• Älgskadefondsföreningen

Rasar mot förslag om varg bland renarna

AktuelltPublicerad: 2011-11-19 16:51

Naturvårdsverkets öppning för vargetableringar i renskötselområdet får Benny Jonsson i Idre sameby att rasa.
– Det är helt enkelt ett d-a dåligt förslag. Jag förstår inte vilken kompetens man har om man för fram sådana tankar, säger Benny Jonsson.

Jakt & Jägare avslöjade i veckan Naturvårdsverkets kontroversiella skrivelse om renskötselområdet, i den utredning som i den allmänna debatten handlat om utökad skyddsjakt.
Rovdjuren kan inte exkluderas från halva Sveriges yta, enligt Naturvårdsverket, som pekar på att EU kritiserat just det förhållandet i Sverige. Därför menar Naturvårdsverket att vargrevir bör tillåtas i vinterbetesområdena.
– Enligt tidigare beslut ska rovdjur inte finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om, sa Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket, i Jakt & Jägare i veckan som gick.

Principen redan ändrad? 
Och kanske är det så att man börjat smyga in vargen i renskötselområdet redan. Inte mindre än tio vargar har strukit runt Idre Sameby i år. Det berättar vargforskare Olof Liberg i sin senaste rapport från forskningsprojektet Skandulv.
”Det kan för övrigt noteras att Viltskadecenters och SKANDULVs DNA-lab på Grimsö med hjälp av DNA-analyser av spillning insamlad av länsstyrelsepersonal kunnat visa att det, inklusive M-11-14 (finskryska flyttvargen, reds anmärkning) o hennes partner och den hanvarg som sköts på Storvätteshågna 5 maj i år, förekommit minst 10 olika vargindivider under denna sommar och höst inom Idre sameby och angränsande område”, skriver Liberg.

Eskalerande problem 
– Ja nog har vi fattat att vi har fördjävligt med varg på våra områden. Det har eskalerat de senaste två åren. Rovdjuren tar 900 renar per år, så snart är det bara att kasta in handduken. Och vad gör Naturvårdsverket? Jo, man väntar sex månader med att flytta henne, kommenterar Benny Jonsson.
I verkets planer på vargrevir i renskötselområdet, handlar det om vinterbetesmarkerna. Året runt-markerna ska vara fortsatt fredade. Om man tittar på Sverige i stort så ligger de nordliga vinterbetesmarkerna i områdena nedåt Östersjön.
De marker som kallas året runt-marker har samerna rätt att nyttja året om som renbete. Vinterbetena används för att renarna ska hitta olika lavar i skogsområdena. Och där kan det alltså öppnas för vargetableringar.

Ska äta kapitalet i renflockarna 
– Fullständigt vansinnigt. Vi flyttar renarna till vinterbetet efter slakten, så där går bara våra avelsdjur. Det blir alltså kapitalet i renflockarna som vargarna ska äta sig mätta på. Är det tuffa vintrar måste renarna få vara i fred där. Vinterbetena är flaskhalsarna i renproduktion, säger Benny Jonsson.
Han och de andra renskötarna i Idre har nu börjat hitta offren efter den ryska flyttvargen och hennes partner.
– Det är självklart att de äter renar när de vistas mitt bland renarna. Vi hittade en plats med tre slagna renar. Problemet är att markerna är så stora, att vi inte kan se förlusterna förrän i samband med räkningen.

Sekundära skador 
Benny Jonsson pekar också på alla sekundära skador, som det sällan pratas om. I år har Idre sameby fått kosta på 125000 kronor i helikopter för att fösa tillbaka renar som flydde från året runt-markerna till vinterbetet.
Vargen skingrar hjordarna.
– Vi försöker få ansvariga tjänstemän att förstå. När de begriper kommer det nya nickedockor och lägger tokiga förslag. Vi sitter inte och svamlar - varg går helt enkelt inte att ha i områden med renskötsel, säger Benny Jonsson.

66 rovdjur inom samebyn 
Vid senaste rovdjursinventeringen vid Idre sameby räknade man till 66 rovdjur i området. Då gjordes endast en schablonisering av antal kungsörnar och björnar. De uppskattades till sex respektive tio individer.
– Schablonen för örn och björn är låg. Men om vi ändå räknar på 66 rovdjur och de tar 13 renar var under ett år, så blir totalsumman 858 renar. Folk tror inte sina öron när de hör de här siffrorna, säger Benny Jonsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

119. Utrotningshotad?

2011-11-29 15:00

Om man utför ett experiment med återinplantering av varg där den blev utrotad för över 100 år sedan, kan man då säga att man utrotat vargen om man avbryter experimentet?

118. Björn #98, 116

2011-11-29 15:00

Jag håller helt med i vad du skriver. Självklart har samerna som alla andra rätt att bedriva sin näring och rätt att bedriva den rationellt med moderna hjälpmedel och leva och bo med modern standard. Apropå den ersättning som svenska staten betalar till samerna; ersättningen är i sig ett grovt övergrepp, för dels betalar staten för litet och dels tvingar staten samerna att föda upp renar som mat åt statens rovdjur. Detta är förtryck och är en gränslös skam och kommer att slå tillbaka på Sverige riksdag; folkets förtroende försvinner och hat och förakt kommer dem till del i stället.
Vi skall för vår del glädja oss åt att samerna är ett effektivt hinder mot att rovdjurskramarna skall släppa loss vargar i norra Sverige och Finland, och därmed låta de isolerade och dödsdömda svenska inavlade bastardvargarna få obegränsad kontakt med vargar i Ryssland. Detta kommer självklart INTE att leda till färre vargar i södra Sverige, utan tvärtom kommer vi att få FLER vargar. Svensk vargpolitik är fastslagen i lag, huvudsakligen 2001 (en sammanhållen rovdjurspolitik) och 2009 (en ny rovdjursförvaltning).

Enligt dessa SVENSKA lagar skall vargarna få föröka sig fritt och sprida sig till ALLA naturliga utbredningsområden, dvs. i stort sett HELA landet utom städer, tätorter och områden för storjordbruk. Myndigheterna arbetar idogt för att dessa lagar skall bli verkställda.

Det är vad som gäller, med eller utan EU.

117. Utrotningshotad varg Rickard?

2011-11-29 14:06

Du säjer att vargen är utrotningshotad i Sverige! enligt min uppfattning så ökar inte ett utrotningshotat djurs antal med 16% de senaste åren och i år med 19% enligt forskarna. Ett utrotningshotat djur minskar istället för att öka, rätta mig gärna om jag har fel.

116. 101 Du Roland

2011-11-29 08:40

Samer, viktiga för Sverige på vilket vis.
Svar: Det finns exempel och jag tänker inte sväva ut detta till något stort. Svarar i smått sedan kan du se detta som stort eller smått i dina ögon. Samerna har med deras viltvård erhållit ett landskap i norra Sverige så att fiske och jakt kunnat vara "orört" och naturkänslan för oss som sedan vistas i den norrlänska naturen givit oss en känsla av storhet och frihet. Utan samerna och deras talan/arbete hade detta aldrig funnits idag. Sedan när det gäller jakt så vet vi idag att många jägare från mellan Sverige åker till norrland för att kunna jaga med löshund. Något de är förhindrade att genomföra där de annars bor.

Och hur menar du att dom lever i samförstånd med naturen. möjligt att renarna lever i samförstånd med naturen dom vet inge annat, men samerna, nej de gjorde dom förr, men inte nu
Svar: 2011 och helt klart så lever samer på olika sätt och har hjälpmedel med sin boskapssködsel. Vilket missköts av en del medans de som lever i det dolda ej syns.

Jag har växt upp med Samer i min närhet och är inte Same själv. Jag har ibland varit förbannad på samerna för hur de tagit för sig men idag, när jag ser facit på hand så är jag tacksam vad de gjort, för mig. Jag tror även att jag inte är ensammen om detta.

115. Rickard #111 del 2

2011-11-28 08:38

Innan jag kommenterar Din "vetenskapliga utgångspunkt" ang förutsättningarna för olika arter att existera, måste jag försöka ta Dig ur villfarelsen, att vargen som art är utrotningshotad. Arten varg "Canis Lupus" innehåller en massa underarter som tamhund, coyte, prärievarg, Etiopisk varg etc etc.
Alla dessa underarter, som egentligen borde benämnas som olika raser inom arten "Canis Lupus", kan para sig med varandra och få fertil avkomma. Vilket också sker. Endast isolerade grupper av dessa raser kan behålla sin särpräglade egenskaper. Vissa tidigare isolerade raser exempelvis Etiopisk varg riskerar dock nu att försvinna som ras, då man i den konstaterat parning med vildhundar. I USA har man stora bekymmer med att de vilda återintroducerade "äkta vargarna" parat sig med coyte och tamhundar. I bl a Finland, Norge, Ryssland, de baltiska länderna, Tyskland har man konstaterat hybrider med tam- och vildhundar. Troligen är det inte bättre beställt med rasrenheten i Balkanländerna, Italien och Spanien.

I Ryssland, varifrån vi skall hämta nya friska gener finns väldigt mycket vildhundar. T o m i stostaden Moskva dräller det av vildhundar. I Sovjet avlade man medvetet ett tag fram många korsningar mellan varg och hund. De hundraser man avlade på var kraftiga varglika hundar som Laikor och Siberian Huskeys. Många av dem hamnade i naturen och införlivades med de vilda vargarna. Sådana från Ryssland kommande hybrider har konstaterats i Finland.
För vargen som art innebär detta dock att avelsbasen är oerhört stor och rikt varierad. Och en stor avelsbas är ju ett signum på att en art är livskraftig. Det finns dessutom troligen över 200 000 vargar i världen i dag. Vargen är förmodligen det mest förekommande stora fyrfota rovdjuret i världen.
Så utrotningshotad är den definitivt inte!

Det är klart att, om man tittar på ett litet område, kan säga att vargen är utrotningshotad i exempelsvis Dalsland. Men medge att det är ett löjligt argument. Man skulle med denna typ av argument hävda att den är ännu mer utrotningshotad i Stockholm eller Malmö.

Det intressanta i frågan om utrotningshot måste väl ända vara om arten som sådan är utrotningshotad eller inte i världen.

Om det är rasen Canis Lupus Lupus (gråvarg, sibirisk varg, eller vad man vill kalla denna ras) man tycker är utrotningshotad, så är väl det sämsta man kan göra, att försöka bygga upp en sådan ras i Sverige. Sverige är ett randområde för denna ras (för att inte säga en isolerad plats helt utanför den äkta ej hybridiserade sibiriska vargens utbredningsområde.
Att den svenska populationen består av gravt inavlade och sannolikt hybridiserade vargar är en bekräftelse på att återintroduktion av varg i Sverige är mycket svårt, för att inte säga helt omöjligt.
Alla erfarenheter av återintroduktion av varg visar nämligen att det är omöjligt att i längden bevara en rasren vargstam i bebyggda områden. Men det talas det tyst om.
Trots att man vet att inte ens i nordvästra Ryssland klarar man av att hålla sin vargstam rasren!

Jag ger inte mycket för Din "vetenskapliga" utgångspunkt.

114. Rickard #111

2011-11-28 08:38

Först måste jag konstatera, att mitt förra inlägg inte blev bra. Det skrevs i hast under en resa och under tidspress. Har nu kommit hem till mitt skrivbord och skall försöka göra bättre ifrån mig denna gång.

Din åsikt om hur ekosystemen fungerar begriper jag inte.

Ekosystemen utvecklas helt enl Darwins teorier om "the survival of the fittest", Svårare än så är det inte! Och utvecklingen styrs framför allt av toppredatorerna.

I dag är människan obestridlig toppredator, där hon finns. Man må tycka vad man vill om det, men så är det. Endast i glest befolkade och avsides liggande delar i de norra delarna på jordklotet kan vargen sägas spela rollen som toppredator.

Ett ekosystem, där människan är toppredator, har ett helt annat utseende än ett ekosystem, där vargen i stort är sett ensam toppredator. Vilket som är bättre kan man tvista om. För att kunna svara på den frågan måste man nog först ställa sig frågan "för vem?"

Vill man ha ett ekosystem, där rollen som toppredator skall delas mellan vargen och människan måste människan vara den, som bestämmer hur rollen skall fördelas. Att tro att vargarna ensamma skulle klara den uppdelningen är nog att vara litet väl naiv. Och en förhandlingslösning med vargarna är nog också svår att uppnå.

Därmed är det klart att det inte finns någon "naturlig" utveckling av ekosystemen i Sverige eller annorstädes. Människan styr helt utvecklingen till syvende och sist.

Hur vi sedan vill ha det med ekosystemen i Sverige är en annan fråga. Du har Din åsikt om det och jag har en annan.

Detta om din första utgångspunkt i inlägget #111

113. #111 Rickard

2011-11-28 08:35

Ditt första stycke förstår jag inte, vargen blir ju inte utrotningshotad bara för att vi tar bort den från Sverige igen.
Vidare så fanns inte varg i Sverige under drygt 100 år, med ditt eget resonemang pga att det inte fanns förutsättningar för den i Sverige. Nu försöker vargkulten på konstlad väg med djurparksvargar, helikopterflyttningar och EU-direktiv återintroducera frilevande varg i Sverige trots att förutsättningarna blivit än sämre sedan sist det begav sig.
Intressant att du motsätter dig viltvård. Med den inställningen kan du ju försöka komma med i ett jaktlag, i mitt är du inte välkommen! Du vill alltså tillbaka till stenåldern där människan knappt hade någon inverkan på övriga naturen. Som sagt, flytta till Sibirien och ta med dig ditt spjut så kan du leva i harmoni med dina vargar och bedriva jakt utan viltvård.
Det hedrar dig iallafall att du medger att det inte finns några fördelar med frilevande varg i Sverige.

112. Tragiskt

2011-11-27 20:13

När man menar en ursprungsbefolkning tänker man genast på att dessa var här först, eller åtminstone väldigt tidigt. Detta är viktigt men bara en del i klassificeringen, resten är att dessa skall ha ett eget språk, egen kultur och egna sedvänjor. Man kan läsa på Wikidedia om man nu tror på detta. Vidare enl samma källa tog riksdagen 1977 ett uttalande att samer utgör ursprungsbefolkning.
Kvänerna som kanske mer hör till Finland får nog någon med bättre kunskaper i vår historia än jag skriva om, där är det ju än mer delade meningar.

111. Stockholmaren

2011-11-27 20:13

Ja, vargen är utrotningshotad. I Sverige är det extra tydligt. Om du läser lite detta forum upptäcker du snart att det finns en massa människor med bössa som vill se den.

Jag har två utgångspunkter i mitt ställningstagande. Den första är subjektiv och handlar om att alla ekosystem ska ges så stor möjlighet som möjligt att utvecklas med de arter som ingår naturligt. Den andra är en vetenskaplig utgångspunkt som handlar om att arter finns av den enkla anledningen att det finns förutsättningar. Det blir därför omöjligt att lyfta ett enda nyttoskäl till att bevara någon art.

Min slutsats blir dock att vi gott kan skörda av vad naturen ger men inte göra större skada än att så många arter som möjligt kan få behålla sitt utrymme.

Det nyttoperspektiv du hänvisar till saknar vetenskapligt stöd. Det är en subjektiv uppfattning som sprids med stor framgång via koranen och bibeln.

Du missbrukar ordet natur å det grövsta. I många jägarkretsar sprids uppfattningen att naturen skulle tappa balansen om inte jägarna fanns. Finns något vetenskapligt stöd för det så visa mig är du snäll. Det behövs inga referenser om du bara beskriver principen. Det är i mina ögon ett löjeväckande synsätt som saknar all grund och endast används i syfte att rättfärdiga sina egenintressen.

Jaga gärna, det tänker jag också göra. Men sluta bedriva de ni kallar viltvård! Det har gått över styr och liknar inget annat än boskapsskötsel i lösdrift.

110. Rickard

2011-11-27 20:12

Du skriver: "Menar du att att det finns en art, som naturligt finns,som förstör naturen"
Mitt svar på den frågan är: Människan finns helt säkert. Människan påverkar naturen väldigt mycket p g a det blivit så många människor på jorden och att vi därför utnyttjar naturen allt hårdare. Vi till och med överexploaterar den för närvarande enligt mitt förmenande..

Men det skall inte gå enligt Dig, ty enligt Ditt resonemang så kan en art (och människan är en art), som "finns naturligt" inte förstöra den.

Medge att Ditt påstående motsäger sig själv

Skall man försöka definiera vilken utveckling, som är naturlig, så måste man nog anamma Darwins teorier om "the survival of the fittest.

Och då kommer man fram till att den art, som är toppreadator, styr uvecklingen av de olika ekosystemen.
på jorden
Vlket ekosystem, som är naturligt eller inte ligger helt och hållet i betraktarens ögon. Sanningen ägs därför inte nödvändigtvis av Dig.

109. Informationsutbyte!

2011-11-27 17:10

Som boende mitt i en Sameby vill jag bidra med lite fakta. Läs http://www.sametinget.se/6916 Sen måste man skilja på Same. Renskötare och Samebymedlem. Sen skulle jag vilja att någon visar var man bevisat att "Samer" är Ursprungsbefolkning. Jag tror det var "Kvänerna", men kan inte hitta någon säker källa mer än hörsägen.

108. Rickard

2011-11-27 12:13

Som du vet så finns det inget ekologiskt skäl till att ha frilevande varg i Sverige. Lika lite som att det skulle vara nödvändigt med varg i England eller Irland. Det är helt enkelt inte sant.
Och ja, jag menar att vargen förstör för allt annat i naturen än sig själv. Återigen, kan du vara snäll att visa på de positiva konsekvenser för naturen eller sin omgivning som vargen skapar!
Du är så mycket ute och cyklar så hälften vore nog, skulle vargen vara utrotningshotad? Ha ha haaa. Vilken otrolig lögn! Du borde faktiskt gå en kurs i ekologi och inte inhämta din "kunskap" från vargkulten.
Förklara gärna på vilket sätt som naturen gynnas av att frilevande varg tillåts etableras i renbeteslandet eller någon annanstans i Sverige.

Jag vet, du kommer att hänvisa till att inga arter finns för att göra nytta. Om du nu håller med om att vargen inte gör någon nytta, varför ska vi då introducera den i Sverige? Den tillför ju bara problem. Är det för att det finns ett dokument i EU som vi ska ha varg? Det låter ju som en oerhört vettig anledning...

107. Stockholmaren

2011-11-27 10:34

Ursäkta mig, men du är så ute och cyklar att hälften vore nog. Menar du att en art som finns naturligt förstör naturen? Du borde faktiskt gå en kurs i ekologi och släppa sagoböckerna om rödluvan ett slag.

Arter som lever naturligt i ett område anses ha en plats där. Inga arter finns för att göra nytta, de finns för att det finns fårutsättningar och vi har en majoritet i Sveriges riksdag och resten av välden som anser att vi inte ska utrota fler arter.

106. Roland Ström #87

2011-11-26 18:08

Läs inlägg #96.
Jag delar den åsikten helt.
Allt annat blir en kil i motståndet mot varg. Och det gynnar bara vargdyrkarna!

105. Sista slaget?

2011-11-26 16:47

Den sista tiden har man ju sett hur attityderna från myndigheternas sida hårdnat. Bland annat detta med att även renbeteslandet skall lusas ner med varg och sedan uppgiften om att man nu kommer att bli mer restriktiv med skyddsjakt.
Myndigheterna har förklarat krig mot jägarfolket och samerna. Är det sista striden vi nu ser början på?

104. Rickard #99

2011-11-26 13:02

samma visa om igen alltså...
Du jämställer alla djur i hela vårt ekosystem och det skall vara en kamp och även ibland pest och pina för dom...men HALLÅ vargen skall lämnas ifred och få växa som den vill??
Hur var det nu du sa? "jag jämställer ALLA djur..."
Som jag sa tidigare, hycklare...

103. Bra, Rickard!

2011-11-26 13:01

Jag ser att du fortsätter att marknadsföra MP,s politik. Om vi bortser från dråpslaget för landsbygden ni var drivande med, och genomförde, etanolhistorien, och istället inriktar oss på framtiden ser vi att ni är väldigt humana och medmänskliga vad gäller utsatta grupper hos oss. Ja, ni menar till och med att människor som har behov kan få komma hit till detta rika land och få slå ned sina bopålar. Detta låter fantastiskt och tyder på fin ödmjukhet. Jag förmodar att även vänstern är inne på samma tankar. Men så blir man lite fundersam. Vad gör ni för vår egen minoritet och utsatta grupp människor, samerna. Omfattas inte de av er välvillighet. Har ni konkreta förslag nu när NVV vill försämra situationen för Sveriges samer.
Det som gäller är ju att få ned antalet rovdjursrivna renar.
Vad tycker du, Rickard?

102. Vad Rickard...

2011-11-26 13:00

...och andra i vargkulten inte förstått är att vargen fördärvar naturen, inte berikar den. Det finns fortfarande ingen mig veterlig person som kunnat visa på 10 positiva saker med frilevande varg i Sverige, inte ens för "naturen". Sanningen är att de frilevande vargarna endast ger negativa konsekvenser på sin omgivning; djur som människor. Visst kan man vilja ha varg "för sakens skull", men då får man också se till att inte andra drabbas av den. Vargkulten kommer naturligtvis aldrig att komma till insikt i detta, utan de kommer att dyrka vargen på sin piedestal ända till dess att vi återigen har förpassat den bort från sveriges natur. Få se 10 positiva saker med frilevande varg! Jag kan ge två tips:
1: Man kan använda skinnet till kläder
2: Den är fin att titta på

101. Du Björn 98

2011-11-26 10:16

Samer, viktiga för Sverige på vilket vis. Och hur menar du att dom lever i samförstånd med naturen. möjligt att renarna lever i samförstånd med naturen dom vet inge annat, men samerna, nej de gjorde dom förr, men inte nu

100. 13 miljarder

2011-11-26 10:15

Delar de svenska jordbrukarna på 2011, 6,5 miljarder går direkt in i verksamheten, övriga är knutna till någon form av miljö eller kulturinsats.
Samerna får om jag inte minns fel ca 40 - 50 miljoner, detta för att statens rovdjur, björn, lo och järv, skall få äta sig mätta på renarnas kalvar, hälften av de kalvar som varje år föds går till denna osmakliga utfodring.

99. Tyskterrier

2011-11-26 10:15

Den stora knäckfrågan är inte kostnaden utan att det finns en liten klick konservativa, förändringsovilliga och naturfientliga personer som tror sig representera folkviljan.
Jag håller med om att man ska sluta jamsa med vargflytt och inplantering hit och dit. Lämna populationen i fred och se till att den får växa sig stark.
Eftersom det inte förekommer någon tjuvjakt borde det gå bra och det kommer heller inte att behövas några pengar till polis, domstolar och andra myndigheter för att hålla koll på det. För så är det väl?
Då återstår kostnaden för rovdjursstängsel på 25 kr/m plus boskapsvaktande hundar och röjning. På plussidan får vi en ökad livskvalitet för alla som har vett att uppskatta naturen och ökade intäkter för ekoturism.
Om vi sedan får igenom "De Grönas" vilja i EU kommer jordbruket att avregleras så att man som lantbrukare åter kan leva av det man producerar istället för av bidrag som idag. Vi konsumenter kommer då betala maten när vi köper den istället för över skattesedeln. Detta kommer innebära ett stort lyft för landsbygden som utarmats enormt av nuvarande regelverk.
Och hur är det då med vargens blodiga levnadsvanor som många av er förfäras över? Ja, vargar äter andra djur som de sliter i stycken och det är säkerligen förfärligt att gå igenom för dessa bytesdjur. Men kära medborgare, välkommen ut ur Dinsneys värld. I den verkliga naturen är det en kamp för tillvaron för alla. Det finns mängder av rovdjur som plågar sina bytesdjur. Frågan är då, vilka andra rovdjur vill ni utrota från Tellus? För kom inte att säg att nollvision är något annat än utrotning.

98. Aldrig

2011-11-26 08:21

Samerna är en av de pelare, viktigaste vi har och betyder mycket för Sverige, den dagen Sverige backar så tappar vi allt. Samerna är mer viktigt än vad någon kan förstå. De lever i samspråk med naturen, igår, idag och imorrn.

97. Roland Ström

2011-11-26 08:21

Dom största bidragstagarna inom svensk boskapsskötsel är dom i södra Sverige.Den biologiska mångfald dom bevarar är -NADA.=0
Självklart är försäljningen av nöt-,lamm och broiler mycket större än av renkött.Självklart.Bidragen likaså.Självklart.Vi ska väl knappt tala om om hur mycket bidrag storbönder och godsherrar i södra Sverige får ut.
-Frågan är väl,hur mycket biologisk mångfald är man beredd att bevara i Södra Sverige??
Forma om bidragen så att de kommuner som bevarar biologisk mångfald, får betalt av de andra,och de kommuner som exploaterar naturen(typ Stockholmare och Skåningar)får betala.Då tror jag jag debatten lugnar sig.

96. Du tänker fel, Roland Ström

2011-11-26 08:20

Ingen skall behöva dela på en påtvingad dumhet. Samerna behöver inte mer problem, lika lite som småbrukare, jägare, djurägare, småbarnsföräldrar eller andra som drabbas av vargen.
Man skall opponera sig mot dumheter, inte ta emot och fördela.

95. Rickard förnekar sig inte

2011-11-25 22:39

Nu får han en massa kött också... andra är tvungna att betala mycket dyra pengar för det kött han nämner på grund av alla extrautgifter detta sätt att "producera" kött kostar. Är allmänheten beredda att göra det?
Vargens stora kostnader kommer till slut ALLTID att få betalas av gemene man,genom skatten och statens bidrag eller som en tilläggskostnad på köttproduktionen...svårare är det inte,kostnaderna för mycket rovdjur försvinner inte bara av sig själv även om man mot förmodan skulle "godkänna" detta tokeri,producenterna måste kunna leva av sitt arbete i vilket fall som helst...och varg kostar,de kostar enorma summor i ett samhälle som i dag inte har pengar till vare sig äldrevård/omsorg,skola,sjukhusvård
eller barnomsorg utan stora neddragningar...sunt?? jodå enligt vissa besservissrar är det bland det sundaste vi kan lägga miljarder kronor på varje år samtidigt som vi förstör livssituationen för hundratusentals människor...

94. blev nog för svårt,

2011-11-25 22:38

För våran Cicki.
Tystnaden blev total när damen skulle presentera 10 fördelar med en vargetablering.
Samma visa varje gång man vill få svar på frågan.
DOM HAR INTE EN SUSNING!!!

93. Svar till Åke Edlund

2011-11-25 22:38

Jag vill naturligtvis ha en hård reglering av rovdjursstammarna. Men jag tycker inte halva Sveriges yta skall undantas till ett kulturarv som i stort sett bara skall leva på bidrag jag vet inte vad kulturarvet sitter i renskötseln i dag. De finns kulturarv i södra halvan av Sverige oxå som är lika viktigt.Tycker bara att alla får vara med och dela på den här skiten som dom tvingar på oss

92. Konsekvenser

2011-11-25 22:38

Det är mycket jag vill instämma i när jag läser Åke Edlunds inlägg både här och på VK.
NVV,s aggressiva utspel förvånar. Ett statligt verk som tydligen ser som sin uppgift att försämra villkoren för både samer och folk på landsbygden.
Miljön kan bli annat problem då man undrar vad som kan hända då vargen tillåts i områden där renar betar. Ja, inte tror jag samerna låter sina renar vara i vargområden, vilket då borde innebära att betestrycket blir betydligt större på andra, kanske känsliga områden, detta blir då i förlängningen en undersökning som visar att samerna kraftigt måste minska på sitt innehav av renar. Detta finns ju redan exempel på.
Summan av kardemumman blir att ett statligt verk lyckats förstöra en landsbygd och att vår enda ursprungsbefolkning inte kan bedriva sin egen verksamhet.
Nu är det ju regeringen som skall besluta och då undrar man var finns våra politiker uppe i norr, inte ett ljud hör vi, inte ett enda fördömande när den egna lokala befolkningen hotas, dåligt.

91. Tillägg till mitt tidigare inlägg

2011-11-25 18:00

Glömde påpeka en mycket viktig sak.
När en by väl är avfolkad, vill det mycket till för att någon skall flytta in igen.
Vägen plogas inte, macken har försvunnit, all samhällsservice (skola, vård och omsorg) ligger på långt håll.Jobb och matvarubutiker lika så. Kostnaden bli oöverstiglig.
Processen är irreversibel, som man säger. Det går inte backa bandet, om det blir fel. Man måste göra rätt innan man startar processen.
Vilket tydligen Naturvårdsverket inte insett. Eller?

90. Roland Ström #87

2011-11-25 17:59

Du måste fullfölja Ditt förslag och kolla konsekvenserna av det, om Ditt förslag skall kunna tas på allvar.
Exempelvis får Ditt förslag helt olika konsekvenser, om man låter vargstammen öka fritt utan reglering av antalet, eller om man bestämmer ett max antal av dem.
Samma sak gäller för de övriga rovdjurstammarna. Det totala rovdjurstrycket är helt avgörande för vad, som kommer att hända framöver.
Redan vid en liten ökning av nuvarande rovdjurstryck kommer renskötsel inte att vara möjlig längre. En direkt konsekvens av detta blir att 4 - 5 000 renskötare att bli arbetslösa. Och en kultur går i graven.
Vid en litet större ökning kommer många att flytta från landsbygden, då motiven för att bo litet avsides till försvinner. Med de konsekvenser det medför
Skulle man inte alls reglera storleken på rovdjursstammarna skulle, till att börja med, antalet rovdjur mycket snabbt att öka. Speciellt snabbt skulle vargstammen öka. Ökningen kommer att fortsätta så länge det finns tillräckligt med mat. När sedan predationen av bytesdjur överstiger tillväxten kommer antalet bytesdjur mycket snabbt att minska. På mindre än fem år, skulle antalet bytesdjur vara nere på nivåer, som motsvarar gissningsvis ca 5 % av dagens nivåer. Och därmed räcker maten helt plötsligt inte till för mer än 5 % av vad antalet rovdjur var vid "vändpunkten". Då är en av människan opåverkad norrländsk natur i balans. Med få älgar och renar.
Som det var för ca 200 år sedan!
Om Du väljer att maximera rovdjurstrycket måste någon reglera rovdjursstammarna.
Vem hade Du tänkt skulle göra det? Norrland är stort och stora resurser skulle behövas för att hitta igen och hålla nere antalet rovdjur.
Tror Du att samerna och jägarna ställer upp på det, om de har blivit av med jobben, tvingats överge sina livsverk (hus och hem,) avstå från sina intressen (skog, jakt, fiske mm) och flytta till städerna?
Men kanske Du och Dina kompisar ställer upp?

89. Foxen

2011-11-25 17:01

Man kan få sitt kött från en sameby som accepterar naturens villkor, en äkta jägare (som skördar av vad naturen ger), en ekologisk bonde som föder upp djur och ser det som sitt ansvar att skydda dem mot rovdjur och fixar det på ett professionellt sätt utan att skylla ifrån sig på varg. Sånt kött finns och jag äter det flera gånger i veckan.

88. Claes # 81

2011-11-25 15:59

Du har helt rätt. Finns två heliga kor i svensk politik idag. Bägge börjar på V. Varg och vindkraft.
Med miljööverdomstolens beslut kan man i framtiden förvänta sig att bägge tar över renbeteslandet!

87. Vargmat

2011-11-25 15:59

Jag kan inte förstå varför inte vargen om vi ska ha den,kan spridas över hela landet.Försäljningen av Renkött är väl bara en bråkdel av vad Nöt och Får Innbringar.De måste väl vara mindre kostsamt att ha vargen i övre halvan av landet,det betalas ju redan ut stora belopp i rovdjursersättning,öka på den lite de kommer i alla fall att kosta mindre än vad de gör nu

86. Apropå det dummaste hitintills nr 78 (Åke Edlund)

2011-11-25 08:16

Håller med Dig Åke Edlund.

Vansinnet har brutit ut på NVV, och slår nya rekord hela tiden.
Men å andra sidan.. hmm Renbetesområdena omfattar Norr- och Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Härjedalen samt delar av Dalarna. Det är ju betesrätt åtminstone i dessa delar, även om vissa östra delar ska vara fria från renar from 15 Maj tom (kommer inte ihåg datumet exakt, men 15 Augusti eller 1 September tror jag det är)
Att stänsla in det så kallade "kalvningslandet" torde vara väster om den tidigare sk skogsodlingsgränsen. Att stängsla in området med ett högt starkströms stängsel skulle innebära att det området något sånär skulle bli fredat av rovdjur. Men resten av renbetesområdet som i Norr- och Västerbotten (även Västernorrland, tror jag) sträcker sig ända ut till havskusten torde ju ochså behövas stängslas in med strömmen påslagen utom, kanske på sommaren. Jag föreslår 10000 volt. Sen kan ryssvargarna försöka kryssa ner under sommaren igenom de grindar som naturligtvis måste sättas upp på E4 med mera. Tja ett rovdjursfritt Norrland, allt klart och betalt av Naturvårdsverket. Kostnad ..några dussin miljarder. Men ström har vi ju här uppe mera än vi behöver. Men då blir det ju ännu dyrare för våra vänner i söder, som sedan 11.11.01 har fått ökade priser pga regionsindelningen av ström.

Kanske vore billigare att bunta ihop en del mark, tex 100- 150000 Ha någonstans. Köp ut alla privata intressenter med rundhänt betalning. Gör ett reservat av det. Stängsla in skiten och skapa världens mest genetiskt korrekta vargflock. Matas måste dom, men då får vi väl föda upp nån typ av boskap, hjortdjur eller annat som kan förse dom med den mat de behöver.
Bygg ett kluster av hus inuti dit alla jävla vargkramare, forskar och i övrigt missledda hjärnor kan få frottera sig med de rara djuren.

Allt är uppfyllt. Genetiskt ok. Forskarna får sitt. Kramarna får sitt, det är bara att checka in, och gå ut och kramas.
Fan, då ska även jag bidra ekonomiskt.

85. Andreas #59

2011-11-25 08:15

"Rennäringen ockuperar 40% av Sveriges yta och genererar inga pengar alls,"skriver du.
Jag hävdar igen - Mest EU-bidrag går till det storskaliga jordbruket och boskapsuppfödandet i Södra Sverige. Till de gamla Godsägarna.De har mesta makten inom LRF och liknande organisationer.
Jag kommer ihåg vi åkte till bystugan för att lära oss att fylla i ansökning om EU bidrag, när dom kom. Det fanns ett bidrag för bevarande av biologisk mångfald,b.la. ett för "solitär-träd". Ett stort träd kunde vara ett ekosystem i sig.
Jag sa att jag hade en väldig sälg i kanten på min hage - Men nej det gällde bara ekar och träd som växte i Södra Sverige. Det fanns bidrag för bevarande av gammal kultur. Husgrunder o.s.v.-Vi frågade om våra lador och ladgrunder kunde ge bidrag-men-nej Det var bara Sydsvenska husgrunder som kunde ge bidrag.O.S.V.osv.
Är det några som skott sig på EU-bidrag, som lever på bidrag, och occuperar en stor del av Sverige, så inte är det småbrukare och samer i Norrland. Det är tvärsom det storskaliga jordbruket i Sydsverige. Fråga dom istället hur mycket biologisk mångfald dom bevarar - hur mycket ni (allmänheten) är välkomna att vistas på deras marker och hur mycket ni har att säga till om vad dom ska ha för viltstammar på sina gods??

84. CICKI ! 83# har så rätt !

2011-11-25 08:14

Nu är vi många som väntar på raka svar från dig men det kanske är så att du inga har ?

83. Cicki har målat in sig i ett hörn

2011-11-24 20:05

Anders i vargland, vi måste välja våra strider. Det är inte kul att debattera med en så okunnig person som Cicki. Hon kallar jaktkortet en "medlemsagift" och begriper inte att det är en viltvårdsavgift för forskning och administration, som liksom TV-avgiften är statens sätt att få in pengar, som man inte törs ta via skattsedeln.

Cicki har använt medlemsantalet i SJF när hon presenterat sina siffror. Det roar mig att se hur hon vänder och vrider på siffror för att de ska stämma med hennes egna åsikter. Observera att hon inte nämner alla andra organisationer och forskare, som får ta del av de pengar, som jägarna betalat in.

Cicki växlar objekt så snart hennes argument tryter. Först gillar hon inte samerna, en i vår grundlag skyddad minoritet. Sedan kommer ett angrepp på SJF, där hon får ge sig för fakta. Jägare i allmänhet får sedan en släng av sleven. Cicki drar sig inte för att fortsätta med att hantera sanningen ovarsamt och små tjuvnyp av typen ".. Ditt fritidsintresse att döda .." delar hon också gärna ut.

Jag har noterat att flera kommentatorer bett Cicki presentera argument för en stor vargetablering och att hon inte hinner svara. Jag hjälper henne gärna att komma igång:

1) För att jag vill det.

2) För att min kompis vill det.

3) Hmm

82. Några enkla frågor Cicki ! Inget svammel tack!

2011-11-24 20:03

1. Äter du kött ? Om ja varför och vilken typ av kött?

2. Ge en källhänvisning till dina påståenden om att jägare medvetet skulle skjuta alfadjur ?(Jag vet...skrivet av dig i en annan tråd men jag vill ha svar ändå)

3.Jag och flera med mig vill ha 10 positiva saker med att ha vargen i sin närhet!

4. Vill du ha råttor i ditt hem? Om ditt svar är nej, kallar du då det "noll-vision" eller "utrotning"?

81. Angående # 78

2011-11-24 18:18

Tjena Åke, tack för all saklig fakta i dina kommentarer. Jag skriver följande i stark ironi: elen till ev stängsel på kalfjället kommer inte att vara något reellt problem, då miljööverdomstolen nyligen gett klartecken till SCA Vind AB gällande 360 vindkraftverk i gränslandet mellan Jämtland-Västernorrland, trots massiva protester från Jiingevaerie sameby. Det finns en mycket tydlig likhet och framtoning mellan varg och vindkraften: bra för miljön-miljövänlig, naturligt inslag i faunan- i hela utbredningsområdet etc. etc. likväl vill ingen ha dem i sin omedelbara närhet, det åligger tydligen enbart andra människor. Att i framtiden se Samer med solglasögon och hörselskydd mot solblänk och buller sitta och drömma om sin tid som Naturfolk med Rennäring, numera gå och plocka varg-björnskit för DNA analys. Är det verkligen så Sverige ska behandla/se sin Urbefolkning ???

80. Cicki # 53

2011-11-24 13:57

Det har under 2011 hittils sålts 277 000 jaktkort a SEK 300, det blir va då en omsättning om ca 83 MKR och inte 54 mkr som Du skriver i ditt inlägg när Du rättar Håkan som påstår att dom omsatt ca 80 MKR?
varifrån har Du fått siffrorna?

79. Stort projekt

2011-11-24 13:56

Naturvårdsverket och svenska rovdjursföreningen står inför sin svåraste uppgift hittills. De ska lära svenskarna att vargen är helt ofarlig. Enligt expressen, hör och häpna, har det varit varg inne i Fagersta. Människorna där verkar vara livrädda. Barnen fick inte gå hem från skolan och inte vara ute och leka. Det kan ju lika gärna vara en lösspringande schäfer som går lite i rött. Och är det en varg så är den väl bara ute och ser sig om i sitt revir. När inte ens tätortsbefolkningen fattar att vargen är ofarlig, då har man verkligen ett problem. Det måste ju vara en härlig upplevelse och få se ett så fantastiskt ''vilt'' djur. Kanske inte i sin normala miljö, men det är bara att gilla läget.

78. Det dummaste hittlills!

2011-11-24 13:56

Enligt dagens VästerbottensKuriren har Naturvårdsverket föreslagit att renägarna skall stängsla in kalvningsorådena för att kunna skydda renkalvarna från rovdjursangrepp!
Stängsla in kalfället?
Vad då med? Elstängsel? Varifrån får man elströmmen?
Med kraftiga stängsel, som varg eller björn inte kan forcera eller krypa under? Vad kostar det per meter?

Det bli många meter!

Kostnaderna blir astronomiska i vilket fall som helst. Och för vem det nu är, som skulle bekosta instängslingen!

Nu har vansinnet helt brutit ut på Naturvårdsverket!

77. CICKI

2011-11-24 13:55

10 Positiva saker! Ditt förra svar blev ju för långt men nu har du ju skrivit flera inlägg,svara på frågan i stället!?

76. Det är...

2011-11-24 13:55

inte så många år sen kärntrupperna åkte runt med dekaler " Rädda en varg skjut en same" det räknades inte som hets mot folkgrupp då men prova igen nu får ni se... Att kräva varg i renskötselområdet tycker jag är snubblande nära.

75. Tur för Dig Cicki...

2011-11-24 13:54

Till Cicki nr 40, 43

Vi kan läsa om att en häst blivit angripen av något. Den har blivit biten i hasen och riven. Enligt grannar har vargar varit i närheten av hagen och ylat strax innan angreppet. Ändå kan det inte konstateras att angreppet på det 13-åriga stoet, Historia, ägt av Catrine Andersson i Hassmyra, utanför Fläckebo, Västmanland, skett av varg.
(Var det varg hoppas jag att stoet sparkat den uslingen ordentligt, så det blir kanske nån mindre. Min kommentar)
Men för Din skull Cicki, så gläds jag naturligtvis då jag nedan citerar dina inlägg nr 40, respektive 43:
" Nej nu är det bäst att jag går ut och tittar till hästarna. Jag bor ju intill vargrevir, där det händer "saker" , Fläckebo,och Väster Färnebo, Västmanland" slut citat 40

Citat:" "Tack, hästarna klarade sig idag ochså" slut citat 43

Det var ju kul för Dig att det inte var Dina hästar som angreps Ons kväll då.
Men kanske en annan kväll så blir dom sugna på just Din/Dina kusar.

74. Stockholmaren bor i Stockholm

2011-11-24 12:00

Cicki, jag bor i Stockholm. Trots detta dyrkar jag inte vargen, kanske för att jag tillbringar en del tid i skog och mark, kanske för att jag kan förstå de problem som vargen orsakar, kanske för att jag inte gillar hyckleri och lögn. Som väntat kom det inget svar från dig angående vargens positiva sidor. Det finns nämligen inga som du vill ta upp. Det borde ställa till det uppe i hjärnkontoret. Varför tycker jag att det ska finnas frilevande varg i Sverige om jag inte kan komma på något positivt med detta? Hmmm.

73. Inbjudan till Cicki.

2011-11-24 11:59

Vi inom JRF ska ha ett möte i Idre/Särna.
Tänkte att det vore ett ypperlig tillfälle för dig att på plats tala om för oss jägare,samer,fäbobrukare,mfl
Vilka fördelar som vi fått med vargetableringen.
Nu får du chansen att inför dom som är drabbade, Presentera 10 eller flera positiva saker som skett efter återkommsten av vargen på våra marker.
Välkommen.

72. Utrotning

2011-11-24 11:59

Det finns massor av vargar i andra länder som ställer till problem, så det är ingen som helst risk att vargen utrotas. Utrotning kan vi tala om när det gäller djur som t.ex. tigern.Nollvision i Sverige är något helt annat.

71. Stockholmaren

2011-11-23 22:22

Vi fick aldrig veta var Du bor, är det i Stockholm eller?
Du nämner ekosystemen i punkt nr.61,
Har Du flera?
Claes B, skriver att 5000 vargar är nonsens.
Precis som Ni, då Ni använder nollvision istället för vad det faktiskt handlar om, UTROTNING!!!

70. Cicki #63

2011-11-23 22:21

Detta kommer att bli bara svammel från din sida...du skall alltså hitta minst tio saker när alla forskare anslutna till vargprojektet inte ens har kunnat finna EN sak som blivit bättre sedan vargen återintroducerades?
Skall bli kul dock att se IQ nivån på detta kommande inlägg...

69. Andreas Larsson #39

2011-11-23 22:20

Detta var ett av de absolut dummaste inlägg jag läst här tror jag...för övrigt tillhör väl även människan naturen och jag tror inte jag vill veta hur du ämnar att minska antalet människor...

68. Stockholmaren

2011-11-23 22:20

Jag kan några till:
3. Vargen har fört människor samman, Jägare, djurhållare och landsbygdsbefolkning finns numera på samma planhalva.
4. Vargen har avslöjat våra politiker som handlingssvaga, mediapåverkade nollor.
5. Vargpolitiken sätter upp vägbommar på våra privatfinansierade skogsvägar.
6. Vargexplosionen kommer så småningom att urholka allemansrätten, till förmån för markägandet.
7. Vargen har visat en enorm spricka mellan verklighetsnära landsbygdsbor och bortkollrade romantiska stadsbarn.

Ja, där tog det stopp, men det finns säkert mer.

Danne, Cicki, ni som hatar samerna så mycket att ni vill trycka på dom ett antal tusen vargar.
Ser ni inte våldtäktens likhet med den vite mannens exploatering av Amerika. Era favoritinfödingar tvingades till underkastelse av nationella beslut. Ni vill att vår ursprungsbefolkning går samma väg. Som dessutom var här före oss!! Ni är inge vidare konsekventa.

Läs gärna: http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/11/hur-mycket-hycklar-just-du/#comments

Särskilt inlägget av Lars Söderberg.
Ni kommer att känna igen er.

Kort om en helt annan sak: häromdagen slogs det larm om att i princip all fisk var giftig att äta, larmet kom som bekant från stolleorganisationen (numera) SNF, allas vår hjälte Mikael Karlsson stod och frotterade sig med media i varenda nyhetsprogram och tidningar i hela Sverige. Det var flamskyddmedel och gud vet allt, gränsvärdena var överskridna med hästlängder. Idag kommer det små artiklar i några enstaka tidningar, att allt var fel, SNF hade räknat fel på det mesta (som vanligt) och får svidande kritik från seriöst håll. En forskare sa faktiskt i en intervju på radio att trovärdigheten hos SNF får sig återigen en törn. Ser vi några dementier från de stora drakarna? nej, inte så värst. Man håller SNF om ryggen. Hur kan det bli så här?

SNF med ett gott syfte i botten är kidnappat av en massa stollar som inte har verkligheten och sanningen som ledord.

67. 10 positiva saker

2011-11-23 17:03

Ser fram mot dina 10 positiva saker Cicki, som du håller på att skriva ihop. Se nu till att det blir konkreta positiva saker och inte svammel om att den var här först eller att den hör till den svenska faunan eller berikar den biologiska mångfalden eller har en plats i ekosystemet. Positiva saker, alltså inte hur den negativt påverkar den biologiska mångfalden eller andra delar av ekosystemet.
Precis som Anders i Vargland har jag otaliga gånger ställt denna fråga utan att få några svar. Antagligen för att det inte finns så många.
Några tips:
Positiv sak 1: Vargens skinn kan användas till kläder.
Positiv sak 2: Den gör sig fin på bild.
8 kvar!

66. intressant att läsa...

2011-11-23 17:02

bevaradesidans argument för vargavel istället för ett naturfolks traditionella rennäring på Samernas marker. Jo, enligt dem skulle det innebära en avlastning för det nuvarade vargtäta mellan Sverige, NONSENS, då de samtidigt har ett slutmål för den Svenska vargpopulationen om 5000 st. Vilket innebär att även om vargen får tillgång till Hela norra Sverige så skulle det ändå behövas plats för ytterligare några revir i mellersta delen. Den ekvationen går således inte att räkna hem.

Förespråkarnas argument har sedan länge tagit slut, det här försöket föll som alla de andra, fast i 5000 bitar.

65. Bra Cicki

2011-11-23 15:18

Låter bra, ska bli intressant att få höra 10 saker som blivit bättre för oss på lansbygden sedan vi fick vargen som granne, tackar på förhand.

64. Dödstyst, Stockholmaren

2011-11-23 14:48

Jag har precis som Du nu frågade Cicki, räkna upp 10 saker som blivit bättre för oss som har vargeländet inpå knutarna än innan,till ett 20tal vargkramare på denna och andra sidor. Jag har aldrig fått ett svar, det blir dödstyst från de tvärsäkra kramarexperterna, så räkna inte Du heller med att få ett svar.

63. Stockholmare ..

2011-11-23 14:48

Snacka om att svamla. Du svarar ju på Dina egna frågor, och är man inte av samma uppfattning så får man inte vara med och "leka!", eller?
Jag håller nu på att skriva ihop varför Vargen ska vara! Det blir nog långt mer än 10 goda ting.
Vad har DU emot vargen? Bor Du i Stockholm, eller är det en skenmanöver?

62. Andreas

2011-11-23 14:48

Det handlar inte om som du säger, ockuperar 40% av Sveriges yta. Vem som helst kan bo i Norrland även du, du kan köpa skog och mark i Jämtland, V-botten och N-botten om du nu vill.
Det handlar om en samekultur vars rättigheter regleras av internationell folkrätt. Tycker du att ett rovdjur som kanske inom en framtid kan bli skottpengar på har företräde framför dessa människor och deras verksamheter.

61. Cicki

2011-11-23 11:58

Du verkar ha oerhört svårt att bedöma någonting överhuvudtaget. Bara massa svammel. Varje gång du skriver här exponerar du din okunskap och din dogmatism.
Kom igen och nämn 10 positiva saker med att ha frilevande varg i Sverige! Det finns gott om plats på denna sida!
Sanningen är att du inte kan komma på en enda! Det enda du nämner är att varg tillhör den svenska faunan, vilket, om det vore sant, ju bara är negativt! Vargen har inte tillhört den svenska faunan på 150 år och ekosystemen har klarat sig mycket bättre utan varg under denna tid.
Mårdhund finns i Sverige också, menar du att den alltså tillhör den svenska faunan? Lejon fanns i Europa för några tusen år sedan, menar du att lejon tillhör den Europeiska faunan?
Få se de tio positiva sakerna nu!

60. Andreas ..

2011-11-23 11:57

Bra skrivet. Det är för mig självklart, att rovdjuren ska spridas över hela vårt land! Rennäringen, har säkert inte stått på egna ben på många år.

59. Lägg ned rennäringen

2011-11-23 10:35

Lägg ned rennäringen, den ockuperar 40% av Sveriges yta samtidigt som den knappt genererar några pengar alls. Låt vargen finnas där så kan man säkert få skjuta bort mycket varg i Dalarna och andra vargtäta regioner.

58. "Sorgsen"

2011-11-23 10:35

Fällavgift på en tusenlapp är väl inget att hetsa upp sig över.
Dyra arrenden sjunker nu, och jag har länge efterlyst en möjlighet, att alla jägare ska ha tillgång till mark att jaga på. Försäkring skulle nog jag också satsa på, med tanke på alla de olyckor som förekommer, då Ni är ute med laddade vapen. Medlemsavgifter har vi redan nämnt nedan.
Utfodring! Ja annars kanske det inte finns så mycket för Er att döda kommande säsong. Lite upp till Er själva. Jag tror inte Ni gör det för att Ni är så förtjusta i dessa djur i deras naturliga element.
Övriga avgifter, har jag lite svårt att bedöma, då det kan vara allt från jakt-supen till nya vapen.

Älgkött ligger på 450 kronor kilot. Eller 600 miljoner svenska kronor/ år!

Vad kan vara bra med varg!?!
Detta inlägg blir alldeles för långt, om jag ska presentera alla fördelar så Du förstår. Jag nöjer mig med att den ingår i den Svenska faunan, precis som Du och jag!

Ja, då är det väl bara att ta fram räknemaskinen och se vad Ditt fritidsintresse att döda, kostar Dig per år!!!

57. CICKI

2011-11-22 20:59

(90.000 älgar är ju också en ganska bra inkomstkälla Men det talas det tyst om.9 Ja du CICKI har du hört talas om fällavgift,arrende,försäkringar,medlemsavgifter,utfodring och övriga omkostnader runt jakten det lär ju va billigare att köpa köttet !!! Så dra dina argument för någon annan, men du kan ju nämna 10 positiva saker med att hysa varg i sverige jag väntar på svar!!!?

56. Mats..

2011-11-22 20:51

Jag och många med mig anser att spridningen av våra rovdjur, ska gälla hela vårt land.
Vi försökte verkligen få igenom att de skulle bespara Kynnatiken skyddsjakt. Hon befann sig dessutom i ett område där man anser att varg ska kunna etablera sig. Hon var den första varg de skjutit på 140 år!
Nu undrar man, hur går det med nästa varg som kommer dit?
Hon var ju nästan i Skåne, och dit måste vi, om vi ska underlätta för tamdjursägare i mellan Sverige.

55. Citerar Åke Edlund

2011-11-22 20:50

Det Åke skriver i inlägg nr 2 är så centralt att jag vill upprepa en del av det.

"Sedan är det ytterst märkligt att inte rikstidningarna, TV och radio tar upp konsekvenserna av den förda rovdjursförvaltningen.

Alla enkäter, som visar vad storstadsmänniskor, som inte drabbas av rovdjurstrycket, tycker om dagens och framtida rovdjursförvaltning är ju helt värdelösa, när de tillfrågade undanhålls sanningen och därför inte har en blekaste aning om hur rovdjursförvaltningen fungerar i verkligheten."

Ja, det är ett mysterium att - såvitt jag vet - ingen journalist i rikstäckande media velat eller kunnat (fått?) ge en sann bild av vargpolitikens följder. Många som tycker att det är okej, t.o.m. lite spännande om det finns varg i Sverige, är nog därför i god tro.

Andra har förmodligen satsat så mycket känslor i en romantiserande identifikation med vargen att de - trots saklig information om lidandet i vargens spår - gör allt för att förneka och bagatellisera detta lidande.

När de så småningom blir så upplysta, att det inte längre går att förneka de skador vargen (utan ond avsikt!) åstadkommer, så tillgrips en annan strategi; skulden läggs på de drabbade människorna. (De skulle ha stängslat eller stängslat bättre eller skaffat boskapsvaktande hundar, jakt- och familjehundar skulle hållits kopplade, annars inomhus o.s.v.)

Allt för att man ska slippa ändra ståndpunkt och inse att varg inte går att förena med en levande landsbygd och en djurvänlig djurhållning.

Vad gäller politikers tystnad i frågan (välkomna undantag finns) så är de tigande politikerna antingen förda bakom ljuset eller så handlar det om risken att förlora röster - så länge det är oklart var majoriteten står. Det är ju inte konstigt, politiker i en demokrati kan inte verka utan folkligt stöd. Så då är vi tillbaka vid frågan om hur rikstäckande media ska påverkas till att vilja delge fakta. Och inse att det inte är tillräcklig research att ta del av det som förs fram av vargförespråkare, inte ens när dessa är välrenommerade och har djur- och naturvänliga namn som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden m.m.

Jag är en vanlig landsbygdsboende hundägare, pensionerad. Ännu bor jag inte i vargtätt område. Med jakt har jag inget att göra, men känner mig allierad med jägarna i den här frågan. Jag vet att om vargförespråkarna får sina visioner förverkligade blir det fria, avspända livet med hund på landet helt spolierat och det betyder mycket för mig. Jag känner också med alla dem som får sina betesdjur dödade eller skadade samt med alla de jägare som mister sin hund i vargangrepp.

Så har vi barnfamiljerna, som måste ha uppsikt över sina barn i långt större utsträckning än om det inte fanns varg i området. Eller är det så att vi i Sverige har en speciell sorts vargar, som inte kan bli så oskygga att deras jaktinstinkt utlöses vid åsynen av små människor?

54. Cicki

2011-11-22 20:01

Jag hörde en gammal skåning säga att dom har bott i uppvärmda hus och kört traktorer och jordbruksredskap i 100 år.Lik förbannat är det ingen som kräver att dom ska bevara stora rovdjur eller skyddsvärd natur.Varför? Är inte vi alla skyldiga att sänka vår välfärd för att natur skall bevaras?Stockholmare,Örebroare eller smålänningar? Bara samer och skogslän?

53. Håkan?

2011-11-22 19:21

Jaktkortet har i år dragit in 54 958 500:-.
En bit ifrån de 80.000.000:-, Du talar om. Var får Du dina siffror? Ni är nog ganska ensamma om att kräva inbetald "medlemsavgift" åter. Då kostar det ju i slutändan ingenting! 90.000 älgar är ju också en ganska bra inkomstkälla. Men det talas det tyst om.

300 kr på ett år! Hutlöst, Ni vill ju bara vårda skogen och fylla Era frysboxar.

Jag har argument så det räcker och blir över. Känns lite tjatigt att dra dem om och om igen.

Jag hatar inte jägare.
Jag har inget emot jakt!
T.o.m på varg!!
Det jag vänder mig emot är illegal jakt, dessa ideliga påskjutningar, och skändade djur! Så, Nu har jag skrivit det igen.
Ska vi bara ägna oss åt personliga påhopp i debatterna, så lär vi aldrig komma någonstans.

52. Hans-Ove

2011-11-22 15:50

Enligt professor Öje Danell vid SLU så kommer det 2010 att dödas ca 70 000-80 000 renar av rovdjur.
Renägarnas ersättning för rovdjursförekomst inom renskötselområdet är 60 miljonet.
Renägarnas kostnad troligen ca 250-300 miljoner enligt Öje Danell.
Cicki och dom andra rovdjursdyrkarna
vill att dom dessutom skall mata vargen med sina renar.
Kommer vargen så går rennäringen i graven....

51. Danne #50

2011-11-22 15:49

Hoppas det kändes bättre att få det genmanipulerade nötköttet från Brasilien i stället. Helt rätt Danne så tänker en riktig vargkramare.

50. Bojkott av Idre Sameby

2011-11-22 14:24

När man läser den här artikeln känns det väldigt rätt att vi valde bort renkött från Idre Sameby till våran brölloppsmeny. Vi påpekade detta inför restaurangägaren att vi inte ville gynna samerna som är aktiva motståndare mot vargen. Jag nämnde även att många andra tänker i samma bana när de besöker deras restaurang. Ägaren tackade för informationen och nämnde att han märkt en nedåtgående trend av försäljningen av just renkött på menyn.

49. Cicki

2011-11-22 09:12

Snälla Cicki, De viltkött som blir "över" skänker jag mer än gärna bort till nära och kära. Eller så gör jag någon middagsbjudning. Så har det varit i min släkt i flrea generationer. älgkött och fjällfisk har alltid varit en stor del av de dagliga kosten. Och varför ska vi inte få fortsätta att ha det så? Varför ska vi helt plötsligen sluta jaga och fiska för DU och några andra vill ha överstora rovdjurstammar? Anpassa oss har vi fått gjort på flera andra sätt. Vi får tanka dunkar med bensin när vi väl kommer till en bensinstation, vi har fått ambulansen indragen och sjukvården har försvunnit. Vad mer vill du att vi ska anpassa oss till? Jobb, ja det finns ju skogen kvar att arbeta i men det försvinner ju mer och mer också och ersätts av maskiner.

Du säger att samerna "tjuvar" på infrastrukturen? Jaha? Du tycker inte det är mer än rätt? Eller tycker du att vi Norrläningar inte heller ska få ta del av den? Vi föder ju er med skog och el.

50 miljoner kr i bidrag som är tagan från våra egna spargrisar. Ja herregud Cicki, du förstår inte mycket i den här världen.

48. Lyckost

2011-11-22 09:12

Du har allt tur som har så orädda hästar. Mina fem nordsvenskar är väldigt oroliga. Men det är väl bara så att de är lika mesiga och obegåvade som sin matte.

47. Falsk eller bara okunnig Cicki

2011-11-22 09:12

De femtio miljonerna kommer från jägarnas jaktkort och är öronmärkta för jägarorganisationernas arbete med viltvård. Inte ett öre från dig eller andra skattebetalare.
Den lögnen är populär bland rovdjursdyrkarna men går inte hem i en jakttidning.

46. cicki ksj m flera

2011-11-22 09:12

Innan ni debatterar så skaffa er lite kött på benen. Blir så trött på er som ger er på samerna utan att veta nånting egentligen. Samerna betalar idag ett arrende på dom privat markerna i Härjedalen bl a. tror det är 3 kr hektaren. Dom bekostar helikopterkostnaden vid alla skyddsjakter, och mister idag mer än 15 000 renar årligen till rovdjuren!!! Och ändå tycker ni att dom ska ha varg också??? Vi som bor här uppe har varken stora idrottsevenemang. stora konserter, museer och andra för stadsbor så vanliga förteelser, Vi är många som bor här på grund av naturen och jakten. Varför ska vi tillåta att "vårt" enda intresse skall tas ifrån oss? Vi förvägrar inte dom boende i städerna deras intressen. finns ingen anledning. Och att ni inte har förmågan att se dom framtida konsekvenserna av vargens ohämmade tillväxt tyder inte på annat än att brist på respekt för dom drabbade. Men vargen är en så bra marknadsförare för sig själv så inom en snar framtid så står både NVV och LST ute i landet med byxorna nere vid fotknölarna. Och vem ber dom då om hjälp?? Jo dom av ekoterroristerna så hatade jägarna. Vi kanske skulle bojkotta det hela. Då får vi inom en snar framtid en stor skottpeng för varje skjutet gråben!!!

45. 13 och 27

2011-11-22 09:11

Anmälningarna till löshundsprov har sjunkit drastiskt i Dalarnas älghundsklubb och löshundsproven är inom en nära framtid ett minne blott. En del kommuner har 5 revir och vargtillväxten blir explosionsartad.

44. Okunnig Cicki

2011-11-22 09:11

"Som en liten parentes kan vi ju nämna statens bidrag till Jägarförbundet med 50 miljoner svenska kronor per år." skriver Cicki. Ett mantra, som upprepas av alla dessa "jägarhatare", som saknar förmåga att debattera. Varför nämner inte Cicki att Sveriges jägare betalar in mer än 80 miljoner till staten via det statliga jaktkortet? Jo, för att sanningen är inte så viktig för dem som saknar vettiga argument. Suck, vilken låg nivå du sätter på debatten, Cicki.

43. Claes B ..

2011-11-22 09:11

1) Vad använder Du Din mark till?
2) Vad gör Du då Du ska göra rätt för Dig?
3) Vad har Du för taxeringsvärde på Din (Dina) fastigheter?, och vad var detta innan vargen "dök upp"?

Relevanta frågor för att jag som Du ber mig om, ska kunna se Din situation utifrån Ditt håll.
(Gå gärna tillbaka i tråden och läs det Du själv skrivit.)
Tack, hästarna klarade sig idag också.

42. Meningslöst försök, Cicki...

2011-11-21 17:46

...att försöka debattera med dig när du saknar viljan / förmågan att förstå vad jag menar / skriver. Istället för konkreta svar på ställda frågor väljer du att anta, gissa och göra dina egna tolkningar av min livssituation, som då ligger långt ifrån den verklighet som jag anger. Vill du fortsättningsvis debattera och bemötas med respekt, rekomenderar jag dig att gå tillbaka i denna tråd och läsa igenom vad du har skrivit och vilka motkommentarer du har fått. Först då kommer du att förstå vad jag menar.
PS hoppas att vargarna kring ditt hus lät hästarna vara ifred.

41. Cicki

2011-11-21 17:45

Tolkade ditt svar till Claes som att du tycker det är rätt att ta ifrån en ursprungsbefolkning deras rättigheter. Vet inte om jag håller med dig då jag egentligen kan för lite om frågan.
Jag håller dock med dig om att renägarna borde skjuta mer varg under paragraf 28 genom att bevaka sina renar.

40. Claes B!

2011-11-21 14:34

Jag frågar inte varför Samerna inte betalar för sitt bete. Jag frågade om dom gör det!
Du vill ha kompensation för att den naturliga Svenska faunan existerar! Att jägare ska betala Dig dyra arrenden för sin jakt!
Staten är ingen "kassako" bara att ösa ur. Du som är så insatt i ägande av mark och hyrda arrenden, kanske kan ge oss en uppfattning om hur mycket Samerna använder sig av, i pengar räknat. Om de släpper till lite av sina skadestånd och bidrag, så kanske det räcker till Dig också.
Du säger själv att Du äger och betalar dyrt för de marker Du besitter och därför inte kan hantera en självklar del av skogens vilt. Varför ska inte Samerna göra detsamma?
Ngn skrev att Samer blivit bestulna på sitt land!?, men de tar gärna del av dessa "tjuvars" infrastruktur!
Som en gammal Same uttryckte sig,: Förr i tiden vaktade vi vår boskap och därför jobbade i skift. Nu bor de i uppvärmda hus, kör snöskoter och fyrhjulingar. Inte ens slakten sköter de själva, utan skickar stressade renar på lastbilar till slakterier långt hemifrån.

Har Du tamdjur, får väl Du också ersättning? Pengar!!, allting handlar om pengar.
Du får inte hyra ut Dina jaktmarker i den utsträckning Du vill.
Jag mår också dåligt och beklagar de tamdjur som fått sätta livet till p.g.a vargen. Men nu finns den och vi måste anpassa oss till det.
Om Ni kunde avstå lite av de otroliga uttag av viltet i våra skogar, kanske rovdjuren inte behöver söka sig till tät-bebyggelse i samma utsträckning.
Jag är här för att debattera ett problem, och inte grodor. Knappast ngn idé att diskutera med de som tycker som jag.

J.J, skriver att han har viltkött så det räcker och blir över! Tänk om Ni alla kunde skippa det där "över" ...

Intressant iakttagelse, att några av Er nu börjar ta strid mot Era egna i södra Sverige vad gäller bidrag. Som en liten parentes kan vi ju nämna statens bidrag till Jägarförbundet med
50 miljoner svenska kronor per år.

Nej, nu är det bäst jag går ut och tittar till hästarna, jag bor ju intill vargrevir där det händer "saker", Fläckebo och Väster Färnebo, Västmanland!
Tack för ordet!

39. Tyskterrier #31

2011-11-21 13:44

Du skriver: "... utan bara så fort det går bara skall öka, öka och öka stammen, med alldeles för många som följd..."

Du kanske ska tänka på att vargen (och alla andra rovdjur samt de flesta däggdjur) minskat, minskat, minskat under samma tid som människan ökat, ökat, ökat.

För att få ha kvar lite natur i det här landet så måste människans stam minska och naturens öka.

38. MartinJ1 #36

2011-11-21 12:51

Cicki är nog beredd att acceptera precis vad som helst till förmån för vargen bara inte hon själv drabbas negativt av det...

37. Tack Cicki för....

2011-11-21 12:46

dina välformulerade svar på mina frågor !! Släpper man ut en groda varje gång man öppnar munnen så får man också vara beredd att försvara sina uttalanden !! Du ställde en fråga angående varför betalar inte Samerna för renbetet, vilket du anser vara en skyldighet. Jag ställde samma fråga varför inte Staten betalar mig för minskade fastighetsvärden ?, vilket JAG ser som en skyldighet. Snälla du beskriv gärna skillnaden, sett ur mitt perspektiv. Jag är inte på något sätt ute efter bidrag, utan det handlar enbart om att göra rätt för sig och kompensera alla som drabbas av rovdjuren, oavsett hur och på vilket sätt man drabbas. När du ändå tar upp bidragsfrågan som ligger de flesta vargförespråkare varmt om hjärtat, så bygger hela rovdjursförvaltningen på skattefinansierade bidrag, alla som drabbas av rovdjuren ska ha bidrag och nu vill du öka bidragsutgifterna radikalt genom att förespråka varg i Samernas renbetesområde !! Tiden kanske är kommen då ALLA bidrag borde försvinna, skrota hela rovdjursförvaltningen och låta rovdjuren få klara sig själva, tesen om att Naturen klarar sig bäst på egen hand utan påverkan från mäniskan har framförts ett otal gånger från bevarandesidan. Alt ideelt arbete från de som förespråkar deras existens.

Förvåna mig gärna med svar.

36. Cicki?

2011-11-21 09:45

Tycker du att det var rätt att ta ifrån indianerna deras mark och levebröd också? Ok inte 100% jämförbart men dock en ursprungsbefolkning som fått lägga ner sitt leverne till förmån för "den vanliga befolkningen".

35. Poängen med varg

2011-11-21 09:44

Varför tycker inte alla vargförespråkare att det skulle vara ganska trivsamt med en vargstam som inte medför hat odyl. Detta skulle vara genomförbart om man gör som Claes b säger att placera dom i ett område som inte medför incidenter av det slag som vi ser nu. Det kan inte vara ett ändamål att ha varg där människor driver näring samt bor med alla intressen som hela tiden blir utsatta för attacker, för att få se varg är ju en utopi så det kan inte vara själva grejen för Er förespråkare. Jag hoppas ni tar ansvar för era medmänniskor (låter högtravande) och börjar fundera på om det inte är bäst för
1 vargen (som slipper hat och tjuv jakt
2 alla drabbade landsbygdsbor
3 alla jägare med löshund
4 Er själva som slipper all konfrontation med era motståndare
5 staten som slipper ta i något dom helst vill slippa samt att hela tiden stå under lupp av EU

34. 2011

2011-11-21 09:44

Just det Cicki det är 2011 och en sjuk värld vi lever i. Vi matar rovdjur med det bästa kött vi har. Vi ser näringar gå under på grund av för stora rovdjurstammar. Människor som DU vurmar om ett djur som varken är utrotningshotad eller nödvändig för den svenska kulturlandskapet. Vi ser inlandskommuner ta bort all omsorg och sjukvård medans vargar åker hellikopter fram och tillbaka över hela Sverige. Vi har snart inga poliser kvar i inlandet, men vi ser naturbevakare i stort sett varje vecka åka mil efter mil och kolla efter våra rovdjur. Tycker du det här är okej? Du kanske har allt som jag räknade upp? Har du det så kan jag säga att jag byter ut alla rovdjur med dig och så får jag tillbaka en trygg närmiljö.

33. Länge leve samer!

2011-11-21 09:43

Vi kan sluta med bidrag till bönderna också då slipper vi ju handla köttet på ICA. Jag behöver varken bönder eller ICA för jag har mitt viltkött så det räcker och blir över. Vi behöver inte heller ha någon varg för då slipper regeringen ägna sig åt den sjuka rovdjurspolitik som NVV och dyrkarna ställt till med.

32. Cicki

2011-11-21 08:52

Hur många skattekronor, hur mycket bidrag går till godsägarna i Skåne och Sydsverige i EU-bidrag?? Och dom föder fan imej knappt ett enda rovdjur eller bevarar mer natur än du kan täcka med skosulorna. Var finns rättvisan??

31. KSJ

2011-11-21 08:51

Nej orsaken till för tätt med varg i mellansverige är inte att halva Sverige exluderats utan helt enkelt att man hela tiden hårdnackat vägrat att ta bort några utan bara så fort det går bara skall öka, öka och öka stammen, med alldeles för många som följd...
För övrigt har Moilanen helt korrekt i att du tydligen inte alls läst vad som skrivits i ämnet om varg i samernas betesmarker på denna sida tidigare...

30. Svar till Blåvalen

2011-11-21 08:47

Om du vill ha svar på din undran så ställ din fråga till Anders Bjärvall, tidigare medarbetare på NVV, han om någon bör veta svaret!

29. Renen är vargens stapelföda.

2011-11-21 08:47

Renägare ska sitta stilla i båten även om renbetesområdet översvämmades av utsvultna vargar.
Det är välbekant att renägare svamlar om att svensken stulit deras land, utan att att samtidigt konstatera att alla övriga svenskar som fanns i Norrland även dessa kan med samma rätt påstå att deras land också blivit stulet, när staten bildades.
Det bisarra med samernas påstående är att åtminstone i Västerbotten så består renägarna, av Norska samer som invandrat, på 40-talet.
Skattebetalarna betalar rovdjurskador i den omfattningen
så samerna behöver inte bry sig om att renstammen decimeras.
Regeringen har tom blivit fodervärd om snötäcket skulle bli besvärligt på något sätt.
Vargen har urminnes hävd på att äta renkött och renägarna lever som sagt på bidrag och inte på vad renen ger. Varför måste renar alltid stödutfodras? Svaret är att renantalet överskrider vad marken tål av ren bete. Men en kraftig ökning av antalet vargar imom renbetesområdet så kan naturen komma i balans, Och regeringen slipper ägna sig åt renskötsel.

28. Diskussion

2011-11-21 08:46

Jag har just diskuterat varg med en karl som kommer från Bosnien. Han gillade inte varg. Han har en bekant i hemlandet som miste 100 får på en natt. Visst går vi mot en ljusnande framtid. Det är alltså inte bara mellansverige som har problem. Mitt problem är att jag kan inte med gott samvete säga var vi ska ha den ''svenska vargen''. Jag vill ingen människa så illa att de ska få stå ut med den oro som det innebär att ha ett vargrevir i sitt närområde.

27. John E Mårdner Lycksele #13

2011-11-21 08:46

Håller med dig. Kurvorna för antal födda älghundar kommer med all sannolikhet att peka rakt ner om bara ett par år. Den svenska jämthundrasen kommer att sakta men säkert tyna bort. Efter alla dessa år med hårt arbete med avel och tävlingar för att göra rasen så bra som möjligt kommer snart att ske i en mycket liten skala. Hysteriskt tråkigt att inte hundklubbarna bryr sig mer. Är det så att alla ledare i klubbarna bor på orter som inte blivit drabbade ännu? Någon annan förklaring kan jag inte se. Fast Dalarna, Bergslagen och Gävleborg måste ha koll på vad som sker nu :-s

26. Lars ..

2011-11-21 08:45

Carl von Linné reste till Lappland 1732!
Eller Carl Linneus som han hette då, innan han blev adlad.
Nu är det 2011!!!
Någon annan intressant bok Du vill hänvisa till?

25. Vem är egentligen ansvarig+

2011-11-20 20:49

Vem är ansvarig för att återinföra vargen i Sverige? Någon person måste ju ha fått denna ljusa idéen och planterat den i politikernas skallar. En minister (C) som A.Carlgren har väl inte direkt kapacitet att komma på något sådant själv, som dessutom garanterar att lantbrukarna lämnar centerpartiet :-) Så, Vem fanken är ansvarig? Vem skall vi hänga ut?

24. Naturvårdsverket äntligen på rätt spår

2011-11-20 20:49

Har vid ett antal tillfällen uttryckt vad Verket nu för fram om att varg inte kan uteslutas i Norrland. Men varje gång har redaktören skippat mig för att jag vågar ha en åsikt som inte faller renägarna och redaktören i smaken. Att exkludera halva Sverige för varg är orsaken till att vargbältet har för täta populationer. Det är av många skäl en nödvändighet att detta förhållande snarast förändras och polariseringen i debatten kan bemästras. Även Moilanen borde inse att en spridning på hela landets yta är positiv samtidigt som renägarna får en kraftfull kompensation.

Svar:
Vad vet KSJ om min inställning i frågan? Uppenbart har du inte hängt med i det jag skrivit. Dessutom vill jag poängtera att du läser en nyhetstext där renägaren Benny Jonsson intervjuas.Det är alltså hans åsikter som framförs, om du tittar noga.

Mikael Moilanen, reporter

23. Cicki

2011-11-20 20:46

och hur mycket har ni vargkramare betalat för all mark ni skall ha varg på?
Eller är det som vanligt så att alla andra skall betala utom ni?

22. Cicki köper

2011-11-20 20:46

Du är inne på rätt väg! Ni som skall ha varg, går ihop och köper tillräckligt med mark tillsammans. Med ca 500.000:- och 3000 medlemmar så blir det en bra ruta. Sätt undan pengar till RIKTIGT stängsel också. NVV hjälper till med helekopter att flytta in dina vargar. Då har ni allt på plats.
Ni måste naturligtvis stödutfodra, när det naturliga viltet är slut.

21. Cicki

2011-11-20 20:46

Öppna en historiebok innan du uttalar dig...
Varför inte Linnés lapplandsresa?

20. Eva m.fl.

2011-11-20 20:45

Antingen så är Du svensk, eller så är Du det inte!, med allt vad det innebär av lagar och förordningar. Att det är problem i mellan Sverige är väl knappast ngt nytt, Du Eva kanske inte varit med från början!?
Samernas födkrokar, är ett intressant ordval, som herr Rydén antyder.
Kanske kan ngn politiker uttala sig om hur många skattekronor som går till rennäringen.
Var avund kommer in i detta sammanhang förstår jag inte riktigt. Jag behöver varken mark eller särskilda rättigheter såsom vanlig svensk!
Så Du Claes B, är en av de som säger; -Jag kräver bidrag, för jag äger mark i sverige!!!
Märkligt var ordet ...!!

19. Vad är skillnaden?

2011-11-20 20:44

Renar eller älgar? Rovdjur i Sverige bryter mot de djurskyddslagar vi har.

18. Avund Cicki det är ....

2011-11-20 15:21

en av de sju dödsynderna, inte alls bra. Innan " övriga Svenskar " stal det mesta av Samernas land var detta naturfolk ensamma om äganderätten i norr, i ett utbyte gavs Samerna nyttjanderätt i flera avseenden. Är du villig att beröva dem dessa rättigheter också ? Annars har du en poäng i din kommentar, i mitt exempel så äger jag mark plus ett arrende på ett annat område, som jag har kostnad för. Likväl måste jag husera Statens uppfödning av varg, mot min vilja och med all den problematik och ökade kostnader som vargen skapar i min verksamhet. Vad betalar Staten MIG för sitt egenmäktiga övertagande av nyttjande/äganderåätten ? Staten har med skattemedel köpt in stora domäner för naturvård, nationalparker avskilt från privat ägande, renskötsel, mänskliga boningar och konflikt. För att minska trängseln i mellan Sverige ta bort ALLA vargar och låt Staten hysa en liten EJ inavlad vargstam i te.x Sarek och Stora sjöfallet, OM aceptans finns av de närboende, vargar som lämmnar avsett område tas direkt bort enligt skyddsjaktmodell. En modell som de allra flesta skulle kunna tänka sig och som skulle uppfylla alla krav för en rodjursförvaltning värt namnet. De enda som sulle bli lidande är den lilla minoritet som fortsättningsvis vill att så många som möjligt ska DRABBAS av varg, men de är ju så få så dem kan vi helt bortse från.

17. Minst sagt märkligt!

2011-11-20 15:21

Om en romansk familj blir nekad tillträde till ICA, eller en Somalier nekas äta på krogen blir det ett herrans liv i dagspressen. En anmälan till DO kommer som ett brev på posten. Men när NVV försöker ta samernas födkrokar är det knäpp tyst! Varför kan man undra? Inom några år är det bara på Gotland som vi kan bedriva jakt med löshund, men NVV finner säkerligen en lösning på det också!

16. Ekologisk mat

2011-11-20 14:01

Jag har funderat på en sak. Varför ska rovdjuren som varg och lodjur bl.a. äta upp vårat bästa ekologiskt odlade föda? Kan någon svara mig på den frågan.

15. Äntligen

2011-11-20 12:34

har Cicki medgett att det är problem i mellansverige. Varför inte minska på problemen där. Det blir väl inte bättre av att även samerna får större problem med ytterligare ett rovdjur. Det är bara att inse att vi som bor väster och norr om Karlstad inte är värda ett''humant'' liv. Vi får skylla oss själva. Men troligtvis gör det sig själv. Rena helvetet kommer att braka loss inom 2-3 år.

14. ... mark

2011-11-20 11:29

Har samerna köpt sin mark de använder till renarna, eller de kanske rent av hyr den?
Om inte, tycker jag det är på tiden att de får betala för sig, eller släppa marken fri. För mig ofattbart att denna lilla grupp ska ha denna enorma tillgång till vårt land, samtidigt som vi tränger ihop alla uppstående problem i mellan Sverige.

13. mkt bra

2011-11-20 11:28

Benny, hoppas att du får stort stöd av dina kollegor i Norrlandslänen.

Det som förvånar mig är att hundklubbarna med jakthundar inte agerar i ett skarpare tonlägen.

Att inte Svenska älghundklubben (SÄK) agerar på ett skarpare sätt, förvånar inte mig det minsta. SÄK är nu i ett läge då de ovillkorligen måste byta ordförande och en del ledamöter i styrelsen. Det är bara att hoppas att vi har en arbetande valberedning som uppmärksammat SÄK,s inkompetens i vargfrågorna.

Vargen påverkar i allra högsta grad SÄK,s verksamhet med jaktproven som är den grundläggande faktorn i syftet med att avla fram bra älghundar.
Lennart Holmsten mfl har gjort sitt i SÄK in med nya ledamöter som kan och har kuraget att agera mot vargvansinnet i Sverige.
Ett vansinne som helt kommer att spoliera jakten med löshund och som bevisas genom de bojkotter som genomförs med eftersök på trafikskadade djur.

12. Naturdemokraterna!!!

2011-11-20 11:28

Ge Naturdemokraterna en chans så kanske vi kan få ordning på problemet. Känns som att vi som bor på landsbygden ändå inte har något att förlora. Fortsätter det så här går det ju åt h.....e i alla fall!!!

11. Vargkulten

2011-11-20 11:28

som finns på fler ställen än Lst och NVV uttrycker sig t.ex. så här: "Vargen ska kunna röra sig fritt i hela landet. Det är vargreviren som ska vara fredade från renskötarna, och inte tvärtom!" De tycker alltså att vargen alltid går före människor och deras utkomst eller intressen. Det går inte att föra en dialog med dessa människor. Vargkultens människor är uppenbarligen så vridna att de hellre skulle varit vargar än människor. Sådana går inte att diskutera med. Alltså måste man antingen lösa problemet på egen hand eller föra diskussionen med parter som inte tillhör vargkulten. Storstadsmänniskorna lever alldeles för långt från problemen, så då återstår möjligen lokala politiker eller representanter för landsbygdsdepartementet. Kravet borde vara att flytta vargfrågan från miljödepartementet till landsbygdsdepartementet där den möjligen kan hanteras.

10. Benny Jonsson.

2011-11-20 11:27

Först vill jag tacka för din presentation av rovdjurs problemen i Idre sameby under mötet på skeer.
Snacka om väkarklocka, det var bland det j-vligaste jag sett.
Det vore inte mer än rätt att Benny fick träffa er vargförespråkare som sprider en massa skit på detta forum.
Ni fick nog det inte så lätt efter den presentationen att behålla glorifieringen av era varguslingar.
Själv tycker jag att dagens rovdjurspolitik skulle vara ett fall för Janne Josefsson på uppdrag granskning.
Myndigheterna verkar få härja fritt med den svenska landsbygden.
Nej en samlad aktion utanför regering och riksdag, med rovdjursrivna Hundar, Får, Renar. samt några tusen demostranter
Då är jag övertygad att press och media inte kan mörka och försköna dessa mördarmaskiners rätta jag.
ENADE BLIR VI EN MAKTFAKTOR.

9. Fredde.

2011-11-20 11:26

Jag menar bara: Varje vecka berättas bla på detta forum om hundar som ylandes, i panik ses springa förbi halva jaktlag med en eller flera vargar efter sig. Vad värre är, också hundägare tycks stå som förlamade med bössan på axeln i sådana situationer! Till vilken nytta måste ideligen sådana händelser offentliggöras???
Om man nu är rädd att nyttja 28`an med dess ev konsekvenser så ska man väl för i h-e åtminstone göra ALLT för att skydda sin hund och jaktkamrat!
Ja, LS här i Dalarna drivs enbart med personlig agendor och egenintressen beträffande rovdjur. Trots detta faktum är det ändå vår förbannade skyldighet att alltid tänka på våra hundars säkerhet!

8. Rickard mp

2011-11-20 11:26

Jag förmodar du läser även detta och då är min fråga. Vad gör Miljöpartiet för samerna?
Kom gärna med ett bra svar men utelämna gärna stängsling etc.
Själv tycker jag att man skall ge samerna fullständig rätt att avliva varg som befinner sig i dessa områden utan att behöva söka tillstånd, ungefär som förr i tiden. Vad tycker du Rickard?

7. 28

2011-11-20 00:45

Hur lång tid tog det inte att döda Kynna-vargen och då hade man ändå GPS sändare på henne och över 30 passare? Det är ju mer tur än skicklighet om du lyckas skjuta en varg med stöd av paragraf 28 under barmarkstiden. Då renarna är samlade under vintern kan de gå men Lst i Dalarna är väl en av de få som säger nej till samerna att ha vapen med sig på skoter.

6. De skiter i vad som händer

2011-11-20 00:45

Låt mig bara säga en sak.
Jag litar inte och har heller inget förtroende för någon i dessa frågor.
Aningslösa politiker och handläggande tjänstemän som är bundna till de anslag de erhåller bevakar bara sina egna intressen.
De skiter i de enskilda helt enkelt som drabbas.

5. Ren skandal!

2011-11-20 00:44

Att naturvårdsverket till största delen besätts av gediget inkompetenta 08-drömmare visste vi.
Men att att personalen var i total avsaknad av analytisk förmåga och normalgraden av empati torde vara en nyhet. Man häpnar ! Kan man möjligen komma med nåt tillnärmelsevis lika korkat i en snar framtid... men de har ju förvånat förr

4. Varför

2011-11-20 00:44

ska myndigheterna lyssna mera på renägare än fårägare med inhägnade djur? Glöm det, man har gett sig f-n på att allt utom rovdjuren ska försvinna. Hur många fåruppfödare är det som klagat på rovdjursangrepp? 10-20-50, spelar ingen roll, glöm att dom skulle lyssna mera på samerna. Det enda som biter på beslutsfattarna är revolution.

3. 28

2011-11-19 19:00

Märkligt att det enda verktyg vi har, dessutom lagligt,paragraf 28 inte används oftare! Verkar vara huvudsaken att i deverse sammanhang berätta om spår eller i värsta fall synobs. Vilket för övrigt i sammanhanget är totalt onödig och oviktig information. ANVÄND paragraf 28 när tillfälle ges istället för att gå och hoppas på hjälp från myndigheterna.

2. Bra Benny

2011-11-19 19:00

Bra att samerna går ut i tidningarna och redovisar hur hårt dagens rovdjurspolitik slår mot rennäringen. Jag tror att de flesta människorna i Sverige inte har en blekaste aning om hur hänsynslöst rovdjursivrarna behandlar denna yrkesgrupp och dess kultur.

Och ännu mindre förstår de flesta svenskar hur hårt det skulle slå om Naturvårdsverket fick genomföra alla sina idiotiska planer och önskemål.

Sedan är det ytterst märkligt att inte rikstidningarna, TV och radio tar upp konsekvenserna av den förda rovdjurförvaltningen.

Alla enkäter, som visar vad storstadsmänniskor, som inte drabbas av rovdjurstrycket, tycker om dagens och framtida rovdjursförvaltning är ju helt värdelösa, när de tillfrågade undanhålls sanningen och därför inte har en blekaste aning om hur rovdjursförvaltningen fungerar i verkligheten.

Samma gäller för politikerna, som är satta att besluta i rovddjursfrågorna.

Att förutom de renskötande samerna ytterligare mellan en halv och en miljon svenskat i olika hög grad drabbas av vansinnet gör inte saken bättre.

Byt ut folket på Naturvårdsverket!

1. Benny.

2011-11-19 17:51

Använd er av §28 skall du få se att det blir annat ljud i skällan...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons