• Älgskadefondsföreningen

Kovänder om jakt på skånevarg

AktuelltPublicerad: 2013-08-13 15:35

Efter ett tredje vargangrepp kovänder länsstyrelsen i Skåne och tillstyrker skyddsjakt på varg. Tidigare har myndigheten, till skillnad från Viltskadecenter avrått från skyddsjakt. I ett kompletterande yttrande till Naturvårdsverket tillstyrker länsstyrelsen Skåne skyddsjakt på den varg som sedan förra helgen dödat 19 får vid tre angrepp i sydöstra Skåne.

I förra veckan avrådde länsstyrelsen i Skåne från skyddsjakt i ett yttrande till Naturvårdsverket. Bedömningen gjordes utifrån en situation med två vargangrepp på kort tid i samma område samt två tidigare angrepp i maj och juni i en annan del av Skåne.

Länsstyrelsens avrådan byggde på att myndigheten inte med rimlig sannolikhet kunde anta att en och samma varg låg bakom samtliga angrepp.


Tre angrepp inom en vecka

– Sedan dess har det skett ytterligare ett angrepp i sydöstra Skåne. Vi har högst sannolikt tre angrepp från en och samma varg inom loppet av en vecka. Riktlinjerna från viltvårdsförvaltningen säger att vid tre angrepp från samma individ i ett begränsat geografiskt område kan skyddsjakt bli aktuell. Vi rekommenderar skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp på fårbesättningar i området, säger Per-Magnus Åhrén, enhetschef på naturskyddsenheten på länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.


Attacker i samma område
Länsstyrelsen Skånes besiktningsmän har på kort tid konstaterat tre vargangrepp i samma geografiska område:

• 3 augusti: Nio döda får i Östra Sallerup i Hörby kommun.

• 6 augusti: Sex döda och två skadade får i Fränninge i Sjöbo kommun.

• 10 augusti: Fyra döda och ett skadat får i Ingelstorp i Ystads kommun.

Det kompletterande yttrandet har i dag skickats till Naturvårdsverket, som är den myndighet som fattar beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Skåne.

I yttrandet föreslår länsstyrelsen en tidsbegränsning av skyddsjakten på tre veckor och en geografisk begränsning till sydöstra Skåne. Det gäller området mellan väg 13 Ystad-Hörby i väster och väg E22 i norr från Hörby till Nöbbelöv, där gränsen följer vägen till Åhus.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Men va fan

2013-08-14 09:28

Om detta hade varit i Dalarna så hade det aldrig blivit skyddsjakt. Är detta för att det bedrivs godsjakt eller? Something i rotten in poland. Skade glad som man är så hopas jag NV får brottas med värnarsidan och de fina godsen därnere. LIKA I HELA SVERIGE TACK.

9. Skydsjakt varför då?

2013-08-14 09:22

Varför skall skyddsjakt beviljas i Skåne? Ingen skyddsjakt beviljas i Dalarna, Värmland eller Gävleborg när fåren eller tamboskap blir angripna och dödade där. Är det skillnad på folk och fä?!

8. Jaha då börjas det.

2013-08-14 09:22

Förberedelserna inför valåret 2014, med att regeringen lägger ett ord i rätt riktning. Jag hoppas innerligt att ingen absolut ingen går på era låga försök att blidka folket som drabbas rent konkret. Det är komiskt att det inför valperioden slut haglar valfjäsken över oss, gud så lågt.

7. Kovändning under galgen

2013-08-14 09:21

Ju tydligare det blir att länsstyrelsens tjänstemän driver en egen agenda och vill maximera antalet vargar på länsbefolkningens bekostnad ju tydligare blir det för politiker och allmänhet att länsstyrelsen resp. Naturvårdsverk inte är rätt myndighet att handha dessa frågor.
Det står ju redan klart att det regeringsbärande partiet vill flytta ansvaret till Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen istället.
Dessutom bör rekryteringsprocessen till de statliga myndigheterna ses över grundligt så att vi inte hamnar i samma situation framöver där extrema falanger inom tjänstemannakåren tillåts styra viktiga frågor och till och med motarbeta regeringens och riksdagens beslut.
Det kan ju inte bli sämre.
Och ännu bättre blir det när vi går ur EU, för det är bara en tidsfråga så som de försöker detaljstyra folks vardag.

6. § 28

2013-08-14 07:51

Gælder §28 ikke i HELE Sverige?

5. I morgon bitti

2013-08-14 07:50

Så har en överklagan inkommit från någon förening med 3000 medlemar och vargen kan fortsätta att käka får.

4. hm

2013-08-13 17:42

Dags att överklaga! eller vågar värnarsidan inte det när det är i skåne?

3. Var inte oroliga..

2013-08-13 17:42

...skyddsjakten kommer att utformas så det är praktiskt omöjligt att fälla vargen, var så säker.

2. Vad spelar det ...

2013-08-13 17:42

... för roll om vargen angripit en, två eller tre gånger? Alla vargar river får. #1: Jag tycker inte att vi skall anlägga ett klassperspektiv på detta. Speciellt som Vänsterpartiet var ett av två partier som reserverade sig mot riksdagsbeslutet 2009, att vi skall ha ett tak på 210 djur. Det andra partiet var MP. Resultatet av deras agerande ser vi nu.

1. Det

2013-08-13 16:24

var ej ett överraskande beslut om skyddsjakt på den stackars vargen i skåne, Herremännen fick precis vad dom ville.
Det är helt klart en stor skillnad mellan herremännen i skåne och små bonden i vargbältet (värmland,dalarna,gävleborg)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB