• Älgskadefondsföreningen

Kräver vargutredning för Borlänge

AktuelltPublicerad: 2013-09-26 11:13

Jägarna i Tunabygdens jaktvårdskrets i Borlänge tycker att vargstammen innebär för stora effekter i kommunen och vill nu att konsekvenserna utreds.

Följderna av en etablerad vargstam börjar få sina effekter på tillvaron i Borlänge, anser Tunabygdens jaktvårdskrets.
Enligt Jan Zakrisson, ordförande i kretsen, har det fått följder på samhällsekonomin. Fastighetspriserna sjunker och det är svårt att rekytera personal när bygden inte längde kan erbjuda en meningsfull fritid.
– Företag har förlorat ett starkt argument i rekryteringen av kompetent personal. Man kan inte längre erbjuda ett landskap där man kan bedriva jakt och friluftsliv utan att behöva oroa sig, säger Jan Zakrisson till Dalarnas Tidningar.
Han menar att intresset numera har flyttats till Jämtland där rennäringen hindrar större vargetableringar och markpriserna i stället ökar.

Har skrivit medborgarförslag
Kretsen har skickat ett medborgarförslag till kommunledningen i Borlänge, där de föreslår att kostnader och sociala följder av rovdjur utreds. Jägarna vill också ha ett stöd i kravet att få begränsa vargens förekomst i Dalarna.
Kommunalrådet Nils Gossas (MP) tror att det finns en oenighet kring frågan i kommunledingen.
– Själv är jag inte beredd att agera för en allmän minskning av vargstammen, säger han till Dalarnas Tidningar.
Däremot tycker han att det är rimligt att utreda följder och kostnader i kommunen på grund av rovdjur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Artutrotning??

2013-09-26 15:04

Varg och hund tillhör samma art, Canis Lupus. Varg och hund kan nämligen para sig med varandra och få fertil avkomma. Därför tillhör de definitionsmässigt samma djurart.
I de forna öststaterna finns en hel del hundgener i de vilda vargpopulationerna. Mycket beroende på att det finns väldigt många vildhundar i dessa stater.
Vidare finns ganska säkert ättlingar till av människan medvetet framavlade hybrider också i en del av dessa populationer
Avelsbasen är därför nästan oändligt stor och bevarandestatusen för arten som sådan kan därför aldrig bli hotad. Åtminstone inte inom överskådlig tid. Det finns väldigt många hundar i världen!

Det gäller därför att hålla ordning på definitionerna och veta vad man talar om, innan man yttrar sig! Det borde gälla för alla som talar om vargen som en "utrotningshotad art".

1. Artutrotning globalt

2013-09-26 13:11

Såg en läsvärd artikel i DN (bloggen) om artutrotning globalt och i allmänhet, som jag tycker var läsvärd även för de som har fokus på rovdjur i Sverige
http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/09/24/homo-responsabilis/

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB