• Allmogejakt

Lillhärdalfallet blir indiciemål

AktuelltPublicerad: 2014-05-06 16:03

I dag, den 6 maj, är det precis två år sedan länsstyrelsens naturbevakare och polisen slog till mot fem män som misstänks för illegal vargjakt söder om Lillhärdal. Den 484 sidor tjocka förundersökningen innehåller inga konkreta bevis mot männen. Det handlar i stället om en lång rad indicier.

Förundersökningen visar att den stora polisinsatsen mot männen kom till efter att två naturbevakare från länsstyrelsen varit i Tandsjöreviret lördagen den 5 maj 2012.
De ska ha fått tips om att det var illegal vargjakt på gång och hittade bilspår på vägen. Bilen hade stannats vid korsande vargspår. Där hade en person klivit ur bilen och gått efter i vargspåren.
Vederbörande blev upplockat till bilen 450 meter längre söder ut på vägen.

Beslut om större koll
”Utifrån dessa iakttagelser tas det ett beslut om att göra en större koll på söndagen”, rapporterar en av naturbevakarna i polisutredningen.
Den märkta vargtiken i området hade då indikerat att hon fött valpar kring den 2 maj, enligt forskarna i Skandulv.
Tre polispatruller och en helikopter anlände till den plats i vargreviret, som ligger precis på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen.
Från helikoptern sågs dels bilar och dels spår efter en skoter. Det syntes även vargspår från helikoptern. Den naturbevakare från Dalarna som åkte i helikoptern verkade vara klar över att de var på väg att ertappa tjuvjägare.

”Dom är helt klart på flykt”
Helikoptern filmade och konversationen mellan piloten och naturbevakaren finns med i filmen.
– Dom är ju helt klart skärrade över någonting, håller på och stannar å..., säger naturbevakaren med anledning av att bilarna stannar till emellanåt och männen hoppar ur bilarna och samtalar med varandra eller fikar.
– Jaja, nog är dom helt klart på flykt, säger naturbevakaren.

”Inte rent mjöl i påsen”
Han kommenter det faktum att skoterföraren stundtals åker på barmark.
– Åker skoter det gör man ju inte på grus om man tycker att man har rent mjöl i påsen.
Naturbevakaren i helikoptern verkar leda insatsen. Han önskar sig att polispatrullerna som bevakar en av infarterna till marken ska ”blåsa in” och ”nypa” personerna snabbt.
Skoteråkaren stoppas men får åka vidare efter identitetskontroll. De fyra andra männen grips misstänkta för illegal vargjakt.

Säker på illegal vargjakt
En av naturbevakarna uppger för polisen att han är säker de misstänkta männen sysslat med illegal rovdjursjakt. I förhörsprotokollet, som naturbevakaren tagit del av och godkänt, anser han att ”detta måste vara ett typexempel på det man kallar förberedelse till grovt jaktbrott”.
I polisutredningen noteras att en av bilarna har en dekal där det står ”Nollvision varg”.
Man gör husrannsakan i männens bilar och vapen som tillhör fyra av männen tas i beslag. Tre av männen har jakträtt i området.

Rekade inför bäverjakt
Männen har ända sedan de inledande förhören hävdat att de var i området för att reka inför bäverjakt och eventuellt också jaga bäver. Dagen efter insatsen kom danska gästjägare till Lillhärdal och hade lovats guidning på bäverjakt.
Några dagar senare grips och anhålls även skoterföraren.
I polisutredningen har det kartlagts hur skoterföraren kört i området. Dels har polisen spårat på marken, dels har de tittat i det Garmin Astro-halsband som skotern hade med sig under färden.

Följt vargspår
På marken finner man att skoteråkaren följt vargspår 3,2 kilometer och att vargen stundtals rört sig i galopp. GPS-positionerna från en märkt varg i området sammanfaller med hur skotern åkt.
Man har också hittat spår där skoterföraren vikt av efter vargspår och följt dem tills vargen försvunnit in i tät granskog.

Naturliga vägar
I förhören förklarar skoterföraren det med att han till stora delar kört efter vägar och i åkanten, vilka är vägar som är naturliga att välja eftersom både vargen och skotern tar sig fram lätt. Han framhåller att området är fullt av vargspår.
Skoterföraren har dessutom förklarat att han är väldigt naturintresserad och bland annat tittade efter järvspår.
Att det fanns ett GPS-halsband på skotern förklarar en av de misstänkta med att skotern har krånglat och kan lägga av. Då är det bra för de övriga att se var den befinner sig.

Kött, skinka och Frolic
På marken hittar länsstyrelsens naturbevakare tre skurna köttbitar på en plats och skinka och lite Frolic på två andra platser. Man drar slutsatsen att detta lagts ut för att ”mata in” djur.
Man misstänker att köttet kan vara förgiftat och skickar det på analys till Statens kriminaltekniska laboratorium. Man hittar även ”illaluktande” fjädrar och slaktrester i en påse i en bil. Även det skickas in för analys. I förundersökningen står att provsvaren inte är klara ännu.

Två pistolsmagasin
Invid en väg påträffas två pistolmagasin med ammunition i. Invid magasinen är barken på träd borthuggen. Polisen misstänker att någon gömt magasinen och märkt ut platsen för att senare kunna återkomma och hämta dem. Några pistoler har aldrig påträffats.
Ett skoavtryck från en av männen finns säkrat nära det ena magasinen. Mannen förnekar i förhör att har någonting med magasinen att göra, utan tror att han kan ha stannat sin bil nära platsen och gått runt bilen och då råkat gå fram till fyndplatsen.

”På pass”
Naturbevakare hittar skospår som leder in till platser, där ”det ser ut som om någon stått på pass”. Naturbevakare analyserar en plats där männen stannat och fikat medan helikoptern hovrade över dem. Man tycker att spåren ser som om någon kan ha ”kastat någonting”.
Sökhund kallas till platsen, men den markerar bara naturbevakarens spår.

SMS-meddelanden
En mängd SMS-meddelanden finns med i förundersökningen. Ett av dem lyder:
”Polis på byn, jag avvaktar.”
Andra handlar om var vargarna jagat älg, varg som fotograferats på rävåtel och om hur många kråkor man lyckats skjuta.
”All mat borta i brättnan. Åker till Frägna i morgon. Och på morgonen åker vi till Olingsskog och kör alla vägar och kollar."

Dra en bäver
”Dom har gått där innan kl 5 kanske vid 4-tiden, tror dom tagit en älg där. Såg ut som lospår där men nu när jag tänker efter så var det nog järvspår svårt att se när det var så lite snö i spåret men nästan hundra på att det var järv och inte lo. Och då ligger säkert en älg där. Åker dit i dag igen och drar bävern efter bilen och lägger ut bitar efter sandvägen. Men är det snö ikväll lär vi nog prova imorgon är dom kvar kanske vi kan hitta om de ligger en älg där.”
Två andra meddelanden lyder: ”Läggner varnad” och ”Poliser i Olingskog”.

Rävåtlar
De inblandade tillfrågas ett år efter gripandet och minns i många fall inte SMS-meddelandena. Den som skrivit ett flertal av meddelandena förklarar att de handlar om åtlar för räv- och kråkjakt. Skrivningen om att dra en bäver på vägen, handlar om att göra ett doftspår för rävar.
Ett frågetecken i utredningen är motstridiga uppgifter om hur bilar kört in eller ut ur området. När poliserna och naturbevakarna anländer på söndagsmorgonen uppger en naturbevakare att det fanns ett bilspår ”ut från området”. Han trodde att någon kört ut via den norra utfarten på natten eller morgonen, alltså innan de fem misstänka anlände.
En annan naturbevakare uppger att det var ett bilspår ”in i området”.

Lovar snart beslut
Jakt & Jägare har talat med åklagare Åse Schoultz, som uppger att beslut om eventuellt åtal kommer den närmaste tiden.
– Jag ska ta del av eventuellt nya uppgifter som de misstänkta kommit med, sedan tar jag beslut, säger Åse Schoultz.

• Vad är ditt starkaste bevis i nuläget?
– Det kan jag inte säga, för det har jag inte i huvudet så här rakt upp och ned. Jag har 150 fall och jag måste läsa förundersökningen först, svarar Åse Schoultz.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. På flykt

2014-05-08 08:17

Om man stannar och fikar så är man nog inte på flykt.
Vilken lekstuga...

6. Väcker många frågor?

2014-05-07 15:40

Har "noll" kunskap eller insyn i detta fall, men har nyfiket följt vad som återgetts i media.
Efter många årtionden som utredare och spaningsledare så var nyfikenheten stor över vad som fanns i materialet som möjliggjorde omhäktning.
Efter att ha läst vad M.M återger utifrån Fu -protokollet, så skall det bli ytterst intressant om åklagaren väcker åtal eller inte i detta fall.
Oavsett vad som följer, så skulle nog inblandade myndighetsaktörer ha en helt förutsättningslös utvärdering om hanteringen av detta ärende. Det vinner alla på inför framtiden och framför allt allmänhetens förtroende för rättsvårdande myndigheter.
Att bygga ett indiciemål bl a på vad en enskild aktör utifrån sin "erfarenhetsryggsäck" tycker och tror, torde i detta fall inte vara en väg till framgång. Att personer med jakträtt åker på sina marker inför besök av jaktgäster, behöver inte vara brottsligt?
Erfarenhetsmässigt har jag erfarit, att trätor och beskyllningar ute i bygderna, kan bottna i det mesta.
Alla tips, oavsett vilka brott det berör, skall strikt neutralt och nogsamt utvärderas för att anpassa eventuella insatser - åtgärder som förhoppningsvis leder till framgång.

5. Märklig prioritering

2014-05-07 11:24

Stora resurser och mycket prestige har satsat i detta ärende. Myndigheterna har uppenbarligen bestämt sig för att vända på varje sten i denna utredning för att hitta bevis mot männen. Ett stort arbete börjar närma sig sitt slut om inte överklaganden kommer att fördröja resultatet av utredningen. Jag vill gärna jämföra dessa insatser som gjorts i detta ärende med ett annat brott som faktiskt skett och fått förödande konsekvenser för den som utsattes för det. Det gäller den man som blev knivhuggen i magen i en Stockholmsförort, förmodligen av nazister som helt oprovocerat attackerade mannen. Han överlevde trots livshotande skador. Det blev en kort polisutredning. Det fanns vittnesmål och bilder från kameraövervakning, dessutom fanns dnaspår på någon av de misstänkta som band honom till brottet. De inblandade nazisterna var sedan tidigare dömda och misstänkta för andra våldsbrott. Åklagaren lade ner ärendet efter någon vecka med motiveringen att ett åtal inte kunde leda till fällande dom.
Min slutsats av detta är att det skillnad på folk och folk. Dessutom verkar det som ärenden gällande rovdjur är viktigare att driva än uppenbara hatbrott.

4. 150 fall?!!

2014-05-07 09:13

Hur sköts de andra 149 fallen?

3. hm

2014-05-07 09:12

Hoppas dom kan lägga stora skadestånd för detta, utan jakt å vapen i två år.

2. Förberedelse till grovt jaktbrott?

2014-05-07 09:11

Indiciemål måste ju vara rena lotteriet utfallsmässigt. Om männen talar sanning eller ljuger blir en illuster uppgift för domstolsväsendet att reda ut. Klart är ingen varg dödats. Man kan filosofera över hur den samlade samhällsinsatsen med tillhörande kostnader för att reda ut detta står i relation till det möjliga brottets allvar och konsekvenserna för de anklagade och deras familjer. Det är troligt att respekten för rättsväsendet urholkas. Jämför detta med att två brottslingar i detta land kan slå ihjäl en pensionär och gå fria genom att skylla på varandra.

1. hur det än ligger till...

2014-05-07 09:11

...så har hon således 150 fall(!) att jobba med. Hur länge ska någon - skyldig eller oskyldig - i ett s k rättssamhälle behöva VÄNTA innan "myndigheterna" gör sitt jobb?? Det är mycket som hamnar hos EU avseende rättsövergrepp, tillhör man en minoritet så skriker alla högt och agerar på olika sätt, populisterna jobbar för röster men i detta fall är väl det mest satt ur spel?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB