• Allmogejakt

Orsamöte om varghybrider

AktuelltPublicerad: 2014-02-14 11:15

I morgon lördag arrangerar Folkaktionen ny rovdjurspolitik en konferens i Skeer, Orsa, där två finländare hävdar att den svenska vargstammen består av hybrider. Erik Nyholm, pensionerad finländsk rovdjursforskare, anser att den svenska vargstammen består av inkorsningar med hund. De är inte att betrakta som renrasiga vargar, hävdar han.

Han får stöd av Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum. Eirik Granqvist har riktat in sig på att en del vargars utseende tyder på att de är hundkorsningar.
Mikael Åkesson på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillhör dem som påpekar att vargar naturligt sett har till exempel olika pälsfärger.

DNA-analyser kan ge svaret
Han jobbar med DNA-analyser av vargar, som är det enda säkra sättet att avgöra om det finns varghybrider.
Så här skriver han på SLU:s forskarblogg som svar på en artikel om ”Kirovkorsning” av Eirik Granqvist. Det handlar om den gulfärgade flyttvargstiken, som nu är mer känd som Junseletiken.

”Tiken ingen hybrid”
”Till skillnad från vad som hävdas i denna artikel är det fullt möjligt att via DNA särskilja mellan varg och hund och därmed korsningar dem emellan. Ett flertal vetenskapligt granskade artiklar visar att det med DNA mycket väl går att särskilja varg från hund, liksom olika populationer av varg och till och med olika hundraser. De genetiska analyser som gjorts hittills på den så kallade Kilsbergstiken (som det talas om i artikeln) visar inte några indikationer på att avvika avsevärt från andra vargar i Finland och Ryssland. Det finns därmed inga indikationer på att tiken skulle vara en hybrid mellan varg och hund.” 

Gulaktig pälsfärg
”Utseendemässigt avviker inte Kilsbergstiken från en varg. Att gulaktiga pälsfärgen som hon har skulle indikera att hon är varg-hundhybrid är vanskligt eftersom vargar visar på en stor variation i pälsfärg. De genetiska analyser som vi gjort möjliggör identifieringen av första och andra generationens hybrider med relativt hög säkerhetsgrad. Det är fullt möjligt att testa om hybridisering skett längre bak i generationerna, men det kräver mer omfattande genetiska analyser ju längre bak i generationerna man vill studera”, skriver Mikael Åkesson på SLU.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Inblandning av hund i varg

2014-02-15 10:09

Inblandningen börjar med 50%, och fortsätter med 25% i korsning med varg igen. Och i fortsättningen sker en halvering och vid 4-5 avelssteg. Om man inte då kan se hundens DNA i varg?
Ska individen anses vara varg då?

4. Hybrider

2014-02-14 17:10

Att man bara söker två generationer bakåt verkar vara ett sätt att slippa erkänna, att om man hyser varg i bebyggda områden kommer man förr eller senare att få inblandning av hundgener i dessa vargpopulationer.
Första- och andragenerationshybrider har konstaterats i Norge, Finland, Ryssland, Polen och de baltiska staterna. Det vore därför hellre konstigt om vi inte har hybrider även i Sverige. Må vara att de inte är första eller andra generationens hybrider.
Egenskaperna hos en population eller ras ändras sakta men säkert även genom en liten uppblandning med andra raser. Sker uppblandningen kontinuerligt blir förändringen snabbare.
Överlevnadsförmågan hos vilda varghybrider beror helt säkert på deras förmåga att försörja sig d v s jaga. Troligen skulle första generationens varghybrider inte överleva i det inre av Sibirien. Däremot kan säkert många sådana överleva i närheten av bebyggda områden. Där finns lättjagade byten som rådjur, får etc.
Om inte annat hittar de mat på sopstationer (som i Italien m fl länder).
Allt fungerar enl Darwins teser.
Och därför kommer hundgenerna i vargpopulationer i bebyggda områden att få mycket större genomslag vad de skulle få i populationer som lever mer isolerat.
Med anledning av ovanstående är det ytterst märkligt att vissa tror sig kunna rädda en utrotningshotad art (eller mer adekvat - ras av ett hunddjur) genom att hysa en liten population i de svenska skogarna. Det är ju precis tvärtom. Man kommer på sikt att etablera en ny ras - "vild svensk varghund".
Tala om missriktad välvilja.
Att det finns vargar med olika utseenden, av olika storlekar och med olika bytesdjur bekräftar f ö ovanstående resonemang.
Vargen är en överlevnadskonstnär!

3. Inte i Sverige?

2014-02-14 17:09

Det är förekommande överallt i denna värld, men aldrig i Sverige. Och så är fallet nu igen. : )

2. Finska vargexperter till Sverige

2014-02-14 13:09

Lördag 15 febr kl. 14.00
I Skeer Folkets park, Orsa DALARNA.
Eirik Granqvist, Kaarlo Nygren och Erik S. Nyholm
Missa inte tillfället att lyssna på experter som är fristående från den svenska rovdjurspropagandan
• Hur ser man skillnad på renrasiga vargar och varghybrider?
• Vad är det varganhängarna skyddar så aningslöst?
• Kan DNA ge svar på om en varg är ”renrasig”?
• Vargen som parasitspridare.
Varmt Välkomna!
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS, KAFFE SERVERING
Fri entré

1. Exponera olika färger!

2014-02-14 13:08

Kunde inte Jakt och Jägare publicera bilder på vargar med olika färger i sin tidning och på hemsidan, så vi får se vilka skillnader det finns i färgerna, de flesta av oss har aldrig sett en varg i verkligheten.

Här är ett faktablad från Viltskadecenter:
http://jaktreportage.se/faktablad_1-12_vuxna-unga%20vargar-2.pdf

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere