• Älgskadefondsföreningen

Kampanj mot löshundsjakt

AktuelltPublicerad: 2010-06-07 11:42

Naturskyddsföreningen (SNF) har startat en kampanj för att inskränka jakt med löshund. I ett brev till Naturvårdsverket framhåller föreningens ordförande, Mikael Karlsson, att just jakt med löshund är ett av de största hoten mot den svenska vargstammen.
Därför föreslår han att Naturvårdsverket och Jägareförbundet arbetar för att stoppa jakt med löshund i vissa områden med vargrevir.

Mikael Karlsson har författat brevet tillsammans med Klas Hjelm, senior advisor i föreningen. Det är undertecknat i Stockholm den 11 januari i år. Karlsson-Hjelm skriver att antalet vargdödade jakthundar har ökat i Sverige de senaste åren. De har lyssnat med vargforskare, som förklarat att vargarna ser hundarna som inkräktare i deras revir och därför dödar dem.

Vargangrepp mot jakthundar 
De konstaterar att flera beslut om skyddsjakt på varg tagits just efter angrepp på jakthundar.
”För knappt två år sedan ändrades jaktförordningen så att det har blivit tillåtet för tamdjursägare att försvara sina djur vid rovdjursangrepp även utanför hägn. Hundar räknas härvid till tamdjur. I praktiken innebär det alltså att om en hund släpps lös i naturen för jakt eller av annat skäl och angrips av varg kan vargen skjutas direkt med åberopande av den ändrade regeln i jaktförordningen. Mot bland annat denna bakgrund har jakt med drivande hund ifrågasatts”, skriver Mikael Karlsson och Klas Hjelm.
De skriver genomgående ”drivande hund”. Sannolikt avser de dock alla löshundar, eftersom det är minst lika många ställande hundar som dödas av varg.

Ville ha totalförbud
I sitt brev hänvisar man till en diskussion som föreningen haft på sin årsstämma. Den föranleddes av en motion från en medlem som föreslog totalt förbud mot användning av drivande hund. Denne anförde följande skäl:
• Jakt med drivande hund är ett av de största hoten mot vår vargstam.
• Ingen kan garantera att hunden endast driver det djur det är jaktsäsong på och det som hunden är lämpad för.
• Drivande hundar orsakar direkta angrepp på vilda djur.
• Jakt med drivande hund orsakar angrepp på får, höns och andra tamdjur när hunden släpps lös utan uppsikt.
• Många hundar far illa och utsätts för onödig fara.

Höll med synpunkterna
Mikael Karlsson och Klas Hjelm framhåller att riksstämman i stort delade motionärens synpunkter. Däremot ansågs ett krav på totalförbud vara svårt att motivera – främst på grund av att konflikten mellan jakthundar och vargar endast förekommer i delar av landet.
Naturskyddsföreningen ska nu verka för hårdare kontroll av jakt med drivande hund. Man ska jobba för krav på att förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra vargangrepp. 

Hårdare krav på hundförare
Riksstämman har en kravlista:
• Hundförarens eget ansvar för hundens säkerhet bör klarläggas.
• Alla hundförare bör ha genomgått en särskild utbildning, lämpligen kopplad till jägarexamen.
• Användning av så kallade vargpinglor bör vara ett krav inom områden med vargförekomst.
• Systemet med vargtelefon, som ger information om aktuella rörelser inom vargreviren, bör utnyttjas.
• Det bör prövas att avlysa vissa områden för jakt med drivande hund inom vargreviren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

61. MR

2010-06-14 17:05

Vargen är den överlägset största dödsorsaken för jakthundar jämfört med de orsaker du räknar upp.
Därför måste vargen jagas annars är det slut med jakthundarna.
Jämför med vildsvinsbök på fotbollsplaner och golfbanor. Spela på grus och låt svinen vara ifred.
Dumt, eller hur?

60. nr 56 mr

2010-06-10 23:18

bör skilja på uppsåtliga eller ouppsåtliga händelser,en varg dödar med flit,ett vådaskott är ju vad det heter....varg bättre viltvårdare,jag såg inte en enda varg komma bärande på havresäckar i vinter för att utfodra rådjuren....bara kostnader och utarmning med varg,varg är för mej en u lands symbol

59. Totalstopp ???

2010-06-10 23:18

Tänkte på en grej. Om jakten med hund förbjuds så kommer ju 99% av lämpade eftersökshundar att försvinna, Vilket betyder att övrig jakt blir mycket svår att bedriva om man inte kan fixa eftersöks patrull innom rekommenderad tid från påskjutning. Vilket betyder Jaktstopp.

58. Kamporganisationer hot mot demokratin

2010-06-10 15:30

NF och WWF sviker sina grundares syften.
Föreningarnas dyrbara ledningsgrupper verkar numer inriktade på att driva kampanjer som ger klirr i kassan. Mycket klirr har kommit från informationskampanjer "för ökad acceptans av varg", för pengar till isbjörnar liksom skräckkampanjer om klimat. Är det för att skrämsel och att hets verkar engagera mer än saklig diskussion.
Politiker verkar fångade i samma kortsiktiga ambitioner i populistisk anda.
Ingen tar ansvar för helheten, man driver sakfrågor för kortsiktiga poäng.
När regeringen struntar i sitt ansvar för minoriteter på landsbygden har man svikit riksdagens definition av demokrati, det blir minoritetsförtryck eller sk majoritetsdiktatur.

Politiska allianser kanske drar röster kortsiktigt på favörer till majoriteter, men ska man rösta på gamla hederliga grundvärderingar finns numera mera trovärdighet hos uppstickarpartier som piratpartiet, landsbygdsdemokrater eller direkt personval till dem som dristat sig att stå för de värderingar de valts på, istället för böjda nackar under partipiskan. Partier som får sin försörjning uppifrån istället för från medlemmar riskerar bli ”kappvändare”.

När kampanjorganisationer blir kamporganisationer med förföljelse mot minoritetsgrupper som huvudtema anar man demokratins skymning.

57. Nu är måttet rågat

2010-06-10 15:29

Det börjar bli hög tid att ta bort allemansrätten.
Ni går på era marker och vi går på våra och sen kan Vi bjuda in vem vi önskar att umgås med

56. Nu snackar vi!

2010-06-10 12:57

Äntligen någon som fattar! Väck med löshundsjakten helt och hållet, kan man inte jaga utan hund ska man inte jaga överhuvudtaget. "det är så synd om våra jakthundar som blir tagna av vargar" heter det hela tiden, men vad skadar och dödar jakthundarna mest? trafiken, vådaskott och andra djur. Men vargen ses bara som ett kriminellt djur, när den faktiskt är en bättre viltvårdare än "människan".

55. Pernilla Hedblom

2010-06-10 12:57

Förklara för mig och andra hundförare hur vi ska förebygga att hunden tas av varg!
Att inte släppa hunden är ett alternativ men då är ju jakten med andra ord över, så hur ska vi göra?

54. Bevarandefundamentalister.

2010-06-10 08:20

Känner igen mig med "Bjärven". Var förr Fältbiologare,men på den tiden var kritiken mest att man inte skulle slänga apelsinskal,eller karamellpapper utefter naturstigarna,Håll Sverige Rent,eller nåt sånt-det kunde störa turisterna.Kunde störa deras naturtupplevelse.Att man samtidigt byggde ut Norrlands älvar eller alla skogsbilvägar i Skogslänen var "nåt annat"Att man samtidigt dubblade städernas yta,var av allmänt intresse.
Idag lever vi en värld ,där Naturskyddsföreningens ordförande-en stockholmare-har ett tyckande hur vi i "områden som är lämpliga till att bevara Varg-biologisk mångfald-ursprunglig natur-el.dyl.ska sluta jaga ,säkerlighen ska också vårat skogsbruk -vår huvudnäring -minskas med 10-20-30-%-för att skitvitsar inne i städerna ska kunna tycka att just dom bevarar natur och är mer djurvänliga än vanligt folk ute på landsbygden. Dessutom kostar det ju inte dom inte ett öre,det är inte deras urbana välfärd som sänks med ökad naturomtanke-dom hotar ju ingen natur.Dom har ju ingen natur kvar att bevara.

53. Killer

2010-06-09 23:03

Killer, nu syftade jag på inläggen till denna artikel!
Skall vi börja som du, så kan jag säga motsatsen och så kan vi hålla på i evighet.
Vad beträffar djuren så har vi djurägare ett ansvar!
Ett ansvar som jag anser är stort.
Har vi tamdjur i ett vargrevir, har vi ansvar för att inget händer dem, då menar inte JAG att vi skall skjuta alla rovdjur. Det finns andra vägar att gå.
Likaså med löshundsjakt, du har ett ägaransvar att inget händer din hund.
Varför är det så svårt att nyttja de förebyggande åtgärderna?!
Det är det här jag ifrågasätter, varför man inte försöker använda sig av förebyggande åtgärder då det gäller jakt, fäbobruk eller om man bedriver får"farm"!?
Varför skall man göra det så komplicerat?!

52. Empati och respekt...

2010-06-09 23:02

Kan inte pernilla stava till. Hon måste ha en spökskrivare. Landsbygdsbefolkningen och jägare vill hon bara trampa ner i skiten om jag förstått rätt i hennes skriverier.

51. Dalle.

2010-06-09 23:02

Det du skrev i 46, säger allt, eller ingenting. "Men det finns bara en väg, och det är att kompromissa. Vad vi sedan tycker är en helt annan sak."
Hur tusan ska vi tolka vad du menar och tycker? Det är fullständigt omöjligt att föstå vad du vill, men förklara din mål är du snäll, gör dig tydlig.

50. Pernilla Hedblom

2010-06-09 14:47

Mångas livsstil, livsverk, hobby och fritid är förstörd eller på god väg att bli det, och det enda ni har att säga är att dom ska ha bättre koll på djuren, inte släppa hunden ,flytta om det inte passar m.m.
Kallar du det respekt, Pernilla!?

49. Vad SNF egentligen...

2010-06-09 13:23

...medger i sin skrivelse är väl att vargen är ett stort hot mot det rika och hälsofrämjande kulturarv och unikum som jakten med löshund utgör. Frågan är om denna skrivelse inte kommer att slå tillbaks mot vargen i stället för tvärtom som Michael med anhang menade...

48. Respekt

2010-06-09 11:50

Då man läser VISSA kommentarer, inser man att respekt saknas.
Det är skrämmande, pga att många av er är jägare som innehar ett vapen.
Kan ni inte visa människor respekt, hur skall ni då kunna visa djur respekt...!?
OAVSETT DJURART!
Då jag tog jägarexamen gick vi igenom etik, moral, respekt, ansvar OCH att ALLA djur har samma värde.
Det finns ett fåtal vargmotståndare som inger respekt, och en av dem har jag fått möjligheten att lära känna.
Jag har respekt för den personen och anser honom som en vän. Att kunna ha en dialog, trots olika åsikter, det värdesätter jag och det ger mig även en chans att vidga mitt synsätt...

47. Anders Åberg

2010-06-09 10:42

Jag håller med dig, jag var tidigare medlem i SNF. Började känna mig osäker på ideologin när man uppfann "Grön el" för att tjäna pengar.
Den som är uppvuxen vid en fullt utbyggd norrlandsälv har svårt för att se det gröna i vattenkraften. På senare år har organisationens debattlinje varit direkt landsbygdsfientlig i det avseendet att allt som gör livet på landet värt att levas och möjligt att leva angripits. Det senaste är nu att på alla nivåer angripa jakten, under täckmantel av det bara handlar om att skydda de stora rovdjuren.
En förening anser att viltkött inte är ekologiskt.
Jag uppfattar deras kampanj som ett försök att göra ett enda stort Skansen av landsbygden dit stressade storstadsbor kan åka på utflykt och vederkvickas. Det går alldeles utmärkt i alla fall, utan att försämra våra livsvillkor.
Om SNFs trovärdighet ska bestå måste man mildra tonläget mot jägarkåren, det vore mer begågat att försöka komma fram till samarbetslösningar som är möjliga att leva med för lokalbefolkningen. I andra sammanhang där man vill gå in och rädda hotade djurarter påpekar man vikten av samverkan med lokalbefolkningen, men det gäller inte i Sverige. Här gäller maximal konfrontation. Dessutom bör man byta byta ut den fullständigt rabiate jakthataren Mikael Karlsson, han kan inte vara representativ för medlemmarna. Om han är det, så är det skrämmande vilken okunskap om jakt som föreningen besitter. Det visas inte minst i det här brevet.
Det blev ett långt inlägg, men jag har på senaste åren blivet så besviken på SNF att jag lämnat föreningen, vargjaktdebatten blev en bekräftelse på att jag gjorde rätt.

46. Jo vi väljer själva...

2010-06-09 10:42

Men det finns bara en väg, och det är att kompromissa.
Vad vi sedan tycker är en helt annan sak.
Visst väljer vi själva hur vi vill profilera oss, men då får vi också vara beredda på att ta konsekvenserna.

45. Naturskyddsföreningen?

2010-06-09 08:34

Och jag som trodde att dom arbetade för naturen. Hoppas att dom inser sitt mistag och börjar förvalta vår fina natur.

44. Åke har rätt!

2010-06-08 23:28

Vi måste rösta för en levande landsbygd! Inget annat parti visar så tydligt att man vill värna landsbygden! Väljarna (vi) har nu chansen att visa vad vi tycker! Jag har tänkt färdigt, min röst går till Landsbygdsemokraterna!

43. Bunta ihop vargförespråkarna i varghägn

2010-06-08 23:28

för nu är måttet rågat för vad vi jägare kan ta av okunskap och påhitt. De s.k "svenska" vargarna är definitivt inte svenska utan finns i tusental i Finland-Ryssland. Snf-are verkar helt ha tappat greppet om sin egen historia och önskar väl helst att landsbygden avfolkas, men se där ger jag mig ALDRIG! Människa måste gå före varg, så är det bara, det handlar om människors överlevnad också! Såna här idiotiska ideér bygger upp än mer hat bara.Kan man förbjuda "kamphundar"(ofta rena familjehundar) i Danmark kan vi väl förbjuda varg i skogen som hotar värdefull egendom i form av jakthundar och jaktbart vilt som jag föredrar att äta framför stalluppfödda djur!

42. CW

2010-06-08 23:27

Ta med Mikael Karlsson också, han kan behöva lära sej ett och annat om verkligheten.

41. Pernilla Hedblom

2010-06-08 16:15

För att hjälpa dig att komma till insikt i hur löshundsjakt fungerar i verkligheten så erbjuder jag dig att få följa med mig på löshundsjakt i höst.
Jag vet ju inte var du bor men finns du i närheten av roslagen så ta chansen vetja! Det kanske är trevligare än du tror. Rentav att du blir jägare när du fått kunskapen?
Om inte annat kanske du får vara med när en hundstackare blir sliten i stycken av vargar. Så ta chansen! Jag finns här på forumet, så hör av dig bara.

40. Det är djurskyddslagen som skall utökas för djurens skydd

2010-06-08 16:15

Inte Jf § 28, som har med jakt och skyddsjakt att göra. EU deklarerar klart att Djurskyddslagen skall gälla och tolkas alltid före författningar och förordningar, NÄR DET GÄLLER SKYDD AV DJUR SOM HÖR UNDER DSL. Att skydda djuren är ingen jakt, utan avlivning av angripande rovdjur som djurägaren är skyldig att skydda mot enligt DsL.
Därför skall den nya DsL innehålla allsidig skydd av djuren inkl. alla hundar som också hör under DSL. Lagrådet måste ha sovit när §28 och DSL antogs och därmed har rättsskipningen i Sverige tagit fel väg, som borde anmälas till EU för rätt tolkning, dvs. LAG GÅR ALLTID FÖRE FÖRORDNING. Sedan är det politik även i rovdjuren, så vi måste enas på landet under ett eget parti till riksdagen, 300 000 röster och då är vårt parti Landsbygdsdemokraterna.se i riksdagen som vågmästare.

39. Ständigt denna Pernilla..

2010-06-08 15:34

som tycks vara t o t a l t oförmågen att ta till sig någon som helst kunskap om jakt.
Jag väntar på att få höra henne beskriva hur en vargjakt på älg går till.
Jag kan däremot beskriva för henne hur en driven hare sitter och putsar sina morrhår medan drevet går för fullt och hur älgen -trött på hundens ståendskall -lägger sig lugnt i gräset och betraktar den skällande.
Så kom igen nu Pernilla och beskriv en vargjakt på tex. älg.
Jag väntar med intresse!

38. Dalle

2010-06-08 15:34

Jag tror du hittar alldeles rätt här, när du skriver " i våra sanningar deras okunnighet gror".
Den stenhårda polariseringen av vargfrågan tror jag gör att en del kommer i rent personliga motsättningar til andra och då får förnuftet ingen plats längre.
Tycker man ser det tydligt hur vargförespråkarna glider åt att bli rena jaktmotståndare, även om dom egentligen fattar hur dumt det är.
Även på den här sidan syns det lika tydligt hur folk rentav börjar hata SNF, fast dom vet att den organisationen är väldigt viktig för många frågor som står dom själva varmt om hjärtat.
Vi är lite konstiga djur vi människor ibland, som så lätt målar in oss i hörn och har så svårt att lyfta blicken och få perspektiv på det som händer.

37. En icke jägare

2010-06-08 15:33

Sitter och utger sig för att vara jägare och ska tala om för oss alla andra hur vi ska göra,haha tillåt mig småle. Finns andra forum där vargfanatikerna kan hålla på och tala i nattmössan.

36. Till fundersam

2010-06-08 14:29

Detta diskuterades tydligen på stämman 2009 eftersom brevet skrivits i januari 2010.
Om du tittar i fjloårets handlingar till årsstämman hittar du säkert motionen och i protokollet hittar du säkert diskussionen.

35. Dålig information

2010-06-08 13:56

SNF:s årstämma äger rum i helgen, då verkar det konstigt att detta skulle ha diskuterats på just årstämman! Har läst alla motioner till denna stämma och det står inte skvatt om det som beskrivs i denna artikel. Var finns eran information! Är medlem i SNF i skulle gärna vilja veta mer om detta, för ingen lokal medlem som jag har varit i kontakt med vet nåt om detta!

Svar:
Om du läser texten noga ser du att brevet från SNF skickades i januari i år. Det är alltså inte årets stämma som Karlsson-Hjelm hänvisar till. Hör med skribenterna själva, så får du säkert brevet.

Mikael Moilanen, reporter

34. Dalle, i 33.

2010-06-08 13:50

Äh, lägg av!

Och du ska låtsas vara jägare, du luger så det står härliga till. Det är faktiskt komiskt, när man förstår att dina syften är andra än att värna jägarkåren och jakten.

33. Okunniga om jakt, ja...

2010-06-08 12:40

Det är klar man som jägare kan bli smått mörkrädd när man ser sånt här.
Men är det så konstigt?
Om man nu vill "upplysa" om oss jägares syn på saken och få acceptans för verksamheten (nöjesjakt), är det väl av största vikt hur vi formulerar och uttrycker oss medialt?
Det finns ett sätt:
Kabla ut rätt bild i stället så slipper vi dessa påhopp.

Så länge vi argumenterar för vår sak enbart med överdrifter och rent rovdjurshat, får vi faktiskt skylla oss själva.
Och på tal om oss.
Vi skall fråga oss själva en sak:
Hur vill vi se oss med "betraktarens ögon"?

Som en organisation som agerar och handlar helt i egenintresse?
Som tjurigt vägrar alla former av kompromisser?
Som en samling människor utan förståelse för vad en majoritet av den övriga befolkningen tycker och anser om rovdjur?
För det är tyvärr så, det är i detta fack vi riskerar att permanent placera oss.

Dom är många gånger okunniga och hetsiga i sina uttalanden, ja.
Men...Det är i "våra sanningar" deras okunnighet gror, och det är där vi måste ändra oss.
Den framtida jakten, den beror på hur majoriteten ser oss, men också hur vi själva hanterar situationen.

32. Köp inte..

2010-06-08 12:40

...produkter som ger pengar till dessa föreningar. Det finns andra produkter som inte ger pengar för att en hop välavlönade "naturbevarare" ska hitta på korkade förslag för att visa upp sig!

31. Märkligt förslag

2010-06-08 11:20

Av dom olika punkterna är det väl endast en "Jakt med drivande hund är ett av de största hoten mot vår vargstam." som har något större innehåll, dom andra känns mest som utfyllnad.
Möjligen skulle man i skyddsjakthänseende kunna bedöma ett vargangrepp på en lös jakthund annorlunda än ett vargangrepp på andra tamdjur, men att försöka förbjuda löshundsjakt verkar mycket märkligt.
Jag tycker mig ana en mycket fientlig inställning till jakt överhuvud taget bakom det här förslaget.
Risken med detta och andra förslag från SNF i vargfrågan är att förbundet kommer på total kollisionskurs med stora delar av landsbygdsbefolkningen, inte bara jägarna.

30. Pernilla

2010-06-08 10:09

der er ingon hets mot vargen, der er motstand. Men der er hets på jagare,djuragare och glesbydbeboere, skabt av folk som dej och media.Om du verkligen vil vargen noget bra, da ta dej en riktig uttbildning, kanske i kundskab om manniskor, et liv utan rovdjur i glesbygden, det skulle bli bra for dej. Till nu skaber du endast hat mot vargen, du vill ha fler och fler. Fattor du inte at gransen længe er nået, for vad folk på glesbygden vil acceptera. Du er så trångsynat att det gør ondt, mangler empati, och utan respekt for svensk kulturarv.Har du tittat på EU habitatdirektivets artikel 16? Om vargangreb på tamboskab och jakthundar økes, da tror jag blir det vargens endeligt som fritlevande i Sverige. Landsbygden vill inte mer, nok er nok, kanske Sverige blir like snabb som Norge att ta beslut om skyddsjakt, det ville være rimelikt.

29. UNDERFÖRSTÅDDA FÖRSLAG AV SNF

2010-06-08 08:44

Man kan i första anblicken inte annat är förfäras över dessa helt tillsynes ogenomtänkta förslag som vargsupportrarna kommer med. Men förslagen har även, som i mycket annat som kommer från bevarandeorganisationerna, en dold agenda:
- En s.k. "vargpingla" har visat sig helt verkningslös mot vargangrepp. Syftet med SNFs förslag är att om det blir krav på "vargpingla" så innebär detta att ingen vågar släppa sin hund i områden där det kan finnas varg. Med en pingla runt halsen så hörs hunden oavsett om den driver, har ståndsskall eller inte och därmed är risken mångfalt större för ett vargangrepp.
- SNFs förslag på att ge hundägaren ett större ansvar och förslaget om hundförarutbildning syftar enbart till att mynna ut i stora restriktioner när det gäller löshundsjakt och även för att kunna straffa hundägare som inte följer det som har åsatts hundföraren.

Har SNF även ett förslag på hur man skall förhindra att andra hundar än de som används för löshundsjakt tar får, rådjur osv? Skall hundar, oavsett om det används för jakt eller inte, hädanefter alltid hållas kopplade? Har SNF ett förslag på hur man skall komma åt det mycket större problemet att tamkatter tar fåglar och harar under häckningstid? Skall katter alltid hållas instängda under häckningstid?

Kraven som vi som värnar om löshundsjakt bör ställa till makthavare är:
- Se över möjligheten att kunna hålla vargar i hägn för att skydda det stora kulturvärdet löshundsjakt och därmed de svenska nationalraserna som framförallt används för löshundsjakt (nio av elva hundraser som räknas som svenska nationalraser är jakthundsraser). Tillägas bör att fäbod- och säterkulturen samt rennäringen behöver samma skydd som de svenska nationalraserna.
- I första hand skall de människor som bor och verkar där det finns varg vara med och bestämma om vargens framtid i Sverige, och speciellt i sina närområden. Eftersom den vargstam som den svenska tillhör inte är utrotningshotad, så är vargpolitiken inte i förtsa hand en nationell (och inte heller en internationell) angelägenhet. Det är en lokal angelägenhet!
- Naturvårdsverkets partiskhet när det gäller informationsspridningen kring varg bör utredas. Idag får de som förespråkar för mer varg miljontals kronor i bidrag från NVV för att sprida missvisande information om varg.
- Paragraf 28 bör utökas ifall vi även i fortsättningen skall ha en frilevande vargstam i Sverige. Man skall kunna freda för varg på sin tomt för att kunna skydda tamboskap inkl. hundar.

28. Så här går det när vi inte är eniga på landsbygden.

2010-06-08 08:43

Utan lever och ägnar oss åt personangrepp och tjafs om andras tyckanden. Är det ingen som fattar att vi alla på landsbygden förlorar och sådana som SNF och SRF vinner. När skall vi enas
om någonting innan allt är förlorad, jakten, det fria friluftslivet och all djurhållning. När fattar vi att vi på olika sätt vill samma sak, dvs. rädda landsbygden, men det gör vi inte med jantelagen i bagaget. Vi har pratat och haft möten, politiker har lovat och varit lögnare, nu börjar det bli dags att sluta snacka, nu måste det bli verkstad, kanske ett landsbygds-uppror. Röstar vi alla på ett eget parti, i samförstånd mot samma mål, 300 000 röster, då kan vi börja påverka vår situation, i riksdagen.
Har någon annan bättre ide i detta demokratiska land, än att få ett eget parti, för allt är politik så även rovdjuren, till riksdagen, för vi har ingen där som vi kan lita på, så rösta rätt, på LANDSBYGDSDEMOKRATERNA, men nu är osämjan även där, det bildas andra partier, så lycka till med splittringen och framgångarna för SNF, SRF, MP, V, rödgrön mfl. men skyll inte på mig.

27. Hetsjakt.

2010-06-08 08:42

Pernilla och naturv.föreningen verkar ju helhjärtat stödja det värsta djurplågeri och hetsjakt som förekommer i skogen när vargar jagar älg. Kom ut i verkligheten och se hur det går till så kan jag lova att varje normal människa mår jävligt illa. Jag har haft många hundar med flera olika jaktsätt och aldrig sett något hetsat villebråd under jakt.

26. Konstig skrivelse?

2010-06-08 08:42

Eftersom Kerstin F så gärna i tidigare fall hänvisat till wikipedia så kan vi ju läsa om äganderätten där. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gander%C3%A4tt Äganderätten är åtminstone en riktig lag till skillnad mot allenmansrätten. Fast den står skriven i en lag är det ingen riktig lag juridiskt sett. Så står det på Naturvårdsverkets sida i den länk Kerstin hänvisar till. Allemansrätten, ger bara rättesnören om vad man kan och får göra på annans egendom. DEn ger ingen rätt att sitta hemma och tycka att det ingår i den rätten att man som egendomsägare ska hysa djur man inte vill ha på sin egendom!

25. LÖSHUNDSJAKT

2010-06-08 08:41

• Hundförarens eget ansvar för hundens säkerhet bör klarläggas.
• Alla hundförare bör ha genomgått en särskild utbildning, lämpligen kopplad till jägarexamen.
• Användning av så kallade vargpinglor bör vara ett krav inom områden med vargförekomst.
Jag ställer frågan. VEM ÄR DET SOM BEHÖVER UTBILDNING?

24. kampanj

2010-06-08 08:41

De är lika dumt som att förbjuda stockholmare att vara i stockholm!!
vilket jidder. Ska numera låsa mina vägbommar + sätta upp två till.... varför vara bussig och upplåta mina vägar till allmänheten...

23. Acceptans.

2010-06-08 08:41

Acceptansen för varg ökar verkligen med ett sådant förslag! Vill gärna ha fler ut av den sorten, då får vi bort vargen snabbare!
Heja snf!

22. Kalle och Stövarjägaren...

2010-06-08 08:40

Är det rätt att ha hetsjakt på en djurart ;)?

21. Pernilla

2010-06-08 08:39

som vanligt visar du ingen empati met drappade djuragare, jagare, och svensk kulturarv, vargen er inte svensk kulturarv. Du vill ha varg for vilkon som helst pris. Er du klar over att detta stidar mott EU habitatsdirektivets artikel 16? Nej, du vil endast gulla varg, och den er på intet vis hotat, och gir ingon mangfoldighet, tværtom. Vad er bra vet vargen?

20. Pernilla ;-)

2010-06-07 18:59

Är det rätt att ha hetsjakt mot en grupp människor?

19. Fortsätter

2010-06-07 18:58

dom så här blir VARGKRIGET sant !

18. Pernilla

2010-06-07 18:58

vilka djur hetsjagas enligt dig? jag har som bekant jagat med stövare i mer än 50 år och besitter en viss insikt i ämnet, inte kan man kalla jakt med stövare hetsjakt. då är man så långt från verkligheten man kan komma.
:)

17. tror han på det själv?

2010-06-07 18:08

Detta att drivande hundar orsakar direkta angrepp på vilda djur, aldrig sett det ske personligen och inte hört om det heller...vargasen däremot jagar året runt med stor iver

16. hmmm

2010-06-07 18:07

Är det rätt att ha hets()jakt på en djur(grupp)art?

15. Dags att avskaffa...

2010-06-07 18:07

...allemansrätten! Inga SNF:are, SRF:are etcetera på mina marker!!!

14. Erik H

2010-06-07 18:07

Kanske du kan hitta vad du söker i bifogade länk. Observera även länken ”Det här gäller när jakt pågår”,
http://www.swedishepa.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten--en-unik-mojlighet/Vad-galler-enligt-allemansratten/Jakt-och-fiske/

13. Motsägelsefullt och grundlöst

2010-06-07 18:07

Förutom det självklara i att SNF fullständigt tappat förståndet vill jag påpeka en del motsägelsefulla saker i deras skrivning.
1) Vargpinglor är verkningslösa. De lockar snarare till sig varg än motsatsen. Samerna har med stöd av många generationers kunskap kännedom att det är renen med skälla som tas först av vargen. Vi har också ett färskt exempel på hur en gråhundstik med pingla föll offer i Lilla Edet i höstas.
2) Nyttjandet av vargtelefon. vargkanalen.se har just propagerat mot Vargobs.se och hävdat att det är olagligt att rapportera om var rovdjur befinner sig. Ska vi ändå öka användandet av modern teknik för att veta var vargen finns? Det rimmar illa.
3) Löshundsjakt bidrar exempelvis till reducering av rävstammar, vilket i högre grad räddar såväl tama som vilda djur än vad löshundarna själva dödar. Det är helt enkelt en livsuppehållande åtgärd för bytesdjuren (såväl tamhöns som t.ex. tjäderkycklingar) att jaga räv med löshund.

Mikael Karlsson kommer att innebära döden för SNF och inte mig emot.

12. Vansinne!

2010-06-07 18:07

Mikael Karlsson glømmar at just vargen er ett hot mot løshundjakten och frit bete, en svensk kulturarv. Han er totalt avsporat, och skal stræde av øjeblikketligt, en skændsel for SNF, met en extremist som ledare, och han levar i staden utan aning ellor empati met drappada av rovdjur.Han och andra vargvennor fattor inte, att vi utomlands INTE vill se varg i Sverige, men alg,rådjur,hjort och vildsvin.Vi vill se djur på frit bete och en levande landsbygd. Tyckas synd om personen fra SNF som just uttalat sig met intern kritik, det druknar kanske en liten i denna kampanj, men hæder av personen. Tyckas att alla skal se EU habitatdirektivet artikel 16, SPECIELT Mikael Larsson met følje.

11. Utrotningshotade

2010-06-07 18:06

Varför är det vara så omöjligt att fatta varför vi skall ha varg i den utsträckning som finns i sverige. den finns ju i nästan obegränsat antal i bla. Ryssland.
Naturvårdsverket, Svenska naturskyddsföreningen och rovdjursföreningen jobbar för att öka och bevara vargstammen, varför inte omfördela resurserna till fjällräv, myskoxe, skogsren, vitryggig hackspett mm. dessa arter är ju verkligen rödlistade.
Jo vargen vet dom att den skapar konflikter framför allt med jägare, och kan man jävlas med en sån så sover man gott om natten.
Dessa naturvänner som vill totalt ta död på vår jaktkultur här i sverige är på god väg att lyckas på vissa områden. tack vare jägarna i sverige så ser det ut som det gör med rätt hyggliga viltstammar då många av oss stödutfodrar om vintern planterar viltåkrar, anlägger våtmarker, skapar skydd och mat till inte bara viltet utan många arter av bla fåglar groddjur o insekter har tack vare dessa insatser ökat i antal.
Va gjorde dessa naturmuppar i vintras när många av oss bar ut stödfoder till det vilda, jo satt och lobbade mot oss för den fruktansvärda vargslakten, alla oansvarliga (12 000) som var ute och skadesköt vargar, och till råga på sköt en för mycket. Det stod ju nästan mer i tidningar och tv än när Palme sköts.
Nä jag hoppas att några kommer till insikt och förstår att det inte fungerar med varg i mellersta och södra sverige nu för tiden, och i norr fungerar det inte heller för där finns lapparna som tur e.
Flytta istället mupparna till sibirien, där finns det gott om vargar, björnar mm.

10. Vilka nötter!

2010-06-07 15:43

SNF vill visst själva utrota den svenska vargstammen. För med såna här idiotiska förslag så finns det tyvärr inte mycket mer än att ta till civil olydnad. Trampar man på den lilla människans bekostad för länge så blir det kaos till slut. Förbjuda jakt med löshund i vargrevir! Visst kan dom göra det, men va så säker på att vargrevir försvinner huxflux också om detta förslag skulle gå igenom.

9. PAB

2010-06-07 15:01

Jag blir nyfiken på vad det innebär att jakträtten står över allemansrätten. Var kan jag hitta mer information om det?

8. Flytta på människor och hundar – lösvargjakt

2010-06-07 15:01

Vargarna behöver lugn och ro för sin lösvargjakt – det bor ändå så lite folk i skogarna nuförtiden så flytta på de få som finns kvar vore enkelt
med lite flyttbidrag via naturvårdsverket eller kanske naturskyddsföreningen kan administrera detta.

7. Det enda rätta!

2010-06-07 15:00

om det här går igenom så föreslår jag ett omedelbart stopp på ALLA trafikeftersök i hela landet, nu måste man vara solidarisk med dom som kommer att bli drabbade av det här idiotiska förslaget!
samt att inga kanadagäss som skiter på bryggor, svin som bökar upp gräsmattor m.m ska skjutas, först då kommer folk första vad jakten egentligen betyder!
för just nu har vi absolut inget annat motdrag för folk ger fullständigt fan i löshundsjaktens vara eller icke vara!

6. 1:a april

2010-06-07 13:29

Är det första april idag, ingen kan väl vara så tokig och göra en så galen skrivelse!!

5. Den där personen

2010-06-07 13:29

Måste ha drabbats av en härdsmällta modell större i knölen han har ovanför halsen.

4. Avlysning

2010-06-07 13:12

Ska lämna in en motion om att kunna avlysa min mark för medlemmar i SNF och SRF. Kan inte jag använda min fulla rätt till jakt pga att "någon" infört ett skadedjur i vår fauna ska dessa landsbygdshatare inte heller ha tillträde. Dax att se över allemansrätten. Och en hel del behöver nog en påminnelse om att jakträtten står ÖVER allemansrätten!!

3. Hets mot folkgrupp

2010-06-07 13:12

I media hörs och ses dagligen olika grupper som på olika sätt känner sig "kränkta" (modeordet för dagen)i diverse sammanhang.
Har inte redan nivån för hets mot folkgrupp överskridits vad gäller gruppen jägare?
Vem gör den första anmälan till i första hand diskrimineringsombudsmannen, för att sedan gå vidare till EU?

2. Fråga

2010-06-07 13:12

Har det någonsin kommit något gott ifrån SNF.

1. SNF

2010-06-07 12:46

Hur kan man ägna ett helt liv åt att ställa till med elände för folket på landsbygden? jag tror nog att dom inte mår så bra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB