• Älgskadefondsföreningen

JRF-kritik mot lokvoten

AktuelltPublicerad: 2011-11-02 18:36

Den knappa tilldelningen i lojakten får skarp kritik från JRF-ordföranden i Mellansverige.
– 40 lodjur på hela området. Herre Gud, då kan man lika gärna ge fan i jakten, säger ordförande för Jägarnas Riksförbund i Uppsala län, Inge Gustavsson.

Han är skogsmaskinförare och vistas hela dagarna ute i skogen. Rådjur ser han väldigt sällan.
– På det område jag jagar på söder om Hargs bruk sköt vi 35 rådjur årligen förr. I dag finns ingen jaktbar stam. Det skulle behöva skjutas mellan 60 och 80 lodjur bara i Uppsala län, kommenterar Inge Gustavsson.

Rådjuren borta på ön 
Han och jaktkompisarna misstänker också att lodjuren är duktiga simmare. Inge Gustavsson jagar på en ö som är cirka 300 hektar stor. Där har jägarna enats om att skjuta sex rådjur årligen. Förr var det gott om rådjur på ön. Nu finns inga kvar längre.
– Vid förra årets lojakt hade vi så mycket lospår att vi inte visste var vi skulle börja jaga någonstans. Det kommer bara att smälla till, så är jakten slut, säger Inge Gustavsson.

”Medveten strategi”
JRF-ordföranden i Dalarna, Malte Sandström, är ordentligt uppretad.
– Det är ingen reson på något sätt, ingen relevans i besluten. Men det här beror till stor del på resultaten från inventeringen, som ska göras i februari när det är sju decimeter snö och 30 grader kallt. I november hade vi haft fina förhållanden för inventeringar. Men det här är en helt medveten strategi för att hålla upp antalet rovdjur, som nu är viktigare än människor, näringar och allting, säger Malte Sandström.

 ”Alldeles för dåligt”
Leif Antonsson, JRF-bas i Gävleborg, konstaterar att tilldelningen är för liten på en så stor del av landet som det mellersta förvaltningsområdet utgör.
Arne Persson i Örebro-distriktet är också kritisk till beslutet.
– Tilldelningen i fjol, när man sänkte från 82 till 30 var rena hånet. Nu har man höjt med tio men det är alldeles för dåligt, säger Arne Persson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. kalle

2011-11-05 10:12

Tycker du inte om vetenskapliga studier? Varför?

13. MP representanten

2011-11-04 13:31

Jag kan bara le åt dina utläggningar. Fortsätt du att läsa dina böcker och vetenskapliga studier, så fortsätter vi andra leva i verkligheten. Förresten, skaffa dig ett jobb, så kanske du får något annat att tänka på.
:-)

12. Hjärnan är ett underligt organ

2011-11-04 11:15

Att den den klarar av att producera invecklade texter som kräver hanterandet av ett språk, användandet av en dator (vilket gudarna skall veta kan kräva sin man) men misslyckas så totalt i sin analys av läget. Jag förstår att naturen prövar, och att vissa hamnar långt ut på Gauss-kurvan, men jag kan inte begripa hur så många logiska vurpor kan överleva i detta fantastiska organ.

11. kalle

2011-11-04 10:25

Det finns mig veterligen ingen som representerar MP här.

Men om du skulle fråga mig så har jag redan skrivit svar på dina frågor.

1. Antalet rådjur påverkar antalet lodjur.
2 Antalet lodjur påverkar antalet rådjur.

I denna interaktion är det rådjurens påverkan på lodjuren som är den starkaste. I skogsekosystem är lodjurens påverkan på rådjursstammen inte tydligt mätbar. I jordbrukslandskap är lodjurens åverkan på rådjurspopulationen större och klart mätbar, men antalet rådjur är fortfarande starkare i att styra antalet lodjur än tvärt om.

Detta är inget man kan undersöka genom att titta ut genom fönstret eller följa några lodjursspår. Inte ens genom att noga följa hur antalet av dessa arter varierar i ett område kan du få svar. Läs på om vetenskapsteori så får du fungerande verktyg.

När det sedan kommer till ditt resonemang om tillgången på jaktbart vilt visar det bara att jag har rätt. Du vill skulptera ekosystemet för att producera så mycket jaktbart vilt som möjligt. Det är inte vad de flesta kallar jakt, det är vad de flesta skulle definiera som domesticering. När man sedan som du beskriver hur dina tama rådjur i lösdrift (vid stödutfodringsplatser) dödas blir bilden bara klarare. I det läget skulle jag rekommendera rovdjursstängsel och boskapsvaktande hund. Det skulle lösa problemet.

Jakt handlar om att skörda det naturen ger. Så länge du och jägarorganisationerna fortsätter domesticeringen av den svenska naturen kommer ni sakna legitimitet i naturvårdskretsar och jag kommer se er som naturfientliga.

10. Vad i herrans

2011-11-04 09:46

namn är det för adaptivt skitsnack MP representanten driver med?
JRF skulle allså vara natur fientligt? Du menar på samma sätt som MP är landsbygdsfientligt? I en jägarorganisation finns det jägare, och i MP finns det stadsbor.

Du glömmer konstant att du är gäst i ett jägarforum hos en jägarorganisation. Du tycker alltså att vi ska hoppa jämfota av glädje när vi blir av med jakten? Hur står det till med indianerna i kanoten?

Häromkring har rådjurstammen nu kraschat, det finns inga (nästan) rådjur kvar, rådjursjakten är historia. Detta var redan ett faktum innan de sista två vintrarna.

Lodjur däremot är det gott om än så länge, allt som finns att äta är sork och ....får. Det finns räv, men inte många, skogshare var det länge sedan vi såg.

Vi roade (?) oss med för några vintrar sedan att följa ett lospår i ca: 3 km, på dessa tre km dödade lodjuret nio rådjur på olika platser, varav en stödutfodringsplats. Alla bara dödade, inget var ätit utav. Man känner vanmakt när det vilda försvinner, det känns mycket tråkigt.

Du MP representanten, du brukar kräva av andra att de ska vara ärliga om de vill ha varg eller inte. Nu ska jag göra samma sak med dig. Visst är din agenda att krossa jägarna och jakten, annars kan man inte resonera som du gör. För att jaga bör det finnas vilt. Får vi inte beskatta lostammen finns det inga rådjur t.ex. att jaga. Tycker du det är svårt att förstå?
Nej, givetvis inte, du och ditt parti är jakt och landsbygdsfientliga, ni är fientliga mot djurhållare och glesbygdsbor. Ert partiprogram har uppstått i ett romantiskt skimmer om naturlighet, om biologisk mångfald, om att naturen sköter sig bäst själv. På alla områden utelämnar ni människan. Er agenda är gällande människan att de helst bor i städer. För de tillhör INTE naturen.

9. Inge Gustafsson, är du eller är du inte ordf. för JRF, för syns man inte så är man inte?

2011-11-04 09:45

Jag redovisade efter en gedigen forskning att lodjursfamiljer fanns 25 i Uppland 2005, med tillväxt, minimal avskjutning är familjerna minst 50 idag x 5,5/familj.+ ensam strövande.
Bara i Östhammars kommun minst 10 familjegrupper, resultat rådjur och harar finns knappt. Jag tog upp detta i en träff i Uppskedika, noll respons bl.a från dåvarande JRF generalserketerare + bl.a du Inge.
Senaste årsmötet, noll respons trots att jag tog upp djurskyddet mot rovdjur, näringarna på landsbygden och alla traditionella fritidsaktiviteter, påpekade bla. det som skett i Riala, noll respons från bl,a dig Inge som ordförande.
Fråga: Har du satt munkavle på hela styrelsen, medlemmar och distriktet? DET ÄR DAGS NU ATT REAGERA, MEN SENT SKALL SYNDAREN VARNA, för i Skedika verkar vi ha mer älg än rådjur. Hela fösta älgveckan hade vi 4-5 älgar i olika såtar, men jag såg bara två rådjur på tre dagar. Vi måste sätta ner foten.
Inge, tyst diplomati håller bara dom på med som är mutade med skattemedel. Svar mig om jag har fel? Men svara också vad Ni tänker göra, mer än gnälla på NVV;ts skrala tilldelning? Min filosofi är i alla fall att vi måste samla alla krafter, då menar jag alla på landsbygden, men då gäller inte tystnad.

8. Rickard #5

2011-11-04 09:44

Det konstiga med ditt resonemang är att rådjursstammen på många håll i mellansverige kraschade under de gröna vintrar som rådde för några år sedan...
Bistra vintrar har även funnits förr som någon annan skrev, visst tär vintern lite på råstammen men inte på långa vägar lika mycket som lostammen gör. Du är helt enkelt inte insatt i hur det förhåller sig, gissar att du som vanligt läst rovdjurspropaganda...
Helt ärligt Rickard, du är grundlurad, ditt sätt att förklara råstammens nedgång med runt 90% på sina platser är inte med sanningen överensstämmande, så är det bara. Lodjuret är en mycket stor bov i dramat... 126 föryngringar sägs finnas i mellersta loområdet, i varje föryngring ingår 1 hona med 2 ungar och minst 3 ensamströvande djur, dessa 4 "enheter" av lo river varsina 60-70 rådjur om året... alltså mellan 30-35000 rådjur slås i detta område årligen av lodjur... minst, vintern kommer inte ens i närheten av dessa siffror...

7. Den adaptiva responsen

2011-11-03 17:22

(ännu ett j...a modeord) kan knappast påverkas av den låga avskjutning som skett av lodjursstammarna.
Men att låta lodjuren växa till den numerär att de kraschar är idioti. Det är inte fråga om boskapsskötsel om man håller populationernas svängningar i schack.
Och Pelle, du vet väl att de här vintrarna har varit de värsta i mannaminne? Men mannaminnet är inte som det var förr, nuförtiden minns man knappt att det var halt förra vintern.

6. Rickard!

2011-11-03 15:45

Jasså, lodjuren påverkar inte rådjurstammarna!? Dummaste jag läst på länge, men jag tror inte att du är mer en tangentbordsbiolog så jag har överseende! Tuffa vintrar är inget nytt, har vi haft förut och dom överlevde!

5. Rådjur

2011-11-03 15:31

Rådjur lever på randen av sin utbredning i Sverige. De klarar inte hårda vintrar vilket antagligen är förklaringen till att de exploderat i antal fram till ett par år sedan. När vi nu fått två tuffa vintrar i rad är det inte konstigt att antalet rådjur minskar drastiskt. De fixar helt enkelt inte alla snö.
Effekten av lo på rådjurspopulationen är betydligt mindre än rådjurens inverkan på lodjuren. Störst påverkan på rådjursstammen har lodjur i jordbrukslandskap. Det är med andra ord ett botten-upp samband som gäller i interaktionen rådjur-lo.
Kommer detta leda till svältdöden för lodjuren nu? Ja, tyvärr. Så ser det ut i naturen.
Tyvärr är lodjurstammen vingklippt av klåfingrigt jagande personer. Det gör att den adaptiva responsen gällande vilka som dukar under är sämre än den annars varit.
Att det naturfientliga JRF kritiserar minskade kvoter är inte förvånande. Jakten skulle snart vara ett minne blott om JRF fick som de ville. Varför? Jo, den skulle omvandlas till något som mer likande boskapsskötsel i lösdrift än jakt.

4. Slut på maten

2011-11-03 11:28

Det spelar egentligen ingen roll om vi skjuter 1 eller 100 lodjur i det område där jag jagar (ett par mil nord/väst om Hallstavik), de som inte skjuts kommer i alla fall att svälta ihjäl för några bytesdjur i form av rådjur finns det inte längre. Flera hundra mantimmar på några hundratal hektar under första älgjaktsveckan ger vid handen att rådjursstammen är raserad och det finns knappt ens en spillra kvar. Är det svältdöden som myndigheterna önskar för lodjuren så är de helt rätt ute med den förda politiken.
Det senaste rådjuret jag såg på jaktmarken var det rådjur som räddhågset höll sig invid ensilagebalen vi placerat strategiskt på marken, den låg så öppet som möjligt så att eventuella rådjur i tid skulle upptäcka lodjuren och om möjligt klara sig undan med livet i behåll, att skjuta rådjur har inte varit aktuellt på många år då jag som predator av arten H. Sapiens har en betydligt bättre tankeförmåga än såväl L. Lynx som C. Lupus, jag VET att när det är slut så är det slut, den tjocka damen har sjungit för sista gången helt enkelt.
Fru Fredins korkade kommentar i ämnet orkar jag inte ens bemöta, den bevisar bara att hon inte är jägare och troligen saknar jägarens insikt om hur det förhåller sig i naturen med förvaltning av viltstammarna m.m. Snart nog har vi gråbenen på marken också och då är det absolut stopp, det enda man kan hoppas på då i jaktlig väg är att vildsvinen förökar sig explosionsartat så att det finns några andra djur i skogen än de som makten bestämt sig för att ge fribrev.

3. Kerstin Fredin!

2011-11-03 11:01

-Vad vet du om stammens storlek på ön? Jag vet inte men är tror säkert att dom sköt av räntan och sparade kapitalet, sen kom lodjur och kanske räven och tog mer än dom orkade äta! Finns inte många jägare som vill skjuta tomt på sina marker, om vi inte pratar om lo och varg förstås! Finns det rådjur kvar i Hallstavik nu mer, jagade där 2001 första gången. Då fanns det en underbar rådjursstam. Senaste gången jag var där fanns det nästan bara lospår, rådjuren stod mitt på åkrarna och vågade sig inte in i skogen. Där nere är det inte balans på bytesdjur och antalet lodjur!

2. 6 rådjur årligen....

2011-11-03 09:28

...på en ö på 300 ha?

Där har vi antagligen den verkliga anledningen till att de tog slut.

1. Vad är på gång?

2011-11-03 09:28

Först när man har f_n innanför skjortan märker man av'n.
Med vad ska detta sluta, från minus noll, till fyra fem på en tiogradig skala, över en natt. Man blir ju nästan förvånad och rädd! Men det är ju bra med en reaktion, någon gång...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons