• Älgskadefondsföreningen

JRF vill ha allmän älgjakt på försök

AktuelltPublicerad: 2013-10-17 15:51

Jägarnas Riksförbund (JRF) har i en skrivelse hemställt hos riksdag och regering om att införa en minst tre år lång försöksperiod med allmän älgjakt i utvalda län.

Syftet med förslaget är att fastighetsägare/jakträttsinnehavare själva ska få förvalta den lokala älgstammen enligt samma principer som i dag gäller för vilt som exempelvis vildsvin, rådjur och dovhjort.
Detta förfarande har inte varit till en nackdel för viltet utan snarare tvärtom, framhåller JRF.
JRF anser att även älg och kronhjort ska kunna förvaltas genom allmän jakt under en biologiskt anpassad jakttid. 
”En allmän jakt har stora ekonomiska, administrativa och skadeförbyggande fördelar, enda noterbara nackdelen är kortsiktigt överutnyttjande vilket kan stävjas redan med dagens jaktlagstiftning”, skriver JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tveksamt

2013-10-20 13:55

Det är mkt tveksamt om det är ett förslag som passar Norrlandslän som exv Västerbotten o Norrbotten. Vi har sedan lång tid tillbaka ett system med kretsar, zoner, fasta klubbar och jaktlag som har fungerat utomordentligt bra över tid.
Det blir intressant att se hur förslaget framställs. Men eftersom JRF var tveksam till ÄFO o ÄSO i det nya älgförvaltningssystemet, så får vi ju naturligtvis mera material att titta på när förslaget är utskrivet och behandlat ute i distrikt o avdelningar.
Det ska bli intressant att se vilka län som kan bli aktuella i förslaget som försökslän. Det ska också bli intressant att se vad svenska folkets bolag Sveaskog tycker.
Sveaskog äger i huvudsak all sin mark i Västerbotten o Norrbotten.

5. allmän jakt på älg

2013-10-20 10:02

Detta var ett av era bäst förslag.Det är vi jägare och markägare som vill ta till vara på de bitarna som finns.Till lika så kan vi erbjuda många fler att komma ut i markerna.

4. Tack

2013-10-19 11:16

Kanske kan det äntligen blir roligt att jaga även älg. Skulle gärna vilja slippa den industriella älgslakten vi bedriver idag.

3. Bra.

2013-10-17 20:10

Det är den rätta vägen för att få en adaptiv älgförvaltning! Bra jrf. Jobba även med att få vvo-lagen med att harmonisera med vad rätts-praxis har visat.

2. Äntligen...

2013-10-17 19:18

...händer det nått i den frågan! Mycket bra förslag!

1. Förmodligen...

2013-10-17 18:22

den sämsta iden jag någonsin hört när det kommer till förvaltning av älg och kronhjort. Dessa ska förvaltas på samma sätt över stora områden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons