• Allmogejakt

Låt viltvårdsnämnderna styra rovdjursfrågor

AktuelltPublicerad: 2008-05-30 09:23

Stoppa länsstyrelsernas tjänstemannavälde och låt representanterna i viltvårdsnämnderna ta över besluten om rovdjursfrågorna. Framtidens rovdjursförvaltning ska formas av dem som direkt berörs av de stora rovdjuren. Det gäller även antalet rovdjur, framhåller JRF, Jägarnas Riksförbund, i yttrandet till Åke Petterssons statliga rovdjursförvaltning.

Åke Petterssons rovdjursutredning föreslår bland annat att vargstammen ska frysas till 200 vargar under tre år.

– Det nationella målet för antalet rovdjur ska vara summan av de regionala målen. Om det sedan innebär att det till exempel blir noll vargar i Sverige återstår att se, säger Conny Sandström, förbundsordförande för JRF.
– Den andra viktiga biten är att en framgångsrik rovdjurspolitik bara kan byggas nerifrån, baserad på beslut som är lokalt och regionalt förankrade, tillägger Conny Sandström.
Det har visat sig att länsstyrelsernas rovdjursansvariga tjänstemän gjort allt för att undvika att representanterna i de regionala rovdjursgrupperna får inflytande när de regionala målen får rovdjursföryngringar ska fastställas.

Demokratiskt inflytande
Tjänstemännen på länsstyrelsenivå får inte styra framtidens rovdjursförvaltning utan demokratiskt inflytande.
Berörda medborgare måste få möjlighet att påverka förvaltningen.
– JRF anser att det är absolut nödvändigt att länsstyrelsernas organisation för rovdjursförvaltning förändras och att ansvariga tjänstemäns mandat för sin tjänsteutövning klarläggs, kommenterar Conny Sandström.
Det bör finnas en övergripande viltförvaltning, som tar hänsyn både till rovdjur, bytesdjur och människors intressen, traditioner och näringar.

Bör fastställas i viltvårdsnämnderna
– Därför anser vi att de regionala målen och förvaltningsplanerna ska diskuteras och fastställas i viltvårdsnämnderna, förklarar Conny Sandström.
– Det här ska inte skapas på tjänstemannanivå. Det behövs tydliga politiska direktiv hur planerna ska tas fram och fastställas.
JRF tycker att det är olyckligt att rovdjursutredaren Åke Pettersson inte fick i uppdrag att se över de nationella målen för rovdjursstammarna.
– Därför måste regering och riksdag se till att mer realistiska mål fastställs. Det nationella målet ska vara summan av vad som fastställs regionalt. Vill ingen region alls ha varg så får det bli noll för hela Sverige, enligt JRF-basen.

Vargjakt redan i år
Rovdjursutredaren vill ha vargjakt redan i år för att frysa vargstammen till 200 individer under tre år i avvaktan på att länsstyrelserna kan ta över förvaltningsansvaret.
Den svenska vargstammen är bara en västlig del av den stora östeuropeiska vargstammen.
Därför ska vargjakt införas omedelbart för att kunna hålla ner antalet vargar till en acceptabel nivå. Vargarna ska inte tillåtas stoppa all jakt med löshund, eller få göra att älgstammen inte blir jaktbar, anser JRF.

”Hemfrid mot rovdjur”
Dessutom tycker Jägarnas Riksförbund bland annat följande med anledning av rovdjursutredningen:
• Det ska finnas ”hemfrid” mot rovdjur. Så fort ett stort rovdjur kommer till en gård eller trädgård ska de som bor där få döda rovdjuret.
• Sluta ta ”försvunna” rovdjur som bevis för att peka ut hela jägarkåren får illegal jakt.
• Nej till förslaget att kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott. Det kan leda till att jägare som råkar befinna sig i närheten av rovdjur misstänks felaktigt. Att använda telefonavlyssning, informatörer och tipsare hör hemma i en öststatsmodell och skapar oklara rättslägen.
• Nej till utbyggd rovdjursturism i Sverige. Inget vilt kan konkurrera med älgen som turistattraktion.
• Gör det möjligt att döda kungsörn enligt samma villkor som varg kan skjutas under angrepp på tamdjur med stöd av paragraf 28. I områden med mycket skador av kungsörn ska de kunna jagas med samma villkor som gäller för lojakten.
• Fler björnar bör jagas. När björnjaktkvoterna bestäms ska både vargarnas och björnarnas predation på älgstammen vägas in.
• Tillåt åteljakt på björn. Övningsskyttet före björnjakten ska vara frivilligt.
• Gör det tillåtet att ladda en halvautomatisk studsare med sex skott vid björnjakt. Nu är det endast tillåtet att ha tre patroner mot björn i halvautomaten.
• Även björnungar ska kunna fällas inom den tilldelade kvoten.
• Förläng björnjakten från nuvarande 21 augusti-15 oktober till 1 augusti-31 oktober. Björnhundar ska få användas redan vid jaktstarten den 1 augusti. Därmed kan björnjakten bli mer effektiv och inte avslutas tidigt under oktoberjakten på älg.
• Lodjursjakten bör starta redan den 1 februari istället för 1 mars, vilket är en rimlig överensstämmelse med Norges jaktstart.
• Den som nu skjuter ett rovdjur för att skydda tamdjur med stöd av paragraf 28 delges alltid misstanke om grovt jaktbrott, får vapnet beslagtaget och utsätts för en omfattande polisutredning. Det är psykiskt påfrestande, djupt orättfärdigt och urholkar tilltron till rättssystemet. Det måste gå att undersöka paragraf 28-fall på ett enklare sätt med en bedömning från fall till fall.
• Har vargar utplanterats illegalt? Frågan har en avgörande betydelse för att varg ska accepteras och JRF kräver därför att det utreds om utplanteringar skett för att etablera en vargstam i Sverige.
• Rovdjursdödade hundar skall ersättas med minst 25 000 kronor. Meriterade eftersökshundar ska kunna ge ännu högre belopp. Ersättningar skall alltid ges efter rovdjursattacker. Det gäller även hundar som skadats eller dödats av rovdjur under jaktträning.
• Rovdjursinventeringarna måste bli bättre. Siffror för vargstammens föryngringar är för gamla och inger misstroende bland dem som bor vid vargrevir.

Även björnungar ska kunna fällas, anser JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Falco: Vilket underlag har du som EU saknar?

2008-06-05 15:22

Som naturvetare (?) bör du känna till att i en debatt kan man inte bara skälla och komma med ogrundade påståenden. Vilket underlag har du för att kunna hävda att EU har helt fel i sin skrivelse där man antar att varg som invandrar från öst kommer att föra med sig echinococcus multilocularis?
Sen tycker jag, eftersom du frågade efter preciserade frågor, att du kan svara på frågan: ”Svara och motivera svaret på frågan om du tycker det att ha varg i Sverige är värt risken att få in echinococcus multilocularis i den svenska faunan?”
Har du någon aning om vilka dramatiska konsekvenser det blir för i stort sett alla som bor i Sverige om det kommer in echinococcus multilocularis i den svenska faunan?

25. Falco

2008-06-05 07:56

Menar du på fullt allvar att en invndrad varg från land med dvärgbandmask som enligt många vandrar kors och tvärs och skiter och spyr över hela sverige är en potentiellt mycket mindre risk för spridning än räven?
Var du inte naturvetare sa du? inte en insatt i alla fall.

24. Slutreplik från den riktige Falco

2008-06-05 07:56

Den som skriver och använder min pseudonym "Falco" kl 00:11 bör genast sluta med det. Sådana imbecilla inlägg skriver jag inte och diskussionen här blir fullständigt meningslös vid sådana tilltag. Om inte annat borde web-redaktören noterat att inlägget inte kom från min mail-adress och stoppat det.
Den illa valda pseudonymen Richard Feynman fortsätter envist anklaga andra för personliga påhopp men bortser glatt ifrån att han själv startat upp pajkastningen.
Jag vidhåller att den största faran för spridning av rävens dvärgbandmask är via en stor och okontrollerad införsel av hundar och katter från smittade områden. Spridning via varg får anses marginell i sammanhanget.
Dina preciserade frågor är tyvärr alltför infantila, insinuanta och personliga och saknar därför allmänt intresse.
Sven, den förda skogspolitiken och fiskepolitiken är sorgliga kapitel för sej. Där är vi helt överens. Läs gärna boken Tyst hav av Isabella Lövin. Skogen och fisket är dock inget vi kan ta upp här, det skulle leda för långt.

23. Vilken tur då

2008-06-04 16:24

Falco säger sig vara jägare, det är tur det, Anonym 10.25 som saknar namn, och det gör jag också. Då kan man berömma eller fördöma vem som helst.
Låt viltvårdsnämnderna ta det fulla ansvaret för faunan.

22. Boxing.

2008-06-04 13:24

Härlig kubbning mellan Falco och "gossarna", i forumet, må man säga.
I mina ögon är dock Falco klar vinnare. Sådana jägare behöver jägarkåren många av.

21. Du ska inte skämta om allvarliga saker Falco

2008-06-04 13:24

Det senaste du skrev var dumt, ditt förstånd är större än så och det är uppenbart bara en textens reträtt. Det kan vara svårt att behålla skärpan efter midnatt, av flera orsaker.

20. Falco, naturvetare i personliga påhopp

2008-06-04 13:24

Din inlaga är tom på kunskap men fylld med enkla invektiv vilka du saknar underlag för, metoden är kanske signifikativ för dig och motsäger inte direkt uppgiften om okunniga akademiker som lever på understöd i form av lön.
Du verkar, trots ditt svar i förra inlagan, väl bekant med ekologismen. Beträffande ditt påstående att du är jägare, så passar även det in i mönstret, så att säga. De flesta ekologister brukar hävda att de är jägare, jämför till exempel signaturen Roslagsmormor.
Falcon, läs gärna Svens inlaga, den är bra, jag kan bara tillägga att enligt uppgift från Fiskeriverket så finns det nu fler fiskeribyråkrater än vad det finns yrkesfiskare! Svens inlaga fick mig även att tänka på DDT, hormoslyr, storskaliga byten av trädslag, paper pot, olämplig proveniens och andra minnesvärda felgrepp i skogsbruket till följd av oskickliga naturvetares svåra misstag.
Nu har dessutom ekologismen fått ett starkt grepp om alla misslyckade naturvetare som upptäckt att jakt och fauna är ett jungfruligt område där många av dem kan få understödslön och ställa till stor skada med illa underbyggda idéer. Spåren förskräcker redan, fisket och skogsbruket borde lysa som jättestora röda varningssignaler för alla i detta land. Hejda galenskapen nu.
Beträffande kontrollen av hundar som passerar gränsen till Sverige så har jag vid många tillfällen påpekat att denna måste skärpas. Men enligt en skrivelse från EU så anser man att varg från öst är det djur som kommer att föra in echinococcus multilocularis till Sverige. Vilket underlag har du som inte EU har? (även detta en fråga du kan besvara).
Jag ställde en fråga angående varg contra echinococcus multilocularis och eftersom du gärna ville ha preciserade frågor så kunde du ha svarat på den. Ge i stället ett klart och tydligt svar nu.
Svara gärna på lite flera preciserade frågor:
Känner du dig träffad av min kritik mot akademiker med låga betyg som lever på understöd i form av en tjänstemannalön?
Hur länge sedan är det du tog jägarexamen?
Hur många älgar har du fällt?
Hur många björnar har du fällt?

19. Inte något begripligt!

2008-06-04 07:57

Jag förstår inget och ber alla om ursäkt, Jag är en dum naturromantiker som lästoch sett för mycket Walt Disney! I dessa sagor är ju djuren människor och då tror man ju på det! Att det inte är sanningen är svårt att begripa när man aldrig satt sin fot på landet eller i skogen, utan tror på det man hör. Vad jag vet så är fisken fyrkantig och ligger i frysdisken. Jag tror faktiskt att det är så!

18. Gosse kan du vara själv Falco

2008-06-04 07:56

Jag har en annan åsikt än dig om fisket. Trots vårt Fiskeriverk, som bland annat avgör vilka som får fiska, om bidrag till båtar, bidrag för att sälja båtar med mera (fullständigt genomreglerad näring), blev fisken just utfiskad.
Trots vår Skogsstyrelse så ser skogen i stort sett likadan ut i hela Sverige med besprutad och hatad lövsly, plöjd, harvad, planterade och sådda marker i raka rader med odlad och importerade träslag till enorma monokulturer där allt vad biologisk mångfald inte ens har diskuterats. Det var en korthistorik men likriktningen och felsatsningarna har skett med statens goda minne och beslutats av experter. Det finns många fler exempel.
Du blåser upp dig så du riskerar spricka med dina utlägg. Tål du inte människors åsikter och vill du inte delegera ansvaret för sin omgivning? Misstror du andra så fullständigt?

17. Delgives härmed...

2008-06-04 07:55

Ja, du som kallar dej Richard Feynman får nog övertyga mej bättre om din stora auktoritet som din namne, den kände amerikanske fysikern, hade. Själv imponerar du inte med annat än högerextrema åsikter och en fixering i en kampanj mot ekologismen, som jag för övrigt definitivt inte företräder. Jag är naturvetare, inget annat.
Vad du sedan efterlyser för kunskaper jag ska bibringa dej är oklart men du får precisera.
Din kampanj om risken med rävens dvärgbandmask och dess koppling till vår diminutiva vargstam visar bara på skriande brist på argument och proportioner. Den risk vi ser med spridning är i första hand genom mellanvärdarna räv och illegalt importerade hundar och katter, som i numerär och potensiellt smittbärarskap vida överstiger enstaka invandrande vargar och som vi därför ur smittspridningssynpunkt kan bortse ifrån i jämförelse.
Jag vill också rätta Kenneth Erikson på en punkt. Jag använder inga förklenande uttryck om jägare i gemen eftersom jag själv tillhör kåren. Däremot kritiska synpunkter på dåliga jaktpolitiska förslag och framför allt dålig faunavård. Och Kenneth, vi behöver väl fler idealister?

16. Tycker lite synd om Falco faktiskt

2008-06-03 15:32

Han får ta emot flera dyngsmällar här, men det är klart han använder också förklenande uttryck om oss jägare och får väl stå sitt kast om han ger sig in i debatten. Han törs emellertid inte uppträda under rätta namnet och visar alla tecken på att vara en idealist.
Det låter kanske riktigt att ge centralmakten det yttersta ansvaret i "tunga" frågor men frågan är om historien visar att det är rätt väg. Toppstyrningens effekter är att bara en väg förs och alternativen får aldrig chansen. Jag anser själv det är fel väg att gå, det behövs något att jämföra med oberoende vad det gäller. Och i frågan om rovdjuren i Norden spelar det i princip ingen roll vilket utfallet än blir med lokal beslutsrätt. Det har ju visat sig att även om vargen t.ex. är borta ett tag så går den att få igen.
Vi vet också att 130 björnar (lägsta troliga antalet under svackan) räcker gott och väl till att rymma en genettiskt tillräcklig bas. So, what´s the problem?
Låt människorna själv styra över sin omgivning, då blir de flesta lyckliga och glada och inget är viktigare. Statsanställda inom denna cirkus får skola om sig som så många andra i dessa tider när vi skall satsa på det som ger oss något gott för framtiden. Och det är banne mig inte större rovdjursstammar.

15. Falcon, har du inga kunskaper du kan delge oss?

2008-06-03 14:55

Att börja en inlaga med “Gossar....” är ett banalt debattknep för att minska din egen rädsla för den stora auktoritet som du med rätta upplever att jag har, ingressen bekräftar för övrigt stora delar av min inlaga angående att det finns många onödiga tjänstemän som uppbär understöd i form av lön.
Att hävda att jag uppfunnit ekologismen är att ge mig beröm på felaktiga grunder samt försöka ge sken av att du själv inte är ekologist. Du känner nog mycket väl till vad ekologismen är för en fundamentalistisk fascistoid rörelse, att försöka gömma sig i den skit du kastar på andra fungerar inte.
Torrhet var inget jag tänkte på när jag läste din inlaga, den var en inlaga av den typ alla ekologister skriver: Man skäller på meningsmotståndaren och hävdar förtäckt (så att man slipper stå för sin åsikter) att denne tillhör någon extremistisk högerrörelse men har inga egna kunskaper att redovisa.
Sen måste jag rätta dig: jag har inte uttalat förakt för högskoleutbildning och expertkunskap i allmänhet utan sanningen är precis tvärtom. Vad jag inte tycker om är att det sitter en massa statligt anställda som knappt klarade sina gymnasiestudier och sedan lyckades få i hop en undermålig kandidat- och i vissa fall en magisterexamen för att i brist på konkurrens få en och annan doktorandtjänst.
Utifrån detta leker de experter och bestämmer utan demokratisk insyn över saker som är viktiga för stora folkgrupper. Men när deras okunniga beslut skall omsättas i skogen så visar de sig vara skadliga amatörer.
Argumenten och kunskapen saknar du och istället så skäller du och försöker jämföra jakt och rovdjur med fiske och kärnkraft, patetiskt!
Skall du ha experthjälp så får du nog söka utomlands.
Svara och motivera svaret på frågan om du tycker det att ha varg i Sverige är värt risken att få in echinococcus multilocularis i den svenska faunan?

14. Gossarna Sven, terriern och Feynman

2008-06-03 10:24

Det är visserligen torrt, tydligen så torrt att mitt inlägg tände eld i baken på några professionella tyckare på dessa sidor.
Feynman mal på från en blåsvart högerfront om sin uppfunna term som han kallar ekologism, spyr förakt över offentligt anställda som han anser lever på bidrag, och över högskoleutbildning och expertkunskap i allmänhet. Retoriken är bekant från andra sammanhang. Han talar vårdslöst om demokrati och har uppenbarligen inget till övers för Sveriges representativa demokrati och konstitution som han menar inte tar hänsyn till folket vilja.
Det finns mindre smickrande beteckningar på sådana åsiktsinnehavare.
Till sakfrågan. När det gäller värnandet av bl.a. Sveriges naturliga vildfauna är opartisk central statlig övervakning och styrning nödvändig för att klara demokratiskt antagna miljömål. För detta krävs även samordning med miljömålen i Europa och världen i övrigt.
Lika lite som rovfisket i våra utarmade hav och nationell och internationell strålskyddskontroll kan överlåtas till enskilda egenintressen, lokala näringar och nyttjare, kan faunaförvaltningen skötas av dessa kategorier. Här är statlig kontroll och förvaltning med experthjälp nödvändig. Just detta för demokratins och miljöns skull.

13. Falco: Har du hört talas om demokrati....

2008-06-03 08:17

Amatörism och egenintressena har tyvärr sitt starkaste fäste hos de myndigheter som skall sköta rovdjursjakten.
Du bör göra en längre studie över gymnasiebetyg, studieresultat och forskningsmeriter hos de du kallar "faunabiologer av facket" så kommer du snart nog att inse att om några så är det dessa som ger begreppet "amatörism" ett ansikte!
Egenintresset är personifierat av alla dessa ekologister som lever av understöd (de kan omöjligen få något annat jobb) i form av en statlig tjänstemannalön och resultatet av deras arbete är, som tur är ringa; ger inget av nytta för folk (som betalar deras lön) utan medför endast besvär.
När det gäller glesbygdsbor, bönder, skogsägare, samer, jägare m fl så är det de som är de professionella i sammanhanget och det du kallar egenintressen är deras demokratiska rättigheter.
Många är de demokratiska rättigheter som under lång tid har trampats på av socialisterna och den fundamentalistiska miljövänstern, nu är det dags att låta folk återta sina demokratiska rättigheter och själva bestämma.
Har du varit på Vestlandet i Norge? Där finns det knappast någon som tycker att kungsörnen är utrotningshotad, tvärtom är den till stort besvär för bönderna. Sen är det så att frågan om kungsörnens vara eller icke vara även det är en demokratisk fråga, folk som skall tåla den måste ha rätt att säga ja eller nej. Kungsörn finns trots allt i flera olika varianter över en stor del av jorden.

12. Väl avvägda förslag från JRF

2008-06-03 08:17

Men Falco här nedan menar att fanatiker skall styra. Vi har ett system i landet där i princip vem som helst kan bli såväl riksdagsledamot, minister och statsminister utan särskild utbildning. Det är bra och ett bevis på att vi i landet, tillsammans med övriga västvärlden, insett att förståndet stavas inte med högskolepoäng.

11. Faunabiologer av facket...

2008-06-03 08:17

Jisses Falco, börjar du känna att ni tappar förtroende?

10. Vad händer

2008-06-03 08:17

Vad händer om en kungsörn äter ett kadaver dödat av en rabiessmittad varg med rävdvärgbandmasken i Estland och jag plockar blåbär med spillning från sagda örn? Jag är uppriktigt sagt orolig! Kan vi stoppa det här på något sätt?

9. Amatörism och egenintressen

2008-06-02 13:42

Två kommentarer.
1. Kungsörn är nationellt och i Europa en starkt hotad art och ger ingenstans skadeverkan av betydelse för någon näring, ej ens för fårägare på Gotland där stammen är relativt stark. Att tala om behov av skyddsjakt på kungsörn är kvalificerat nonsens och opinionsmässigt för jägarkåren ett fatalt misstag.
2. Faunabiologer av facket är de personer som bäst kan bedöma behovet av skyddsåtgärder för viltfaunan inklusive rovviltet. Att överföra förvaltningsansvaret på viltvårdsnämnder och andra amatörer vore förödande. Staten genom naturvårdsverket och viltforskningen behöver snarare stärka sin roll som övervakare och förvaltare i viltvården. Amatörer och kortsynta sär- och egenintressen ska inte ges något inflytande överhuvudtaget i dessa frågor.

8. Örn

2008-06-02 11:09

Hoppas att anonyma står på örnens matsedel.

7. Min åsikt

2008-06-02 07:50

Så länge JRF har visionen noll varg i Sverige kan man inte ta organisationen på allvar.
Det är absurt att tänka sig att en intresseorganisation av det här slaget skulle ha ett avgörande inflytande vad gäller svensk natur.

6. Farlig!

2008-06-02 07:49

Kom igen Calle S. Visst är det så att kungsörnen har små barn på menyn. Inte bara rådjur som man kan se på bilden.

5. Föredömligt

2008-06-02 07:49

Ett mycket bra underlag. Med en lagstiftning som uppfyller det som detta underlag framför kommer sannolikt motståndet mot rovdjur att praktiskt taget försvinna. Det är väldigt bra att Jägarnas Riksförbund helt har tagit initiativet till en fungerande rovdjurspolitik. Ju fler rovdjur desto fler människor kommer att ställa sig bakom detta.

4. Beslut skall tas nationellt

2008-06-02 07:49

Besluten skall vara nationellla. Det ska vara nationella regler som gäller t.ex de regler som gäller inom EU när det gäller jaktbart vilt. Om det beslutas regionalt är risken stor att länsstyrelser och Viltvårdsnämnder ger efter för påtryckningar från jaktorganisationer.

3. Dags!

2008-06-02 07:48

Dags för Conny Sandström att be forskarna att kolla upp genetiken på den svenska fjällrävsstammen.
Den kanske bara är en västlig del av den stora östeuropeiska fjällrävsstammen och då är det ju fritt fram.

2. Utmärkta och förnuftiga krav. Risker för folk- och djurhälsa bör beaktas.

2008-06-02 07:48

Vad som bör tilläggas är den påtagliga risken för att varg från öst för in rävdvärgbandmasken till Sverige. I detta sammanhang är det av betydelse att fjällräven som är huvudvärd för bandmasken nu ökar kraftigt.
Även rabies är allmänt spridd bland vargar i östra Europa och får man ett utbyte av vargar mellan Sverige och Ryssland så är det bara en tidsfråga innan vi har både rabies och rävdvärgbandmask i Sverige.
I synnerhet rävdvärgbandmasken kommer att få stora konsekvenser för folk eftersom man då inte längre kommer att kunna plocka bär eller svamp i skogen. Parasiten överförs även av katt, hund och räv och kommer därför att spridas till villaförorter och stadsparker.
EU har tvingat Sverige att förenkla bestämmelserna om införsel av hund till Sverige och man får ett intryck av att från centralt EU-håll ser man gärna att rabies och rävdvärgbandmask etableras i Sverige eftersom detta skulle underlätta för övriga EU-medborgare att ta med sig sina husdjur till Sverige. Denna gång bör man agera i tid, vargarna kan skjutas men bandmask och rabies går ej att få bort.

1. En enkel sammanfattning:

2008-06-02 07:47

1. Det finns gott om skattepengar att dela ut om det hamnar i jägarfickor.
2. Utrota alla djur som finns i livskraftiga stammar någon annanstans.
3. Utred inplanteringsteorierna om och om igen, tills en person som är beredd att lyssna till skvaller och hörsägen har satts i utredande position. Kosta vad det kosta vill.
4. Utred inte jaktbrott, förbjud alla möjligheterna till vanligt spaningsarbete över huvudtaget.
5. Låt inte myndighetspersoner ha något att säga till om angående rovdjur, det bör skötas av lokala småpåvar som vi är släkt med och därför lättare kan påverka.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB