• Pinewood

Kartläggning av bandmask sinkas

AktuelltPublicerad: 2013-06-02 09:07

När inte jägarkåren samlat in tillräckligt med rävbajs har kartläggningen av rävens dvärgbandmask bromsats upp, berättar Dagens Eko.

Planen var att 4 000 avföringsprover från hela landet skulle samlas in av jägarna. Det skulle bli billigare och gå snabbare att analysera avföring än att obducera skjutna rävar. Men nu visar det sig att bara 1 300 avföringsprover kommit in.

– Vi behöver prov från hela landet. Det är uträknat hur många prov vi behöver från varje län. Vårt mål är att veta hur förekomsten i landet ser ut, men eftersom det i dag saknas prover från vissa områden så kan vi inte det, säger Eva Osterman-Lind, parasitolog och veterinär på SVA på Statens veterinärmedicinska anstalt, till Ekot.


”Då gick luften ur”
Riksviltvårdskonsulenten vid Jägareförbundet, Daniel Ligné, framhåller i inslaget att det går åt tusentals dagsverken för att hitta 4 000 rävspillningar. Och det är ett jobb som ska göras ideellt av jägarkåren.

– Vi hade ett väldigt driv 2011 när vi hittade den första smittade räven. Då fanns fortfarande tron och hoppet att staten skulle gå in med kraftiga och aktiva motåtgärder för att försöka få bort smittan ur landet. Men det stod klart ganska snart att det inte var aktuellt och då gick luften ur, säger Ligné till Ekot.

Rävens djärgbandmask, som kan ge allvarliga leverskador hos människor, har påträffats i skjutna rävar i trakterna av Uddevalla, Katrineholm och Borlänge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Kerstin Fredin

2013-06-04 23:26

Det vore roligt om du kunde nämna några av de inventeringar som srf och snf har medverkat i samt hur många som medverkat i dem. Att srf hjälper till med att sätta upp rovviltstängsel är en förskönad sanning, de har gjort det i medialt syfte men i det stora hela kommer deras insats inte upp mer än någon promille i den totala arbetsinsatsen.

8. Magnus Malmsten!

2013-06-04 14:08

Varför jämföra äpplen med päron?

Jag kan inte tänka mig att Sprängare och Larsson jobbar så mycket ideellt de heller, men precis som medlemmar inom SJF och JRF så arbetar medlemmarna i SNF och SRF ideellt inom många områden. Bl a med inventeringar och för SRFs del, även med stängsling.

Att hjälpa till med kartläggning över spridningen av rävens dvärgbandmask är väl verkligen något som i slutänden gynnar jägarkåren, i alla fall de som har hundar som gärna tar sig en sork om de får möjlighet. Bara genom avmaskning av hundar i smittade områden, och utglesning av rävbestånden kan vi förhindra ytterligare spridning.

Utrotning av masken har man lyckats med bara en gång i historien, och då dödades tusentals rävar och hundar på en liten japanska ö. Att masken överhuvudtaget kom dit var som vanligt genom människans försorg. Man satte ut rävar för att hålla smågnagare som sorkar på en rimlig nivå.

7. Rävskit.

2013-06-03 10:51

Att göra en insats för att kartlägga och hjälpa till ligger nog långt ner på agendan för natur- och rovdjursföreningarna. Dom är bäst på att tala om hur dåligt allt är som görs i naturvårdssyfte. Att framträda i media är också lovvärt för dessa där det går att framföra påståenden om dåliga insatser som förstör allt och att sprida missnöje. Allt i syfte att få flera medlemmar för att få ännu större bidrag och därmed anställa jurister som kan tala juridik med myndigheterna. Att erlägga en avgift för att vistas i naturen är för deras styrelser ljusår från att bara komma på tanken! Tyvärr kommer det att bli ännu mindre med skogsbesök när dvärgbandmasken sprider sig. Rädslan är befogad och svamp- och bärplockning blir trots allemansrätten en synnerligen farlig verksamhet. Kanske det går att skicka ett SMS till landsbygdsministern som påminnelse att problemet kvarstår likväl som allt annat som är olöst. Att gå via EU är lönlöst eftersom masken finns i Europa och då är det lika för alla som gäller. Det finns knappast heller några pengar - - - - ! ? En aktivitet kan också överklagas för att dvärgbandmasken inte skall utrotas!

6. Varför skall ...

2013-06-03 10:50

... jägarkåren jobba ideellt? Mikael Karlsson på SNF och Ann Dahlerus SRF jobbar inte ideellt vad jag vet.

5. Underbart!

2013-06-03 10:50

Att jägarkåren har slutat göra gratistimmar när ingenting ges tillbaka, sug på den karamellen ni ansvariga för dagens rovdjurspolitik och ett viktigt tips är att övrig gratisobs från jägarkåren snart är minne blott strålande tider härliga tider, ni hade chansen.

4. Ansvar

2013-06-02 17:19

Jag tycker att SRF. NSF. och liknande föreningar skall visa att de är naturmäniskor ock komma ut i skogen plocka rävskit i stället för att sitta i stan och glo.

3. Smitta från?

2013-06-02 14:07

Mest Dmask har hittats där det finns mycket varg! ingen Bmask hittad i renbetesland där finns ingen varg!
Rabies finns i Ryssland och vargar välkomnas över gränsen! Men ska jag köpa en hund (vuxen) är det karantän som gäller. Vi har ingen rabies än.. och bandmasken kommer nog samma väg.

2. Varför inte ekofascisterna?

2013-06-02 14:06

Med tanke på att jägarna tillsammans med markägarna står för i stort sett all naturvård i det här landet så kan vi väl ålägga den Sk bevarandesidan att plocka rävskit. De vill ju ha obegränsat med varg som kan vara en stor smittspridare och då kan det väl åläggas dom att hjälpa till med kartläggningen? Jag kan dock se några smärre problem, vem skall betala deras stövlar och berätta för dom var rävskitarna finns samt hur de ser ut? Större delen verkar leva sina liv långt från naturen där räven finns!

1. Sopa rent framför egen dörr, Daniel

2013-06-02 11:13

Dvärgbandmasken stoppas eller bromsas upp genom att rävpopulaionen glesas ut. Jag har inte sett att något av jägarförbunden har gett rekommendationer att minska smittspridningen genom intensivjakt på räv. Parasiten lever bara något halvår i sin huvudvärd. Sedan måste den återsmittas. Vilket inte är något problem med den täthet vi har på rävstammen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB