• Älgskadefondsföreningen

Rätten avslog SJF:s överklagande

AktuelltPublicerad: 2010-04-23 00:40

Kammarrätten avslår Jägareförbundets begäran att få ut uppgifter ur jaktkortsregistret för bland annat medlemsvärvning. Men frågan är vilken betydelse jaktkortsregistret har när nära hälften av landets jägare verkar strunta i att lösa jaktkort.

Kammarrätten anser att ett en spridning av uppgifterna i jaktkortsregistret innebär en risk för att vapen kommer till brottslig användning. Registret innehåller omkring 260 000 adressuppgifter på personer som i de flesta fall är vapeninnehavare.
Kammarrätten konstaterar också att det är ovidkommande om Jägareförbundet tidigare, förvisso helt klanderfritt, både tagit del av – och ansvarat för – jaktkortsregistret.

Dom blev prejudicerande
Bakgrunden till att Jägareförbundet nu – efter över 60 år med närmast fri tillgång till jaktkortsregistret – inte längre får del av uppgifterna är en dom i Regeringsrätten förra året. Då gällde det Jägarnas Riksförbunds begäran att få ta del av jaktkortsregistret.
När frågan till slut avgjordes med ett avslag i Regeringsrätten konstaterade Naturvårdsverket dels att man jämställer de båda jägarorganisationerna, dels att Regeringsrättens dom är prejudicerande.

Eftertraktat register
Det finns två skäl till varför jaktkortsregistret är så viktigt:
• Det ena är att man genom registret troligen kan nå de flesta av landets jägare med information, något som båda förbunden hävdar är nödvändigt eftersom båda har ett så kallat allmänt uppdrag att jobba med information om jakt och viltfrågor.
• Det andra skälet är medlemsvärvning.

Bakslag för JRF
För Jägarnas Riksförbund (JRF) skulle tillgång till jaktkortsregistret ha blivit ett oerhört genombrott i medlemsarbetet. Därför var Regeringsrättens dom förra året ett bakslag.
– Vi anser givetvis att Naturvårdsverket borde kunna anförtro oss den här informationen när vi – i likhet med Jägareförbundet – kan visa att vi kan hantera uppgifterna säkert. Ytterst få personer skulle få ta del av uppgifterna, säger Jägarnas Riksförbunds generalsekreterare, Per Wanström.
Han vill emellertid inte kommentera den nya domen i Kammarrätten som gäller Jägareförbundets överklagande.

Prövning i Regeringsrätten
Håkan Weberyd, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet, säger att förbundet ska begära prövning av Kammarrättens dom hos Regeringsrätten. Han anser också att säkerhetsfrågan när det gäller jaktkortsregistret fått för stora proportioner.
– För det första: Hur intressanta är egentligen jägarnas vapen för brottslig verksamhet. För det andra: Det finns många fler register är i så fall är lika känsliga. Ta bara jakttidningarnas prenumerantlistor och jägarorganisationernas medlemsregister, säger Håkan Weberyd.

Allt fler struntar i jaktkortet
Oavsett hur det går med prövningen i Regeringsrätten måste Jägareförbundet nu fundera på hur man ska hantera både det allmänna uppdraget och förbundets medlemsarbete.
Mycket talar dessutom för att jaktkortsregistret har förlorat en del av sitt forna värde. Detta på grund av att allt fler jägare verkar strunta i att lösa jaktkort. Registret har krympt från
322 000 till under 260 000 på 15 år.
– Men när vi frågar jaktlag runt om i landet om de minskat sitt medlemsantal så är svaret oftast nej. Snarare har antalet medlemmar ökat. Samtidigt ökar försäljningen av jaktammunition och Sifos Orvesto-undersökning tyder på att mer än en halv miljon svenskar jagar. Således borde fler lösa jaktkort, säger Håkan Weberyd.

Naturvårdsverkets ansvar
– Det är något som är väldigt galet, men vi får ingen draghjälp av politiker eller Naturvårdsverket för att lösa det här problemet, tillägger Håkan Weberyd
JRF:s Per Wanström gör en liknande bedömning och konstaterar att Naturvårdsverket har ett ansvar för att komma åt jaktkortsskolket. De båda jägarorganisationerna kan bara nå sina medlemmar.
Wanström pekar också på att antalet vapenägare – troligen minst en halv miljon jaktvapeninnehavare – också talar för att det borde finns betydligt fler jaktkortslösare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Sanning eller statistik

2010-04-27 14:00

Att många kör rattfulla vet vi därför att årligen blir många bilförare fällda för rattfylla.
Att många kör för fort vet vi därför att årligen blir många bilförare fällda för att ha kört för fort.
Då uppkommer osökt frågan: Hur många blir årligen fällda för att ha jagat utan att ha betalat den statliga viltvårdsavgiften?
Detta antal, dvs. hur många som varje år blir straffade för att jaga utan jaktkortet är fakta och borde ha redovisats i artikeln. Sedan kan man ägna sig åt spekulationer om varför folk har svarat så som man har gjort och i vilken mån frågorna styrt resultatet och om de har en relation till verkligheten. Resultatet av enkätundersökningar är aldrig fakta i förhållande till den verklighet om vilken man söker sanningen. Man måste vara väldigt noga och akta sig för att presentera svaren som fakta. Alla enkätundersökningar lider av att folk svarar fel av misstag eller med flit. Hur stor andel av svaren som är "felaktiga" när det gäller frågor som har nära anknytning till rovdjurspolitiken är det ingen som vet.

6. Många falska anklagelser dessutom...

2010-04-26 17:57

...finns inte Pressens Opinionsnämnd längre.
Men Okey eftersom Ni blandar in myndigheter så låter jag Allmänhetens pressombudsman titta på ärendet och ber honom att kommentera om Ni blivit fälld om Ni publicerat min kommentar.

Redaktionell kommentar:
Det är en hon om man ska vara petnoga. Mer info om pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd (PON) hittar du här:
http://www.po.se/
Fast PO granskar inte opublicerade texter vad jag vet. Generellt sett kan säkert publicerade texter där namngivna personer anklagas för korruption tas upp av pressombudsmannen och lämnas för prövning i PON. Men det bygger på att den som är utpekad anmäler artikeln.
– Det största och mest intressanta just nu är debattklimatet på internet, framför allt på bloggar och i olika kommentarer som de stora tidningarna förmedlar. Det finns en hel del hets där som man bör diskutera, sade Yrsa Stenius till Svenska Dagbladet, när hon fått jobbet som PO.
Anders Ljung, ansvarig utgivare

5. Kacka i eget bo

2010-04-26 13:51

Hela artikeln ovan smutsar ner jägarkåren och tar ställning för statens beskattning av jakten.
Den utmålar jägare som jaktkortsskolkare (skattefifflare) utan att belysa några skäl till varför en del jägares vilja att köpa jaktkort är låg.
I artikeln har alla argument som talar för jägarkåren sållats bort.
Att artikeln är bidraganpassad lyser tydligt igenom.

När jag försöker att belysa problemet så censureras mina kommentarer dessutom bort av artikelns författare Dan Törnström.
Jag försöker emellertid kommentera artikeln ännu en gång.

Svar
Och där stoppar vi. Du fick inte in dina kommentarer tidigare och du får det inte nu heller.
Det är uppenbart att du är svårt skakad och harmsen över att du inte får kräkas ur dig vad som helst.
Problemet med jaktkortsskolket är tämligen välkänt och grundar sig på bland annat Sifoundersökningar. Det hela har kommenterats i tidigare artiklar i Jakt & Jägare då bland annat tänkbara orsaker har diskuterats.
Ingen, varken J&J eller ens Weberyd tar ställning i artikeln. Weberyd talar just om att ta reda på orsakerna till skolket – orsaker som Dick Broman tydligen redan känner till.
Att artikeln, eller J&J i övrigt, skulle vara "bidragsanpassad" tror vi väldigt få tror och är dessutom, naturligtvis, helt felaktigt. Lyckligtvis kan ju alla bilda sig en egen uppfattning om detta genom att läsa tidningen.
Du får gärna diskutera jaktkortsskolket och framföra teorier om detta. Men du anklagar namngivna människor och hela yrkeskårer för korruption mm på ett sätt som skulle få ansvarig utgivare fälld direkt i Pressens Opinionsnämnd.
Och där går gränsen för vad vi publicerar.
Dan Törnström, redaktör
Anders Ljung, ansvarig utgivare

4. Bidraganpassas åsiker före publicering?

2010-04-25 17:35

Jagg vill att Dan Törnström förklarar varför han inte publicerar mina kommentarer.
Har den bidragsanpassade korruptionen med med tillhörande censur även drabbat denna plats?

Svar
Nej.
Dan T

3. Beslutet

2010-04-23 23:27

var väl bara rätt mot JRF och helt fel mot SJF enligt dom själva,genom att inte opponera sig mot beslutet när JRF nekades så får dom nu även dom ligga som de själva bäddat...
...Jodå lite skadeglädje kan ni skönja i mitt inlägg...

2. Fördröjd reaktion

2010-04-23 15:43

Inte ett knyst hördes från Jägareförbundet när Jägarnas Riksförbund nekades tillgång till jaktkortsregistret. Säkert kommenterades det med glada miner på Öster Malma.
Nu sitter man i samma situation själva, och ojar sig alldeles väldigt.
Skönt att samhället behandlar de båda jägarorganisationerna lika. Varför ska SJF ha gräddfil för att erövra nya medlemmar?

1. Ska jägarna verkligen avveckla sig själva....

2010-04-23 14:02

..genomom att betala statligt jaktkort?
Faktum är att när en jägare betalar medlemsavgift i Svenska Jägareförbundet och betalar statligt jaktkort så finansierar jägaren också införandet av en livskraftig vargstam och därmed också sin egen avveckling.
Då får staten och Svenska Jägareförbundet skylla sig själva.
Det är deras korruppta arbetssätt som gör att betalningsviljan är låg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere