• Älgskadefondsföreningen

Landshövdingen försvarar nej till skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2011-10-21 11:59

Trots att länsstyrelsen i Dalarna i flera fall grundat sina beslut om att avslå skyddsjakt på varg på grunder som saknar stöd i forskningen och även rena sakfel vidhåller landshövding Maria Norrfalk att man gjort rätt.
– Vi följer lagen strikt och lagstiftningen är väldigt rigid, säger landshövdingen för Dalarna.

Länsstyrelsen i Dalarna har på mindre än tre veckor avslagit ansökan om skyddsjakt i tre olika områden där varg dödat hundar, får och en halvstor kalv.
De områden det gäller är de så kallade Homnareviret, Långsjöreviret samt Lima i norra Dalarna.
I samtliga fall bygger besluten på argument som saknar stöd i forskningen om varg och i ett fall grundar sig beslutet dessutom också på ett rent sakfel.
Jakt & Jägare berättade igår att länsstyrelsen i Dalarna grundat ett beslut på att avslå skyddsjakt i Lima på två argument, varav ett direkt felaktigt.

Felaktigt om vargattack
I Lima-fallet påstod länsstyrelsen att en vargangripen kalv var död när vargen bet den i huvudet och bland annat slet ut tungan. Påståendet var felaktigt då besiktningsmannens rapport visar att kalven levde när den blev biten i huvudet och mulen.
Det andra argumentet för att säga nej till skyddsjakt i Lima är att det finns fyra revir plus strövargar som berör det aktuella området. Då går det inte att peka ut exakt vilka vargar som dödat hundarna. I och med att det inte går att hitta ”rätt” varg går det heller inte att bevilja skyddsjakt.
Synsättet strider mot vad forskningen säger, nämligen att vargtätheten är avgörande för hur mycket problem vargen ställer till med, och inte enstaka ”problemvargar”.

Ju fler vargar, desto svårare få skyddsjakt
Konsekvensen av länsstyrelsen resonemang blir alltså att ju fler vargar och därmed desto större problem, desto svårare blir det bevilja skyddsjakt.
Med samma argumentation har länsstyrelsen i Dalarna även avslagit ansökningarna om skyddsjakt i vad man kallar Homnareviret och Långsjöreviret.
Men landshövding Maria Norrfalk försvarar länsstyrelsens beslut och skyller på lagstiftningen.
– Vi följer bara lagen, säger hon.

• Men länsstyrelsen i Dalarna har ju utmärkt sig i flera fall och många människor i de berörda områdena blir allt mer förtvivlade och tycker att besluten är svajiga.

– Jag håller inte med om att bedömningarna är svajiga. Däremot följer vi lagen strikt och lagstiftningen är väldigt rigid, kommenterar landshövdingen.
– Politikerna säger nu att det ska bli lättare att få bedriva skyddsjakt, fine. Men då måste de skriva om lagen. För idag anser vi att vi följer den. Vi som myndighet kan inte bryta mot lagen, säger Maria Norrfalk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. Rävlars..

2011-10-27 08:49

klockrent!

43. Svar till Richard # 40.

2011-10-26 20:11

När det inte finns några vargar kvar i Sverige.

42. När ska ansökan om skyddsjakt avslås?

2011-10-25 09:25

Det är ju alldeles klart att regeringens intention är att kriterierna för att avslå skyddsjakt kommer att höjas, dvs att det kommer att finnas fler anledningar till att bevilja skyddsjakt samt att nivån på dessa anledningar/problem kommer att sänkas. Exempelvis ska skyddsjakt beviljas så fort det visats att en varg slagit tamdjur, oavsett om det funnits rovdjursstängsel eller ej.
Om det visas att flera vargar utfört atacken ska hela reviret skyddjagas. Tycker det är en bra idé att tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ om vargen kommer inom 500 m från bebyggelse eller 50 m från hund. Inga krav på varningsskott etc.
När ska ansökan avslås? Då det inte gått att visa att något angrepp skett.
Det finns ju som sagt 100.00+ vargar av denna art, så det finns ju ingen anledning att acceptera den i vår närhet. NIMBY
Enkelt, noll tolerans mot vargangrepp. Hellre en räddad hund eller räddade tamdjur än en oskygg varg.

41. Som sagt...

2011-10-25 08:19

...det här är ju bara ett forum för jägare. Om ni vill att något ska hända skriv till Regeringen och liknande uppdragsgivare. Om det är så att Norrfalk låter en ideologi hon tillber styra hennes tjänsteutövning, kan hon stämmas för ideologisk korruption. Precis lika väl som för ekonomisk dito.

Så här står det på Lst Dalarnas hemsida:
"Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet."

Hm..?

40. Ni är rätt enögda.

2011-10-25 08:19

Säg mig, när tycker ni att man ska avslå en ansökan om skyddsjakt?
Jag skulle ärligt vilja vet detta så svara gärna.

39. Bandklippare!

2011-10-24 15:00

Norrfalk gör det naturligtvis enkelt för sig genom att 100% lojalt gå i de ledband som regeringen håller henne i.
De enda band hon lyckats klippa är alla de blågula d:o hon nästan dagligen kilpper vid diverse invigningar.

38. Mellansverige ska offras.

2011-10-24 08:45

Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut hur det är tänkt.
Så fort en varg dyker upp i de stora jordbruksområdena ska den skjutas.
När en varg ställer till samma skada i mellansverige ska den inte skjutas.
Om vi ser mer på hur politiken bedrivs än lyssnar på politikerna så är det lätt att se bakom dimridåerna.
Mellansverige kommer i framtiden ha dubbelt så mycket varg som nu. Sydsverige inga alls.
Därför borde vi överklaga skyddsjakten i Kronoberg för att säkerställa att vargen sprids så att vi får tillräckligt med skador där det märks för storstädernas befolkning.
Vad som händer i dalarna är bara exotiskt och berör inte tillräckligt många väljare.
Därför kommer inget att hända med vargstammen i mellansverige utom att den kommer att öka.
Det är helt uppenbart.

37. §28

2011-10-24 08:45

Det enda som som behövs och riktiga jägare inga mesar

36. DL #35, nu blev det ännu mera fel

2011-10-24 08:45

DL måste lära sig det elementära i att skilja på ”gynnsam bevarandestatus” och ”långsiktig livskraftig”. Du bör vara medveten om att slutmålet är ”långsiktigt livskraftig”, ett DELMÅL på vägen dit är ”gynnsam bevarandestatus”, citat SOU 2011:37: ”Det skandinaviska vargbeståndet har inte uppnått gynnsam bevarandestatus”. Vidare har du INTE förstått att SOU 2011:37 inte är lag, inte ens en proposition och är således INTE del av gällande politik och inget som myndigheter tar hänsyn till. Därtill har du INTE förstått att vad som står i SOU 2011:37 redan framgår av prop. 2000/01:57, citat ”För det lägsta kravet som bör ställas upp för ett kortsiktigt bevarande, dvs. att arten skall finnas kvar inom de närmaste 100 åren, anser gruppen (Göran Perssons experter) att det behövs åtminstone 500 individer av lo, järv, varg och kungsörn samt 800 individer av björn.” Denna proposition är å andra sidan beslutad av riksdagen år 2001, den är alltså lagfäst och ingår i dagens politik, vilket alla hittills uppsatta delmål är ett uttryck för. Vad ville du med din hänvisning till SOU 2011:37? Vidare väljer du att använda dig av töntretorik genom att medvetet göra feltolkningar av mitt inlägg: Av inlägget framgår klart och uppenbart för alla att jag INTE är för varg i norra förvaltningsområdet. Självklart skall varg överhuvudtaget INTE få finnas i norra förvaltningsområdet, detta tycks till och med sittande regering ha förstått. I det mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet kommer vargen själv att göra sig omöjlig, förutom att rovdjurspolitiken i sig är grova övergrepp på landsbygdsbefolkningen; i Sverige finns inte någonstans plats för det dvärgbandmaskspridande skadedjuret varg.
Förklara gärna vilka det är inom den svenska vargbyråkratin som har ”intentioner” om en ”konstant” vargstam? Är det upproriska tjänstemän eller politiker med kupplaner? Du bör kunna visa till underlag för detta sensationella påstående som tycks sakna grund i all befintlig lagstiftning. En ”tillfällig frysning” och ett ”tillfälligt” upphävande av den ”tillfälliga frysningen” duger inte.

35. #33 svar

2011-10-23 21:51

Du talar om politiska dokument för tio år sedan. Men SOU 2011:37 är ett dagsfärskt dokument, och det talar om behovet av 500 vargar, inte 5000. Åsikter av tillfrågade forskare förändras ofta med tiden.

Utredningen gör ett fundamentalt fel, den underskattar invandringen från Finlands betydelse, eftersom utredningen förväxlat per generation med per år. Men utredningen föreslår faktiskt att hålla vargantalet konstant de närmaste åren! Dvs 200! De som inte vill ha fler vargar borde ta fasta på detta i något så när positiva ordalag!

Må så vara att det möjligen behövs 5000, men utredningen har - till skillnad från tidigare utredningar - fattat att alla inte behöver vara i Sverige och att en del av den ryska vargstammen kan räknas in!

Diverse forskare (Liberg m fl) tillfrågades och angav utrymmet för vargjakt 2011 och föreslog ett antal i ett intervall, där sedan naturvårdsverket antog den lägre skattningen. Om de tillfrågats idag om licensjakt för 2012 så skulle den lägre skattningen sannolikt legat högre. Detta kallas adaptiv vargförvaltning, dvs man kan korrigera effekterna av sina underskattningar ett år med ett högre värde nästa. Nu blir det istället skyddsjakten som bör ökas!

Jag håller med dig om att det vargpar som nu etablerat sig i norra Dalarna i renbetesland bör lämnas ifred för att styrka invandringen från Finland, trots irriterade propåer. Det vore psykologiskt bra att låta den tidigare fredade norra landhalvan av Sverige bära en del av de problem vargen orsakar.

34. Landshövding.

2011-10-23 20:00

Någon som har denna antika och förlegade titel , och likt socialfall betalas av skattemedel utan att behöva producera eller prestera något skall enl. min åsikt vara ödmjuk i sina uttalanden. Neutral i frågan är det minsta man kan begära.

33. DL #30, du har fel

2011-10-23 20:00

Du har helt fel. Det politiska målet med våra rovdjursstammar är att björn, varg, lo, järv och kungsörn (+ säl?) skall finnas i långsiktigt livskraftiga stammar, vilket är uttryckt i propositionerna "En sammanhållen rovdjurspolitik" från 2001 och "En ny rovdjursförvaltning" från 2009. Citat prop. 2000/01:57: "Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden."
Vad som avses med "långsiktigt livskraftiga" framgår klart av prop. 2000/01:57, citat: "Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv." Här skall man betänka att dessa antal avser isolerade stammar, vad gäller svenska vargstammen så är den och förblir den isolerad, möjligen kan man räkna in några tiotal vargar som finns i Norge. För att den svenska vargstammen INTE skall anses vara isolerad så måste renskötseln i såväl Sverige som Finland upphöra och tamrenen ersättas med vildren som vargföda. Detta är ur alla synpunkter omöjligt. En vargstam som måste skötas av människor på olika sätt för att inte försvinna är INTE livskraftig!
Detta är den politik som riksdagen lagfäste 2001 och som fortfarande gäller. Till yttermeravisso så fastställdes denna politik av riksdagen 21 oktober 2009.
Vilka "intentioner" som politiker och myndigheter kan tänkas ha är helt utan intresse, det är lagarna som gäller och som styr myndigheternas arbete. Svensk rovdjurspolitik är galenskap och är utan tvivel grova övergrepp på svensk landbygdsbefolkning.

En "konstant" vargstam kräver en årlig avskjuting om 100+ vargar, var hittar du "intentionen" om en sådan avskjutning? Hos Naturvårdsverket? Hos regeringen? Hos satan själv?

32. Till 27.

2011-10-23 19:58

Jag röstade nej till EU då. Jag visste att habitatdir skulle införas. Jag har ändrat mig mycket när det gäller EU. Med åren tar man reda på saker och ting så det är många delar med EU som är bra, men så är det med allt. Man gillar en del och del gillar man mindre.

31. Landshövdingarnas "Pastor Jansson"

2011-10-23 14:36

Vill man vara populistisk idag skall man gynna vargälskarnas åsikter. Det är hos dem hon "minglar" på helgerna. Avskaffa denna dam i det snaraste så vi får hit nån som lyssnar på ALLA människor.

30. Den politiska intentionen är konstant vargantal och ökad skyddsjakt

2011-10-23 14:35

Visserligen har regeringen tagit bort taket men den politiska intentionen är konstant vargantal genom minskade krav för skyddsjakt. Detta skall landshövdingar ta hänsyn till.
Se
http://vargdag.wordpress.com/2011/10/22/statsmakternas-intentioner-inte-fler-vargar/

29. Ja ha

2011-10-22 21:31

En lands hövding som anser att vargen är viktigare än folket det är nog värt att syna denna hövding i sömmarna

28. Det är väl för övrigt samma landshövding...

2011-10-22 16:48

...som "glömde" eller "inte visste" att lämna ansökningarna om åteljakt på björn vidare till Natursvårdsverket för godkännande i tid.

Kan vi skönja ett slags system...?

27. Habitatdir.

2011-10-22 16:48

Torbjörn! Jag vill fråga Dig om Du fick veta att habitatdir skulle införas . Jag fick INTE veta någonting om detta. Jag röstade ändå nej till inträde i EU.Svara ÄRLIGT!

26. Jag kommer också att skriva brev till regeringen...

2011-10-22 16:48

...och det föreslår jag att alla andra gör också. Som "Stockholmaren" så exakt påpekar så är det helt oacceptabelt.

25. Nej!

2011-10-22 14:46

Jsg säger nej till varg. Detta måste vi Landsbygsbor jobba för. Jag har i dag tittat och lyssnat på m-stämman . En "höjdare" från Dalarna talade FÖR vargen. En bland många knäppskallar som tror att vargförespråkare och motståndare skulle kunna komma överens, vilket är en omöjlighet. Då måste ju fårägarna sluta med sin verksamhet. HÄR SKALL ALLTSÅ VARGEN GÅ FÖRE MÄNNISKAN.JAG BLIR SÅÅÅÅ FÖRB. UPP TILL KAMP!!!

24. Lagen säger:

2011-10-22 14:26

Jaktförordning (1987:905)
23 a § Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Länsstyrelsen hänvisar till att det finns alternativa lösningar till skyddsjakt, alltså den första raden. Vidare säger Norrfalk:
"Jag håller inte med om att bedömningarna är svajiga."
Det är alltså fråga om bedömningar, inte om att följa någon rigid lag på ett strikt sätt. Det har enbart med tjänstemännens egna personliga bedömningar att göra. Och eftersom länsstyrelsens tjänstemän är vargkramare så gör de alltid bedömningen att det finns alternativa åtgärder till skyddsjakt.
Detta är naturligtvis inte acceptabelt, det är myndighetsmissbruk och precis som många nämner, är det ett bevis på att lst tjänstemän sätter vargar före människor.
Norrfalk borde allvarligt börja titta på andra uppdrag, för regeringen kommer att få många krav på hennes omedelbara avgång om hon inte ser till att de tjänstemän som hanterar skyddsjaktsärenden byts ut mot objektiva personer eller varför inte subjektiva personer "åt andra hållet" för att kompensera för alla tidigare felaktiga bedömningar.
Nu ska jag skriva till regeringen!

23. du väljer varg före människor

2011-10-22 11:38

Maria norrfalk ditt ämbete går bl.a ut på att lyssna på boende i länet och hjälpa till när stora problem uppstår. om du inte ser problemet utan stirrar blint på lagen och heller inte tittar på andra län, är det dags att landa lite och sätta sig in i människors vardag. klarar du inte det är det kanske dags att låta någon annan ta över.
skam över politiker som inte har varken mod eller kurage att visa att nu räcker det
AVGÅ, NORRFALK

22. Tjurskalle

2011-10-22 10:01

Hur kan man så trjuskalligt fortsätta köra på i samma stil, Förstår ni inte, Maria Norrfalk, Att ni stjälper den region som ni borde stötta och tilgodose dess behov? Vi har inget behov av den osäkerhet och merarbete Vargen tynger landsbygdens folk med.
Hur tror ni att de lantbrukare ni så konsekvent fäller krokben för, känner inför framtiden? Vart finns mottot hellre hjälpa än stjälpa inom LST Dalarna?
Ni jobbar konsekvent och mål inriktat för en landsbygd i Dalarna utan befolkning? Vart finns riktlinjen om att värna en levandelandsbygd nu?

21. byteshandel.

2011-10-22 10:01

vi i varglänen har samma uppfattning om vargen som man i riksdagen har om sd dvs ej önskvärda.vi röstar in svergedemokrater i riksdan sen byter vi,ju fler vargar vi får ta bort ju fler sd röstas bort.det bästa för sverige vore noll vargar och noll sverigedemokrater.

20. Skyddsjakt

2011-10-22 10:00

Lagen borde ju vara samma i södra Sverige;Det är inte mer synd om sydsvenska fårägare än det är om masar eller värmlänningar. Dom kan skaffa rovdjursstängsel dom, som vi har fått gjort. Rovdjursföreningen hjälper till!
Dom är väl lika skyldiga att bevara biologisk mångfald som vi är!!
Under de 25 år vi haft varg i Dalarna,tror jag det beviljats skyddsjakt 2!!=2gånger. Det verkar nog bli lika nästa 25 år, för vem skulle kunna säga att det är just den vargen utav alla vargar som är den skyldige??
Nej nollvision är nog det enda som återstår, det finns ingen att resonera med längre.

19. Tamdjursplågare?

2011-10-22 09:59

Då måste politikerna omgående ändra lagstiftningen! Politikerna accepterar djurplågeri mot tamdjuren(vargattacker) eller? djurplågeriet(vargattacker) är en skam för svensk djurhållning!

18. Försvara regeringen

2011-10-22 09:59

Hon får poänger, fatta det, av regeringen och riksdagen, att hon försvara alla beslut. Kom ihåg att landsbygdsministern Erlandsson sa att alla som får bidrag, då nämnde han SJF 50 milj, o JRF, 6 milj. dom måste följa riksdagens beslut om rovdjur till punkt och pricka. Det är samma med landshövdingarna. Så vi måste in på politikens högborg, mina vänner, riksdagen, och det är lätt om vi blir eniga alla vi 2 miljoner på landsbygden + alla våra nära och kära, då vrider vi klockan på vår sida. Så enkelt är det, kritisera inte Norrfalk, men det är ju det enklaste, men utan effekt.

17. Regeringens sändebud, fattar Ni inte det.

2011-10-22 09:58

Hon kan inte fatta andra beslut än regeringen och riksdagden fattat, det måste Ni väl förstå. Gör hon inte det, ny landhövding, som går regeringens ärenden. Man kan likna vid SJF åsikt, eller LRFs åsikt, förljerrman inte besluten så byts man ut eller tappar skattepengarna. Jag trodde att alla Ni förstått sammanhagnet, stackars Norrfalk måste var ja sägare med fin månadslön före sin pension. Regeringen väljer inga jasägare till landshövdingar som går mot majoriteten i städerna, fatta det, ni alla på landet. Men det finns en utväg, vi går samman i en linje, 2 miljoner landsbygdsbor, fatta modet, då avgör vi alla val. Det är bara att välja framtid på landsbygden eller Stureplan, men trösten är att Stureplan har också en svamp fast i betong. Frågan är till Er Alla, hur länge tänker i debattera denna vandalism av landsbygden, bara en enkel fråga?

16. Tummen Upp Maria !!!

2011-10-22 09:58

Vi har haft några bataljer genom åren.
Vi är många som ser Dina ställningstaganden i dessa frågor, kan inte vara lätt alla gånger.
Men verkligen rätt KVINNA på rätt post!!!


15. Lätt som en plätt.

2011-10-22 09:58

När de sökte skyddsjakt efter sista Malungsmassakern så tänkte jag att nu får de problem och sitter vrider sig i beslutsvånda på Lst i Falun. I Småland och Östergötland fanns det väl knappt någon mer varg än de som det ganska lätt gick att få skyddsjakt på och därför tänkte jag att de inte kunde neka skyddsjakt i Malung. Jag tror att skälet var att det fanns för mycket varg där och man kunde skjuta fel varg av misstag. Jag trodde också att det var bestämt att det inte skulle finnas vargrevir i renbetesland, men det säger Lst att det visst ska få göra.Det jag trodde var väldigt svåra beslut för Lst var inte ett dugg svårt enl. Landshövdingen utan lätt som en plätt, så oj vad fel jag trodde.

14. Hur...

2011-10-22 09:57

...kan dessa människor sova gott om natten, som våldför sig på befolkningen som inte kan driva sina gårdar vidare och som ser sin fritid spolieras.

13. Släpp taget

2011-10-22 09:56

Släpp taget om datorerna och gör något åt saken.

12. FREDDE?

2011-10-21 17:06

Tror att du fått lite fel uppfattning om ämbetets graderna, en LANDSHÖVDING är utsedd av styrande regering och han/hon ska vara ett föredöme för den ort som de representerar samt ett organ som ger en diektor till regerings partiet vad som händer och sker! Tvivels mål som du åberopar vem gav klartecken till flytten av Ylva till Örebro jo den Landshövdingen i det länet, var den sista instansen som gav klartecken, så tala inte om att de nämnda HÖVDINGAR har något att säga till, är det något mer du vill ha reda på så hör av dig?

11. Naturvårdsverket

2011-10-21 17:06

Överklaga alla beslut , vi måste inse att vi måste högre upp bland makthavarna för att kunna påverka framtiden på landsbygden.

10. A.K.A.R

2011-10-21 16:19

Landhövdingen väljs inte av folket utan hon/han representerar staten. Lst ska genomföra de beslut staten beslutat om, staten består av de politiker vi i Sverige röstat fram. Så Landshövdingen står på staten sida. Det är alltså först och främst våra lokala politiker som måste agera.

9. Till 7.

2011-10-21 16:19

Det är väl självklart att det är EU;s art-och habitatsdirektiv som gäller. Vi är medlemmar i EU och då får vi rätta oss efter det. Landshövdingen har helt rätt. Ni måste börja inse att era argument inte håller.

8. BÄSTA LANDSHÖVDING?

2011-10-21 14:51

Står du inte upp på dina åtagande som representant i ditt län? Lyssnar du inte på de folk som du ansvarar för i olika frågor och nu VARGEN? Vad är då din plikt som överhuvud för den del av landskapet du är vald att företräda? Vilken sida står du på, vill du se att många lägger ner sina förvärv i form av boskaps skötsel, gårdar -fäbodar ödelägges, är det din tanke? Då ber jag dig att tänka om!!!

7. Visa den lagen Maria Norrfalk!

2011-10-21 14:51

Upp till bevis! Lägg fram den lagtexten på bordet!
Regeringen har ju redan visat genom sitt handlande att det är EU's art-och habitatdirektiv som gäller. Vad det eventuellt står eller inte står i svensk lag om detta saknar betydelse.

6. Skyddsjakten!

2011-10-21 13:52

Det går bra nu!
Hur går det med den utökade möjligheten till skyddsjakt, som det var tal om när licensjakten stoppades?
Skitsnack som vanligt då det inte är någon skillnad sen innan.
Finns vargen i södra Sverige så blir det skyddsjakt fort som f-n, för då har den helt plötsligt blivit farlig.

5. Skydd

2011-10-21 13:52

Om inte lagen är skriven så att den skyddar befolkningen så är det bäst att sätta fart och ändra på det.

4. Ändra lagen då!

2011-10-21 13:52

Då är det väl hög tid att ändra dom lagar det här berör!! Bara för att länsstyrelsen anser sig följa lagar betyder inte att det är vare sig moraliskt eller ens etiskt rätt.

3. Pension

2011-10-21 13:52

Är man rädd om sitt och sin ställning är det bra att ligga lågt, att ta egna initiativ är inget som premieras i byråkratins korridorer.

2. Vilka mesar

2011-10-21 13:52

Det är ju skrämmande hur man daltar med vargen och skiter i människorna som drabbas. ÄR DET SÅ HÄR FÖRANKRING GÅR TILL. VÅGA VÄGRA VARG

1. Skyddsjakt på varg

2011-10-21 13:52

innebär att varg som befinner sig i närområdet för skadan kan skjutas, upprepas skador är det bara fortsätta skjuta varg, frågan är vem som har tolkningsföreträde av lagskriften, är det upp till varje länstyrelse? Om så är fallet bör beslutet flyttas uppåt i hierarkin. Ingen landshövding kan skaffa egna regler och var finns dina sympatier, du skall företräda och tolka lagen till fördel för medborgarna i länet tills du blir avsatt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB