• Älgskadefondsföreningen

Mörkad rapport om minskad tjuvjakt

AktuelltPublicerad: 2011-05-13 14:03

Enligt en rapport som är beställd av Världsnaturfonden, WWF, ska den illegala jakten på varg i Sverige ha minskat till en tredjedel. Men den rapporten har varken WWF eller miljöåklagare Christer Jarlås velat framhäva i samband med en stor konferens om illegal jakt.
Vargforskaren Olof Liberg är kritisk till att miljöåklagare Christer Jarlås inte redovisat rapporten.

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Orsa för ett 90-tal personer från olika myndigheter där den illegala jakten diskuterades. Rapporten är gjord av vargforskarna i Skandulv och beställd av WWF. Även Världsnaturfonden deltog vid konferensen i Orsa.
Rapporten har dock inte hindrat miljöåklagare Christer Jarlås att i samband med seminariet hävda att den illegala jakten på de stora rovdjuren har antagit så stora proportioner att den är helt utanför myndigheternas kontroll.
Se artikeln här:
Världsnaturfonden har väntat med att göra rapporten offentlig.
– Vi vill ha in alla fakta så att allt verkligen blir rätt. Vi vill inte heller att enskilda grupper i samhället ska känna sig utpekade, förklarar Tom Arnbom, Världsnaturfondens rovdjursexpert, till Svensk Jakt.

”Tänker inte säga något”
– Jag tänker inte säga något om rapporten. Den kommer att bli offentlig om ett par veckor. Ni får vänta tills dess, tillägger Tom Arnbom.
Vargforskaren Olof Liberg bekräftar dock att rapporten visar att den illegala vargjakten minskat med två tredjedelar.
– Fyra procent av vargstammen har avlivats illegalt på senare år. Tidigare var den siffran cirka 14 procent, säger vargforskaren till Svensk jakt.
Det var Olof Liberg som presenterade rapporten vid tredagarsseminariet i Orsa, där åklagare och andra myndigheter diskuterade hur illegal jakt ska stoppas.

Åklagaren ändrar sig inte
Miljöåklagare Christer Jarlås deltog vid konferensen, men vidhåller ändå att den illegala jakten på rovdjur inte har minskat.
– I alla fall inte för rovdjuren som helhet. Vi får in precis lika många anmälningar om misstänkt illegal jakt nu som tidigare, kommenterar han till Svensk Jakt.
Det får Olof Liberg att se rött:
– Jag kan köpa att han av någon anledning inte tycker att vi är trovärdiga och därför baserar sina uttalanden på sina egna slutsatser. Men det hade varit hederligt om han även redovisade vad vår forskarrapport säger när han pratar med medierna, kommenterar Olof Liberg för Svensk jakt.

”Vargkadaver” är älgar
Han tycker det är fel att bara titta på antalet anmälningar om misstänkta jaktbrott. Det ger ingen bra bild av den illegala jaktens omfattning.
– Folk ser vad de vill se och det verkar som alla upphittade kadaver är vargar. Att det sedan i själva verket är älgkalvar och andra döda djur som hittats spelar sedan ingen roll i statistiken över anmälningar som Jarlås hänvisar till, förklarar Olof Liberg för Svensk jakt.

Går till motattack
I ett pressmeddelande går WWF till motattack när det gäller rapporten om illegal vargjakt. WWF poängterar att det var preliminära uppgifter ur rapporten som presenterades under det slutna seminariet om illegal jakt på stora rovdjur som hölls 10-12 maj på Rovdjurscentrum i Orsa.
– Samtliga seminariedeltagare informerades om att uppgifterna var preliminära och ska revideras före publicering. Det går inte att dra slutsatser av rapporten om illegal jakt på varg innan alla uppgifter finns på plats och rapporten är slutgranskad, kommenterar Tom Arnbom.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Jubla!?

2011-05-16 08:15

Det är ju bra att den illegala jakten minskar, det borde alla inklusive den så kallade bevarandesidan jubla över.
Det som ingen borde jubla över är att en åklagare tycks ha en egen agenda!
Det förefaller mig rimligt att hr Jarlås bereds tillfälle att förklara sin obskyra synpunkt i media och förklara varför vi som medborgare fortsatt ska känna förtroende för hans arbete. Något för Uppdrag granskning? NÄÄ, det stämmer för bra med SVTs agenda för att ifrågasättas.

15. Jarlås ur tjänst

2011-05-15 11:19

Jarlås skall naturligtvis omg. befrias från sin tjänst som åklagare, han är inte seriös på något sätt. Kan inte en eftersöksjägare som bojkottat eftersök p.g. av vargfaran fortsätta för att "han tagit politisk ställning" enl. polisen, så kan väl inte en åklagare agera på detta bedrägliga sätt, det är grova övertramp och bevisar bara hur bristfällig den så kallade rättvisan är i Sverige. Man mår illa.

14. Uffe

2011-05-14 16:01

Man går efter anmälda fall av tjuvjakt. Men bara att läsa vissa av de förödare som befinner sig på denna sida så förstår man att anmälningarna ökar. Tänk dig då forum med alla extremister som peppar varandra utan anknytning till verkligheten. Finns många avarter på lst också. Ta lst i Stockholm där man hittade en död tamkatt i en plastpåse och de gick ut i tidningar om ett tjuvskjutet lodjur (artkännedom :-). De har säkert också polisanmält detta.
Den utbredda tjuvjakten har också forskarna stött på felaktiga grunder men nu verkar Olof Liberg fått lite kalla fötter och försöker tona ner det hela. Rädd att rapporten de skrev ska granskas kanske?
Men så länge vi inte törs som organisation ta i detta och peka på felaktigheter skruvas "mördarjakten" på oss jägare upp.

13. Det kan vara sant

2011-05-13 23:32

om man har 100 st vargar och skjuter 15 st illegalt så har man 15% tjuvjakt men om man har 300st vargar och skjuter 15 st så har man 5% tjuvjakt men det är samma antal tjuvskjutna vargar, med det är så med statistik kan säga vad man vill.

12. Det räcker bra långt Åke Siikavaara.

2011-05-13 23:30


Myndigheterna läser vad vi skriver, liksom journalister och andra. Det är sagt tidigare, vi behöver bara beskriva verkligheten så räds de som ljugit i vårt folk. Och jag tvivlar inte för en sekumd att det vi vet kommer att bli allmängods i landet. Så förgäves är det inte, även om jag delar din inställning att en annan ordning skulle vara snabbare och effektivare. Det du efterlyser gör jag också. En början är då att sluta upp på landsmötet för Landsbygdsdemokraterna, http://www.landsbygdsdemokraterna.se/ i Lövstabruk i norduppland den 5e juni kl 09.30. Det andra, för dem som ännu inte anslutit sig, är att lösa ett medlemskap i Folkaktion Ny Rovdjurspolitik, http://www.folkaktion.com/

När det nu är klart att vår vargstam är av okänt ursprung och illegalt utplanterad, och aldrig funnits här tidigare, bör vi höja våra röster och fråga vad forskarna egentligen sysslar med. Dessa djur, som de påstår är gravt inavlade, anses nu ska förstärkas med vargar som de inte är besläktade med, vilket betyder vargar från Finland – Ryssland. Dessa vet vi däremot säkert är hybrider, politikerna måste uttala sig om det är rätt. Anser EU på fullt allvar att vi i Sverige ska hysa en stam av inavlade djur som är beblandade med hundar och som aldrig tidigare funnits här ska omfattas av skyddsdirektiv? Jag kan inte tro det. Denna fråga måste vår regering besvara. Menar dom att resultatet av biologiska experiment är skyddsvärda?

11. LJUGER.

2011-05-13 22:25

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3Fprogramid%3D93%26artikel%3D4502634&h=cd425

10. När skall vi på landsbygden enas för att orka stå emot?

2011-05-13 21:41

Det är näst intill kriminellt att man påstår på felaktiga grunder eller inga grunder alls att en grupp människor med en viss fritidssyssla förföljs och jagasav personer från rättssystemet. Vi har alltid varit stolta över vår rättsväsen.nu börjar man vackla. Hur kan åklagarmyndigheten komma med diverse anklagelser utan bevis, utan bara antagande. Går inte vi på landsbygden samman till 100% kommer vi att förföljas i det oändliga, eller är vi jantelagare allihop? Det hjälper föga att grina på detta forum, annat än att man får rasa av sig sin ilska. Ingen av dessa herrar läser detta forum.

9. Dessa skuggfigurer...

2011-05-13 21:22

bör ganskas ingående. de driver en massiv smutskastningskampanj med en dold agenda gentemot jägarkåren. Kan det vara så att detta är ett sista desperat försök att sopa igen spåren efter sina egna förehavanden, under 70-80 talet, iom att vargar började ploppa upp lite här och var?För inte kan väl vargarna ha vandrat ner själva genom hela renbetes landet obemärkta utan att ta för sig av smörgåsbordet. Verkar som att situationen börjar växa dem ur händerna,och dom försöker rikta folks blickar åt annat håll. Detta bör granskas hårt och länge!

8. Orsaken till Järlås och WWFs agerande

2011-05-13 19:38

Järlås och WWF kämpar för att kriminalisera "förberedelse" till jaktbrott. Då får man nämligen möjlighet att trakassera jägarna i det oändliga med telefonavlyssning husrannsakning och andra åtgärder. Man förlitar sig på att vargbeundrarna kommer att hjälpa till med de anklagelser som behövs för att terrorisera de som anser att vargen inte hör hemma i vår civiliserade landsbygd. Målet är att avfolka landsbygden till rovdjurens förmån.

7. Det är just sådant här som...

2011-05-13 19:38

...får oss att tappa tron på människan och myndigheter. Anarkin kan skönjas om inte folk visar bättre instinkter.

6. ÅKLAGARE?

2011-05-13 16:25

Nu när det finns både åklagare och nämnde män, som håller vargen i första hand och inte tänker på jakt-djur ägare eller övriga som strövar i skog och mark. Ett seminarium utan alla jaktförbund vad går det syftet ut på? Och den åklagare som nu uttalar sig är ju vida känd. Tjuvjakt "BEVIS och åter bevis" innan det ordet uttalas, sedan mörkning nonsens, vargälskarna och då bland de som är inom NVV-LST vill sprida en vilseuppgift för att förbättra sin position efter alla misstag de utfört!

5. Maffian jobbar vidare...

2011-05-13 16:22

Måste återigen ta fram detta urklipp för att visa hur WWF jobbar.
WWF – miljömaffia i översteprästkläder!
I Sveriges Radios program Matens pris kunde vi höra härom veckan att Världsnaturfonden (WWF) låtit sig bevekas av Vietnams regering att skapa en ny kategori för bedömning i sin konsumentguide för fisk. De avsåg den tidigare rödmarkerade fisken pangasius som efter påtryckningar gavs beteckningen – På väg mot certifiering – och därigenom åter kunde rekommenderas Europas konsumenter av det allsmäktiga WWF.

Händelseförloppet och WWF:s uttalanden och svar i debatten avslöjar inte bara en organisation som gör våld på sin egen image för att få makt och inflytande, det avslöjade ett WWF som med rena maffiametoder ser till att få igenom sin vilja och politiska agenda.
Lasse Gustavsson, tidigare generalsekreterare för WWF Sverige, numera internationell naturvårdschef vid WWF i Genève, och ansvarig bland annat för kontakterna med Vietnam i den aktuella frågan, avslöjade sin anmärkningsvärda inställning i Studio 1 den 7 februari.
WWF – miljömaffia i översteprästkläder!
En organisation som gör våld på sin egen image för att få makt och inflytande. WWF använder rena maffiametoder för att se till att få igenom sin vilja och politiska agenda.

I detta fall gällde det Vietnamesisk fisk men nu gäller det mörkad rapport om minskad tjuvjakt. Vi saknar all respekt för WWF. Jag kommer att bojkotta allt som kan tänkas ge bidrag till WWF.

4. Åklagaren är skyldig att vara objektiv

2011-05-13 15:41

står det att läsa på Åklagarmyndighetens hemsida. Det innebär att åklagaren måste förhålla sig helt neutral vid bedömningen av vad som har inträffat och om det kan bevisas i domstol. Är Christer B Jarlås objektiv? Bidrar hans utspel till trovärdigheten till
åklagarmyndigheten? Jag tycker chefsåklagaren inom Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Mats Palm, bör titta närmare på detta agerande.

3. Nu förstår man ju..

2011-05-13 15:41

..varför inte jägarorganisationerna var inbjudna till detta möte..
Den här åklagaren går i samma fotspår som sin mentor Alhem, det är ju helt klart bevisat nu.
Seriös och opartisk tjänsteman ?, inte en chans..det här stinker lång väg, och han skulle sparkas per omgående efter detta, när han själv inte inser att ett inrapporterat MISSTÄNKT jaktbrott, inte är samma sak som ett UTFÖRT jaktbrott, så hur fasen kan man bygga statistik på det viset, och räkna med att man skall bemötas som trovärdig ?
Bedrövligt agerande av åklagaren, och av WWF också för den delen, som leker SÄPO med att hemlighålla rapporten, och dessutom med en lam ursäkt om att ingen ska kännas sig utpekad, jag menar..tjuvjakten har ju minskat med två tredjedelar enligt rapporten, är inte det bra det, och borde vara en glädjande sak att lyfta fram ?
Det verkar snarare vara så att åklagaren och WWF är besvikna på att inte "jägarkåren" är så stora skurkar och banditer som dom hade hoppats på.
Man börjar ju förstå varför en del beslut blir som dom blir med såna här nötter i tjänstemannaställning..
All heder till Liberg dock, som inte hymlar utan säger som det är i detta fall.

2. Olof Liberg

2011-05-13 12:34

Visade Grimsös beräkningar om omfattningen av illegal jakt enligt samma kriteria som gamla rapporter. Han fastslog att den illegala jakten har minskat kraftigt.

1. Reviderad anpassad rapport!

2011-05-13 12:34

Text och siffror går alltid att anpassa efter vad som skall uppnås!
Om man tjatar med en liten lögn tillräckligt många gånger så tror massan att det är sant och om lögnen är tillräcklig stor att den är osanolik så tror massan även på den!
Så är människan skapt !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB