

2010-05-23 23:40

För det först var mycket i mitt tidigare inlägg delvis ironiserande mot inlägg från Calle Seleborg och hans förskönande av våra förfäder, men det var även ett sätt att visa på att våra hundar fortfarande används som jaktredskap (t ex för vildsvin), men att de bara i samband med varg framhålls som ”familjemedlemmar”.
Kan du förklara för mig varför bilder på vargdödade hundar är så mycket vanligare i pressen är vildsvinsdödade hundar?
Ändå är vildsvinsdödade hundar vanligare än vargdödade – som jag uppfattat det från rapporter från veterinärer och försäkringsbolag.
En annan sak att fundera över är varför bilder i pressen på tamdjur dödade av hundar är mycket ovanliga jämfört med tamdjur dödade av varg. Det stämmer uppenbarligen inte med verkligheten om man ska tro Lammproducenterna och andra föreningar för fårägare. Här ger varken försäkringsbolag eller Viltskadecenter någon hjälp, eftersom det för hunddödade tamdjure inte utgår någon statlig ersättning. Här måste tamdjursägaren själv stämma hundägaren – om man nu vet vem det är.

21. Hans-Ove Hansson

2010-05-23 01:18

Ja tyvärr så har du rätt i det. Det brister en hel del i insikt och kunskap hos en del människor.

20. Kerstin, läs om #5.

2010-05-23 01:18

Citat K Fredin.
"Tidigare sågs hundarna som redskap på samma sätt som svin, får och kor – redskap för människornas överlevnad. Fåren behölls så länge de kunde ge mjölk och lamm att slakta, och detsamma med kossan. Hushållsgrisen slaktades till jul och hade man råd, så kunde en ny kulting köpas in till nästa år. Det fanns nog inga ”gosedjur” alls, på våra förfäders tid – möjligtvis katten då - för då gällde det att överleva på de villkor som stod till buds, och där fick varje djur lämna sitt bidrag till nytta för oss.
Exakt på samma sätt såg våra förfäder hunden – de förfäder du och andra ständigt åberopade när det gäller vargen. Varför inte följa våra förfäders klokhet även när det gäller hunden, dvs att det är ett verktyg för jakt och för att vakta".
Hur vill du att jag skall tolka de två styckena på något annat sätt än att hundar skall ses som ett verktyg/förbrukningsvara?
Jag börjar förstå att det mesta kan offras på vargens altare!

19. Lite obehag, Kerstin

2010-05-22 12:34

I Polen 1719 skrev Hans Friedrich von Flemming ett stort verk som beskrev den tidens djurliv.
Flemmings beskrivning av vargen är saklig och direkt. Han betraktar vargen som ett straff från Gud. Liksom han gör för hjortdjuren ger han en bra beskrivning av vargens biologi och fortsätter med att bryskt beskriva de allvarliga problem som orsakas av vargar.
Han konstaterar att under krigstider när vargarna inte förföljs blir de speciellt farliga, vargar följer i härens spår, tama och hållna vargar leder till att boskap angrips, att vargar är farliga för barn, att människoätande vargar är ofta äldre individer, att en kraftig man kan effektivt motstå ett angrepp, att vargar är skygga liksom att en del dör en tid efter att ha blivit biten av en varg. Han skrev mycket mera om vargen.
Utöver dess biologi visar han detaljerat att vargen är ett farligt djur. Följaktligen ägnade han mycket utrymme på hur vargarnas antal skulle kontrolleras.
Att kontrollera vargen på Flemmings tid var en enorm operation, kostsam både vad gäller kapital och mänskliga resurser. Det krävdes kilometervis av nät, specialbyggda kärror för dessa nät och stora torklador för att förvara näten. Hela byar tvångsrekryterades under hot om straff för att driva och fånga vargarna. Ekonomiska aktiviteter stördes och skatter blev lägre.

Låter det som ett litet bagatellartat obehag, Kerstin?

18. Förbrukningsvaror Per H m fl!

2010-05-21 15:51

Var har jag talat om djuren som förbrukningsvaror? Uttrycket poppade plötsligt upp i Calles inlägg 10, och där ser det ut som han tror att djuren förr alltid for illa.

Jag har talat om dom som redskap, och för att ett redskap ska fungera, så måste det också skötas om – en kunskap, som för våra förfäder kunde bli livsavgörande. Det är först under de senaste 50 åren mycket – inklusive levande varelser - behandlats efter mottot ”slit-och-släng” för att slippa lägga ner tid och arbete på underhåll och skötsel. Här har faktiskt djurrättsorganisationer haft en stor del i att t ex jakthundar numera – genom lagstiftning - fått ett drägligare liv i sina hundgårdar – något för vissa att betänka.

Slit-och-släng-mentaliteten verkar annars ha blivit livsavgörande för oss moderna människor eftersom allt bygger på att vi konsumerar mer och mer.

I jämförelse med missväxt, sjukdomar och handikappande olyckor var nog ängslan för de större rovdjuren mer eller mindre bagatellartad för de flesta. Det var kanske det som gjorde att staten tvingades komma med ”morötter” som skottpengar, och hot om hårda straff för de som inte gick med i vargskall och ordnade varggropar m m. Det dröjde f ö till efter händelserna i Gysinge på 1820-talet innan en verklig utrotningskampanj tog fart. Dessförinnan fanns det mellan 1500 och 2000 vargar i vårt land utan att folk och fä dog ut. Detta trots att människan, genom att näst intill ha utrota vargens naturliga bytesdjur, själv skapat problemen med att de istället gav sig på tamdjuren. Det får bli mitt svar på din fråga Per H.

17. Internettroll....

2010-05-19 14:29

Ett visst mått av ironi? Kunnande? Erfarenhet? Ett inslag av vanlig dumhet snarare...

16. Bra, Per H

2010-05-19 09:04

Håll denna Kerstin Fredin kort, Sen tror jag aldrig att hon kommer att inse problemet med vargen, skulle tro att 5 000 vargar är inget problem för henne, När sista rådjuret och älgen försvinner för oss häruppe, då kommer hon bara att säga att åk till södra sverige då om ni vill se såna!

15. Gråhund/varg= jämthund

2010-05-19 09:03

Gråhunden är kanske den genuinaste spetshunden på Norra halvklotet, att resultatet av en korsning med varg blev jämthund är ganska troligt. Jämthundens exteriör påminner till viss del vargens, men vid närmare påseende ser man också stora likheter med gråhunden och som skallgivande älghund kan Jämthunden mkt väl vara en korsning mellan varg och gråhund. Frågan är mkt intressant och vi får hoppas på att genetikerna kommer fram till ett säkert svar. I vart fall kan vi väl vara överens om att rasklubbarna har sitt berättigande och det är bara att hoppas på att gråhunden inom snar framtid har en egen rasklubb

14. Svaret!

2010-05-19 00:02

Där har vi svaret! Alla djur ses som förbrukningsvara av bevarandesidan! Inte undra på att de saknar förståelse för folk på landsbygden! Allt kanske kan ses som förbrukningsvara, läs landsbygdsbor!
Frågan är om vargkramare ens skall få äga ett husdjur när de ser dessa som förbrukningsvara. Kanske en inspektion av berörd myndighet av hur de behandlar sina djur är påkallad!

Sedan en liten fråga Kerstin, om det nu är så att varg och björn sågs som bagateller av våra förfäder. Varför utrotade då samma förfäder dem? Problemen kanske inte var så bagatellartade.

Vi kommer att ha svaret på frågan om ca fem till tio år när vargen återigen kommer att straffa ut sig. För en vargexplosion kommer vi att få och numera så ser jag nästan fram emot den!

Jag kommer att skratta gott åt era försök att förklara för allt fler svenskar nyttan med varg! När semesterfirarna inte kan ha hunden lös på tomten, kaninerna inte ens kan vara i buren på gräsmattan och katten får spendera semestern instängd i stugan.

Till detta kommer enligt er en omotiverad oro för små barn som springer runt och leker.
De kanske till och med vill klappa den fina "hunden" som kommer emot dem. Kan bli ett spännande inslag oavsett utgång.

Men så är det med förbrukningsvaror, inte så noga!

13. Vilken gräns, Calle?

2010-05-18 14:30

Det fanns ett visst mått av ironi i mitt tidigare inlägg, bl a när det gäller våra kloka förfäder som du och andra så ofta hänvisar till – i alla fall på ett specifikt område. Var de på alla andra områden korkade?
3006 Medelpad, var utläser du att jag missunnar ensamma människor en hund som sällskap? Själv tycker jag dock att det vore bättre om de gamla och ensamma fick tillgång till mer mänskliga kontakter.

12. Förbrukningsvara, Kerstin?

2010-05-18 13:12

Anser du med det inlägget att hundar endast är ett verktyg eller ett redskap, Missunnar du ensamma människor glädjen med att äga en hund som sällskap, detta är bara ytterligare ett exempel din o dina gelikars brist på empati för människan, kanske framför allt mot ensamma människor som bor på landsbygden.

11. Fredin

2010-05-18 12:03

Du fattor ganske enkelt inte sammenhægen. At ha varg och bjørn har ALDRIG været bagateller och i INGON lander hur dom finns. levar manniskor och stora rovdjur i harmoni, endast i fanatiske vargkramares forstørde hjernor. Och det punkt kommar aldrig at nås, hur stora rovdjur accepteras blannt manniskor och boningar, och skall inte hellor.

10. Nu gick du över gränsen, Kerstin

2010-05-18 10:28

Du anser alltså att utvecklingen av våra jakthundar från att ha varit en förbrukningsvara som förvarats i hundgårdar till dagen jaktkompis och familjemedlem är fel. Ju ilsknare ju bättre var mottot.
Vargen har aldrig någonsin någonstans tolererats. Man liknade den vid en naturkraft och ett tecken på Guds straff.
Under hela mänsklighetens historia har man kämpat för att hålla rovdjuren på avstånd. Endast mindre vetande och egoistiska fanatiker går emot årtusendens erfarenhet av stora rovdjur bland människor.

9. Svenska nationalraser är hotade

2010-05-18 09:05

Det finns 11 svenska hundraser (förutom dansk/svensk gårdshund som inte räknas som helsvensk). Nio av dessa hundraser (dvs exkl. västgötaspets och lapphund)används nästan uteslutande för jakt. Observera att gråhunden är en norsk hundras.

Flera av de svenska nationalraserna är hotade på grund av att en icke utrotningshotad vargstam tillåts växa alltmer. Man ser idag en mycket dramatisk sänkning av antalet nyregistreringar för flera av dessa svenska nationalraser. Med detta riskerar ett stort svensk kulturarv att gå i graven eftersom avelsbasen för dessa hundraser minskar allt mer.

Hunden har förr som nu varit en jaktkamrat och en familjemedlem. Och, precis som nu så fanns det även förr dom som inte hanterade sina djur inkl. hundar på ett önskvärt sätt. På detta sätt har människan inte förändrats. Men, eftersom hunden förr var ett viktigt "redskap" så skötte man det oftast på bästa tänkbara sätt. T.ex. så var hundarna de första som fick mat när en renskötarfamilj slog upp ett läger.

Varg har funnits förr som nu men den var inte heller mer accepterad förr än vad den är idag. Den stora skillanden mot förr var att man hade makten i sina egna händer och hade rätt att försvara sin egendom med alla till buds stående medel.

Våra förfäder fnyser nog åt den totala okunskap som råder i vargkramarfästet när det gäller rovdjur! Vargkramarna har oerhört mycket att lära sig av våra förfäder.

8. Målet

2010-05-18 00:05

Innebär detta att vi nått alla mål med tusentals vargar nu? :-)

7. Vargar korsades med hund i Värmland?

2010-05-18 00:04

I ett beslut 1999-02-18 beslöt Stortinget att gentesta varg i gränstrakterna mot Sverige för kontroll om där fanns varghybrider. Citat ”Stortinget ber Regjeringen sette i verk tiltak for å få foretatt gentesting av ulv som opererer i grensetraktene Norge/Sverige, så vel som andre steder i Norge. Denne testingen må utføres av uavhengige spesialister for å sikre at resultatene ikke blir mistrodd”. Senare avsatte Stortinget 200000 norska kronor för att avliva de varghybrider som fanns i gränstrakterna. Enligt NTB (Fredrikstad) 1998-10-16 så uppger lensmannsbetjent i Aurskog Høland, Torbjørn Ellefsen att norska polisen undersöker om varghybriderna kommer från Sverige. I en interpellasionsdebatt i Stortinget upplyste Miljøvernminister Guro Fjellanger (V) att varghybriderna i Norge skulle fällas. Norska myndigheter hade fått provsvar från Sverige som visade att vargarna var en blandras av varg och hund. I och med att vargarna inte var renrasiga så ansågs de inte vara fredade utan kunde avlivas. Ett antal varghybrider sköts sedermera i Norge, om detta var alla finns ingen säker uppgift om, dessutom ansågs de hybrider som fanns i Norge komma från en svensk stam.
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1998-1999/inns-199899-096/

6. hybrider

2010-05-18 00:04

2001 påkördes och dödades en varg utanför Årjäng.DNA visade att det var en hybrid.Det kom fram att det fanns 5 valpar i kullen.Enligt "forskarna"har samtliga dött/avlivats.Det går inte att utesluta att dessa hybrider har inte hunnit med att sätta någon kull till världen.
prof.Elmegren på SLU i Uppsala har utvecklat en förfinad DNAteknik som kan skilja mellan "rena" och kontaminerade DNA-dvs kan tala om det finns hunddna i varggener.
Jag har skrivit till Elmegren för 2 år sedan och bett om upplysning om man verkligen kollar eventuell hunddnainblandning i dna prover tagna från varg.Konstigt nog ville han inte svara på frågan.
Var och en kan dra sina egna slutsatser...

5. Aha – så där kom det i alla fall!

2010-05-18 00:02

Våra inhemska hundar är gamla – javisst – och det är bara under några få 20-tal år som de använts vid jakt i Sverige UTAN varg Calle – i alla fall i vissa delar av landet. Hur kan det komma sig att de inte dött ut långt innan 1900-talet startade? Hur klarade man överhuvudtaget av att avla fram dom under de senaste 1000 åren, då vi hade gott om varg i markerna? Måhända de t o m har blivit degenererade p g a avsaknad av större rodjur?

Tidigare sågs hundarna som redskap på samma sätt som svin, får och kor – redskap för människornas överlevnad. Fåren behölls så länge de kunde ge mjölk och lamm att slakta, och detsamma med kossan. Hushållsgrisen slaktades till jul och hade man råd, så kunde en ny kulting köpas in till nästa år. Det fanns nog inga ”gosedjur” alls, på våra förfäders tid – möjligtvis katten då - för då gällde det att överleva på de villkor som stod till buds, och där fick varje djur lämna sitt bidrag till nytta för oss.

Exakt på samma sätt såg våra förfäder hunden – de förfäder du och andra ständigt åberopade när det gäller vargen. Varför inte följa våra förfäders klokhet även när det gäller hunden, dvs att det är ett verktyg för jakt och för att vakta. Nu har hunden många gånger blivit ett substitut för den gemenskap vi tidigare hade med andra människor. En familjemedlem - när vi saknar sådana av vår egen art.

Dom skyldiga Calle var kanske de politiker som tillät skottpengar på arter som höll på att försvinna i vårt land. Varg och björn är ju inte något nytt för Sverige som gammalt land. De har alltid funnits här. Det är först under den senaste mansåldern det blivit näst intill utrotade.

Där varg har funnits sedan urminnes tider – om än inte älskat – så har den ändå accepterats på ett helt annat sätt än där den tidigare utrotats. Där kan du kanske lära dig något om våra förfäder Calle. Dom skulle säkerligen ha fnyst åt din rädsla och din ovilja att ha vilda djur som räv, harar och rådjur i din omedelbara närhet. Dom hade helt andra saker att ängslas för, och där var varg och björn bagateller. Kanske kommer vi själva till samma punkt ganska snart.

4. Varg vs. hund

2010-05-18 00:01

Det betyder ju att hundarna har vargens egenskaper att bla välja bytesdjur. Våra hundar fyller alltså vargens roll i ekosystemet med andra ord. Eller har jag fel?

3. Det intressanta finner jag

2010-05-17 16:31

jag vara åldern på våra inhemska raser. Raser som nu kanske kommer att dö ut i sin ursprungliga form. Vargen kommer att ha mycket på sitt samvete. Först våra får, getter och kor anpassade för utmarksbete. Sedan våra hundar framtagna under århundraden för våra jaktformer.
Fast egentligen är vargen oskyldig. Skuldens är naturligtvis vargkramare, forskare och politiker som har startat detta barocka experiment med rovdjur bland människor.

2. norska hybrider

2010-05-17 15:16

Undrar vart alla norska hybrider tog vägen.Om norskarna lyckades skjuta alla?Finns det några i sverige?Forskarna är då tysta.skulle det visa sig att hund är inblandat i det svenska varg generna så borde det vara fritt fram att utrota hela svenska vargstammen.Får vem som helst se dnaproven från de svenska vargarna??Om inte vad vill man dölja?

1. Och...

2010-05-17 15:16

vad då? vad det en nyhet från forskare
då har de inte mycket att komma med.
Bättre upp kan ni och vart vill ni komma med dessa uppgifter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons