• Allmogejakt

Rovdjursturism oroar fäbodbrukare

AktuelltPublicerad: 2010-11-10 13:39

Svenska Ekoturismföreningen vill ha fler rovdjur och utveckla rovdjursturismen, bland annat genom att få använda åtlar med slaktavfall. Men fäbodbrukarna säger nej.

Vid en rovdjurskonferens i Järvsö har svenska Ekoturismföreningen förklarat att rovdjursturismen har en stor potential och inte utnyttjas tillräckligt. Bland annat vill föreningen tillåta åtling med slaktavfall för att locka fram rovdjur så att turisterna kan se dem.
Häromdagen hävdade också chefekonomen för Svenskt näringsliv, Stefan Fölster, att rovdjursturismen har en stor framtid.

Rovdjursturism eller fäbodar
Den pågående konferensen i Järvsö har fått fäbodbrukarna i Gävleborg att reagera. Gävleborgs fäbodförening anser att man inte kan ha både en stark rovdjursstam och en levande fäbodkultur och är oroade av en verksamhet som går ut på att locka fram rovdjur så att människor kan se dem.
Calle Höglund, ordförande för Gävleborgs fäbodbrukare, tror att ändrade regler som möjliggör åtling kan få stora konsekvenser för hans medlemmar. Han kan förvisso tänka sig att rovdjursturism kan bli en stor näring i Gävleborg, men att det samtidigt skulle innebära döden för fäbodbruket.
– Det går helt enkelt inte att ha ett stort rovdjurstryck och driva fäbodbruk, säger han till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Skilj på fäbod och by

2010-11-16 08:15

Tänk vad ni tamsar med era gamla lagar. Ha era djur på er egen mark och låt oss andra som bor permanet i en by (inte fäbod) vara i fred och sköta vår egen mark. Vilka kommunistfasoner att ockupera andras marker. Kanske jag vill ha den för eget bruk. Skilj på fäbod och by. Där jag bor har det bott permanet folk sedan flera hundra år. Det hör väl till god sed att man frågar markägaren innan man brukar dennes mark. Dessutom har alltid djurägaren ansvar för sina egna djur. Är nämligen gift med en jägare och tycker inte heller om vargen inpå knuten, men hellre den än kossor, getter o s v.

23. Mitt är mitt etc

2010-11-15 23:07

Fäbodsdriften är en flerhundraårig kultur för att utnyttja skogsmarken för produktion av mat. Mulbetesrätten är en hävdvunnen rätt.
Kanske behöver påpekas att i gamla tider stängde man ute djuren från vallen och andra platser med egna odlingar.
För att citera vargvännerna. Passar det inte så flytta. Fäboden var där före dig. Framtidsforskarna ser att inom 50 år måste vi börja flytta tillbaka ut på landsbygden. Våra lättskötta och energisnåla och produktiva lantbruksraser kommer att bli oumbärliga.

22. LOKALBEFOLKNING

2010-11-15 09:14

NATURAHUSHÅLLNING AV NATURENS ÖVERSKOTT! BÄR/SVAMPLOCKNING PÅ OSTÄNGD MARK,FRIA LYCKLIGA KREATUR PÅ FRITT KLIMATSMART BETE, MATNYTTIGT VILT! SLOPA IMPORTEN, ÄT NORDISKT!

21. Marken man äger...

2010-11-14 11:41

...ska brukas av den som äger den, ej av fäbodbrukare som släpper djur lösa så folk får sina trädgårdar och odlingar förstörda av tamdjur som lever vind för våg.

20. Kerstin ser aldrig hela bilden.

2010-11-12 23:31

Hennes glasögon måste ha ett mycket starkt selektivt filter.
Problemet Kerstin är att varg och björn har stora hemområden. Var hittar du sådant som ligger utanför bebyggelse och djurhållning. Vi har ingen vildmark i Sverige utan bara kulturmark.
Vad gör du när entreprenören inte tycker det är roligt längre eller går i konkurs. Vem tar ansvaret för att dessa djur, vana att bli serverade, börjar söka efter annan lättillgänglig sådan?

19. Vi kanske...

2010-11-12 23:31

kombinera foto och jaktturism. Dubbla inkomster. Först får en som betalat en liten summa fotografera och sen får jägaren betala lite mer för att skjuta björn/varg.
Jag tror att intresset för rovdjursturism är litet. Älgsafari är betydligt intressantare för hitresta turister. Betänk att större delen av europa saknar älg. Älgen är en utmärkt reklamskapare för Sverige utomlands.
Denna rovdjursturism är bara ännu ett sätt att kunna låta varg/björnstammen växa ohämmat. En idé som rovdjurskramarna kläckt för att kunna få slut på allt vad jakt heter och att utarma glesbygden.

18. Vi har vårat slaktavfall vid huset.

2010-11-12 23:31

Det gör vi för att ge småfåglarna mat under den tuffa perioden vintern, och det tänker vi inte ändra på. Vi älskar våra småfåglar.
Dessutom vet vi, liksom mängder av andra glesbygdsboende, vilka djur som besöker dessa åtlar. Om detta behövs ingen forskning.
Rovdjursturism är en skapad förhoppning av rovdjurskramare, en ointelligent sådan.

17. Undrar varför ni hela tiden hänger upp er……..

2010-11-12 15:53

…….på allemansrätten.

Vill man starta rovdjursturism, så kan sådan även bedrivas på egen mark – eller hur?

Självklart ska åtlar ligga långt ifrån människorna och deras tamdjur, precis som man idag inte bör lämna slaktavfall och annat rovdjursgodis på gödselstacken eller slaktgropar nära bebyggelse (vilket en del predationsstudier avslöjat att det ofta görs).

Kanske finns det även möjlighet att rovdjursturism kan bli ytterligare en utkomst för fäbodbrukarna genom att med åtlar styra de större rovdjuren bort ifrån de fribetande tamdjuren på liknande sätt som man försöker styra bort vildsvinen från odlade grödor.

Det diskuteras förvisso om åtling skulle göra rovdjuren mer benägna att söka mat hos människorna, men vad jag vet finns inget som styrker att åtling långt ifrån människoboningar skulle göra djuren mer benägna att söka upp oss där vi bor. Hur skiljer sig f ö en anlagd åtel i dofthänseende från räntan av människor urtaget vilt?

Rovdjursturism kan man i många fall utöva året om till skillnad mot jaktturism, och de har båda potential att skapa arbetstillfällen just där det behövs som mest, dvs i glesbygd.

16. Allemansrätt - nyspråkstolkning

2010-11-11 23:20

Allemanstätt infördes för att lokalbefolkning skulle få fortsätta nyttja traditionella nyttigheter som inte var knutna till äganderätten.
Nyspråk verkar ta allemansrätt så att utomstående ska kunna ta över lokalbefolkningens nyttigheter.
Mulbetesrätt är en liknande nyttighet, som också verkar tas över av utomstående, som vill se vildmarksreservat istället för lokalbefolkning och traditionell agrikultur.

15. Får

2010-11-11 20:45

man igentligen bedriva ett kommersielt företag på privat mark?för det måste ligga långt utan för vad man får göra enligt allemansrätten

14. Rovdjursmat

2010-11-11 13:36

Om man ändå ska mata rovdjuren för att turister ska få se dom, så kan dom väl lika gärna vara i djurparker så vi får lugn och ro på landsbygden

13. Nej

2010-11-11 13:24

Jag tror inte man kan hålla på och åtla in rovdjur i stor skala i befolkade områden.
Det finns redan nu ett antal sådana åtelställen i norden och kundunderlaget kan ju inte vara hur stort som helst heller.
Jag känner många naturfotografer, men nästan inga tycker det låter lockande att få djuren serverade mot betalning vid ett kokadaver.
Vad händer om kunderna sviker om några år och ingen åtlar längre?
Det är inte så svårt att räkna ut vart hungriga rovdjur vana vid att förknippa människolukt med mat tar vägen då.
Alla andra aspekter på rovdjursstammarna måste komma långt före detta.

12. Sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen

2010-11-11 07:44

Ska edsvurna lova att säga. Om våra vänner rovdjurskramarna fick tala under ed skulle bilden från Finland se annorlunda ut.
Rovdjursturismen i Finland bygger till över 90% på remsan ödemark på gränsen till Ryssland. Under järnridåns tid avfolkades den totalt. Varg, järv och björn fick där en fredad plats. Nu anlägger man på finsk sida vid gränsen fotokojor. Sedan matar man fram rovdjuren med hjälp av i första hand fiskrens.
Så länge man matar dessa "vilda" djur stannar de i gränszonen. Undrar vad som händer den dag man av någon anledning slutar med matandet?

11. Jag fattar igenting!

2010-11-11 07:22

De djurägare som har drabbats av rovdjursattacker uppmanas att inte ha något liggade som kan locka till sej rovdjur, MEN det ska vara fritt fram för rovdjursturismen som innebär att det ska kunna åtlas. JÄVLIGT KONSTIGT!

10. bedriva ekoturism på priata skogsmarker

2010-11-10 22:23

vad blir då gaget till markägarna,borde vara 100% av intäkterna då övrigt marklevande klövvilt ej finns lokalt efter en tid,enda tillfälle att se rovdjur är vid matning då de kommer uthungrade,ungefär som på zoo

9. Dessa naturromantiker

2010-11-10 20:29

Alla möjliga föreningar försöker viktigasteslå mynt av den s.k.rovdjursturismen.Vart är vi på väg i Sverige?? Är det bara rovdjur vi ska i markerna? Nej tillbaka till ruta ett! Sveriges viktigaste vilt är älgen. Både som stor turistattraktion och som gott och nyttigt födoämne.

8. flytt

2010-11-10 20:27

Politiker undrar varför landsbygden avfolkas??Vem vill bo i vargland ?inte jägare inte fäbobrukare inte hunduppfödare inte hästägare inte ridskolägare inte vargkramare

7. Typiskt att...

2010-11-10 20:27

...detta utspel görs på hemmaplan för statens vidriga rovdjurspropaganda, Järvsö. Drömmar och fantasier är kännetecknet för dessa utspel. Men, med statens satsningar och bidrag går det säkert att finna något exempel på ekonomisk vinning av rovdjursturism (men inte ännu efter 40 år med rovdjur), när vi vet att det går att sälja konserverad gröt med mördande reklam. Skam över hela Sveriges rovdjurshantering.

6. Felskrivning?

2010-11-10 20:26

Det måste väl ändå vara Svenska Ekosofturistföreningen som avses? För "Eko" går inte per definition att använda som prefix vad gäller turism till att börja med...

Att Svenskt Näringslivs chefsekonom är aktiv i frågan på ekosofsidan ger ju knappast upphov till något större förtroende för Sveriges framtid som framgångsrik industrination - har han inte viktigare saker att ägna sig åt? Suck är bara början!

5. Slalombackarna

2010-11-10 20:26

Man kanske kan kompromissa och anlägga åtlarna i alla slalombackar ? Då slipper vi alla skidåkare i fjällen för det lär väl vara en liten skitnäring i jämförelse med rovdjursturism !

4. Det finns många sorters turister

2010-11-10 15:07

Det finns de som vill sätta sig i ett gömsle i 24 timmar för att eventuellt fotografera inmatade björnar.
Det finns det som vill jaga och ta tillvara möjligheten att skörda av naturens gåvor.
Det finns de som vill besöka levande fäbodar med sina barn.
Det finns de som vill skörda från naturens skafferi av bär och svamp.
Alla dessa aktiviteter påverkas starkt av närvaron av rovdjur. Man får hoppas att landstinget är tillräckligt kunnigt i matematik för att lägga ihop plus och minus och redovisa resultatet innan man börja lägga ut rovdjursmat i skogen.

3. Vad ger rovdjursturism?

2010-11-10 15:06

Mot före detta Älgturismen som Sverige var känt för? Fd löshunds jakten? Rovdjursturism i stället får mångfald endast varg. Igenväxta fäbodar. Detta är en klar katastrof som håller på hända.
Det är bara att inse att vi på landsbygden är hatade.

2. kan

2010-11-10 14:28

man inte ha rovdjursturism på skansen samt kolmården och låta vanligt folk vara

1. Vilken dårskap!

2010-11-10 14:28

Vilken dårskap. Ersätta hunduppfödning, fäbodbruk, hästsport och jordbruk med rovdjursturism! Ekoturismföreningen verkar inte heller ha alla kakor i kakburken.
Detta börjar likna indianer och vita gott folk!
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432#!/group.php?gid=161124730566432

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons