• Knivar_nu

Kovänder om jakt på skånevarg

AktuelltPublicerad: 2013-08-13 15:35

Efter ett tredje vargangrepp kovänder länsstyrelsen i Skåne och tillstyrker skyddsjakt på varg. Tidigare har myndigheten, till skillnad från Viltskadecenter avrått från skyddsjakt. I ett kompletterande yttrande till Naturvårdsverket tillstyrker länsstyrelsen Skåne skyddsjakt på den varg som sedan förra helgen dödat 19 får vid tre angrepp i sydöstra Skåne.

I förra veckan avrådde länsstyrelsen i Skåne från skyddsjakt i ett yttrande till Naturvårdsverket. Bedömningen gjordes utifrån en situation med två vargangrepp på kort tid i samma område samt två tidigare angrepp i maj och juni i en annan del av Skåne.

Länsstyrelsens avrådan byggde på att myndigheten inte med rimlig sannolikhet kunde anta att en och samma varg låg bakom samtliga angrepp.


Tre angrepp inom en vecka

– Sedan dess har det skett ytterligare ett angrepp i sydöstra Skåne. Vi har högst sannolikt tre angrepp från en och samma varg inom loppet av en vecka. Riktlinjerna från viltvårdsförvaltningen säger att vid tre angrepp från samma individ i ett begränsat geografiskt område kan skyddsjakt bli aktuell. Vi rekommenderar skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp på fårbesättningar i området, säger Per-Magnus Åhrén, enhetschef på naturskyddsenheten på länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.


Attacker i samma område
Länsstyrelsen Skånes besiktningsmän har på kort tid konstaterat tre vargangrepp i samma geografiska område:

• 3 augusti: Nio döda får i Östra Sallerup i Hörby kommun.

• 6 augusti: Sex döda och två skadade får i Fränninge i Sjöbo kommun.

• 10 augusti: Fyra döda och ett skadat får i Ingelstorp i Ystads kommun.

Det kompletterande yttrandet har i dag skickats till Naturvårdsverket, som är den myndighet som fattar beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Skåne.

I yttrandet föreslår länsstyrelsen en tidsbegränsning av skyddsjakten på tre veckor och en geografisk begränsning till sydöstra Skåne. Det gäller området mellan väg 13 Ystad-Hörby i väster och väg E22 i norr från Hörby till Nöbbelöv, där gränsen följer vägen till Åhus.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB