• Allmogejakt

JRF-Dalarna vill ej ha inplanterad varg

AktuelltPublicerad: 2011-03-21 15:48

Jägarnas Riksförbund i Dalarna har skickat ut ett pressmeddelande där de säger helt nej till att plantera in varg från Jämtland till Dalarna.

”Dalarna är redan det län som i Sverige bär den tyngsta bördan när det gäller vargens utbredning och därav är det olämpligt att några nya vargar tillförs länet eller dess närområde”, skriver JRF-distriktet i pressmeddelandet.

I dagsläget finns det planer på att flytta varg från Jämtland till Dalarna. Det motsätter sig Jägarnas Riksförbund distrikt i Dalarna. De har därför gått ut med ett pressmeddelande där de skriver att Dalarna redan har den tyngsta bördan när det gäller varg och att det är olämpligt att tillföra fler.

”När det i övrigt gäller utplantering av varg, oavsett om utsättningsmaterialet hämtats från utlandet eller inom landet, såmåste staten ersätta de kostnader för enskilda som detta medför”, skriver JRF-distriktet.
De stora rodvjurspopulationerna medför bland annat minskade arrenden och minskade naturaintäkter, så JRF Dalarna menar att staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för att de som påverkas av rovdjurens närvaro ska lida så lite skada som möjligt.

Efterlyser konsekvensbeskrivning
”Förutom att de ekonomiska konsekvenserna måste ersättas så anser Jägarnas Riksförbund Dalarna även att en konsekvensbeskrivning av övrig påverkan av utplanteringen måste genomföras. Detta för att miljömässig, kulturell och annan påverkan skall klarläggas så att allmänheten och de som är att betrakta som sakägare i frågan kan se hur de kommer att påverkas av en utplantering av varg”, skriver distriktet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bredfjället

2011-03-21 19:31

Flyg ner dom till bredfjället istället.
Så det blir lite spridning på eländet.

2. Jag får det inte att gå ihop

2011-03-21 19:15

Värmland har 120 vargar då kan alltså Dalarna inte ha mer än 90 och övriga Sverige 0. Enl. NVV:s beräkningar finns det ju inte mer än 210 i hela Sverige! Och enl. landsbygdsförrödarna inte ens det en gång. Jag säger som han sa i reklamen för Vasakronan: DET ÄR NÅT SOM INTE STÄMMER!

1. Enad front!

2011-03-21 19:14

Det gällrt att vi/ni är enade. Knyt upp komtakter med Örebro Gävleborg Västmanland Västra Götaland och Värmland.
Låt inte jantelagen få styra, så gå även över ån efter vatten och knyt till er Sjf, även i Värmland!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons