• Pinewood

Kräver åtal för dödlig vargattack

AktuelltPublicerad: 2012-11-22 17:33

Arbetsmiljöverket har lämnat in en åtalsanmälan i går. Myndigheten vill att Kolmårdens djurpark ska åtalas efter att en kvinnlig skötare avlidit i en vargattack.

Vissa omständligheter kring vargattacken i Kolmårdens djurpark i somras, där en kvinnlig skötare dog, behöver utredas vidare, anser Arbetsmiljöverket. Därför har de lämnat in en åtalsanmälan. Det är dock upp till åklagaren att bestämma om åtal ska väckas eller inte.
– Det är helt enkelt förundersökningssekretess, så jag kommenterar inte vad vi tar upp i anmälan, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs, jurist vid Arbetsmiljöverket i Linköping, till Corren.

Kan dröja till nästa år
Enligt kammaråklagare Jan Olof Andersson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott i Jönköping, som utreder vargattacken, kan det dröja till nästa år innan han beslutar om åtal.
– Det vi tittat närmast på är om det förelegat någon form av vållande till annans död eller arbetsmiljöbrott. Hittills har vi mest koncentrerat oss på att klargöra vad som hänt. Framöver ska vi titta på om det finns några bakomliggande faktorer som har kunnat förhindra det här och om det ligger någon underlåtenhet bakom. 
Åtalsanmälan från Arbetsmiljöverket har Jan Olof Andersson ännu inte hunnit titta på, säger han till Corren.
Skötaren är obducerad, men vad som kom fram efter det vill inte åklagaren kommentera. Han vill inte heller kommentera de uttalanden som Kolmårdens djurpark själva gjort efter händelsen.

”Inte överraskande”
Mats Höggren, zoologisk chef på Kolmårdens djurpark, är inte förvånad över utvecklingen.
– Vi visste ju att det fanns den möjligheten att olyckan skulle utredas som ett arbetsmiljöbrott, så vi är inte särskilt överraskade. Det är bra att få det utrett. När man har blivit av med en kär och älskad arbetskamrat på ett så hemskt sätt så måste alla aspekter av det utredas, självklart, säger han till Corren.se.
Arbetsmiljöverket var på besök i djurparken ganska nyligen, men var inte inne i varghägnet då. Efter attacken är det inte tillåtet att gå in i hägnet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Snålvargen

2012-11-24 17:54

Vargar är kannibaler. Därmed inte sagt att de varje gång äter upp en varg som dödats vid en revir- eller rangstrid.

15. Calle S till arb.miljöv

2012-11-24 17:54

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14995907.ab
Om man även läser Aftonbladets artikel så förstärks känslan hur vårdslöst ledningen i Kolmården agerat. Olyckan är inget annat än en effekten av att grundläggande regler i arbetsplatssäkerhet helt åsidosatts.

14. Känner mig lurad !

2012-11-23 20:21

Varje gång det skrivs om Kolmården,eller om det visas något på TV om Kolmården,då finns inget nytt att berätta. Det tuggas om,och om igen!
Och sen all denna sekretess gör bara att blir mer och mer löjligt !
Ni som äger agendan,uppför er värre än gamla Sovjet i all förljugenhet !
Jag med andra förstår att vargarna hade gått hårt åt skötaren,sedan förstår vi också att för att behålla sitt jobb som skötare var man tvungen att riskera livet !
Är det så farligt att berätta det ?

13. Fråga till Calle Seleborg !

2012-11-23 17:49

Du påstår att vargar behandlar varg och människa på samma sätt, om jag uppfattade rätt.
Då är frågan ! Har det kostaterats att en flockvarg har blivit uppäten av övriga ? Är dom kanibaler ?
Jag har känslan av att dom "bara" biter ihjäl sin artfränder, utan att äta !

12. Skickat till Arbetsmiljöverket. Utdrag ur Man and Wolf

2012-11-23 10:14

Hur klarar man någon från en påbörjad vargattack
Alltför ofta sätter man likhetstecken mellan ”en tam,snäll varg” och ”en säker varg”. Men faktum är att det finns ingen säker varg. Socialisering av vargar har många fördelar, inte minst för att det ökar det ömsesidiga nöjet för varg och människa av varandras sällskap. Men det eliminerar INTE faran av att en varg attackerar sin skötare. Vargar socialiserade till människor behandlar människor som vargar. Det vill säga, en varg kan bita eller attackera en människa på samma sätt som en varg i en liknande situation skulle utsätta en annan varg för ett bett eller en attack. En skötare kan göra allting ”rätt” och fortfarande bli biten. Ibland tycks en varg ha bestämt sig för att framtvinga en konfrontation eller kamp.
Av förståeliga skäl finns det inga vetenskapliga studier, men följande råd har framkommit från observationer och ingripanden när människor attackerats. Fall där den angripne lyckas rädda sig själv eller fått hjälp. Passiva skötare utsätts ofta för ”tjurighet” (Schenkel 1967). Vargen hoppar burdust mot skötaren, stöter honom kraftigt med nosen, nafsar i hår och kläder och greppar ibland, oftast en arm. När detta händer får nybörjaren lära sig att hålla fast vargen och öppna gapet genom att pressa läpparna mot tänderna, att grensla en liggande varg och härma vargens beteende genom att pressa knutnäven mot vargens ljumske. Man lär sig också hur man bryter vargens beteende genom att dra sig något tillbaka och ignorera vargen. När det bedöms som nödvändigt ska en van skötare vara med bredvid nybörjaren som backup. På så sätt blir både nybörjaren och den erfarna skötaren delaktiga i skeendet. Nybörjaren kan utnyttja närvaron av den erfarna att få en dominerande ställning gentemot vargen. Vi har ofta sett vargar öka sin sociala status på motsvarande sätt. Lägg märke till att årsungar är ofta tjuriga, även med skötare de är vana vid. Beteendet syftar till att hitta någon svaghet. Vargar reagerar ofta på tecken till svaghet genom att testa och till och med att attackera. Och det gäller även om vargen haft ett långt vänskapligt förhållande till offret. Vi rekommenderar starkt att även personer vana vid vargarna avstår från att umgås med dem om de har den minsta svaghet, exempelvis förkylning.
Den som ser en annan person bli anfallen svarar ofta med en automatisk motattack. All försiktighet läggs åt sidan och häftigheten i en sådan attack räcker ofta för att få vargen att avbryta. Bästa sättet att komma till undsättning är att så många som möjligt går in i hägnet, under skrik och om möjligt kastar saker om det kan göras utan att offret kommer till skada (snöbollar är det absolut bästa). Vargar som utsätts för något sådant flyr alltid. Vi har eldsläckare vid grindarna att användas vid en attack. Vi har visserligen aldrig behövt använda dem men vi är övertygade att vargarna skulle bli skrämda av det ovanliga ljudet och utsläppet. Vid ett tillfälle räddade vi en mobbad varg genom att rusa in skrikande med en skottkärra. Flocken blev panikslagen.
Om flera personer som alla är vana och dominanta med vargarna finns i hägnet kan man använda en annan strategi. Om offret inte hålls av en varg ska räddarna ställa sig framför vargen och skydda offret. Vår erfarenhet är att vargarna ger sig inte på räddarna utan försöker komma runt dem för att nå offret.
Om någon blir fasthållen av en varg gäller att inte försöka dra sig loss utan följa med när vargen drar eller skakar på huvudet. Att kämpa emot förvärrar erhållna skador eftersom vargen då använder mera kraft för att behålla greppet. En ensam räddare har tre alternativ. Han kan grensla vargen och klämma åt luftstrupen. Efter ca 20 sekunder blir vargen svag och groggy och när vargen släpper taget håller räddaren vargen till dess den angripna har räddat sig ut från inhägnaden. Skötare bör lära sig hitta luftstrupen under normalt socialt umgänge med vargen.
Ett effektivt strypgrepp kan också fås genom att ta ett rejält tag i manken och vrida om. Det pressar ihop halspulsådrorna och stryper blodtillflödet till hjärnan. Resultat blir att vargen förlorar kontrollen och kan även ge medvetslöshet. Med ett sådant grepp kan inte vargen vända sig och få grepp. Bada strypmetoderna måste utföras med bara händer. Handskar ger ett betydligt sämre grepp.
Är offret ensam i hägnet och misslyckas med att snabbt få övertaget över vargen ska han försöka få ryggen mot stängslet eller något annat stort objekt. Det här är speciellt viktigt när flera vargar är inblandade eftersom då ofta flera kommer den attackerade vargen till hjälp för att mobba offret. Bara närheten av de andra vargarna kan öka den attackerande vargens aggression. Att parera ett bett med en käpp kan hjälpa men att försöka slå riskerar att förvärra situationen. Stora rörelser hetsar vargen och kan exponera kroppen för attack. Om vargarna är bara hotfulla kan skötaren försöka långsamt backa mot grinden.
Att skrika vid ett kraftigt bett är en normal reaktion. Ett skrik har två följder. Det gör vargen ytterligare exalterad och får människor i närheten att komma till hjälp. Skrik alltså endast om det finns andra inom hörhåll.
H. Frank påpekar att den normala reaktionen på en attack är att blockera med armen vilken då blir utsatt för det första bettet. Frank lyckades rädda sig från en anfallande varg. Han sträckte sig över vargens huvud, greppade manken med den fria handen. Han tvingade vargens huvud att rotera 90 grader och satte sitt knä på vargens nacke. Hållande vargen nedtryckt släppte han manken och tvingade upp vargen käkar genom pressa vargen läppar mot tänderna. Alternativt hålla vargens nos så den inte kan andas. En ensam person kan tvingas att strypa vargen till döds för att undkomma med sitt eget liv.
Har någon blivit omkullslagen och flera vargar är inblandade får man inte göra motstånd. Inta fosterställning, indraget huvud, nacken skyddad av händerna och magen av uppdragna knän. Han ska ligga så stilla som möjligt även när han blir biten. Ligger han stilla ökar det chansen att vargarna lämnar honom när de inte får någon reaktion. Med minsta möjliga rörelser ska den attackerade försöka lokalisera vargarna och se vad han har för chans att undkomma. Om räddare är på väg, ligg stilla. Om ensam, ska han resa sig långsamt och dra sig sakta tillbaka medan han undviker ögonkontakt med vargarna. En snabb flykt till säkerhet görs bara om rushen är säker på att lyckas. Om någon blir biten i nacken, slappna av ögonblickligen och gör inget motstånd. Sen gäller samma som tidigare för en omkullslagen person.
Vargar ska aldrig bli klappade genom ett stängsel, men det händer då och då. En person som blir gripen genom ett stängsel är i stor fara eftersom han kan inte följa med greppet för att minimera skadorna. Det finns inte heller någon möjlighet att tvinga vargen att släppa taget. Nu är det rätt tid att använda en eldsläckare. Om personen och vargen är väl kända för varandra kan det fungera om skötaren för in sitt finger mellan hörntanden och kindtänderna. Erich Klinghammer lyckades rädda en person på detta sätt.
Ett användbart hjälpmedel när man arbetar med vargar som har en tendens att bita är en träbatong ca 30 cm lång. Batongen används INTE för att slå med. Om du inte slår vargen medvetslös har den dålig effekt när vargen är mycket upphetsad. Som vi sagt tidigare. Försöker du rikta ett slag blir kroppen öppen för angrepp. Mera typisk är att vargen hugger efter batongen och släpper. Ibland håller de greppet och drar hårt. En defensivt aggressiv varg brukar sluta efter ett eller två hugg. Nu är det dags att dra sig tillbaka utom räckhåll. Batonger används ofta under behandling. Att handskas med varg när den är defensivt aggressiv är inte att rekommendera men det händer. Det kan hända att en varg som vaknar efter att ha varit sövd hugger vilt omkring sig. Batongen är då mycket användbar.
Efter att ha läst det här avsnittet kanske man frågar sig om det verkligen är värt risken. Men om man gör sig av med felaktiga förutfattade meningar och lär sig vargens sociala regler istället för lita på deras tillgivenhet är det möjligt att på ett säkert sätt arbeta med tama vargar.
Slutsatsen är klar: Kolmården är skyldig till skötarens död.

11. Det

2012-11-22 23:55

skall bli intressant att läsa hur deras risk analys ser ut för ensamarbete med stora rovdjur ser ut. Samt hoppas jag det kommer fram även deras risk analys på att ta besökare in bland stora rovdjur utan att riskera människa eller djurs säkerhet.

10. Intressant

2012-11-22 23:55

Den zoologiska chefen på kolmården säger sig blivit av med en kär arbetskamrat!!! Ingen normal människa kastar väl en kär vän till vargarna???
Det hela med socialiserade vargar handlar/handlade om att visa befolkningen vilka gulliga och mysiga djur vargarna är..och det fick tydligen kosta vad det kosta ville.
Måste ändå säga att på kolmården har man i alla fall möjligheten att välja om man vill ha närkontakt med halvtama vargar.
Önskar att man som boende på landsbygden i tex dalarna hade möjligheten att slippa umgås med halvtama vargar på nära håll.
Det är hög tid att få bort dessa odjur från landet

9. Sanningen.

2012-11-22 23:54

Ja nu kommer väl sanningen fram ,så kan vi lämna halvsanningarna och lögnerna,till dom som åker dit.

8. Vem

2012-11-22 23:54

blir åtalad om en varg biter en mäniska med dödlig utgång ute i våra skogar eller samhällen ???

7. Solklart

2012-11-22 23:54

Fällande dom med kännbara straff ska ansvariga ha, allt annat är skandal.

6. Varg ägarna ?

2012-11-22 23:54

Vem är det egentligen som äger vargarna i Kolmårdens djurpark och även i andra Sve. djurparker ?
Är det Sve. Naturskyddsföreningen eller finns det andra ägare av dom vargarna som finns i Sve. djurparker ?

5. Bra

2012-11-22 23:53

Ännu en käftsmäll för värnarna. Det här är inget man vill ska florera i dagspressen. Det är av största vikt att en grundlig utredning kommer till stånd. Alla med ett uns av sunt förnuft förstod att det var en lek med elden dom sysslade med på Kolmården. Allt för att sprida propaganda, så djävla lågt

4. Jag vill höra...

2012-11-22 23:52

...Mats Höggren säga att vargar är farliga, och inte ska finnas nära människor, annars finns lögnen kvar.
Jag menar, bevis finns ju !

3. En självklar fortsättning

2012-11-22 23:51

Tankarna går givetvis i första hand till dom närmast anhöriga och deras obekrivbara situation och detta fört med sig.
Ett trauma som aldrig mer får upprepas vare sig i hägn eller i vilt tillstånd.
Jag hoppas utredningen sker av personer som har ett nyktert rättspatos och som ser till att detta aldrig mer tillåts ske igen.

2. OFARLIGT

2012-11-22 23:51

Under alla tidigare år så har det varit helt ofarligt att vistas med vargarna. Detta gosande med rovdjuret har grovt underskattas av experter och djurparks personal. Nu väntar man bara på dödsattacken i det fria, det kommer snart. Liberg o co börjar snart inse att detta djur kan ställa till med stort trauma. Så alla normalt funtade medborgare. NOLLVISION......

1. På samma sätt..

2012-11-22 23:50

...bör ju ansvariga på NVV & LST ställas till ansvar när den första olyckan med de frillevande hybriderna händer.
Hoppas då att alla " våra" organisationer kan samarbete i detta hot mot vår landsbygd.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB