• Älgskadefondsföreningen

JRF vill att regeringen tar strid för vargjakten

AktuelltPublicerad: 2011-06-18 14:32

Jägarnas Riksförbund välkomnar att EU-domstolen prövar den svenska vargpolitiken och vill att regeringen tar strid för den svenska linjen.

JRF anser att EU:s regelverk medger undantag från art- och habitatdirektivet. Därför är det läge för Sverige att gå i bräschen i frågan om vargjakten och medverka till att ärendet prövas juridiskt.

Svek mot demokratin
– Vi kräver att regeringen står för de beslut som fattats i Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen, och anser att det skulle vara ett svek mot demokratin om så inte sker säger förbundsordförande Solveig Larsson.
Det var häromdagen som EU-företrädare meddelade att processen mot den svenska vargjakten fortsätter. Det finns tjänstemän inom EU som anser att den svenska licensjakten på varg bryter mot reglerna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Frippe #7, vargjakt och droger

2011-06-23 11:48

Citat frippe: "Vet inte vilka droger du tar ... verkar de ta dig till ett aggressivt tillstånd."

En liten lista över de droger jag får mig till skänks, och som helt klart "tar" mig till ett inte bara aggressivt tillstånd utan även ett tillstånd av sorg:
Ko som fortfarande lever men har mellangården utriven, juvret är en blodig trasa och vargskit i närheten.
Död fårtacka utan andra skador än att inälvorna är borta och vargskit i hagen. Lammen går inte att hitta.
Levande älgko som fallit omkull, bog och sidor fulla av sår som är rena flugodlingar.
Inga vita akterspeglar som guppar iväg längs åkerkanten i midsommarnatten.
Jag brukar alltid ha salongen med mig för att avliva levande vargoffer, nu kommer det att ses som förberedelse till brott?
Alla politiker borde ges tillfälle att med en fickkniv med blad långa som vargtänder döda en på ett löpband fastspänd älg, då kan man mäta hur långt älgen springer innan den dör. Det skulle ge politikerna en liten inblick i konsekvenserna av de beslut de tar om vargar och vargjakt.

10. ska det kanske vara ursprungsnatur....

2011-06-22 11:55

överallt? landsbygden ska tillbaka till då när människan inte påverkade så kanske även städerna skall tillbaka en tid utan påverkan från människor. Det vore rättvist. Intressant tanke!

9. ursprungsnatur...

2011-06-22 11:55

kanske detta hämtat från miljöforskning.
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2009/Innehall/Temaartiklar/Biologisk-mangfald-i-historiska-landskap/”Traditionellt skötta ängar och hagar hyser en enastående hög biologisk mångfald jämfört med många andra habitat. Det stora antalet arter på en liten yta har gjort att man
ibland jämför dessa nordeuropeiska gräsmarker med mångfalden i tropiska regnskogar.
Anledningen till denna höga mångfald av arter är den ständiga störningen från trampande och betande djur eller slåtter, vilket skapar goda förutsättningar för annars konkurrenssvaga arter.”
Problemen med frekvent närvaro av rovdjur för dessa djurhållare är inte främst förluster i dödade djur. De indirekta skadorna efter några rovdjurskonfrontationer innebär panik,
aggressivitet, ohanterlighet, immunbristproblem för tamdjuren med nedsatt produktion och veterinärkostnader och mycket mera. För att inte tala om en arbetsmiljö för djurskötarna som
knappast skulle accepteras på andra områden. Detta är en belastning som direkt motverkar Sveriges åtagande enligt Konventionen för biologisk mångfald artikel 8 j och flera andra
åtaganden.
Det finns nog ingen rovdjursforskare som på eget ansvar skulle kunna hävda att det går att kombinera fäbodbruk och vargrevir i samma område. - Inte ens om alla rekommenderade förebyggande åtgärder man föreslagit hittills skulle utföras enligt anvisning.
Ändå har inget område i landet avsatts som skyddat enligt kravet i Konventionen för biologisk mångfald avseende fäbodbruk, småskalig djurhållning eller dess betesbiotoper.

8. frippe och ursprungsnatur

2011-06-22 11:54

Nja, så enkelt är det inte med ursprungsnatur. Det beror på att "ursprungsnatur" är själva grundkonceptet för ekosofin, man vill återställa naturen till ett för-mänskligt tillstånd, ett tillstånd där människorna inte skall finnas i naturen. Återställandet av naturen är en världsomspännande miljardindustri som från början hade människors ve och väl som mål, dagens organisationer som Conservation International, WWF, SNF mm. ägnar sig numera åt att skapa "ursprungsnatur" överallt de kommer åt, i syfte att maximera sina intäkter. De två viktigaste ingredienserna är stora rovdjur i en människotom natur som helst är ett reservat. Ju fler stora rovdjur och ju fler reservat som produceras, ju mer pengar kommer det i offentliga bidrag och pengar man får genom att tigga från allmänheten. Detta har runt om i världen medfört att miljontals människor tvingats flytta från sina hembygder och blivit internflyktningar, många har tvingats fly även sitt land och blivit flyktingar. Sverige är inget undantag - lagar stiftas i sann lidbommeri-takt, lagar som hindrar människor som bor och lever i naturen från att försvara sig mot återställarnas framfart; antalet rovdjur ökar snabbt, samtidigt som nya reservat bildas tämligen frekvent, reservat där allmänheten endast får titta på naturen. "Återställarna" har dock gratis och fullständig tillgång till reservaten, även fri jakt från bilar och flygplan året om ingår. I Sverige finns det som överallt annars en ständigt ökande skara av "conservation-refugees", även om de inte blir registrerade som internflyktningar.
Självklart är jakt med löshund en tillgång som samhället skall skydda, likväl som alla har rätt till skydd för att kunna odla, rätt till skydd för ägodelar, såväl reella som immateriella.

7. Anders

2011-06-22 09:29

Vet inte vilka droger du tar när du läser inläggen som görs i detta forum men helt klart verkar de ta dig till ett aggressivt tillstånd. Mitt inlägg handlade bara om vad som egentligen menas med ursprungsnatur? Menar man då hur det såg ut för 10, 50, 100 eller 500år sedan? Viktigt är väl att oavsett om man är för, emot eller inte tar parti varken för eller emot att man pratar om samma saker? Att kalla alla andra som inte har exakt samma åsikt som en själv för idioter är ju bara patetiskt och kan inte tas på allvar.

6. Frippe - du har missat nåt

2011-06-21 18:19

Det finns ingen anledning att ta strid för en effektiv vargjakt. Men det JRF vill är troligen att fortsätta med den hittills förda typen av minijakt? En jakt som medför att vargen sprider och förökar sig snabbare, vilket i nuvarande läge måste ses som ett nödvändigt ont. Ty vargen är den som är sin egen värsta fiende, ju snabbare den sprider sig och orsakar död och fördärv över allt större områden, ju snabbare kommer den att försvinna ur svensk fauna. Ett för alla kostsamt och smärtsamt sätt att bli av med skadedjuren - men det tycks vara enda sättet.
Begreppet "ursprungsnatur" saknar betydelse för såväl svensk som eu-lagstiftning. Det är endast ekosofer som Pennti Linkola och andra djupekologister inom WWF, SNF mm. som tror att de skall kunna återställa naturen till ett "grundtillstånd", ett paradis som Frippe och andra drönare tror fanns i pre-human tid. Tyvärr är denna tro i stort härskande inom de svenska myndigheter som handlägger ärenden som har med djur och natur att göra.

5. ursprungsnatur

2011-06-21 15:13

här är det ju upp till observatören att avgöra vad som är vår ursprungsnatur! Jag har ju svårt att tänka mig att man kan använda jakt med hund som ett skäl.

4. Tack Solveig!

2011-06-20 23:44

Det är nu uppenbart att det krävs en kvinna med känsla, kunskap och massor av "jävlar anamma" istället för någon testeronstin mansgris i ledningen. Nu gick du t.o.m. om Conny.

3. Bra Solveig!

2011-06-18 20:41

Kämpa för vårt unika Sverige. Vi måste få kunna värna om vår urspungsnatur med fäbodbruk, djuravel och jakt med hund.
Passa på att påpeka att räknandet av individer går sisådär... Det måste framgå och understrykas att vi är långt över taket för länge sedan och att det ÄR ett problem.

2. Hjälte!

2011-06-18 15:41

Solveig Larsson,idag är Du min hjälte!För din strid om vargjakten och kampen mot spridningen av dvärgbandmask.Klokheten och modet imponerar hos JRF.Lycka till!

1. 100 mil österut

2011-06-18 15:41

skjuter man varg för vad tygen håller sen många decennier...sverige är likt sovjet i många styrfrågor men ej i vargjakt hehe..och trots detta jakttryck kilar de in i byarna och våldgästar...magen styr här som där

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB