• Älgskadefondsföreningen

Ny attack av Sjundavargarna

Nio får dödade utanför Hölö

AktuelltPublicerad: 2015-09-03 15:09

Sex tackor och tre lamm har hittats vargdödade i en hage i Sjundareviret utanför Gnesta.
– Det är samma tillvägagångssätt som vid de tidigare attackerna, säger länsstyrelsens besiktningsman, Mikael Fransson.

Attacken inträffade strax norr om Hölö, någon gång från onsdag eftermiddag till torsdag morgon.
Området finns inte med på den karta som länsstyrelsen i Stockholm ritat över Sjundareviret.
– Det är ett område de varit i tidigare. I fjol var tiken synlig där flera gånger, säger Mikael Fransson.

Sjätte attacken 
Det är den sjätte attacken på får och hittills har närmare 70 får dödads. Molstabergs gård har drabbats fyra gånger och där pågår just nu skyddsjakt på en varg. Länsstyrelsens uttalade önskemål är att hanvargen, som tros vara den mest skadegörande, skjuts.

Trög skyddsjakt 
Men skyddsjakten går trögt. Jaktområdet är begränsat till cirka 400 hektar kring en del av beteshagarna vid Molstaberg. Där patrullerar nu vargvänner för att hålla vargarna borta från skyddsjägarna.

Väntad attack 
– Vi vet att det är minst tre grupper med två-tre personer i varje grupp som rör sig i området. Det är självklart att vargarna drar sig till ett annat område. Vi har bara väntat på en ny attack någon annanstans, eftersom det inte påträffats några slagna byten i skogarna, säger en privatperson som bor i trakten.

Lapptyg
– Fåren är installade för natten. I morgon åker vi dit och sätter upp lapptyg och akutstängsel, säger Mikael Fransson på länsstyrelsen.
Djurägarna hade omkring 50 får före den här attacken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Hur länge ska...

2015-09-03 20:21

..detta vansinne få fortgå?? Fattar inte LST o NVV att det aldrig tar slut på dessa attacker för än reviret är rensat o tomt och så ska det vara i Hela Sverige! Helt Otroligt att Inte det finns en enda Politiker som kan ta tag i detta en gång för alla och se till så att Vi har fri Vargjakt från den 1/7 - 31/6 precis som på alla andra Skadedjur!!

3. Mycket märkligt

2015-09-03 20:20

Om nu Lst som är statens "hand" ute i landet beslutat om Skyddsjakt borde området vara avlyst för jakt. Dessa "vänner" respekterar tydligen inte beslut fattade på myndighetsnivå. Svagt av Lst att inte ta tag i detta då det visar att deras beslut kan nochaleras

2. Vi måste få länsvisa förvaltningar.

2015-09-03 20:19

Trots stora ökande problem med varg och inga stödpengar kvar till rovdjursstängsel mm så har Naturvårdsverket (Nvv) beslutat om en ny utredning om vargen har gynnsam bevarandestatus i Sverige.
Bl a Olof Liberg vid Skandulv ska lämna synpunkter på Brufords studier. Baserat på Brufords slutsatser är jag säker att vi klarar oss med 400 vargar om vi får in en ny varg vart tredje år.
Med nuvarande rovdjursförvaltning så har vi inte någon heltäckande kontroll, inventering, över hur många stora rovdjur vi har i landet. Troligtvis långt över beslutade minimiantal.
Om utredningen förslår ökning från 270 till 400 vargar så blir det en ökning med ca 48 %
F.n. är det väl så att Nvv beslutat om 27 vargrevir (270 vargar) i 7 av de 9 länen i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet (MR). Fn inga beslut angående Stockholms– och Uppsala län. Blir det ytterligare 4 vargrevir + stor del av ca 48 % efter utredningen??
Nvv har f.n. inte beslutat om hur många vargrevir man skall förvalta i Södra– och Norra Rovdjursförvaltningsområdena.
Uppgift att i vargtäta län, ja även andra län, företas inte samordnade inventeringar av olika rovdjur = nationella nivån för lodjur inte uppnådd = ingen licensjakt på lodjur = vi får inte fram uppgifter hur många vargar vi har = ingen licensjakt på varg.
Hur många jägare, även djurägare, ställer framöver upp med att delta i länstäckande inventering när det troligen inte blir länstäckande inventering i alla län = nationella nivåerna nås inte = inga licensjakter.
Troligtvis kommer de flesta att avstå om jägarförbunden inte verkar för att vi får länsvisa maximala förvaltningar och länsvisa beslut.
Vem ställer upp och färdas, går långa sträckor i snö när man deltar i egna länets inventering när man hört att i det i andra län så blir det ingen inventering = nationella nivåernas nås inte?
Utifrån ovanstående och andra rovdjursproblem bör jägarförbunden verka för att vi får regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets landareal och politiska beslut om totala antalet vargar, björnar, lodjur och järvar som vi skall förvalta i hela landet och licensjakt beslutas LÄNSVIS, utan krav på nationella nivåer nås.
Jägarförbunde verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens– eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv Utan krav på nationella nivåer nås.
Räcker med länsvis inventering för länsvist beslut.
Jägarförbunden verkar för att vi får minskat totalantal vargar, björnar, lodjur och järv i landet.
Jägarförbunen verkar för att vi får ändrad användning av 28 § jaktförordningen för att få användas innan djur blir angripna. 28 § får brukas utanför djurstängsel och övervägas om den bör få användas när stora rovdjur vistas nära bostäder så att alla, ja främst barn, vågar vistas utomhus, gå till och från skola, skolbuss, gå till kompis och träna efter elljusspår mm.

1. Men för tusan!

2015-09-03 15:34

Pågår skyddsjakt och den störs - sätt upp en skylt, ring polisen och avhys individerna som stör. Hur svårt kan det vara? Jag blir så trött...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB