• Älgskadefondsföreningen

Kärvt få acceptans för vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2012-12-27 19:56

Det blir kärvt för Naturvårdsverket att få acceptans för utsättning av vargvalpar i Värmland. Jägarförbundens företrädare och LRF-basen är samtliga mer eller mindre kritiska till vargplantering i länet.

Den 20 december träffade Viltförvaltningsdelegationens brukare, Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverkets tjänstemän, projektledare Helene Lindahl och Lars Plahn.


"Hade inget att erbjuda"
För Jägarnas Riksförbund deltog ordföranden i Värmland, Kurt Borg.

– De hade ingenting att erbjuda från Naturvårdsverkets sida. Jag meddelade att JRF säger nej till frilevande varg. Beskedet var att om vi inte tog emot två vargvalpar kunde vi gå miste om förvaltning av vargstammen under tio år. Jag varnade för att illegal jakt kan öka, säger Kurt Borg.

Han tror inte att markägare i Värmland kommer att gå med på att vargvalpar planteras ut på deras marker.


"Vi i glesbygden är våldtagna"
– Jag tror inte att någon med vett och sans tar emot vargvalpar. I slutändan drabbar det även jaktgrannarna, säger Kurt Borg.

Han räknar med att Värmland har någonstans kring 150 och 170 vargar idag. En urvalsjakt där det kanske skjuts fem vargar i Värmland i vinter, ger ingen effekt alls, menar Borg.

– Vårens  valpkullar kommer att innehålla mellan 50 och 70 nya vargar i Värmland. Vi i glesbygden är våldtagna av Naturvårdsverket, regeringen och riksdagen, konstaterar Kurt Borg.


Har motsvarande 3 500 vargar i Sverige
Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet i Värmland, menar att länet är olämpligt för utsättning av vargar.

– Det finns inga lediga ytor där de här vargvalparna sedan kan etablera sig. De riskerar att bli dödade när de tvingas löpa gatlopp mellan de befintliga reviren. Skulle hela Sverige ha samma vargtäthet som Värmland skulle vi ha 3 500 vargar i landet. Det är mer än de mest extrema på bevarandesidan vill ha, säger Lennart Johannesson.

Han vill se ordentliga kompensationsinsatser om han ska kunna säga ja till vargvalpar.


Vill ha bort hela revir
– Det behöver tas bort två, tre, kanske fyra revir i Värmland om det ska planteras ut vargvalpar. Men vi hann inte en hem från mötet med Naturvårdsverket innan jag hörde nyheten, att generaldirektör Maria Ågren sa att man inte kan tillåta jakt i vinter, säger Lennart Johannesson.

Han säger att han inte "går på" ett löfte om vargjakt kommande vintrar.

– Jag kommer inte att stå på hembydsgårdarna och förespråka utplantering av vargvalpar innan vi ser hur det blir med jakten. Vi har exporterat mellan 50 och 70 vargar från Värmland i flera år. Många av dem bara försvinner och kvar blir att Värmland ska vara föryngringsyta för ett symboldjur, säger Lennart Johannesson.


Efterlyser svar om helheten
LRF-basen i länet, Dag Ronge, vill ha svar på hur det blir med helheten i vargfrågan. Han vill ha besked om hur det blir med jakten och hur många vargar Sverige egentligen ska ha.

– Det där med vargvalpar känner man inte så mycket för när det är så osäkert med helheten. Det är naturligtvis upp till varje markägare, men jag tror att de flesta känner som jag och är negativa. Vi måste få se hur helhetslösningen ser ut, säger Dag Ronge.

Han efterlyser att Naturvårdsverket och samhället nu visar långsiktighet i vargfrågan och pekar på vilka kompensationsåtgärder som är aktuella för de områden som tar emot vargvalpar.


"Vi har inget mer att förlora"
– Här i Värmland är vi redan stora förlorare. Vi har inget mer att förlora, för det är fullt med varg här. Jag tror att Naturvårdsverkets tjänstemän fick något att fundera på efter vårt möte, säger Dag Ronge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Tack 28, 29 och 32!

2013-01-02 16:16

Tack till Pauline för din intressanta beskrivning av hur det VERKLIGEN är i Rumänien.
Tack gicklas för din länk till Europe Hunting som arrangerar vargjakt i Rumänien.
Tack Harry Fredriksson för länken till Eirik Granqvist med massor av intressant läsning. Bild på uppstoppade vargar (så ska dom helst ses) där man kunde se storleksskillnaden på vargar från olika delar av världen.
Aktuellts inslag kändes verkligen tillrättalagt och inte trovärdigt. Men tyvärr så har dom nu hjälpt till att vilseleda ytterligare en massa människor.


34. Jag kontaktade

2012-12-30 22:48

redaktionen på J&J och tippsade om det smaklösa inslaget direkt efter att det sänts. Jag tycker att det är rent provocerande att skicka en reporter till Rumänien av alla ställen och göra en partsinlaga om hur det är att leva med varg där. Inslaget startade med att redaktionen meddelade att regeringen hade beslutat om att vi ska ha 180 vargar i Sverige men i Rumänien har de flera tusen och lever i harmoni med vargarna. I dessa ekonomiskt svåra tider tycks det lämpligare att åka nästgårds till Västmanland eller Dalarna och göra reportaget där. Det föll naturligtvis på att de inte kunde få fram en enda positiv djurägare som skulle säga RÄTT saker. Det är väl själva f...n att ytterligare en skattefinnasierad institution nedlåter sig till att uppträda så smaklöst. Jag blir allt mer nedstämd och förfärad över vart vårt samhälle har tagit vägen. Inte tilldömer då jag någon större tilltro till de nyheter som levereras av vårt skattefinnansierade opartiska TV bolag framöver. Förresten försvann mitt förtroende för SVT redan när de sände de två inslagen om tjyvjakten på varg för ett par år sedan.

33. Lustigt !

2012-12-29 11:43

Att vi i värmländ inte har acceptans för varg. Tror myndigheterna att vi glömmer projekt varg och deras olagliga utplantering! Vargtätheten har blivit så stor att flera vargrevir blivit två.

32. Vargstorleken i Rumänien - fakta!

2012-12-29 11:43

Så här skriver Eirik Granqvist:
"De sydeuropeiska vargarna är dock små rackor jämfört med de våra som är predatorer av en helt annan klass!" Läs mer under rubriken "Mindre och större vargar" http://www.infocentrum.se/html/eriik_granqvist/

31. Fridlyst

2012-12-29 11:43

Finns inget annat land än Sverige (styrt av EU )som värnar så hårt om vargen. Tyvärr får våra jägarorganistationer inte plats eller törs vara med i TV, tycker det verkar som dom ser Liberg som ett helgon, ja jösses

30. #8

2012-12-29 11:43

Det ligger mycket i vad du skriver. Pengar har helt enkelt under Mikael Karlssons ledning köpt SNF. Jag tycker synd om alla som jobbar ideellt för denna förening. De är snart bara "nyttiga idioter för storkapitalet".

29. tack 28#

2012-12-28 23:55

för ditt svar,dock blir jag ännu mer fundersam då jag fann en sajt som sålde jaktresor till rumänien på varg samt lo,drevjakt samt vakjakt..verkar som svt ljuger oss rakt i ansiktet då de framför att varg är fridlyst i rumänien

http://www.europehunting.com/sv/hunts/vargjakt-i-rumanien

28. #24 Ang. Rumänien

2012-12-28 20:50

Jag besökte Rumänien hösten 2010 just för att träffa djurägare, landsbygdsbor och fåraherdar i Maramures, Transylvanien. Mina slutsatser av detta besök är:
1) Landsbygden är mer tätbefolkad vilket bidrar till en ökad förståelse för hur man måste hantera rovdjuren och hålla dem skygga för att kunna leva med dem. 2) Byarna har en lång obruten tradition av att valla tamdjur i områden med rovdjur, både björn och varg har funnits i området historiskt och kontinuerligt in i nutid. 3) Herdarna är ofta anställda unga män som arbetar tillsammans i grupp och med flera boskapsvaktande hundar till hjälp. Dessa hundar är tränade att bevaka och självständigt agera vid rovdjursangrepp, d.v.s. de samarbetar och sliter ett rovdjur i stycken. Det händer att de angriper främmande hundar och människor som kommer inom betesområdet ex.svampplockare.
4) Traditionen påbjuder att herdarna alltid kan tillkalla hjälp vid rovdjursangrepp.Vid signal måste byborna omedelbart agera, beväpna sig och komma till undsättning.Alltså en skyddsjakt värd namnet och som utförs av bybor och djurägare - inte av de anställda herdarna som skall stanna hos djuren och hålla dem så lugna det går.
5) Ja,rovdjuren är fredade men lokalbefolkningens skyddsjaktsmetoder ifrågasätts inte.

F.ö. var många av de tillfrågade tveksamma till om siffran över hur många vargar det finns i Rumänien stämmer. Området gränsar till Ukraina och rovdjuren vandrar över gränsområdena och hanteras likartat på båda sidor.Många svenska myndighetspersoner har gjort korta studiebesök i detta området och fått med sig hem en blåögd vision om hur tamdjur, herdar och rovdjur här lever i "harmoni". Sanningen är att detta är en levande tradition mycket likt den som fanns i Sverige under artonhundratalets mitt, då skyddsjakt av rovdjur var en allmän plikt.

27. Svea skog

2012-12-28 20:47

Kan inte gå med på någon utsättning då det är statligt ägt .Riksdagen fattade ett beslut om ett maxantal för flera år sedan som med råge är uppfyllt därför kan ingen utplantering ske innan vargantalet ligger under det antal som sattes som maxgräns i så fall bryter Sveaskog mot sitt uppdrag, Nvv överskrider sina befogenheter och riksdagen har gjort sig totalt onödig. Vad eu säger i frågan har inte med saken att göra. Detta är en demokratisk fråga inte en politisk.
Sveaskog är emot utplantering tills riksdagen fattar ett annat beslut, allt annat är landsföräderi och skall bestraffas som sådant. Övriga markägare intressanter dvs markägare arrendatorer och ev urbefolknig i aktuellt område , ska självklart ha en omröstning för eller imot, inte vad någon enskild markägare säger att hen tillåter eller inte.Det finns inget mittimellan. Allt annat är diktatur fasoner vilket avskaffades i Sverige när kungen förlorade makten till förmån för demokratin. Sådäså

26. NVV måste ha markägarens medgivande!

2012-12-28 16:33

Glöm inte bort att än så länge är markägarens rätt suverän! Glöm heller inte bort att enskilda markägare äger tillsammans majoriteten av det svenska skogsbeståndet. Den markägare som ställer upp på utplantering av valpar skall vara medveten om att enskilda markägare förmodligen säljer sina virkesleveranser till annan köpare.

25. Stoppa ...

2012-12-28 16:33

...vargvansinnet och lägg pengarna på forskning mot allvarliga sjukdomar.Varför skulle Värmland & Dalarna ha någon fördel av att det planterades ut mer varg i dom två ( 2 ) redan hårt ansatta varg drabbade länen ? Värmland & Dalarna, har redan nu ett orimligt högt rovdjurstryck på sig. Det är dags att det kommer en riktig "fallstudie" i en konsekvensanalys om vad vargen och stora rovdjur kostar, det svenska samhället.
Att hålla på med dylika vargexperiment, som att plantera in vargvalpar i befintliga lyor, är ett typiskt "välfärdssymtom", som visas när staten inte anser sig ha viktigare saker att engagera sig i.

24. magnus malmsten

2012-12-28 16:31

jag fann länken om rumänien,helt klart en i tid läglig beställningsfilm där reportern ställde rätt frågor till den rumänske vargexperten..vissa svenskar köper säkert filmen rakt av,vi andra som förstår lite mer är väl inte direkt roade...de hävdade att vargen är fridlyst i rumänien vilket jag har svårt att tro på..vet redaktionen något i frågan ?

23. svt?

2012-12-28 16:30

skulle vara intressant att höra hur svt kan vara så partiska i denna fråga ? kollar man på svt play finns där inget alls negativt om vargen. vargen i västernorrland verkar ju vara ett helgon ingen same intrevjuad inga bilder på alla dräpta renar... är det så det ska vara i ett rättvist sverige? mm en interju med svt vore på sin plats det ska ju ändå vara folkets tv

22. Hur i hela friden tänker man?

2012-12-28 16:30

Hur i hela friden har NVV tänkt sig att man ska lyckas få folket i ett av de mest drabbade länen att acceptera ännu fler vargar utan att erbjuda något i gengäld?
Nej, som man bäddat får man ligga: Frånvaron av politik, NVV:s attityd till folket i busken, länsstyrelser och vissa forskares agerande är väl inget som någon kan tro har positiv påverkan på acceptansen för varg.
Man kan inte tvinga fram acceptans med maktspråk, det tåget har gått för länge sedan.
Ett stalltips till verket: Ska ni lyckas med utplantering så får ni vackert ställa in er i ledet och acceptera regeringens vargmål om max 180 individer. Sedan får ni se till att det utförs en rensningsjakt där åtminstone 75% av nuvarande stam skjuts bort.
När vi har genomfört det så kan vi diskutera utsättning av genetiskt bättre vargar.
Innan det är gjort är det inte särskilt många som vill diskutera utplantering.
Acceptansen då?
Ja, den har ni själva effektivt tagit död på under den senaste 10-årsperioden, så det lär väl minst ta det dubbla innan någon vågar lita på er igen.

21. Valpar i Värmland

2012-12-28 16:29

Undrar om hotet om "ingen jakt på 10 år" inte är olagligt,så jag tycker att någon som var med skall anmäla det som "olaga hot"!
Sen kan man nog vara rätt säker på att det i varje fall inte kommer att bli någon jakt där valparna sätts ut, i varje fall inte på ett antal år!

20. Nu börjar det likna nåt

2012-12-28 11:42

Samarbete mellan organisationerna är av största vikt om vi på något sätt skulle kunna stoppa detta vansinnesprojekt. Glädjande att se att även SJF verkar ha förstått att de hela tiden har blåsts på allt vad jakt är. Nu gäller det väl bara att övertyga Hr Glöersen att det inte lönar att tigga vid de rikas bord.

19. samtidigt

2012-12-28 11:42

slantar svenska rovdjursföreningen ut jägarnas inbetalade jaktkortspengar på annonser i lokala tidningar.STOPPA GENETISK JAKT PÅ VARG,protestera på rovdjur.se...det verkar vara deras sista livlina att helgonförklara vargen med,annonsen här i skaraborgs läns allehanda kan tyckas bortkastad då det inte ens finns ett revir i skövdetrakten..jag antar att omröstningsresultatet mailas till potocnik med tiden

18. Skrämmande!!

2012-12-28 11:39

Det är helt otroligt att Naturvårdsverket kan/får ostraffat idka utpressning mot markägare och övriga, det är ju straffbart för oss andra. Vi får ju också hoppas att våra stora skogsbolag inte släpper till sina marker för utsättning.

17. Inget budgettak

2012-12-28 11:39

Naturvårdsverket är så vitt jag förstår den enda myndighet som bedriver verksamhet utan budgettak. Kanske därför som skola, vård och omsorg hela tiden tvingas spara och skära ner.

16. Tillåta vargvalputsättning?

2012-12-28 11:38

Den som tillåter att man sätter ut vargvalpar på sin mark, får se till att de stannar där. Då, och först då kan det accepteras. Nu blir det tll att bygga säkra staket, samt att se till att det finns en livskraftig älg- och rådjursstam innanför staketen. Vargarna måste ju ha mat.

15. Jasså!

2012-12-28 11:38

Inväntar markägares eventuella godkännanden för utsättning av hybridvalpar??? Detta svek och taskspeleri har ju pågått i dryga 30 år och tycks ju fungera efter lagd plan, UTAN krus och medgivanden! Så vad talar för att någon över huvudtaget skulle tillfrågas nu?

14. En del ja blir det nog

2012-12-28 11:38

Det blir spännande att se hur många ja det blir. Mänga stora markägare står inte nära "brukarorganisationerna" (Sveaskog, Bergvik, kyrkan, fastighetsverket) och många mindre är inte aktiva (inaktiva gamlingar, sterbhus etc.) och är inte engagerade. De som läser dessa spalter är inte representiva för mentaliteten hos de som ger svar. Jag gissar mellan tummen och pekfingret på 40% ja, dvs naturvårdsverket bör märka 250% fler tikar än som behövs. Hur många tror natuvårdsverket behövs? Mycket beror på "försäljningstekniken" och en del på om ekonomisk ersättning för intrånget ges. Direkt efter utsättningen så flyttar vargtiken till en ny lya i närheten, så mindre markägare som ger tillstånd kanske i realiteten tillåter nya vargar hos grannen. Undrar om naturvårdsverkets telefon försäljare fått praktisk träning i att tala med markägare på ett resultatgivande sätt? Undrar om rovdjursföreningen kommer att se till att verka för att det avsätts stora donationer till villiga markägare? Kommer identiteten på villiga markägare att hemlighållas?

13. Finland

2012-12-28 11:34

Hur lång tid tog det för våra bröder i Finland att driva frågan via domstol? Där tog det absolut inga tio år i alla fall...

12. Säg nej!

2012-12-28 11:33

Och när dom genetiskt värdefulla vargvalparna spridit ut sig kors och tvärs i landet? finns det nån som tror att vi får jaga varg när dessa riskerar att bli skjutna?
Licensjakt på varg kan vi glömma inom dom närmste 5-10 åren.

11. Till Av håll er till fakta inl.NR 1

2012-12-28 11:33

För ovanlighetens skull måste jag säga att du har en "Klurig poäng där"

Jag skulle vilja att du kunde utveckla ditt inlägg lite mera.

10. Konstigt!

2012-12-28 11:33

Varför det.

9. SVT förnekar sig inte ...

2012-12-28 11:33

Ett inslag i Rapport idag handlade om Transylvanien och om hur människor och bönder lever i absolut harmoni med ca 3 000 vargar ...

Direkt efter Rapport visades programmet om stora händelser under nyhetsåret 2012. Inte ett ord om vargarna i Kolmårdens djurpark som dödade och lemlästade sin skötare ...
Det är inte vad jag kallar objektiv rapportering ...

Och nu försöker således Naturvårdsverket med diverse påtryckningar få Värmland att acceptera utplacering av vargvalpar. Ja, du milde tid.

8. Vi kan inte påverka, vi är oskaliggjorda

2012-12-28 11:33

Taktiken är solklar, inget får stå i vägen för statens vargpolitik, allra minst lokalbefolkningen.
Så det spelar ingen rolll vad vi som markägare gör, varg kommer att planteras ut, med eller mot vår vilja.
Fundera på vad det är som gör att man kör över enskilda människor, beslagtar produktionen från deras företag och tar till lögner, mörkningar och i det närmaste vilka knep som helst för att få sin vilja igenom.
Varför lyssnar tex media inte på otrygga människors vädjan om hjälp, det brukar man göra i vanliga fall.
Jag är övertygad om att det ligger mycket starkare krafter än bara viljan att etablera vargen i stor population bakom. Jag tror det handlar om ett långsiktigt mål att ta över hela landsbygden och göra den till en avfolkad konstgjord vildmark för storkapitalet att tjäna pengar på och stadsborna att döva sitt miljösamvete med. Mycket pebgar i detta, stora exploateringsmöjligheter i en avfolkad landsbygd. Vargen är ett utmärkt medel att skynda på den processen.
Märk väl att inget politiskt parti bryr sig om konsekvenserna för de enskilda landsortsborna, tvärtom.
Att storkapitalet ser en möjlighet att ta över svensk landsbygd och exploatera den är tydlig. Kom ihåg att deras ekonomiskt/ideologiska guru Fölster är en tongivande förespråkare för "Wildernes Europe" och en stor vargförespråkare i debatten här hemma.
SNF ordförande Mikael Karlsson sitter också ordförande i EEB och är kompis med kommisionären Potocknik.
Att miljöpartiets medlemmar går på denna cirkus som går på tvärs mot alla miljömål är obegripligt. Finns det inga tänkande medlemmar i det partiet?
Att socialdemokraterna struntar i landsbygdsbefolkningen som är en stor del av deras väljkarbas är också obegripligt. Att Kristdemokraterna inte lyssnar till den ensamme utsatta människan utan tar ställning för djävulens hundar är tragikomiskt. Att centern svikit hela sin gamla väljarkår och blivit ett nyliberalt parti är inget annat än vad man i affärsvärden kallar fientlig kupp.
Tänk nu var och en:
Varför vågar inte Sveriges regering pröva licensjakt i Eu-domstolen? Alla juridiskt initierade säger att de kommer att vinna.
Varför är de politiska partierna beredda till att utöva majoritetens diktatur mot delar av sina väljare? Dessutom utsätta dem för personliga risker, hot!
Fundera på det. Jag tror inte det bara är maktfullkomlighet och önskemål om en stor vargstam utan jag tror det också finns en dold agenda.

7. helt riktigt.

2012-12-28 11:24

kast ut dom , låt er inte luras.det blir int någe ordning på denna lekstuga.

6. hermelinen

2012-12-28 11:24

Ja folkomröstning kanske är den enda vägen ur detta? Jag menar det är folkomröstningar i allehanda kommuner t.ex i Stockholmsområdet när det gäller allt från eventuella biogasanläggningar, slussar, hamnar, badhus osv. Saker som direkt påverkar folket i närområdet. Varför skulle det vara så fel att låta mark/skogsägare säga sitt och hävda sin rätt att styra över sin egendom för som du kanske förstår så finns det dem som hellre köper en gård med skog för x-antal miljoner istället för en etta med lysknapp i Sundbyberg.. Om någon skulle säga att det ska finnas frilevande pytonormar i trapphuset i Sundbyberg tycker du då att nisse nilsson från Värmland har samma mandat att tycka som du som bor i nämnda trapphus?
Jag kan bara tala för min egen del, jag äger och förvaltar några hundra hektar mark och jag vill absolut inte ha något med illegalt utsatta vargar att göra för det är just det dessa vargar är... Vi har nog med rovdjur i form av räv och lo här där jag bor och någon rådjursstam finns inte längre. Nej jag har inte skjutit frysboxen full däremot har jag foderplatser med pellets och hö/halm men så fort det visar sig rådjur så ser man lo-spår ett par dagar senare kan man finna slaktplats och kadaver. Vildsvinen tar över skogen i stort och där krävs det hårdare avskjutningar men problemet blir att folk tröttnar pga rovdjurstrycket och faran att släppa hundar för spårning osv Nej om vi ska vara med i EU ska vi också titta på hur övriga Europa har det med bestämmanderätt över mark och egendom

5. extremist

2012-12-28 11:22

Pratade med en bekant som förespråkar djurens rätt o blabla jaktförbud och bra att bryssel bestämmer. Försöker hålla mig till sanns och inser hur fantasivärden ser ut i deras perspektiv. Inte vill han bo i glesbyggd heller för det är bara storstaden som duger. Om de nu inte absolut vill bo i glesbyggd då är det ochså löjligt att de ska kräva hur en glesbyggd ska fungera. Vargen är en kassako i flera organisationer och sen svävar de iväg från verkligheten av bara farten. De är med och påverkar barnböcker, skolor, filmer, politik mm, Hoppas att det blir en folkrörelse mot alla dessa organisationer och politiker.

4. Se där

2012-12-28 11:22

Till och med LRF börjar få nog nu. Våldtäkten på den svenska landsbygden är total. Bra Borg stå på dig

3. Hur menar "håll er till fakta" nu

2012-12-27 20:57

Ska det folkomröstas hur enskilda markägare och jakträttsinnehavare ska göra med sina egendomar? Ett förslag som säkert suttit som en keps i det forna Sovjet. Är det ett sådant samhälle du eftersträvar?

2. Naturvårdsverket har mycket pengar !

2012-12-27 20:49

Allting går som bekant att köpa,och våra älskade folkvalda blundar nog när NNV kommer att muta markägare som är mindre nogräknade !
Jag tyckte det lät som ett hot,det att då blir det ingen förvaltning (jakt) på 10 år ! Äckligt uttalande. Att dom inte skäms !

1. Folkomröstning i Värmland..

2012-12-27 20:48

låt hela den värmländska befolkningen säga sitt, så tar vi det därifrån. Och då menar jag inte ett statistikt urval på 1000 personer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB