• Älgskadefondsföreningen

Magra år väntar Orsas jägare

AktuelltPublicerad: 2010-05-04 23:26

I måndags samlades ett 100-tal orsajägare för att diskutera den havererade älgstammen och de växande rovdjursstammarna som vissa bedömare menar kostar markägarna ett köttvärde på 6,1 miljoner kronor årligen.

Älginventeringen visar att stora delar av Orsa kommun har en älgstam på futtiga 2,5 älgar per 1000 hektar, vilket i praktiken nästan omöjliggör jakt. Redan för tre år sedan sänktes älgavskjutningen i området kraftigt, något som visade sig ha marginell effekt. Orsaken bedöms vara de växande rovdjursstammarna.
Enligt Dalarnas Tidningar, som var med på mötet i Orsa, stundar nu bistra tider för jägarna i Orsaområdet.
På mötet konstaterades att älgavskjutningen måste minskas – trots den redan tidigare extremt låga nivån. På hela Orsa Besparingsskogs 78 000 hektar sköts bara 37 älgar (inklusive kalvar) totalt förra året – det vill säga en halv älg per tusen hektar.

Markägarna vill ha mer älg
– Vi märker ett trendbrott hos markägarna som nu vill ha mer älg på sina marker, sade Lars Karlsson på Orsa Besparingsskog.
Både besparingsskogen och Svea Skog vill ha ett kommersiellt utbyte av jakten och menar att ett jaktligt uttag på 2,5 älgar per 1 000 hektar är en rimlig målsättning. Eftersom det inte kan ske i dag så är den årliga förlusten omkring 6,1 miljoner kronor per år i köttvärde.
– Det är hög tid att politikerna börjar lyssna på markägarna som i dagsläget bekostar rovdjurspolitiken, säger Lars Karlsson.
Vänder man på beräkningen kommer man fram till att det krävs 12 älgar per 1 000 hektar i vinterstam för man ska klara ett jaktligt uttag på 2,5 älgar och samtidigt hålla rovdjuren med mat.

Kortare jakttid
Vid mötet i Orsa var jägarna överens om att drastiskt minska avskjutningarna och dessutom förkorta jakttiden – ett förslag som tagits fram av arbetsgruppen "Rädda älgen".
Den 29 maj ska ett nytt informatiuonsmöte ordnas i Orsa. Både Landshövdingen, rovdjursansvariga tjänstemän vid länsstyrelsen, samt riksdags- och kommunpolitiker är inbjudna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Hans-Ove Hansson

2010-05-06 10:56

I Sverige får vem som helst yttra sig... ja bara beskriver att varg inte behöver betyda att älgstammen brakar ihop.... men har man en dålig älgstam vid vargetablering är det ju naturligtvis svårare, för dom river ju det antal älgar dom behöver oavsett storlek på stammen.
Men helt klart det är enklare utan varg.

21. Kokillen

2010-05-06 09:08

Det är skillnaden mellan Värmland och södra norrland. Vi har helt enkelt inte bytesdjur så det räcker åt alla (varg, björn och människa)här uppe.

20. Kokillen

2010-05-06 09:08

Ja du bör ju jaga i Värmland med dom höga avskjutningarna. Men här uppe har avskjutningen legat på mellan 1,0-2,0 per/1000 hektar dom sista 20 åren. Reproduktionen har inte varit över 1,6-1,7 nu nere på ca 1,0, Då kanske du inser det ohållbara för oss med vargetablering, Dessutom har vi världens högsta björnstam i förhållande till älgstam!! Så ni som har så höga avskjutningar som kokillen ska nog kanske inte yttra er. Och vi har inte tillåtits ha högre älgstam än dessa siffror på grund av att vandringsälgarna ställer till stora problem

19. Älgstam

2010-05-05 23:40

I våran krets på 150000ha är vi berörda av två vargrevir,vi skjuter
3-6 älg på tusen ha,räknar med att vargarna tar två på tusen,på dom år vi har haft varg har inte älgarna minskat i antal de senaste två åren har vi snarare märkt en ökning däremot finns ingen björn här...

18. Anders Åberg

2010-05-05 23:40

Detta var vad jag varnade för förra året. Nu börjar det i Orsa och sprider sig norrut. Ingenstans i press el tv kan man läsa om denna situation. Varför är alla medier så fega? Du Anders anser att jägarna stått för den stora delen av minskningen. men här har älgstammen varit på en jämn men låg nivå i många år, men nu raseras den. Att förvänta sig hjälp av LST kan man glömma, vid ett möte tidigare i vår så ansåg en av LST rovdjursansvariga att vargarna kunde äta Bäver och Rådjur!!! Såna uttalanden kan bara leda till en krasch. Och den tjänstemannen var inbjuden och hade tackat ja 2 gg till det lokala samrådet i Vemdalen den 6 april. Han hade fått dom första 30-45 min till att förklara för samrådet LST syn på vargetableringar och även hur älgjakten och tilldelningarna skulle se ut. Han hörde aldrig av sig, kom aldrig och har heller inte hört av sig efteråt. Men ifrån minnesanteckningar från tidigare möten så skriver han i sitt yttrande till Naturvårdsverket angående skyddsjaktansökan att han för en dialog med ortsbefolkningen??? Tjänstemännen på LST I jämtland hävdar hela tiden att dom inte kan påverka situationen och definitivt uppåt. Men efter kontroll med Naturv verket så säger dom att ett väl underbyggt yttrande leder alltid till ett ja vad gäller skyddsjakt!!

17. tänk efter

2010-05-05 23:40

Bengan har rätt till hundra procent När vi sänker älgavskjutningen så ökar födan till vargen och antalet vargar ökar älgstammen minskar vi sänker tilldelningen igen och så håller vi på tills varg o björn gjort rent

16. Hoppas inte på politikerna, Anders

2010-05-05 23:39

Politikerna räknar bara röster. Den stora klump av stadsbor som vill ha rovdjur är ju inte ekonomiskt belastade av dem. De landsbygdsbor som får det knapert är inte tillräckligt många för att ge ett rejält röstetal.
Men skogsbolagen börjar nu inse att de sköna jaktarrendepengarna som flöt in bara genom att skicka ut en räkning varje år kommer att försvinna. Det är älgjakten som ger klirr i kassan.
Och när storaktörerna börjar tala om för Skogsvårdsstyrelsen att vi kan inte vänta 80 år på inkomster då kommer Skogsvårdsstyrelsen att ge sig på regeringen. Finans-, närings- och jordbruksdepartementen kommer alla att komma i kläm.
Allt enligt enligt råttan på repet osv.

15. Jakt

2010-05-05 17:57

För hård jakt tidigare, på order av skogsbolagen, är säkert den största boven, men nu när det ser ut som det gör så borde rimligtvis även politikerna inse att det är dags att rädda älgstammen i dessa områden.
En påtaglig minskning av rovdjursstammarna där verkar helt nödvändig om det skall bli möjligt.
Frågan är väl om någon politiker klarar eller vågar att se viltförvaltningen i ett så stort perspektiv.

14. Aldrig mera Centerpartiet!

2010-05-05 15:02

Andreas Carlgren och centerpartiet har totalt svikit sina rötter, nämligen mindre Jord-och Skogsägare, bönder och jägare,kort sagt landsbygdens folk!

13. Förtydligande

2010-05-05 15:02

Jo jag menar så här Bengan. Att stå och skjuta ut älgstammen är ett rent bedrövligt sätt. Tyvärr så är detta på gång i Hälsingeskogarna. Viltförvaltning finns inte utan ett frysbox tänk och ett jakt beteende som hör hemma på 80-talet när älgstammen var bra! Hoppas att detta var tydligt nog Bengan hmm eller är det någon figur ur Hälge som smygit sig in.

12. Detta problem skrev jag om...

2010-05-05 12:42

..för ca 1 år sen, att klöviltet försvinner pga för hårt rovdjurstryck, där markägarna inte får 1 kr i arende,för ingen vill jaga när viltet är slut.
Men en viss självutnämd expert vid namn Roslagsmormor påtalade snabbt som attan hur fel jag hade, och hur rätt hon hade att så var det absolut inte.
Nä, har man skygglapparna nedfällda för jämnan då vill man inte se problemen.

11. Rädda jakten nu

2010-05-05 12:31

Det är nästan lika bekymmersamt för älgstammen överallt mellan ljusnan och dalälven. Vi måste slopa älgjakten framöver tills vargen är borta och björnarna har reducerats till ett minimum. Det måste vi markägare, jägare och boende kräva av varanndra och allmänheten. Punkt slut.

10. Även jägarkåren är starkt utrotningshotad!

2010-05-05 12:31

Är det inte dags att vi räddar oss samt älgen, rådjuren från utrotning.

9. Magra år väntar oss alla

2010-05-05 12:31

Charles Elton, en av ekologins pionjärer, sade: Det brukar antas att det i ett ostört ekosystem finns en viss harmoni som brukar kallas den naturliga balansen. Denna idé har fördelen av att den är begriplig (för den stora massan) och är till synes ett logiskt resultat av ett naturligt urval som ger varje art optimala förutsättningar. Nackdelen med idén är att den är felaktig.
Överallt där man planterat in varg eller förbjudit jakt på varg så har vargstammarna ökat och sakta men säkert tagit död på klövviltet. Detta gäller i Yellowstone där förut stora stammar av hjort nu är i stort utraderade, ja till den grad att även vargarna börjar svälta. De senaste två åren har antalet vargar börjat minska och framförallt har antalet valpar/kull sjunkit och samtidigt sprider sig vargarna till omgivande stater i jakt på föda. I Canada håller varg på att utrota skogscaribou, man diskuterar nu om arten kan räddas på George’s Island som är fri från stora rovdjur.
Bengan har helt rätt, i Orsa kommer all älgjakt att upphöra, att minska eller upphöra med jakten under ett år, kommer inte att ändra detta. Så länge det är ekologismen som styr utvecklingen i Sverige och inte Riksdag eller regering, så kommer utvecklingen obönhörligen att medföra ökande varg, björn, lo, varg och örnstammar, intill den dag då all jakt i Sverige i princip har upphört. Då anser sig biologerna ha uppnått ”naturlig balans”, den idé som Charles Elton betecknade som en lögn.
Och så länge allmänheten i Sverige tror att så illa kan det väl inte vara, så länge kommer fanatikerna att knuffa fega politiker framför sig och se till att utvecklingen följer den ekosofiska läran. Redan nu har all jakt fått försämrade villkor, varg, räv, mårdhund ökar snabbt och sprider dvärgbandmask över Europa, även in i städerna. Älgjägare i Orsa, det bästa ni kan göra är att skjuta alla älgar, så illa är ni ute och så illa är vi alla ute. Men än kommer det dröja innan alla vaknat och ser vad som händer.

8. Felskrivning av min!

2010-05-05 11:38

Ursäkta att jag sker fel i första inlägget. 250 Älgar / 100.000 Ha skall det vara

7. AL

2010-05-05 11:10

Vad menar du egentligen?
Det är ju bara att räkna på fakta. Björnen tar faktskt de flesta Älgkalvarna och Vargen tar 130-140 Älgar per revir årligen.
Älgen kommer att ta slut i Orsaskogarna oavsett om man jagar eller inte!

6. Demokratin är död – vakna upp

2010-05-05 10:55

Detta Bengan du måste läsa på 2,5 älgar på 1000 hk dett gör att jakten är slut det vi kommer att se är rovdjur som kommer att hungriga att gå närmare hus och hem ett fastigetsvärde som kommer att minska så det är inte bara köttminskning utan ett arendeintäkter som minskar i värde man kan inte få ut någon som skogsjakt intresse. Ingen vill betala för en tom jakt detta vansinne kan vi tacka socialdemokraterna miljöpartiet samt den rödgröna soppan för det var dom som bestämde sig för att köra över folket på landsbyggden därför heter det miljöåklagare har ni kopplat glöm inte detta vid valet rösta in mården i hönshuset det enda riktiga.
Kom ihåg vad sossarna gjort mot er förstört all löshundsjakt förstört livet för alla landsbygds folk, men så fort vargen kommer nära stor stan så smäller det dom skiter fullständigt i vanligt folk så är det lika med moderaterna samma visa snackar mest skit. Glöm inte detta vid valet.

5. Tyvärr

2010-05-05 09:02

är det nog inte endast Orsas jägare som ser fram emot magra år... framgent kommer det att se likadant ut över hela mellansverige
om inte polletten snart trillar ned hos de som är "experter"...

4. Tråkigt

2010-05-05 09:01

Att läsa sånt dravel som Bengan skriver är rent bedrövligt! Skärp dig! Du är ingen jägare i mina ögon utan en av alla som tänker kortare än näsan räcker. Detta som Orsa gör är något som fler borde ta efter.

3. Om ett par år..

2010-05-05 08:40

...är Älgstammen i Orsa helt borta, eftersom det nu finns ca 250 st Älgar/1000 Ha, dvs. ett Vargrevir. Björnen tar största delen av kalvarna och Vargen ca: 130 st Älgar. Det vore bättre att inse fakta och skjuta bort så mycket Älg som möjligt, problemen med Varg och Björn skulle då bli tydliga även för politiker och journalister.

2. Det barkar åt....

2010-05-05 08:40

helvet! Hur hade man trott att det skulle bli? En redan överstor björnstam...som skall fyllas på med ett stort antal vargar...
Skogsbolag ...Skogstyrelse som inte vill ha älg...
Sedan så skyller man på "skjutglada jägare"! På mina fd. jaktmarker fungerar det så här... först räknas det ut hur mycket älg som går till björnarna... sedan så räknas det ut hur många som går till vargreviret... Kvar blir till älgjägarna? Ingenting = slutjagat!
Och så fortsätter dessutom vargkramaramatörerna att sprida sin falska/vilseledande propaganda....
Ett Jägareförbund som i rädsla att mista sitt statliga uppdrag.. pengar inte vågar framföra majoriteten av medlemmarnas åsikter, ställningstaganden. Vart är Sverige på väg? Har du också björnar/vargar på din tomt?

1. Tyvärr

2010-05-05 08:40

Är detta ett scenario som vi som bor i dessa rovdjurstäta områden måste vänja oss vid. Rovdjursvännerna som oftast sitter i tätbebygda områden och städer aldrig kommer att behöva uppleva. Det är skrämmande vilken syn dessa grupper har, Vi har snart inga djur kvar än rovdjur, vilket är det klara beviset på en havererad rovdjurspolitik. Men äntligen kommer markägarna och visar vad denna idioti kostar dom, Storskogsbruket med Holmen i spetsen börjar nu protestera mot dessa förluster. När man ser att förlusten i köttvärde är 6,1 miljoner, och arrendeavgifterna minskar då inom detta område vars enda vilt är älg björn och varg måste något göras.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere