• Allmogejakt

Oense om jakt på ledarsuggor

AktuelltPublicerad: 2012-12-31 12:01

Vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell har ett kontroversiellt förslag för att minska vildsvinsstammen i Sverige: Sluta med åtling och skjut ledarsuggor, uppmanar Thurfjell. Men han får mothugg.
– Det där skulle man aldrig kunna tänka sig när det gäller någon annan art. Risken finns att de har kultingar, säger vildsvinsforskaren Gunnar Jansson.

Henrik Thurfjell forskade tidigare på vildsvin i Umeå. Numera jobbar han som rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna. Utspelet om ändrad jaktstrategi på vildsvin gör han i P4 Kalmar.

Thurfjell menar att det är omöjligt att minska stammen om inte ledarsuggor får skjutas. Det är den omfattande åtlingen av vildsvin som gör att suggorna är i så god fysisk kondition, att de föder ungar året om, menar Thurfjell.


"Ledarsuggans roll överdriven"
– Slutar vi mata har de inte kultingar under vintern och då kan man skjuta suggorna utan problem under vintern, säger Henrik Thurfjell till lokalradion.

Thurfjell menar att ledarsuggans roll i vildsvinsflockarna är överdriven.

– I den gamla tyska litteraturen beskrivs hiearkin i vildsvinsgruppen som extremt hiearkisk, men ledarsuggans dominerande och viktiga roll är överdriven, säger Henrik Thurfjell till P4 Kalmar.


LRF hakar på
Han har fått gehör för sitt förslag. P4 Kalmar rapporterar att ordföranden i LRF Sydost, Lars-Ove Johansson, hört av sig. Han berättar för radiostationen att man centralt inom LRF tittar på en ny policy, så att ledarsuggor blir möjliga att skjuta.

Vildsvinsforskaren Gunnar Jansson, verksam vid Grimsö viltforskningsstation, är inte lika entusiastisk över Thurfjells förslag.


Kan ha kultingar
– Det han säger stämmer till viss del. Med stoppad åtling minskar möjligheterna för suggorna att ha ungar året om. Men samtidigt kan man aldrig vara säker på att en sugga går utan kultingar. Vildsvinen har delad vårdnad om sina avkommor, så hennes ungar kan mycket väl gå med någon annan sugga för tillfället, säger Gunnar Jansson.

Så är det när människor gör observationer där de ser en sugga med kanske tolv kultingar. Hon har inte fött alla dem själv, utan agerar fostersugga för tillfället.


De flesta vildsvinen skjuts på åtel
Gunnar Jansson framhåller också att det är just vid åtlar som de allra flesta svenska vildsvin skjuts i dag. Det är alltså på matplatserna jägarna påverkar vildsvinsstammen.

– Om ledarsuggor blir tillåtna att jaga ska den jakten ske under november och december. Då är risken minst för att de har kultingar. Men säker kan man aldrig vara och i det här fallet är det etik det handlar om. Jakt på hondjur som kan ha ungar skulle man aldrig kunna tänka sig när det gäller någon annan art än vildsvinet, säger Gunnar Jansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. #15

2013-01-03 14:00

När vi andra skjuter råbock skjuter du papparådjur då? När vi andra skjuter älgkvigor skjuter du älgflickor då? Stammen minskar klart snabbast om man skjuter produktiva hondjur först. Jag ser inget oetisk att skjuta produktiva hondjur när kultingarna är stora nog klara sig själva vilket inträffar vid tidig ålder.

15. Anders

2013-01-03 10:16

Klart du ska skjuta mammorna för kultingarna om du nu mår bra av det och tycker att så ska jakt gå till, alla har vi olika värderingar. MEN stammen minskar inte för det.

14. #13

2013-01-03 10:16

Allra helst vill jag ha de produktiva hondjuren i frysen. Det är Thurefjell som dömer ut gammal tysk littratur och ledarsuggans överdrivna roll i flocken. Att sedan som alltför ofta görs jämföra hägnade svin med frilevande är ej relevant.
Ditt räkneexempel saknar också verklighetsanknytning de suggor o gyltor vi skjutit har samtliga ej haft över åtta foster i sig o vanligast 6st. Givetvis skjuter vi så många som möjligt av stammen så någon ökning av den ej blir av.
Dessutom tveksamt om smålands tallskog ger så mycket ollon. Varför skjuter de som vill öka svinstammen inte ledarsuggan för då ökar ju stammen lavinartat enligt förespråkarna??Vildsvinsdebatten för jag eftersom skadorn svinen orsakar mig är så stora att de äventyrar min ekonomiska överlevnad. Vad det gäller annat skadedjur kan jag försäkra dig att jag kommer åberopa §28 så fort möjligheten finns. Ser det som min skyldighet som djurägare att till varje pris skydda mina djur.

13. AndersS

2013-01-03 00:24

Du fördömer Tysk forskning trots att de haft vildsvin betydligt längre än oss. Vart vill du komma med dina produktiva hondjur? Om suggan skjuts som i extremfall producerar 10 kultingar varje gång hon grisar vilket hon vid en mild vinter och ett gott ollonår kan göra två gånger summa tjugo grisar. Hälften av dessa är hon djur vilka blir könsmogna vid ett årsålder det sk produktiva hondjuret skjuts vilket medför att tio gyltor brunstar och 115 dagar efter betäckning nedkommer med 3 till 4 kultingar beroende på att de är förstföderskor. Detta gör att stammen ökar med 100%. Men jag tror att vildsvinsdebatten endast är till för att ta bort fokus från vargdebatten. Enade vi stå söndrade vi falla!

12. Etik?

2013-01-02 13:21

Bristen på etik finns hos de som utfodrar svinen så att de inte har naturlig reproduktion. Att skjuta ett produktivt hondjur under senhösten när hennes kultingar sedan länge klara sig utmärkt på egen hand är inte det minsta oetiskt utan bara ett effektivt sätt begränsa stammen. Ännu oetiskare är det att föda upp svin o låta dom gå och förstöra grödorna på andras marker. Helt felaktigt att ta efter gamla tyska sägner och föra över de på svenska förhållande. Det skiljer för mycket på förutsättningarna mellan länderna. Tron att svinen skall klara sig naturligt utan utfodring i en granskog eller i djup snö är föga trovärdig.

11. Onödigt problem

2013-01-01 22:27

Vi som jagar i vargbältet och snart inte har ngt att jaga hjälper gärna till.
Problemet är dock att när vi frågar så har tydligen grisarna ett högt jaktligt värde. Plötsligt vill man ha 1500 - 3000:- för en helg och behålla köttet själva.
Om ni nu tycker att grisarna är ett sådant stort problem så skärp er i prissättningen så tror jag det kommer ett lemmeltåg av jägare och hjälper er, och vi kan samtidigt behålla etiken.

10. Tänker aldrig skjuta suggor

2013-01-01 17:54

Jag tänker aldrig skjuta en sugga. Tror många är med mig på den punkten. Får jag reda på att någon i jaktlaget skjuter suggor medvetet kommer denne person att kastas ut ur gruppen eller bli utfrusen till han eller hon lämnar självmant.

Suggor är fredade, det fick man lära sig när man gick jägarskolan.
Men snart behöver man väl inte ens ta jägarexamen och skaffa licenser för vapen så länge som det bara är vildsvin man ska jaga...

9. gälla all jakt

2013-01-01 17:53

då borde det ju gälla all jakt på alla arter så går ett sånt där förslag igenom så skjuter vi älg kon först för skogsbruket skull t.ex och även björnhona så ungarna får ströva fritt även där.. även alfa honan i vargflocken borde ju skjutas först.. hur kan all etik försvinna när det gäller gris?

8. #3

2013-01-01 17:53

Jag jagar på min egen mark och de arrende där jag har förhandlat till mig rätten att bekämpa svinen.Med större galt menade jag en slaktvikt på 80kg vilket kanske inte är att betrakta som större.Den "förvaltning" av stammen som jag står för här är mycket bra för mina grödor o det foder som jag producerar till djuren.Vid senaste attacken från svinen krävdes att vi sköt 6st av 12 för att de skulle försvinna och drabba någon annan och då sköts INTE suggan.Tror säkeret att din beskrivning av svinens fortplantnings ritualer är helt korrekt i hägnat tillstånd så behåll svinen i hägn!Otto var har du läst om svinen?Jag förstår inte att du kallar svin som söker föda för huliganer men när du nu gör det måste du kalla suggan för huligansvin det är ju hon som lockar ut kultingarna från de skyddade foderplatserna till fälten o orsakar skada inte tvärtom!En enkel fråga till er båda är hur stora era ekonomiska förluster varit pga svinen?

7. Utan jaktetik

2013-01-01 17:52

Förslaget visar en skrämmande bild av brist på jaktetik och omdöme.

6. Många ideer om grisarna

2013-01-01 17:51

Om man skall freda alla produktiva hondjur,så förutsätter det att man skjuter i princip alla avkommor! för att stammen inte skall öka.
En helt omöjlig uppgift.

5. Men hallo

2013-01-01 17:51

Är detta etik och skjuta bort mammorna, skulle vilja se den som gör det. GROVT så det bara skriker om det, hoppas verkligen att man inte behandlar svinen som ett andra hands djur de är oxå en levande varelse precis som vargen, lodjuret och björnen

4. Vildsvin

2012-12-31 18:21

Som vi alla vet finns det hur många uppfattningar som helst om jakt. Är väl inget proffs,men läst och informerat mig om gris och kommit fram till följande.Låt suggan/suggorna med kultingar leva för dom har koll på sina avkommlingar att dom inte hittar på djävulskap i någon större omfattning.Se bara vad som händer med barn där förräldrana skiter i ungarna vad blir det JO huliganer.Med det menar jag att en förnuftig avskjutning blir det inga större problem

3. Suggor ska vara fredade

2012-12-31 18:20

Till Anders vill jag bara ställa en fråga. Vart jagar du? Har man aldrig sett större flockar än så har man ingen bra förvaltning. dessutom så har jag aldrig sett flockar med större galtar med undantag under brunsten. Inte ens då är galten tillsammans med övriga flocken. Flocken är mycket orolig när en brunstande galt uppvaktar en sugga. Inte allt för sällan tillåter inte galten att smågaltar är i närheten av honom och suggan och han jagar därför iväg dessa med stor aggressivitet. Om man skjuter en ledarsugga så är min erfarenhet att flocken kan splittras och nya flockar bildas. I samband med det så brunstar de suggor som ingår i de nya flockarna. Fråga vilken hägnägare som helst vad som händer med de små hondjuren i en flock om han tar bort ledarsuggan! De brunstar direkt för att gå upp i rang.

2. Trevlig läsning.

2012-12-31 14:54

Är det inte snart dags ta bort det missvisande namnet ledarsugga och bara prata om produktiva hondjur?Jag har jagat/bekämpat svin i 10års tid och aldrig sett mer än max ca 12 svin samtidigt dvs sugga och hennes senaste kull och ev några från föregående kull samt en större galt.Skrämmande att gammal tysk syn på svinen fått snart sagt hela sveriges "jägarkår" tro att ledarsuggan styr över våra problem med svinskadorna.Ge oss fri jakt på suggorna okt o nov så slipper vi kanske krav på jakt från bilar o traktorer.

1. Fel

2012-12-31 14:53

Gunnar Jansson, det finns en ras till och i sinom tid kommer det att bli verklighet när plågan är för stor

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB