• Allmogejakt

Lång älgjakt i Jönköping

AktuelltPublicerad: 2011-07-01 17:38

Älgjakten i Jönköpings län pågår ända till 29 februari när det gäller älgskötselområden och A-licensområden. Det har länets viltförvaltningsdelegation beslutat. Älgstammen är för stor, tycker delegationen. Störst är ökningen av älgstammen i området där stormen Gudrun härjade och gav älgarna mer bete på hyggena.

– Vi har skjutit rejält mycket älg under de senaste åren, men älgstammen har ändå inte minskat. Vi ser fortfarande en liten ökning och därför tänker vi år öka tilldelningen med 30 procent, säger jägaren Ingemar Johansson till Ekot på Sveriges Radio.
Samma bedömning gör Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping.
– Konsekvenserna blir ju ytterst för de skogsägare som bedriver produktion att de inte får upp sina plantor till skog, säger han till Ekot.
Normalt avslutas älgjakten den sista januari. Men nu blir det tillåtet att jaga även till 29 februari i älgskötselområdena samt A-områden.

Endast vuxen älg till 18 november
Men i A-licensområdena får endast vuxen älg skjutas under tiden 10 oktober till 18 november 2011. 
– Här i länet har vi mig veterligen inte haft februarijakt på älg. Däremot har det förekommit i våra grannlän, kommenterar Ingemar Sjöberg till Ekot.
Jakttiden för enkalvsområden gäller 10 oktober-18 december.

En jaktdag på vuxen älg på B-områden
Jakttiden för B-licensområden pågår endast 10-12 oktober. Vuxen älg får dock bara skjutas under en dag, den 10 oktober.
Jakttiden för älgjakten på oregistrerade områden är 10-12 oktober 2011 och gäller endast årskalvar.
Inom B-licensområde får inte kor som går med kalvar fällas.
Inom A-licensområden, som består av flera delområden, får på avskild del som understiger 200 hektar högst en valfri (vuxen eller kalv) älg fällas. Med avskild del menas även områden som avgränsas av viltstängsel, uppsatta av Trafikverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bra Göran

2011-07-14 14:53

Finns det gått om älg så skjuts det ganska fort . Lösdrivande jakter Är snart minneblåt . Låt dom små markerna få jaga längre. Dom bidrar med lika mycke mat till djuren som stora marker . Ja man kan undra hur länge vi ska sita o jamsa med . Tyvär så har vi den svenska avundskjukan . Skulle vara bra om alla kunde sammsas mot myndigheter och andra instanser. Lika vilkår för dom små. Som för stora marker.

2. Hmmm

2011-07-02 15:45

Förstår egentligen inte resonemanget alls,om det nu är så mycket älg vore det väl lätt att fylla kvoten och mer därtill om man vill,inom stipulerad tid....
När det fanns som mest älg på åttiotalet var ju de flesta fullskjutna redan efter ett par veckor bara, många efter endast några få dagar,och ändå minskade vi stammen då...
Ju längre tid man behöver för att skjuta de man skall desto glesare älgstam har man,tycker det säger sig självt. Det är ju inga svårtillgängliga jättemarker vi talar om här... Älgjakt under okt-jan,en tredjedel av året,borde räcka gott och väl... om man nu inte är ute efter att skjuta sönder stammen alldeles vill säga...

1. Älgjakt hur länge till ???

2011-07-02 15:45

Det är väl bäst att passa på att jaga älg medans det går med löshund det innebär även all löshundsjakt i Jönköpings län och södra Sverige, för inom max 5 år är löshundsjakten ett minne blott. Vargen kommer längre och längre söderut för var år som går, nästa vår är det 31 kända revir i Skandinavien ( Norge tre och tre som Sverige och Norge delar på samt 26 i Sverige som är kända, det finns nog fler.)med föryngringar vars unga vargar ska söka att bilda ett nytt revir med partner det blir 100 till 120 vargar det och att de kommer ner till Småland är inte otroligt.

Vi har för närvarande en genetiskt viktig tik med sändare som visar alla tecken på att hon håller på att bilda revir mellan Älmhult och Traryd i Kronoberg.

Vargjakten kommer med största sannolikhet att bli stoppad av EU 2012, Vilket innebär att vi kommer att ha mellan 350 till 400 vargar i Sverige med årets föryngringar långt över riksdagsbeslutet att vi 2012 skulle ha 210 vargar och 20 föryngringar och det är bara ett delmål.
450 vargar, 1 200 lodjur, 1 800 björnar och 850 järvar. Det anser rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund är minimum för gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren i landet.Det är bara en tidsfråga innan det blir revir i hela södra Sverige.
När ska vi sätta foten i backen och säga stopp till detta Statliga projekt som innebär en begränsning av landsbygdens villkor för jakt och tamdjur med EU:s hackande på vår regionala förvaltningspolitik?.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons