• Älgskadefondsföreningen

Nya bud om skyddsjakt orsakar förtroendekris

AktuelltPublicerad: 2010-10-25 23:06

Först fick jägarna i vargreviret utanför Edsbyn ett beslut om skyddsjakt. Men sedan kom nya direktiv: Högst 30 jägare fick delta och alla skulle registreras. Följden blev att helgens jakt ställdes in. Och förtroendet för länsstyrelsen sjönk som en sten i Edsbyn.

– Länsstyrelsen har fattat ett väldigt otydligt beslut om skyddsjakten, säger jaktledaren för skyddsjakten, Olle Eklund, som i egenskap av gammal polisman har viss erfarenhet av både byråkrati och tillståndsbeslut.
När beslutet om skyddsjakt i Homnareviret kom för någon vecka sedan framgick ingenting om jägarregistrering eller begränsningar av antalet jägare – däremot att jaktledaren i samråd med länsstyrelsen skulle utse de deltagande jägarna.
Under förra veckans planeringsarbete visade det sig att länsstyrelsen begärde både personregistering av alla deltagande jägare, samt att maximalt 30 jägare fick delta. De nya buden togs emot med bestörtning.

Obegriplig begränsning
Dels gick jägarna inte med på registreringen, eftersom den listan i så fall skulle bli offentlig handling. Dels framstod begränsningen av antalet jägare som obegriplig och skapade nya frågetecken, till exempel om det är frågan om 30 jägare per jakttillfälle, eller totalt under hela skyddsjakten?
Följden blev att skyddsjakten, som skulle ha skett i helgen, ställdes in. Olle Eklund konstaterar att länsstyrelsens agerande upprört många i Edsbynområdet och att det närmast är frågan om en djup förtroendekris.
– Det är skrämmande. Det bästa vore att länsstyrelsen skötte det här med helikopter. Men nu ställer vi upp och sköter vi statens jobb. Och när vi gör det blir vi närmast motarbetade, säger Olle.

”Ansvaret är mitt”
I själva sakfrågan konstaterar han:
– Ju fler jägare med kunskaper om markerna desto bättre och effektivare – förutsatt att organisationen och sambandet är bra. Och det bör ju vara upp till mig som jaktledare att bedöma, säger Olle, som pekar på han vid vinterns vargjakt basade över 130 jägare, samt att både lo och björn har jagats länsvis sedan många år.

Onödig registrering
När personregistreringen hos länsstyrelsen ifrågasattes ändrade sig länsstyrelsen i förra veckan så att det skulle räcka med en lista på deltagande jägarna, som var och en av jägarna skulle bära med sig.
– Ytterst märkligt, och knappast förtroendeingivande. Man släpper plötsligt kravet på registrering – men ändå inte helt.
Och till vilken nytta? frågar sig Olle.
– Länsstyrelsens kontrollanter kan ju springa på vem som helst i skogen, som i sin tur inte alls behöver uppge sin rätta identitet. Det kan vara vilken småviltjägare som helst. Det måste helt enkelt vara rimligare att fråga mig. Jag vet ju vilka som ska vara med på skyddsjakten.

Byråkratisk storebrorsfasad
Även Per Mellström har i egenskap av jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegation i Gävleborg reagerat. Han ifrågasätter länsstyrelsens inställning; att istället för att hjälpa ortsbor med vägledning och tydlighet istället argumenterar med juridiska och byråkratiska termer.
– Det handlar om att myndigheten har ett ansvar för att vägleda och hjälpa medborgarna istället för att visa upp en byråkratisk storebrorsfasad, säger Per Mellström som ger ett exempel på hur bra det kan fungera; nämligen vid skyddsjakten på två vargar i Svartsbo 2006.

Det goda exemplet
– Då avgjordes först frågan om skyddsjakt var befogad eller inte. Skyddsjaktsbeslutet förankrades hos länsstyrelsens egna och lokala spårare och sedan överlämnades det hela till jaktledaren.
– Allt var mycket tydligt: En varg skulle fällas, länsstyrelsen kunde övervaka det hela på distans, men lät jägarna göra jobbet. Det är så det ska fungera, säger Per Mellström, som tillägger:
– Och inte en enda jägare behövde registreras. Inte ens skytten. För vad skulle det tjäna för syfte? Huvudsaken var ju att rätt varg fälldes.

Oklart beslut
Avdelningschef Mats Hindström vid länsstyrelsen i Gävleborg förklarar att begränsningen till 30 jägare är taget för att garantera en bra överblick över jakten och undvika till exempel överskjutningar. Men han medger att beslutsgången skapat oklarheter.
– Ja, det är uppenbart. Vi borde ha tagit den diskussionen med jaktledaren direkt i samband med beslutet om skyddsjakt. Vi får ta upp en ny diskussion med jaktledaren och försöka reda ut oklarheterna, säger Mats.
Däremot tycker han att det är befogat att det finns en lista över deltagande jägare och att länsstyrelsen kan kontrollera vilka som får delta eller inte.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Revir

2010-10-27 23:28

Ni som vill ha skyddsjakt har ni funderat över varför det heter revir? Om ni nu skjuter "rätt varg" då är problemet löst! Då kan ni släppa hundarna igen och jaga som vanligt. Tänk lite till så ska ni se att svaret blev ett annat denna gång.
Håller med Kenneth och Dick ställ inte längre upp på denna cirkus som vi erbjuds.

21. Instämmer

2010-10-27 19:33

STÄLL INTE UPP PÅ SKYDDSJAKT!

20. Instämmer

2010-10-27 17:49

Låt länsstyrelserna själva sköta allt vad skyddsjakt på varg heter. Det är bättre att låta deras tjänstemän ta all skit från kramargrupperingarna. Behöver de hjälp med drivning kan de väl anlita RMM. Hon lär ju vara specialist på spårning. Har ju vart i Värmland, gubevars, och spårat. Sätt sen ut deras namn och bild ordentligt på länsstyrelsens hemsida, så kan vi jägare se vad det är för typer som rantar runt i skogarna och behöver inte misstänka tjuvjakt på varg.
Jag vädjar till alla jägare: STÄLL INTE UPP PÅ SKYDDSJAKT! Det gagnar oss inte i längden.

19. Till 17

2010-10-27 17:49

Tack Seleborg, bra att vi är överens på en del områden. Jag är definitift ingen extremist. Jag tolererar inget hot eller trakasserier av någon. Vi ska aldrig tolerera sådant. Det är alltid tagiskt om det händer tamdjur saker. Har man djur och natur som sitt största intresse då vet man vad det handlar om. Jag sticker ut hakan rätt ofta, det är med beräkning då jag vet att denatten tar full fart. Ett ex. utsläpp av minkar, helt oacceptabelt= "djurplågeri".

18. Problemvargar arbetar åt jägarna

2010-10-27 16:42

I den situation som råder måste alla jägare tillsammans på alla möjliga sätt hjälpas åt med att skapa en opinion för att rädda jakten.
Vi måste ta ställning, visa civilkurage och säga nej till frilevande varg i Sverige och stå upp och argumentera för detta. Målet måste vara ingen frilevande varg i Sverige.
Vad varje jägare bör då fråga sig är hur ska vi kunna vinna opinion för vår sak.
Om vi löser alla problem åt Staten med problemvargar, ställer upp och jagar åt staten när det behövs för att lösa Länsstyrelsers problem med vargarna. Kan vi då vinna opinionen?
Nej! Låt staten registrera sina egna tjänstemän på Länsstyrelserna som vargjägare och se till att Staten själv får lösa skyddsjakterna och Länsstyrelsen skjuta bort problemvargarna.
Det kommer att bli mycket intressant när Statens Länsstyrelser måste börja med att argumentera för att de jagar och skjuter bort varg.
Jag vädjar därfor till jägarna som berörs i artikeln ovan.
Hjälp inte Statens Länsstyrelse i Gävleborg med skyddsjakten på problemvargarna.

17. Håller med Torbjörn till 100%

2010-10-27 14:46

Men jag inkluderar även de som tycker att av människans hållna djur skall vara rättslösa mot statens vilt.
Därför bör dessa marodörer tas bort INNAN de kan åstadkomma skada.

16. Konstigheter

2010-10-27 14:46

Först besluta om skyddsjakt och sedan krångla till det så ingen vill genomföra den.
Det låter ju helt idiotiskt.
Behöver vargen skjutas så överlåt åt jaktledaren att se till att den blir skjuten.
Ingen skall behöva bli uthängd i offentligheten för det.
Detta låter som ett försök att misstänkliggöra hela jägarkåren tycker jag och man undrar verkligen vad det är för folk som sitter där på länsstyrelsen.

15. Till 11

2010-10-27 14:05

Hot och trakasserier ska lagföras. Ingen ska behöva vara rädd eller känna olust för att man har en viss hobby elle något uppdrag "jobb" man måste sköta. Om jag när jag är ute i skog och mark eller någon annanstans hör någon hota eller takassera någon, anmäler jag det. Hör jag att någon förberder något sådant, det må vara mot vem som helst så anmäler jag det. Sådant får inte förekomma. Jag har själv blivit trakasserad och hotad för mina åsikter, det är anmält till polis. Man får aldrig låta dom få övertaget som ger sig på andra människor eller annans egendom.

14. Myskoxen

2010-10-27 13:09

för att svara på din första fråga. Därför att det är propagandamatade, vilseledda idioter som sitter och bestämmer...

13. Varg mer värde än männsikan?

2010-10-27 09:24

Varför ska det vara så svårt för oss människoinvånare att få till en skyddsjakt på varg som har ett störande beteende? Varför vill kan politikerna låta det gå så stora ekonomiska belopp och prioriteringar av resurser så att vi människorinvånare (på landsbygden... för det finns ju inge varg i stockholm, malmö o göteborg än...) få ett lägre värde. Ex ringer en kvinna in till SOS om att hon blir misshandlad / hotad... så sätt färre polisiära resurser in där än när det gäller övervakning, bevakning, personal för att hantera varg i vårt land. När ska vi skattebetalare få se vad den egentliga kostnaden gällande nuvarande vargpolitik? OCH... när det gäller utrotningshotade djur... skyddsprojekt om dessa... varför har vargen sådant fokus... och inte Myskoxen? Den är i större risk att bli utrotad. VARFÖR?

Vargfrågan har blivit ett ämne som symboliserar det som egentligen håller på att ske i Svenska samhället. Att politikerna vill att landsbyden ska dö ut... helt och hållet. VILL VI SKATTEBETALARE/MÄNNSIKOR PÅ LANDET DET?

Låt vargfrågan hanteras av männsikorna där människorna och vargen är. Finns vargen i städerna, låt stadsfolket ta beslut om vad hända m varg existens/skyddsjakter m m. Vice versa för varg / männsikorna på landet. Det funkade så bra förut, innan inblandningen av stora skattefinansierade forskningsprojekt o lagar där människan sätts längst ned.

Låt skattebetalarna i Homna/jägarna i ovanåker västra... sköta skyddsjakten. Gör inte allt så krångligt.

/en skattebetalar, männsika... som vill och tror på livet i vår svenska landsbygd. Balansen till städerna kommer även behövas framledes!

12. Skjut alla importvargar i Sverige!

2010-10-27 09:24

Så blir det slut med detta djurpålågeri som nu obehindrat får pågå. Div. vargkramaramtörer och så kallade "forskare" får skaffa sig en annan lekstuga! Ha lekstuga med vilda djur för sitt egna privata behovs skull?

11. Tyvärr Torbjörn

2010-10-27 08:36

håller jag inte med dig, visst ska rätt djur skjutas och rätt antal, självklart. Registreringen har dock ingen effekt på detta utan är bara ett sätt att få jägare att avstå på grund av hotbilden.
Efter det som hänt vid tidigare vargjakt avseende rena mordhot mot jägare som deltagit så bör inte registrering ske. Offentliga handlingar begärs som bekant ut av personer med syfte att terrorisera jägare.
Det är precis lika illa som när länsstyrelsens personal hotas av dumskallar.
Debatten har fullständigt spårat ur med hjärndöda övertoner. Det brukar få fart på en del knäppskallar.

10. Förresten

2010-10-26 23:22

vad löser det för problem att skjuta en varg? problemet kvarstår för lokalbefolkning och jägare. Bojkotta jakten, eller lös problemet på egen hand är väl det som återstår. Lösningen är att hela reviret ska bort.

9. Det kan ha sin förklaring.

2010-10-26 23:22

Detb är bra att dom som ska jaga registreras. Det är mycket noga att det skjuts rätt djur och att det inte skjuts något djur för mycke.
Det är ett förtroendeuppdrag som inte får misskötas. Statligt anställda jägare kanske är något att ta i beaktande. Det är mycket noga hur vargstammen sköts, helst ska inga vargar skjutas.

8. Länsstyrelser på fel spår

2010-10-26 18:27

Återigen slås man av hur vissa Länsstyrelser totalt missat det centrala problemet med rovdjurspolitiken; HUR MAN SKAPAR ACCEPTANS hos lokalbefolkningen inför rovdjurspolitiken. Tvärtemot vad vilket normalbegåvat barn som helst begriper så försöker man sej på en begränsnings- och registreringscirkus som är helt värdigt saligen avsomnade DDR, som någon tidigare skrev.
Om en varg skall skjutas så spelar det för f-n ingen roll om det är 3, 30 elller 300 jägare som deltar! Dom som har jakträtt kan delta, jag tvivlar starkt på att en Länsstyrelse kan lägga sej i detta.Och jag tror inte heller att Länsstyrelsen har juridisk rätt att kräva personnummer av en jakträttsinnehavare. Nä, denna klåfingrighet öppnar bara för att markägare/jakträttsinnehavare bara konstaterar att det är ingen mening med att ansöka om skyddsjakt-vi löser detta ändå. Att tjänstemännen inte fattat detta ännu är helt obegripligt, man kan med visst fog undra om dom har kopplingar till div. obskyra föreningar i marginalen!
Själv bor jag i Västernorrland, och har tack och lov en chef på Länsstyrelsen som har ett förflutet inom Jägareförbundet och tackar ganska ofta högre makter att jag inte jagar i Dalarna, Jämtland eller numera, Gävleberg!
Svensk Jakt gjorde för några år sedan en koll på vad dom mest jaktfientliga politikerna hade för bakgrund, vore det inte ett bra journalistuppslag att kolla upp Länstyrelsernas personals aktuella eller tidigare föreningskopplingar?

7. Men nu...

2010-10-26 18:26

...får det väl va slut med barnsligheterna från "statens folk" Är man betrodd att innehava vapen så lär man väl vara betrodd att jaga,spelar ingen roll om det är en varg eller bäver eller nå annat.... VÄX UPP I LÄNSSTYRELSEN Å NATURVÅRDSVERKET....

6. Registrering

2010-10-26 14:20

Förfarandet påminner om registreringen och kontrollen av medborgare i DDR. Där fanns t.o.m. kameror i fågelholkarna. Om inte invånarna kände förtroende för systemet så tvingades dom.

5. Besluts ångest?

2010-10-26 14:07

Jag blir mer och mer övertygad. Det är ett spel för galleriet, hanteringen i vargfrågan i Sverige. Det är vi på landsbygden som spelar en biroll, nickedockorna, så pass dumma så att vi tror att vi har något att säga till om.
Den varg som nu kommer att skjutas, om den inte redan är död? Är det rätt individ? Kommer övriga vargar i närområdet eller i övriga revirs Svenska vargar, förstå att det är farligt att va varg om inte är en exemplarisk varg. Länsstyrelsen i Gävleborg har beviljat …….. Tror ni på det? Forskarna på Grimsö och naturvårdsverket har givit länsstyrelsen i Gävleborg tillåtelse att bevilja skyddsjakt på varg, ok vi närmar oss sanningen.
Är det någon här ibland läsarna som tror att tex Riala vargarna och deras avkommor skulle bli ett fall för skyddsjakt? Det är för fina gener i dom vargarna, dom är milt sagt adlade, det är bönderna i Homnareviret som offras, inte så viktig genetisk stam för den ”svenska” vargen.
Det beviljas ett skyddsjaktsbeslut på en varg, prisad vare gud, myndigheterna lyssnar på oss, tycker vi som på det ena eller det andra sättet drabbats, ett tag lyssnar beslutsfattarna i alla fall, när det passar myndigheten och forskarnas val av vargar. Fyra skyddsjakts ansökningar och en beviljad med en ej så viktig genuppsättning.
Tänk er scenariot när det kommer att finnas utsatta nya gener i varg i Sverige, det kommer det att krävas angrepp på människor, för att det ska tas beslut på skydds jakt på varg?

4. Låt staten lösa vargproblemen själv.

2010-10-26 14:06

Miljörörelsen har nu lyckats med den dolda agendan att sätta stopp för jakten på bytesdjur på många platser och då är det även slut med jakten på rovdjur, för min del.
Svenska staten får nu ta konsekvenserna fullt ut för att de allierade sig med miljörörelsen.

Staten får ta hand om sina älskade rovdjur själv. Inte tänker jag betala arrenden, lösa statligt jaktkort eller medlemskap i jägareförbund och offra tid och pengar på att förvalta statens rovdjur åt en diktator, rovdjuren är som bekant statens vilt.

Staten skall naturligtvis också sköta skyddsjakten själv, av statligt avlönade jägare och med en statlig jaktledare som har ansvar för skyddsjakten.
Ett litet misstag är grovt jaktbrott när det gäller statens vilt och kan ge två års fängelse.
Så låt staten registrera sig själv som jägare av varg och kräv att staten skall lösa vargproblemen och skyddsjakten själv.
Hjälp inte staten att bygga upp en livskraftig vargstam.

3. berbres

2010-10-26 11:33

håller med, men den listan har inte länsstyrelsen ett förbannade dugg med att göra. Vilka som har rätt att delta är inte heller upp till dom, utan jaktledaren och jaktarrendatorn...

2. självklart

2010-10-26 08:38

klart att jaktledaren måste ha en lista på deltagande men inte ska den behöva registreras. o inte är väl vi rädda för att tala om vem som jagar varg? jag skulle utan tvekan skriva på

1. Nya ordningen visar genast brister.

2010-10-26 08:18

vi varnade för att denna nya ordning inte löser problemen. motsatsen verkar gälla, oordningen cementeras. Det är f.ö. endast Kerstin Fredin som på denna webbsida redan visat förtroende för detta, http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=441894&context=67620#c1 ,och det är väl lätt att förklara. Hon går ju i samma spår som Naturvårdsverkets rovdjursuppfödning. Hon sponsras av dessa. Detta sker emot lokalbefolkningens önskemål, vilka står som drabbade och förlorare. Beklagligt med råge.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere