• Allmogejakt

Så ska vargjakten stoppas

AktuelltPublicerad: 2009-08-27 16:18

Nu agerar Svenska Rovdjursföreningen på bred front för att stoppa den planerade vargjakten i vinter. De svenska tidningarna och riksdagsledamöterna ska översvämmas med mail och brev.

– Politiker är mycket känsliga för opinonsyttringar. De tror att rovdjursmotståndarna är väldigt många eftersom de hörs så mycket – det är därför det blivit som det blivit. Nu gäller det att bevisa motsatsen, heter den i en skrivelse som fått namnet Aktion mot propositionen och just nu sprids via Internet i landet.
Bakom skrivelsen står Bengt Sundström, Anders Ekholm, Ylva Lindberg och Björn Ljunggren.

Alla ska skriva 
Men det är inte bara de mest inbitna och övertygade rovdjursvännerna som ska delta i aktionen.
– Du måste uppmana alla på dina maillistor, släktingar, bekanta, arbetskamrater och så vidare att göra det samma. Många drar sig för att skriva eftersom de tycker att de inte kan formulera sig tillräckligt bra. Detta är inget argument. Det viktigaste är att politikerna får klart för sig att du vill ha starka rovdjursstammar i Sverige och att du motsätter dig förslagen i propositionen, skriver avsändarna till aktionsbrevet.

Skrivhjälp?
Man ger också förslag på hur människor kan precisera sina krav till politikerna eller i insändare till tidningarna. Den som tycker det är jobbigt och vill ha hjälp med formuleringarna får det av styrelsen, som gärna hjälper till, hälsar initiativtagarna.
Man poängterar att det är inte är en punktinsats, utan en kampanj som ska hållas vid liv fram tills klubban fallit för riksdagens beslut. Enligt vad Jakt & Jägare erfar är behandlingen av rovdjurspropositionen planerad till mitten av oktober i riksdagen.

Anmäler vargjakten till EU 
Under tiden förbereder Rovdjursföreningen att anmäla den föreslagna vargjakten till EU för att få provat om Sverige bryter mot EU-överenskommelser.
Vad vill Rovdjursföreningen då? Bland annat följande:
• Ingen jakt på varg i vinter. Istället ska ett nytt etappmål på 30-40 föryngringar beslutas.
• Den senaste förändringen i paragraf 28, som ger tamdjursägare rätt att försvara sina djur, ska rivas upp.
• Vargföryngringar måste tillåtas i renskötselområdena, för att invandringen av nya vargar från öst ska garanteras.
• Förslaget om att lostammen ska minska till 1 250 djur ska inte beaktas. Antalet lodjur ska vara 1 500.

Bekymrad journalistbas
Agneta Lindblom Hulthén, ordförande i Svenska Journalistförbundet, är bekymrad över att allt fler kampanjer drabbar de svenska tidningsredaktionerna.
– För det mesta uppmärksammas sådana här kampanjer av redaktörerna. Men i takt med att tidningsföretagen minskar resurserna på redaktionerna blir det svårare för journalisterna att sätta stopp för lobbyverksamhet. Tanken med insändar- och debattsidor är ju att alla parter ska få komma till tals.
– Men nu fungerar ju journalistiken ändå. Ni skriver om saken och då är det större chans att insändarredaktörer runt om i landet vet vad som är på gång, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

125. Men uppenbarligen A-Licens

2009-09-03 21:20

….så är du totalt okunnig om hur det fungerar, och ALLTID har fungerat i naturen.

Fortsätt du att vara djurvän, och se till att ingen missköter sina tamdjur, eller skjuter efter en räv, för att sedan säga ”äh, jag kastade iväg ett skott efter rävdjäveln”, utan att sedan kolla om den blivit träffad eller ej. DET om något ska fördömas, inte rovdjurens sätt att döda för att överleva!

124. Varg

2009-09-03 13:56

Jag är djurvän och jägare, jag börjar inte äta på mitt skjutna vilt förrän den är död, och inte som vargen tugga på hans fällda levande vilt.

123. Och Anonym 2009-09-02 13:57 förstår inte alls

2009-09-02 21:59

vad han läser och fortsätter att pumpa ut argument utan faktabakgrund! Men det är klart - känner man sig trampad på tårna så blir det kanske så?
Mitt inlägg handlade om hur dåligt, speciellt varg, går ihop med en ekonomiskt försvarbar djurhållning, att (hur tragiskt det än är med viltolyckor i trafiken) så är det helt andra olycksorsaker som är de vanligaste (och många av dessa är dessutom direkt påverkbara) Och Anonym, vad skall du säga den dagen någon väjer för en varg och frontalkolliderar med en Scania? Suck för sådan logik!
Att sedan en utarmad landsbygd spelar landsbygdens fiender rakt i händerna vad gäller den politiska styrkan kräver naturligtvis inte någon större uträkning. Den vanlige, hederlige och arbetsamme Anonym kan ju fundera på var du skall handla, tanka, gå till vårdcentralen, lämna barnen till dagis (you name it) den dagen för många gett upp och flyttat.

Till skillnad från Anonym behöver jag inte ironisera med skämtbeteckningar på partierna, min varning behöver inte döljas bakom något! Jaktmotståndet och skygglapparna mot problemen med varg är så tydliga att man inte behöver skämta. Man får tyvärr konstatera att verkligheten överträffar dikten!

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

122. Mr Straightpull börjar förstå

2009-09-02 14:45

"Att anföra älgens trafikfara är patetiskt givet de riktigt stora olycksorsakerna i trafiken (droger, för hög hastighet och olämpliga beteenden = ca 95% av dödsfallen). Men det är klart, när argumenten tryter måste man ta till vad som helst för att försöka försvara sin ståndpunkt."

Exakt, det är lika PATETISK som att oroa sig för varg, när varg bara dödar några få hundar årligen och trafik, drunkning och skjutgalna jägare dödar hundra gångar fler hundar årligen.

Men tillbaka till älgeländet.
Jägare, med sin primära ideologiska hemvist, har dock tydligt visat att de inte bryr sig om skadorna – ändamålet helgar medlen och mindre älg och därmed färre viltolyckor och färre skadade och dödade människor är tydligen mindre värt än en en meningsfull älgjakt och en fyllt frys! Därmed blir även fortsättningen på debatten hård!

Mygelmoderater, bidragsberoende Centerpartister och Knutbydemokraterna är ett hot mot en levande landsbygd och ett hot mot alla vanliga hederliga arbetsamma människor på landsbygden.

121. Mats i Värmland

2009-09-01 22:02

"Hellre möta vargar i skogen än att ge sig ut i den samma under älgjakten" är naturligtvis upp till dig. Vad har åsikter och vapen hemma för samband (förutom vad gäller terrorister - och de vet vi ju inom vilka ideologier de främst finns)? Att kasta ur sig ej faktaunderstödda åsikter är ju lätt men inte speciellt utvecklande. Att anföra älgens trafikfara är patetiskt givet de riktigt stora olycksorsakerna i trafiken (droger, för hög hastighet och olämpliga beteenden = ca 95% av dödsfallen). Men det är klart, när argumenten tryter måste man ta till vad som helst för att försöka försvara sin ståndpunkt. Många av de som du kallar för "bottenskrap" har mer bredd i sitt synsätt än vad tydligen många andra kan uppbåda. Att bortse från svårigheterna att kombinera, framförallt vargen, med boskapshållning till en rimlig kostnad kan inte vara tecken på något annat än en starkt fientlighet till landsbygden. Höjden av logisk vurpa stod SNF för häromveckan när man klagade på att bristen på naturbetesmarker innebar färre fjärilar - det lär ju inte bli fler naturbetesmarker med en ytterligare växande vargstam - man får alltså välja. Utan en förståelse för dessa samband blir naturligtvis diskussionen än mer polariserad. Frågan är kanske om nollvision skulle innebära 0 skador av varg och inte nödvändigtvis 0 vargar. Vargkramarna, med sin primära ideologiska hemvist, har dock tydligt visat att de inte bryr sig om skadorna - ändamålet helgar medlen och mindre jakt och därmed färre jägare är tydligen mer värt än landsbygd och naturlig djurproduktion. Därmed blir även fortsättningen på debatten hård!

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

120. Mats i mina hemtrakter=Värmland

2009-09-01 09:10

Du ger dig inte ut på vägen för en promenad i rusningstrafik. Du ger dig inte in i ett skogsområde där avverkning pågår. Du får inte störa pågående jakt. Låt bli att utnyttja allemansrätten under älgjaktsveckan. Personligen byter jag gärna alla älgar mot 8 månaders bekymmersfri jakt. Utan älg ingen varg. Till dess lättar jag lite grand på gaspedalen där det inte finns viltstängsel. Och njuter av det fina älgköttet.

119. Gråben och Mats i Värmland.

2009-09-01 09:04

Jag vill göra det lätt för er. Tala du om vad som blir bättre med vargens närvaro.

Visst är det fantastiskt, ni försvarar vargen men kan inte ge exempel på något positivt den medfört. Ja, just det, jag har svarat på redan ställd fråga. Men försök ni, ni som sällar er till barnen som är uppväxta med en förljugen bild av vår fauna och våra stora rovdjur (propagandan) och pratar om våra skogar som djurens hem. Det är omöjligt att sprida en positiv faktaupplysning om vargen utan att ljuga!

Maxantal av vardera 500 björnar, lo och järv på den Skandinaviska halvön och vargarna inom stängsel är lösningen på problemen och samhällskostnaderna. MP, V och Folkpartiet är för vargpolitiken och därmed glesbygdens dödgrävare. En röst på alliansen är därför osäker men en röst på socialdemokraterna ger säkert MP och V fortsatt bestämmande i rivdjursfrågan.
Vakna alla seriösa politiker, om det nu finns några.

Jajamen, kommunal beslutsrätt, det är demokrati det.

118. Mats i Värmland, vargkramare utan körkort?

2009-09-01 09:02

Säg är det inte tröttsamt med alla dessa rovdjurskramare som inte har körkort? Alla som har körkort har nämligen lärt sig att den som är bilförare har att anpassa farten så att fordonet kan framföras på ett säkert sätt. Finns det risk för viltkollision så skall man anpassa farten till detta. Det är inte bara älgar det kan finnas på vägen, barn, hundar, spårletande rovdjurskramare mm, ja t o m gosedjuren riskerar ju att bli ihjälkörda av obildade fanatiker. Naturskyddsföreningen borde sluta med sina uppenbart värdelösa kurser i retorik och börja undervisa körkortslösa fanatiker i trafikvett. Vi skulle då åtminstone slippa se alla dessa banala insändare i alla tidningar som går ut på att älgar dödar billister när det i själva verket är tvärtom. Kör försiktigt och var rädd om ditt eget liv, Mats, men var även rädd om andras liv.

117. Du får ursäkta KE Mats...

2009-09-01 09:01

Han tillhör den lilla grupp av rena rovdjursfobiker (ja det handlar inte bara om vargen) som inte har fattat att han sänker hela jägarkåren med sina uttalanden.
Han i sällskap med några få andra "idiotförklarar" kategoriskt alla förslag till vargjakt, och föreslår i stället gift, helikopterjakt och inhängning som det bästa alternativet för oss.
Du behöver inte vara rädd för jägare Mats, dom flesta är ansvarsfulla människor som anser att fler intressen än dom egna bör beaktas.

116. Ur Gråbens mun kommer endast oförstånd

2009-09-01 09:01

Du saknade tydligen svar på frågan " ... så hur hade du tänkt förhindra att dessa farsoter (bandmask och rabies) kommer till Sverige med ryssvarg?".

Är det inte klargörande att så snart rovdjursfanatikerna får konkreta frågor som har ett ärligt svar, då är de svarslösa. För att göra en variant på Göran Persson berömda uttalande, så kan man säga att ur dessa munnar kommer inget förståndigt. Och Gråben skiljer sig inte från denna trista skara på något sätt.

Han bejakar det mot landsbygdens folk blodiga övervåld som riksdag och regering ägnar sig åt, i strid mot folkrätt och grundlagar.

115. Jägare farligare än vargar.

2009-08-31 23:11

Jag säger det igen: Hellre möta vargar i skogen än att ge sig ut i den samma under älgjakten. När man läser jägarnas åsikter och samtidigt inser att dom har vapen hemma blir man rädd. Tyvärr är det bottenskrapet bland jägare som uttalar sig, de flesta faktiskt medvetna om ekologi och naturens mångfald inte som KE som inte förstår vad som är bra med "vargens närvaro". Hur försvarar du älgens närvaro som årligen dödar via trafikolyckor många människor bara i Sverige? Tror du att dom finns till bara för att tillgodose jägarnas behov? Att känna sympati för er är verkligen svårt för oss ickejägare.

114. Vargkramarna lever i det förgågna

2009-08-31 23:11

Gå bara in på Nordulvs hemsida där det finns en lista på vargdödade hundar från 2005! Vet dom inte att det är 2009 idag? Man undrar faktiskt. Det är likandant på de andra vargkramarnas hemsidor - Skandulv, SRF osv. där man hittar gammal information och otidsenlig fakta. Tyvärr är det likadant med alla dessa lögner som dom försöker stoppa i halsen på beslutsfattare - det är bara gammal skåpmat.

113. Gråben, jag var för subtil

2009-08-31 23:10

Att du varande fullt frisk inte känner någon oro i skog och mark är bra. Vad jag försökte säga var att när du blir äldre kanske du inte är fullt så kavat.
Varg i skogen är främst ett problem för jägare, erkänns. Men hur behåller du den där? För bland bebyggelse och djurhagar sprider den död och misär.
Sen vore intressant att veta hur man hindrar ryska vargar att ta med sig rabies och/eller bandmaskar. När jag frågade Liberg om man rutinmässigt kollade för bandmaskar i skiten efter nya vargar var svaret nej.

112. KE

2009-08-31 23:10

Besluten ska ner på jaktkretsnivå? Är det demokrati?
Nu får du skärpa till dig lite.

RFeynman. Du ger mig rätt och därmed låter jag saken vila.

111. Gråben, du ältar om din forskare i Värmland

2009-08-31 17:43

Att e. multilocularis kan komma med hundar via Öresund är sant, så där har du rätt. Men nu har bandmasken funnits i Alpområdet i långa tider utan att komma till Sverige, Norge eller UK/Irland trots att det varje år reser miljontals människor mellan dessa länder varav många har hundar legalt eller illegalt med sig. Praktiken har således visat att risken för att få in bandmasken denna väg är nästan obefintlig.
Men när det kom varg till Tyskland och fick kontakt med smittade rävar i Alpområdet så började masken spridas snabbt österut och norrut. Vargen vandrar snabbt och långt till skillnad från räv och mårdhund. Denna sommar har exempelvis polska myndigheter varnat allmänheten för att plocka bär/svamp på grund av masken. Det är en katastrof vilken väg masken än kommer, men du och andra ansvarslösa fanatiker vill ha fri invandring av ryssvarg till Sverige. Vad tror du händer då?
I Ryssland strax öster om oss finns varg med både mask och rabies. Detta innebär att vi tvivelsutan kommer att få in såväl masken som rabies med ryssvarg, och det oberoende av vad din forskare påstår. Verklighetens mask finns redan i Polen och Ryssland och på Svalbard, så hur hade du tänkt förhindra att dessa farsoter kommer till Sverige med ryssvarg? Att masken även kan komma via Öresund är en klen tröst.

Anonym 2009-08-31 15:53: Kan du inte förklara dig lite bättre, jag förstår inte sambandet varg-vapen. Är det SNF-retorik, måhända? Måste vara billiga kurser.

110. Gråben

2009-08-31 17:42

Jag vill göra det lätt för dig. Tala du om vad som blir bättre med vargens närvaro.
All som blir sämre vet vi redan. Fortsätter Gråbens önskan har vi snart stängsel omkring våra förskolor på landet. Ja, inte bara det, utan runt våra egna hem ochså, precis som de har på ryska landsbygden som skydd för rovdjuren.
Beslutsrätten i rovdjursfrågorna ska ner på kommunal-, eller jaktkretsnivå. Det blir demokrati det!

109. Svar på tal RFeynman

2009-08-31 17:04

Man kan inte vilja ha vapen i landet och sedan två sina händer genom att säga att man beklagar om någon blir döds- eller skadeskjuten.
Detta är en mycket oetisk inställning, tyvärr inte alltför ovanlig. Tänk om och ställ dig på människornas sida, du kan börja med att lämna in dina vapen på närmsta polisstation. Eller vad säger du RFeynman, du som allt som oftast använder argument som slår krokben på dig själv.

108. RFeynman

2009-08-31 17:04

Angående dvärgbandmasken så kan den lika gärna komma via Öresundsbron med rävar. Eller med importerade gathundar eller i värsta fall insmugglade. Men som vanligt så är det vargen som är syndabocken om det skulle hända. Calle S ställde samma fråga på Vargseminariet 2007 till en forskare och fick ett svar så han var tyst resten av seminariet angående dvärgbandmasken. Tror till och med att om det skulle utbryta en större katastrof här i Värmland så kommer vissa tokar att skylla på vargen då med.

Rovdjur i våra skogar innebär inte människolidande. Det finns olika sätt att undvika att få sina får rivna och sina hundar tagna. Allt handlar om att ta sitt ansvar för sina djur. Som jag har skrivit förr så lider jag med hundarna som blir tagna i skogarna för att deras hundägare är så pass oansvariga att dom släpper sina hundar på vinst och förlust trots att hundar har blivit rivna tidigare i samma områden. Som i t.ex. Sandsjöreviret 2008.


Calle: Det var inte ålder jag anspelade på. Så var snäll och sluta spela på den strängen.

Dalle: Det var bara ett litet inflick om Calles ältande i tidigare länkad insändare om " I vargens spår död, misär och lidande". För övrigt så håller jag om att det är ett skandalöst utnyttjande av billig arbetskraft.

107. Torbjörn Eriksson

2009-08-31 15:26

Man kan inte vilja ha lösa vargar i landet och sedan två sina händer genom att säga att man beklagar om någon lider skada eller till och med blir dödad av rovdjur.
Detta är en mycket oetisk inställning, tyvärr alltför vanlig bland politiker och i synnerhet bland politiker från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men en röst på Socialdemokraterna är en röst på dessa människoföraktande partier. Tänk om och ställ dig på människornas sida, du kan börja med att lämna MILJÖPARTIET, landsbygdens dödgrävare.
Svenska riksdagen och regeringen utsätter landsbygdsbefolkningen för blodiga övergrepp som helt saknar stöd i folkrätt och svensk grundlag.

106. Och hur gled man in på Thailändska bärplockare?

2009-08-31 13:43

Vad har dom med en artikel om hur rovdjursföreningen vill stoppa vargjakten att göra?
Det handlar ju om skrupelfria svenska bärförsäljare, som utnyttjar den Svenska allemansrätten genom att låta polacker, andra östeuropeer och thailändare att för en billig peng fylla deras lingonstånd på torgmarknader runt om i landet.
Skriv till fackförbunden i stället.

105. Svar till RFeynman

2009-08-31 12:29

Det är mycket bra att jag som politiker och nämndeman blir ifrågasatt och granskad. Vi ska föregå med gott exempel. Vi är inte felfria. Jag arbetar inte med att förstöra för mina medmänniskor. Jag beklagar verkligen
om någon råkar illa ut på grund av rovdjuren. Men rovdjuren ska finnas dom också.

104. Hermelinen

2009-08-31 12:29

Det var det bästa jag läst på länge, hoppas att tidningen Jakt & Jägare tar med denna text i nästa nummer i papperstidningen. Och jag hoppas att våra politiker tar del av den texten så att de börja tänka lite hur dessa människor har det. Raserade hundkennlar där bra jakthundar börjar sitt liv. Om nu det är sant om att Norge fått betala 2,5 miljoner på några månader för 1 varg, hur mycket har Svenska staten fått betala under alla dessa år vargen härjat i Mellansverige. Har vår regering inget viktigare att lägga pengarna på i så fall, tex. Arbetslösa och utsparkade före detta sjukskrivna från försäkringskassan.

103. Gråben, en liten språkkurs...

2009-08-31 11:18

Uttrycket "...alla svenskar som på grund av rovdjuren inte törs eller inte finner längre någon glädje i att plocka bär" betyder INTE som du tycks tro ALLA SVENSKAR utan det betyder precis som det står; snittet av gruppen människor som är svenskar och gruppen människor som inte törs plocka bär och svamp på grund av rovdjuren. En delmängd av svenskarna som blir allt större.

Jag hoppas för din del att du verkligen inte har sådana problem med svenska språket utan det var endast så att du försökte dig med lite retorik som blev fel. Men så var det väl inlärd på en uppenbarligen värdelös kurs hos SNF.

102. Gråben, även du du...

2009-08-31 11:17

...min herre undviker att svara på ställda frågor. Har du, Stridsberg, mormor mfl fanatiker gått på samma slingerbultkurs?

Att du inte hört talas om thailändarnas rädsla för stora rovdjur förvånar mig inte, du har nog aldrig varit i deras sällskap.

Att du går ut en stund, väl klädd i goretexpjäxor och plockar några bär och lite svamp åt dig själv, är inte detsamma som att alla andra gör det. Även jag plockar bär men inser att det finns mängder med människor i Sverige som nu förlorat möjligheten till att vistas i skog och mark på grund av rovdjuren.

Att du säger "Till skillnad emot många ... " tyder ändock på att en liten insikt har börjat spira hos dig om att många, många har slutat plocka bär, just på grund av rovdjuren.

Kommer ryssvarg sen med din lilla älsklingsmask, bandmasken e. multilocularis så lär även du och jag få sluta med såväl bär som svampplockning.

Varför ställer inte du upp och hjälper medmänniskor i nöd som dessa två unga tjejer i artikeln gör? Därtill hade du "no comments"?

Svaret är att den som vill ha rovdjur i våra skogar saknar helt förmåga att se andra människors lidande, däremot är sådana oerhört måna om att tillfredsställa sina egen behov.

Miljöpartiet är landsbygdens dödgrävare så du är väl medlem?

101. Visst är bärplockarna rädda för rovdjur

2009-08-31 11:17

I ett repotage om thailänska bärplockare för ca 2 veckor sedan när en länstidning följt en grupp under en dag så talade dom bland annat om just rädslan för att möta rovdjur, så visst är det sånt dom tänker på, men personligen tror jag inte risken är så stor eftersom dom plockar i grupper om 10-20 personer och hörs på långt håll och flera grupper finns i stort sett alltid i närheten på andra håll i skogen.

100. Empati Gråben, empati

2009-08-31 11:16

Det betyder att kunna sätta sig in i andra människors situation. Jag är säker på att fårägarens hjärta också slår några extra slag när han hittar sina massakrerade djur.
Gör följande tankeexperimet:
Sätt på dig ett par blykängor av den typ gamla tungdykare bar. Häng en tiokilosklump på vardera handleden, stoppa bomull i öronen och ett par dimmiga glasögon på näsan. Det är så det känns när man börjar bli lite äldre och lite skröpligre. Ge dig sen ut med bärkorgen där du vet att det är risk att möta björn eller varg. Jag tror din karskhet då har förvunnit.

99. RFeyman

2009-08-31 09:59

Till skillnad emot många här så är jag i skogarna och plockar mina egna bär och svamp. Senast nu i helgen. Ser både spår efter varg och lo och känner hur hjärtat slår ett extra slag. "Tänk att här finns två av dom fyra stora i vår natur". Än så länge.

Alternativet är att svälta enligt dig om thailändarna? Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Svälter dom här och måste plocka bär och svamp för att överleva. Eller svälter dom hemma och måste betala en svindyr flygresa hit för att få en chans att överleva? Dom tjänar bra på att plocka bär och svamp här och kan leva gott på det när dom kommer hem igen. Visst finns det vissa näringsidkare som lurar hit thailändare och andra under falska premisser och det är rent skamligt det håller jag med om.

Men har aldrig hört talas om att dom skulle vara rädda för våra rovdjur. Alla svenskar skriver du? Dom jag umgås med är inte rädda för att vistas i skog och mark. Till skillnad emot vissa som måste ha ett vapen med sig för överhuvudtaget gå in i en skogsdunge.

Hela den här debatten om rovdjurs farlighet har gått till en sådan toköverdrift så att hälften hade varit nog. Skitsamma om det är en skitförbannad älg eller björn ingen av dom vill jag möta och just därför ser jag till att sådana situationer inte uppkommer.

98. Torbjörn Eriksson

2009-08-31 09:58

Jag beklagar din sjukdom och önskar dig ett snabbt tillfrisknande. Samtidigt måste jag erkänna att jag förstår inte hur man, efter att ha överlevt en svår sjukdom, kan arbeta intensivt för att andra medmänniskor skall drabbas av egendomsförlust, skador, ja till och med död? Hur kan någon vilja så mycket ont som rovdjuren medför? Det går inte att jämföra med andra onda ting, rovdjuren kommer i tillägg och medför inget gott.
Min fråga till dig, föranledd av att du själv angav att du skrev oberoende om det var på arbetet eller inte, var om Örebro kommun fattat beslut om att tillåta arbete för enskilda organisationer på arbetstid, exempelvis för Rovdjursföreningen?
Frågan kvarstår således även om du nu angivit att du själv inte använder arbetstid. Som politiker måste du finna dig i att bli mera ifrågasatt vad gäller vandel än övriga insändarskribenter.

Sen hoppas jag att du kommer till insikt om att MILJÖPARTIET är landsbygdens dödgrävare och lämnar detta parti för ödeläggelse av människors liv och arbete.

97. T.E.

2009-08-31 08:48

Trodde att en politiker skulle verka FÖR människor, men det kan man inte beskylla dej för, se till att så många som möjligt får det så jävligt som möjlighet, jag får inte ihop detta.

96. Rättelse: Gråben ....

2009-08-31 08:41

... har du läst Norrbottens-Kuriren idag: "Ett 70-tal thailändska bärplockare har sökt sig till Överkalix för att få hjälp att komma hem. Två unga tjejer har gjort en stor insats för att hjälpa sina medmänniskor."

Tillhör Gråben de som gjort något för att hjälpa dessa hitlurade människorna? Nej, det har han säkerligen inte. Däremot drar han sig inte för att använda deras olycka för att håna alla äldre som gärna vill ut och plocka bär men inte törs på grund av rovdjuren. Sen uppenbarar Gråben sin egen okunnighet: Thailändarna är mycket oroliga för att träffa på varg och björn i skogen, men när alternativet är att svälta, då får man finna sig i mycket.
Jag förstår att Gråben lärt sig lite retorik hos SNF som han nu ville pröva, tyvärr blev det plumpt och dumt. Men visa att du har lite resning, be de thailändska bärplockarna om ursäkt samt res dit och gör en insats själv. Be även alla svenskar som på grund av rovdjuren inte törs eller inte finner längre någon glädje i att plocka bär. om ursäkt.
Vilket omdöme har du som kan förmå dig att skriva som du gjort?

95. Svar till svärtingen.

2009-08-31 08:17

Du verkar känna mig mycket bra, tror dig veta när jag jobbar eller är ledig. Som förtroendevald får jag enligt kommunallagen ta den tid i anspråk som jag behöver för att fullgöra mina olika uppdrag. Jag är ofta tjänstledig. Jag har inte varit på jobbet på sex veckor nu.
Förra året var jag sjukskriven fem månader efter en stor canceroperation som jag fortfarande håller på att försöka komma tilbaka helt ifrån. Jag blir aldrig helt bra igen.
Det stämmer inte att jag skriver på arbetstid, jag har så mycket tid när jag är tjänstledig ca. två månader om året så jag hinner skriva utan att hålla på på arbetstid. Jag kommer att fortsätta att skriva lita på det. Jag ger mig aldrig. Tänk om alla skulle börja forska när alla som skriver på den här sidan om dom skriver på arbetet eller på fritiden. Bry dig om debatten i stället.

94. Torbjörn

2009-08-30 18:08

Ju mer du utalar dig ju dummare blir det! En död varg är en bra varg. Jag kommer aldrig ge upp för att få jaga varg å rovdjur!

93. Att skjuta eller inte skjuta

2009-08-30 18:07

En längre artikel om den eventuella jakten i Idaho har ett par intressanta uttalanden.
David Mech säger: Ju vildare vi ser till att de (vargarna) är desto bättre är det. En varg som överlever ett skott förmedlar erfarenheten till flocken. Han fortsätter: "När vi låter vargarna förlora sin rädsla för människor eller de kopplar människor med mat växer risken för konflikt kraftigt. Resultatet kan bli döda husdjur, döda vargar och i sällsynta fall anfall på människor.
Luigi Boitani i Italien säger: När det blev förbjudet att skjuta vargar i Italien förgiftas de istället. En förgiftad varg kan inte föra erfarenheten vidare.
Är det någon som tror att dessa två är varghatare?
Men kunskap har aldrig stått högt i kurs hos vargsvansen.
Den som vill läsa mer kan göra det på:
http://www.spokesman.com/stories/2009/aug/30/wolf-hunting-just-one-facet-of-management-experts/

92. En av Calles teser

2009-08-30 18:06

En av Calles teser är att vargen är människoätare och folk inte vågar ge sig ut i skogen för att plocka bär och svamp.

Men Calle, har du varit vid Branäs och informerat dom thailändska bärplockarna att vi har livsfarliga rovdjur i våra skogar här i Värmland? Gör det så gör du någon nytta istället för att bara sitta inomhus och tänka ut en massa floskler. Så får dom något att berätta för sina vänner och släkt att i Sverige så är stora starka karlar rädda för naturen och djuren.

Uppland mot Rovdjur? Inte vad jag märkt när jag varit där.


91. Anders

2009-08-30 18:05

Är du inte lite väl snabb att döma ner människor. När har jag sagt att jag hatar varg. Det är tolkningen från de som inte vill förstå vad vargen gör mot människor på landsbygden.
Men stora rovdjur och människor är ett giftermål som aldrig går bra, inte förr, inte nu och inte i framtiden och inte någonstans på jorden.
Liksom hajen hör hemma i havet och inte i Mälaren hör vargen hemma i vildmarken och inte bland gårdar och tamdjur. Är det så förbaskat svårt att förstå?
Död, misär och konflikter följer i vargens spår. Läs tidningarna. När hittade du senast en för människor positiv nyhet.

90. Anders Åberg, som vanligt missar du poängen

2009-08-30 18:05

Så här skriver du "Den här tråden var ju alldeles otroligt späckad med överdrifter och personlig uppblåsthet från er varghatare."

Men vari består ÖVERDRIFTERNA? Det är själva den svenska rovdjurspolitiken som står för överdrifterna, och här är det inte snack om VERBALA överdrifter, här är det tal om DAGLIG DÖD OCH RINNANDE BLOD från husdjur och ibland även från människor.

Det är BLODIGT ÖVERVÅLD mot en fridsam landsbygdsbefolkning, där har du dina ÖVERDRIFTER.

Utan dessa skulle ingen av oss skriva en rad i detta forum och du skulle slippa LIDA av att läsa detta.

Som naturfotograf borde du ägna dig åt att dokumentera detta blodiga våld som svenska riksdagen genom rovdjuren utöver mot en stor del av befolkningen. Detta är en historisk händelse och en historisk skandal och om du dokumenterar detta så kan du bli ihågkommen för att ha gjort en insats. Där har du en meningsfylld uppgift i stället för att sitta och oja dig över överdrifter på en internetsida!

Gå ut fotograf och uppfyll ditt kall!

89. Svar till Torbjörn Eriksson 2009-08-29 21:44

2009-08-30 12:18

Må jag tolka ditt svar som att Örebro kommun har fattat beslut om att kommunens anställda får under arbetstid ägna sig åt enskild verksamhet som att skriva insändare på uppdrag av förening i vilken den anställde är medlem?

Häpnadsväckande i så fall och knappast något som skattebetalarna i Örebro accepterar.

88. Jag säger det inte

2009-08-30 10:17

T.E. K.F (RMM) Ni är fel ute ni och värre blir det!

87. Överdrifter

2009-08-30 10:16

Den här tråden var ju alldeles otroligt späckad med överdrifter och personlig uppblåsthet från er varghatare.
Det sannolika är väl att det ni skriver, era extrema oförsonliga argument och sättet att framställa er själva som företrädare för hela jägarkåren, enbart gynnar motståndarna till vargjakten.
Den enda som verkar ha alla kopparna på rätt plats här är ju Dalle, som med sansade och realistiska argument, är för jakt på varg.
Själv är jag också för jakt på varg. Jag tror det är viktigt att den kommer igång så snart som möjligt, men jag oroar mig för att Calle Seleborg och hans fanclub sabbar det hela, av den enkla anledningen att ingen politiker vågar riskera att bli ihopkopplad med ett gäng extremister utan sakliga argument.

86. Svar till Mr Straightpull och svärtingen.

2009-08-30 10:15

Jag är fortfarande förtroendevald för Miljöpartiet de Gröna. Det går fortfarande bra för Miljöpartiet då vi är tredje största partiet idag. Jag skriver oavsett om jag är ledig eller ej från arbetet. Jag kommer aldrig att ge upp kampen för rovdjuren.
MVH.
Torbjörn Eriksson

85. Varg.

2009-08-30 10:15

Varje rovdjursart skall finnas inom artens naturliga utbredningsområde. Har mig veterligen inte funnits i bohuslän- dalsland på minst 100 år. Vad menas med naturligt utbredningsområde? Är inte varghatare men det går lite snabbt. Var kommer alla ifrån? Svara gärna

84. Torbjörn Eriksson.

2009-08-30 10:14

Bra skrivet, det hjälper dej säkert i din strävan att framföra ditt parti samt att du tillhör den förening som nu står ganska lågt i kurs! Att vi övriga då och då blir påminda av dig är en klar fördel så att vi inte av misstag röstar på fel när valet för kommande period ska utföras. Den smörja som du sprider från din ställning som företrädare av partiet som du tillhör och den inställning du har till djurhållare och hundägare som vargen har haft masaker på de djur som de vårdat och fått sönderslitna, gagnar med största säkerhet inte partiet. Utan dina hotelser om 100% motverkan för varg jakt, motas till att vi står ännu mer enade dels för jakt och vilka vi ska rösta på!

83. Anonym 2009-08-28 10:21

2009-08-30 10:13

Det är precis som med priset på en Rolls Royce - måste du fråga så har du inte råd...

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

82. Till Torbjörn Eriksson

2009-08-29 19:21

Var in på eran fina hemsida och tittade samt försökte att hitta ett forum där man kan argumentera ang vargjakten.Men inte då att man hittade någonstans där man kan föra samma typ av debatt som ni på srf bedriver på alla tänbara jaktforum, och då många gånger under psedonymer eller anonymt.Varför har inte ni som tror sig vara så framgångsrika i vargdebatten något sådant forum? Jo för ni är LIVRÄDDA för att bli motargumenterade av dom flesta som bedriver någon form av boskapsuppfödning/fäbodbruk m.m eller bedriver aktiv hundjakt. Det närmsta jag kom ett sådant forum på eran hemsida var (debatt) tråkigt men sant. Men jag tror och hoppas att ni inte kommer att få speciellt stort gehör för den hetsdebatt/jakt ni för om att vargjakten ska stoppas till vintern pga att situationen idagsläget är ohållbar på alla tänkbara vis och sett. Jag blev själv drabbad av era sk gosedjur liksom andra fäbodbrukare i min omedelbara närhet. Så när ska debatt börja bli nyanserad från erat håll? För min personliga del så ska det vara jakt på dom eller så gäller § 28 i mina hagar fullt ut.

81. Det blir målfoto på det här...

2009-08-29 19:20

Skall vargkramarna eller Calle Seleborg vara den som stoppar vargjakten?

80. Fremskrittspartiet kan bli Norges största parti.

2009-08-29 19:20

Snart är det val i Norge och Frp har presenterat ett handlingsprogram som är mycket positivt för rovdjursmotståndarna:

"oppheve kjerneområdet for rovdyr"
"Fremskrittspartiet ønsker et rikt plante- og dyreliv i Norge. Det bør søkes opprettholdt en bestand av jerv, bjørn og gaupe. Forvaltningen av denne må skje lokalt der en har forutsetning for å vurdere situasjonen, og derfor må prioriterte rovdyrsoner avvikles."

Av detta kan man utläsa att de så kallade rovdjursområdena vid gränsen mot Sverige kommer att upplösas samt kommer varg inte att ingå i norska faunan. Rovdjursförekomst i övrigt skall beslutas lokalt där man har förutsättningar för att hysa rovdjur.

Så på andra sidan kölen växer ännu hoppet om en möjlig framtid. Tänk då på att Frp var i sin begynnelse utskällt efter samma mönster som nu gäller i Sverige för Sd. Och nu är de Norges största parti i opinionsmätningar och kan snart bli det i val!

Detta visar att krav på noll vargar i Sverige också är det mest realistiska målet för alla som bor och/eller verkar på landsbygden.

79. Svenska Rovdjursföreningen (SRF) lever på lögner

2009-08-29 19:19

Allt detta prat om en "inavlad vargstam med smal genetisk bas", "lägre fruktsamhet", "hjärtfel", "rödlistat" rovdjur osv. börjar bli rätt patetiskt. Man upprepar samma sak år ut och år och jag undrar om man verkligen tror på det själv idag. Vargforskarna vill självklart få politikerna att tro dessa osanningar för man vill ha fortsatt stöd till sin forskning och man ser SRF som en bra kanal för att sprida sitt mantra.
Min absoluta åsikt är att vargen får varken tillåtas öka i antal eller tillåtas invandra från Finland p.g.a. rabiesrisken.
För småskalig, ekologisk, miljösmart djurhållning och en levande landsbygd så måste vargstammen decimeras kraftigt.
För renskötselns överlevnad och därmed den samiska kulturens och samiska språkets överlevnad (som helt bygger på nomadlivet) så kan vargar aldrig få tillåtas i renbetesområden igen.

78. Torbjörn Eriksson

2009-08-29 19:03

Vågar du inte längre skriva ut att du är förtroendevald inom MP? Eller är dina åsikter till och med för mycket för detta parti?

Känns bra att debatten här trots allt börjar skapa viss oro inom vargkramarleden:) Vi får aldrig glömma att det kanske inte är vem man röstar på som alltid är intressant utan vilka man inte röstar på kan vara minst lika viktigt. För vissa partier kommer risken för ytterligare tappade röster att vara det viktigaste!

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

77. Anonym (med onaturlig livsstil?) 2009-08-29 10:29

2009-08-29 19:02

Självklart om du är emot jakt och en normal djurhållning på landet!

Hellre på floskeltoppen än argumentbotten!

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

76. Enkel filosofi

2009-08-29 16:32

För TE gäller ett enkelt samband.
Varje djurbesättning som upphör och varje hus som töms på landet betyder mera plats för vargen. Därför är det helt meningslöst att vädja till empati och omsorg till människor. Det är ett helt främmande begrepp. Han förstår inte ens orden.

Död, misär och konflikt är vargens följeslagare.

75. Den är redan stoppad.

2009-08-29 16:31

Det blir ingen vargjakt denna vinter eller någon annan vinter heller, för här pratas det om en liten försiktig avskjutning på inavlade djur eller andra suspekta förslag. Detta är ingen jakt, om man nu inte i bästa fall lider av grava lässvårigheter, förslaget som är lagt är en sanering ingenting. Det ordet har inte ett förbenade dugg med ordet jakt att göra. Att politiker som inte vet skillnaden på orden, gör allt för att lugna den jäsande dyngstacken som vårat land blivit tack vare en nära nog hjärndöd politikerkår, ja, det är beklagligt. Jakt i ordets bemärkelse är något helt annat, där inget län eller ingen jägare utestängs.

74. In the first place.

2009-08-29 16:31

Vem var det som bestämde att Naturvårdsverket ska ge pengar till sådant som kan få svenska folket att acceptera de större rovdjuren? (Propagandan)

Är frågan behandlad och beslut tagit i riksdagen?

Svenska rovdjursföreningen får pengar till detta, vem beslutade det, första gången?

73. Torbjörn Eriksson skriver varg med stort V!

2009-08-29 14:17

Detta gör endast de mest fanatiskt troende, inte ens Uffe Stridsberg skriver Varg, Vargjakt osv. men det gör lärjungen Torbjörn som sitter hemma när han är ledig och skriver korta inlägg på lågnivåspråk! Allt för att uppfylla det påbud som utgått från Rovdjursföreningen.
För sådana som Torbjörn Eriksson gäller att alla troende som är med i mp skall tillsammans med Vargar befolka jorden. Övriga otrogna och deras bytesdjur må bli Vargmat.

72. Enkel filosofi

2009-08-29 13:56

För TE gäller ett enkelt samband.
Varje djurbesättning som upphör och varje hus som töms på landet betyder mera plats för vargen. Därför är det helt meningslöst att vädja till empati och omsorg till människor. Det är ett helt främmande begrepp. Han förstår inte ens orden.

Död, misär och konflikt är vargens följeslagare.

71. Till Torbjørn Eriksson

2009-08-29 13:55

Hvilkan kommentar. Hvad bilder du dej ind? Har Ni ingen empati met dom drappade? Ni sidder der i staden och tror alt er i harmoni,eller hvad? Jag kommar också at jobba politisk, for vargjakt nu. At erhverv, djurholdere, fæboder, hundagere, jagare er hotat kommer over habitatsforordningen i EU- lagen, den skal vel battre betraktas som et hot manniskorrattigheter. Ingen form av ersattning/erstatning kan jo gøre det ut for mistade djur, manga timers job met djur och hund och mistat livskvalitet, och erhverv, och inte minnst århundrade gamla traditioner. Tror Ni at Sverige kan være foruten manga millarder i indtægt fra naturturisme? Nej vel, vi vil inte ha vargturisme, men se rådjur, elg, hjort och gris m.v, och en levande glesbygd, met hund och jagare. Vi køber gerna vildtkøtet, det er bra och nærproduceret, vi betalat också mycket penga hvert år for vaccinationer til vore hunde, dom skal på min egondom gå løs utan varg, och mina barn skal være trygge. Ingan varg i Sverige.

70. Mp och deras åsikter!

2009-08-29 13:53

Detta parti med sin fanatiska åsikt om naturen och vad naturen innehåller. Deras anhängare som släpper ut minkar ur fångenskap, minkar som knappt vet hur man fångar andra djur för sin föda. Som skriker och vandaliserar för pälshandlare osv. Dessa människor som inte har någon respekt för andra och deras egendommar. Skulle aldrig rösta på ett gäng fanatiker! Röstar inte heller på en konstellation där ett sådant parti ingår, då de är ett hot mot Sverige och samhället!

69. killer instinct, TE är troende ...

2009-08-29 11:33

... och för troende står guden, i det här fallet vargen, över alla människor. Alla vargar har därför större värde än vilken otrogen som helst. Låt du Torbjörn Eriksson skriva av sig, han behöver träning och idag är han ju ledig från sitt arbete och har rätt att skriva. Han skriver ett extrem enkelt språk så alla förstår vad han menar.

68. Varför skulle vi inte kunna jaga varg...

2009-08-29 11:32

Som vi jagar andra rovdjur Torbjörn?
Att ni värnar om faunan som helhet är inget att säga om, men se helheten då.
Vad vi behöver är ett brett samförstånd i frågan där allas intressen tillvaratas.
Varför är just vargen som art så viktig för dig?
Vad är din inställning till övrig jakt?
Vilka djur tycker du vi skall få jaga, och varför då i så fall?
Att vi jägare skall få hålla ner vargstammen genom jakt, och begränsa skadeverkningarna från den är väl inte konstigare än den jakt vi bedriver på övrigt vilt?

67. Torbjörn

2009-08-29 11:02

märker inte du vilka problem vargen ställer till med och vilken situation människorna som är drabbade är i?

66. Definitivt ingen Vargjakt.

2009-08-29 10:51

Vi ska inte ha någon Vargjakt! Det kommer jag och dom jag företräder "Svenska Rovdjursföreningen" att jobba till 100% emot Vargjakt. Jag kommer att jobba politiskt så
att det inte blir någon Vargjakt.

Torbjörn Eriksson.
Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län.

65. Floskeltoppen

2009-08-29 10:39

"Naturlig livsstil" enligt Mr Straightpull platsar där.

64. Ett tillägg ...

2009-08-29 09:59

Den som bläddrar lite i länken jag gav finner att även vargkramare i USA är involverade i striden för att hindra vargjakt i Sverige!

Citat "LRF Värmland is going to try and appeal the decision, but we must put a stop to it. Non-Lethal Methods again must be used to stop this."

Man hittar detta och mera på
http://www.heartofthewolf.org/HoWWolfNewsUpdate8262009.html

63. Du formulerar dig kort KE...

2009-08-29 09:58

Dessvärre är det inte lättare att begripa dig för det?
Detta är däremot rätt så lätt att analysera...destå svårare är det dock att slingra sig ur:
-Ni vill inte ha vargjakt (som majoriteten av jägarkåren), likväl anser ni er lämpade att stå först i ledet och ge moteld när rovdjursföreningen vill stoppa den???

62. Skapa ett okvädningsforum

2009-08-29 09:57

Det blir allt mindre värt mödan att läsa igenom alla kommentarer som är ute för att avreagera sina känslor men ointresserade av saklig debatt.
Skapa ett okvädningsforum under varje artikelkommentarspalt, dit alla okvädningsinlägg förpassas, och ge läsaren möjlighet att läsa debatt och välja/välja bort grälspalt.
Det är ju inte att censurera, bara att ge möjlighet att välja.

61. Tack

2009-08-29 09:57

Stort tack för det stöd jag får för min ide, faktiskt är kramarnas påhopp lika förtroendeingivande. De visar att de inte känner sig så trygga i sin tro på vargen som allt det godas upphov. De som missat min adress är den callessg@msn.com eller använd Eniro så hittar ni mig. Till skillnad från anonyma skumraskindivider gömmer jag mig inte. Mitt mål, som jag hoppas ni stöder, är att stora rovdjur hör inte hemma bland människor. Död, misär och konflikter är det enda de står för.

60. vargkramare.

2009-08-29 00:38

det närmaste ni kommer en skog är med största sannolighet en stadspark med väl upplysta gångbanor.
kör på nu calle så ska du se att vi kör över dessa såkallade naturälskare som njuter av att se massakerade hundar.får.kalvar.ponnyer.m,m
och vill se sveriges landsbygd inhägnat med elstängsel.
det är en j-v tur att dessa typer är en krympande skara
tack vare att deras skyddsänglar vandrar söder ut.
det är inte vargen som är utrotningshotad. utan snarare dessa vargkramare !!!!

59. Hermelinen

2009-08-29 00:37

Jag befinner mig i en liknande situation och tycker du har formulerat ditt problem utomordentligt väl och jag håller med dig i allt utom på en punkt. Du talar om att skilja på sak och person. Men konflikten kring rovdjuren är asymmetrisk, vad gäller rovdjursmotståndarna så är sak och person inte samma sak, rovdjuren ödelägger som du skrev väsentliga delar av människornas liv och de vill inte ha varg av kända skäl. Rovdjurskramarna å andra sidan vill ha varg av personliga ideologiska skäl, i deras fall är sak och person oskiljaktiga. Konsekvensen blir att det för rovdjursmotståndarna inte går att skilja på motståndarsidans sak och personer. Rovdjurskramarna har möjlighet att skilja på sak och person i debatten men gör det ytterst sällan. SNFs kurser i retorik tycks inte ha någon större effekt. Sedan finns det ett stort antal tjänstemän som har sin försörjning genom den förda rovdjurspolitiken, för dessa är sak och person skilda saker. De deltar dock endast undantagsvis i debatten eftersom deras möjligheter att påverka är störst genom det egna jobbet.
Gifttågen du nämnde är ett utmärkt exempel med bäring på dagens situation. När myndigheter förbryter sig mot mänskliga rättigheter så blir det i slutändan de som gör motstånd som blir hjältarna. Motsvarigheten till de som körde gifttågen är vargkramarna som blir skurkar. Under krigsförbrytarrättegångarna efter 2:a världskriget konstaterades det att statens tjänstemän inte kunde undgå ansvar genom att hänvisa till plikt eller order, en övergripande skyldighet att försvara mänskliga rättigheter föreligger alltid och underlåter man detta kan man fällas till ansvar för brott. Något att betänka för dagens svenska politiker och tjänstemän. För ingen är väl så naiv att det i längden är straffritt att förstöra liv och egendom för en hel landsbygdsbefolkning?

58. Bra initiativ

2009-08-29 00:37

Klø på Calle, det er et kæmpe flott initiativ.
Vi er mange danske der vil give moralsk støtte.

Gør som der blev gjort her i DK for en del år tilbage, med ornitologerne.
Lav en stor kollektiv indmeldelse i SRF, et par tusinde indmeldelser burde række. Ved første årsstemme - vælt hele styret, og indsæt jægere. Der går nok lige et par måneder inden en ny forening er på benene igen. Men den gamle forening sidder tilbage med alle de økonomiske midler.

J.Meilvang john1ml@yahoo.dk

57. hermelinen

2009-08-29 00:36

fy fan vad bra skrivet!
håller med till 100%.

56. Anonym 2009-08-28 16:22

2009-08-28 20:52

Bra att du storknar. Med den nivån på inlägg så kommer vi inte att sakna ytterligare dito.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil.

55. Samma brottslighet här som i USA

2009-08-28 20:52

Även i Idaho försöker man med alla metoder, även brottsliga, att stoppa en lagligt beslutad vargjakt. Metoderna är ungefär de samma som WWF, SNF mfl. tillämpar i Sverige, se länken:

http://www.heartofthewolf.org/StopTheHunt.html

Knud Jessen: Svensk byråkrati är nedlusad av folk från v+mp+ekologister och alla som vill ha bort rovdjuren från bebodda trakter måste akta sig för dolda repressalier. Sen måste var och en avgöra hur utsatt man är och hur känslig man är.

54. Är jag imponerande

2009-08-28 20:51

som signaturen Puff skriver? Nja... Jag har bara konstaterat att man nog måste "gilla läget" när det tas demokratiska beslut.
Men jag är mycket kluven och förstår verkligen de argaste skribenterna här på forumet. Jag vet att det är ett rent helvete om man bor i glesbygden och lever för sin jakt med löshundar (jag känner många sådana människor och har sett flera av dem sitta rakt upp på sina köksstolar och gråta). De har valt bort sådan service som andra människor tar för given, närhet till sjuhus, affärer och annat som underlättar livet, för att kunna ägna sig åt ett värv som nästan ingen blir klar med under en livstid, att avla och fostra duktiga jakthundar (i det här inlägget hoppar jag helt över alla som faktiskt måste livnära sig på exempelvis tamboskap i glesbygden).
Plötsligt konfiskeras deras liv. Det är omöjligt att släppa hundarna och allt de levt för är raderat, i värsta fall generationer av hundavel. Hundarna rister av frustation och stirrar hålögda omkring sig. Sådant får en sann jakthundsmänniska att må dåligt ända in i benmärgen.
Inte sällan handlar det om människor som ses som särlingar om de råkar hamna bland "stadsfolk".
I sammanhanget vill jag också peka på att de allra flesta av dessa personer aldrig tidigare har debatterat någonting offentligt. De saknar ofta högre utbildning och har därför inte slipats i debatteknik. De kan i bland ha svårt att skilja sak från person i debatt och så vidare. De har helt enkelt inte övat upp sina argument, som exmepelvis medlemmarna i Naturskyddsföreningen, som ofta har högre studier bakom sig och i dag deltar i helgkurser i bland annat retorik, anordnade av Naturskyddsföreningen.
Jag umgås i vargkramarkretsar, det blir automatiskt så när man har ett akademiskt yrke, och där har man ingen förståelse alls för att jakt med löshund kan vara saknad, av någon. När jag frågar henne som sitter mitt emot på middagen, hon som dricker rödvin och tycker att vargar är så himla fina, vad hon skulle säga om hennes yogakurser plötsligt blev omöjliga att hålla, för att staten i princip konfiskerat dem, då blir hela situationen bara pinsam.
Några svar får jag aldrig.
Därför är jag starkt kluven till att gilla läget. Den som läser sin historiebok vet att de verkliga hjältarna, med lite distans, är de som trotsat överhetens påbud och istället agerat efter sin övertygelse och sina hjärtan.
Det omvända gäller exempelvis de personer som körde gifttågen till koncentrationslägren och bara förklarade att de lydde order.
Nu befinner jag mig i den avundsvärda situationen, att det inte finns fasta vargetableringar på den mark där jag jagar. Om den historiska överenskommelsen, mellan bland annat Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund, faller riksdagen i smaken, är chansen stor att jag aldrig kommer att beröras av problemen med varg.
Rent egoistiskt skulle jag kunna dra en lättnadens suck och tycka att allt är toppen. Men mina känslor går inte att styra, jag lider med jägarna i Dalarna, Värmland, Örebro län, Gävleborg och inte minst Västra Götaland.
Där står jag alltså som en åsna mellan hötapparna, gilla läget eller agera som hjärtat säger...gilla läget...eller...

53. Det var en fejl overskrift

2009-08-28 19:38

Nej vargjakten skal inte stoppas. Den skal Borja NU och fortsætte. Finns nogon som kan give mej adress eller tlf til Calle Seleborg, kender många politikere innom EU som kan hjalpa(forlåt mit svenska), denna såkaldte rovdjurspolitik eller mangel på samma er et hån mot livskvalitet i Sveriges drappada områder. For øvrigt, hvafor skrivar så manga anonymt, nej jag er inte blind endast et fråga.?
KJ

52. Profeten Calle S & Co.

2009-08-28 16:38

Men utmärkt!!! Hörsamma Calles förslag, alla ni som aldrig har haft alla getter hemma i denna debatt och gör er till talesmän för jägarkåren i rovdjursfrågan. Bättre stödtrupper än er argumentation kan vargkramarna inte få. Föresten bilda ett parti också... oj, jag tror jag storknar av skratt...vilken lustig samling fårskallar.

51. Anmälan till EU om följderna av den förda politiken

2009-08-28 16:38

Jag skulle önska att en duktig skribent och så pass kunnig och insatt person som tex Calle Seleborg skriver till EU och anmäler den Svenska rovdjurspolitiken. Tar upp hotet mot fäbodar och artrikedomen. För att inte nämna de utrotningshotade fåren etc. Kanske är det någon som redan anmält till EU? Jag kan inte tänka mig att den Svenska rovdjurspolitiken är OK om de får veta allt om följderna av densamma. En sådan anmälan borde troligtvis skrivas på engelska, så att det läses först av förhoppningsvis opartiska människor.

50. Så skall vargjakten stoppas

2009-08-28 16:38

Til R. Hamilton m.fl.
Jag er dansk och jagar mycket i Sverige och har gjort gennom snart 30 år, på manga olika stellar. Jag kommer också till Sverige som turist, och pråtar vecka efter vecka met svneskere och danske met egondom i Sverige (nej inte alle er jagare), och ABSOLUT ingon vill ha vargen. Jag tyckes att det er mycket tragisk vad som hander. Glesbygder, Faboder och djurholdere, jagare och vanlige naturmanniskor er mycket drappade.
Detta kan inte være ret. Finns ingon ansvarlige politikere som kan ta hand om detta problem met vargen.Det er totalt uansvarligt och ulovligt, folk er drappade på deres erhverv och livskvalitet. Vargen er en indvandrat/implanterat art och dermet invasiv, hvilket i EU lag, vil betyde at den kan jagas.
Om SD Djurskydd tror dom kan stoppa jakten, må andre gå til kamp mot dom. Dom er endast 15.000 medl., och skal inte ha magt overhuvedet. Tag og lisna på folk i glesbygder och andra drappade, har Ni INGON empati!
Jag ferierer mycket i Frankrige, Spanien och Italien. Om Roslagsmormor, och compani, tror at folk i dere glesbygder levar i harmoni met vargen, da tyckas jag hun skulla besøke dom, da vil hun få et helt andat billed af verkligheten.
Dom vil ej heller ha vargen och gør allt for at komme av met den.(har vært der for under en md. sedan). Hun och vennar levar i en fantasiverden, vargen hører inte hemma i Sverige.NNV och lansstyrelser samt politikere må ha mycket varme ører, och forhåbningsvis dårlig samvitighet.
Stor støtte til Calle Seleborg m.v., manga seriøse och velargumentrede indlæg.
Bra helg fra Danmark.

49. Dalle använder ni och vi, om samma grupp.

2009-08-28 15:44

Mer skrift onödigt.

48. Till Dalle

2009-08-28 14:19

Du går på precis som du gjorde på den tiden Svenska stövarklubben hade en diskussionssida. Du påstod dig vara jägare även då. Du ansåg ju att det inte skulle vara nån överhängande risk att jaga i vargrevir med den typen av hundar du sa dig ha.
Var det fågelhundar eller stötande eller kanske jaktlabbar som RMM? Men när jag bjöd in dig till jakt i Sandsjöreviret då ballade du ur. Var du rädd om hundarna eller dig själv? Jägare, jo vid datorn skulle jag tro.

47. Dimridåer!

2009-08-28 14:18

När man läser en del inlägg här i J&J, kan man med gott samvete hävda att flera skulle passa in under ordspråket "Ulv I Fårakläder".

46. Det verkar inte finnas någon måtta...

2009-08-28 14:18

...för hur mycket ni helt plötsligt slår er för bröstet.
Ni måste gravt ha missuppfattat budskapet mina vänner...det är ni som ligger risigt till.
Plötsligt skall ni, med era väldokumenterade åsikter i rovdjurfrågor låtsas företräda hela jägarkåren.
Åsikter och synpunkter som är rätt så svåra att backa sig ur.
Oja det finns massor av godsaker ni skrivit att plocka från.
Vad i all världen får er att tro att ni är till någon som helst hjälp när "mupparna" skriker "stoppa vargjakten"?

Vem lyssnar på ett gäng som redan "idiotförklarat" denna jakt i inlägg efter inlägg?

Du kan kalla dig för "kritiker" Calle eller vad du vill.
Dina och dina vänners åsikter är rätt så väldokumenterade av er själv i detta forum sedan långt tid tillbaka.
Det är bara att läsa innantill, ni går från klarhet till klarhet.
Ni går till och med så långt som att uppmana JRF:s redaktion att "sålla" bland inläggen så att era "seriösa" skall synas bättre...
Herregud...vad säger man, vad är det för fel?
Så Calle, Feynman, KE m.fl.:
Ni vill inte ha vargjakt (som majoriteten av jägarkåren), likväl anser ni er lämpade att stå först i ledet och ge moteld när rovdjursföreningen vill stoppa den???
Det är nog fler än undertecknad som ställer sig frågande.

45. Gråben Ja!

2009-08-28 14:17

Han ska väl till södra småland och döda fler får, för med den pseudonmen, måste det vara han som är där? Calle jag hörsammar i helgen när jag är ledig!

44. Ja ja

2009-08-28 13:39

Så var det med den jaktliga ådran hos er. För det är väl inte så att det bara är älgjakten som gäller för er? Det vill säja ute en vecka om året :)

Nej nu ska jag förberade för helgens aktiviteter i skog och mark, Ha det fint framför skärmarna finns väl alltid något film med jakt för er att titta på ;)

43. Varför? 27.8 21:03

2009-08-28 13:39

..undrar varför inte de moderata gästjägarna på våra slott och herresäten ex. Borg inte hörs i rovdjursdebatten!
Jo därför att de bara får ta del av jaktens alla positiva sidor, allt medan tex. hundföraren ev. får ta hand om kvarlevorna av sin bäste vän hunden..

42. Den stora

2009-08-28 13:06

allmänheten kan inte ett skit om jakt och friluftsliv,och hur rovdjur påverkar landsbygden och djurlivet,det är dom vi måste nå ut till!
Hur man gör detta vet jag inte men en början kan faktiskt vara att t.ex kändisar som jagar är med i jaktprogram,hur töntigt och tillrättalagt det nu än kan bli.
Och att tidningar tar upp problemet från våran synvinkel.
Att prata om utrotning och nolltolerans är inte rätt väg att gå,hur gärna jag än vill det så kommer det aldrig att inträffa!
Ni gör ett bra jobb iallafall,calle o co!

41. Dalle, varför jämt påstå att man är jägare?

2009-08-28 13:06

Det låter som när brottslingen skriker "det var inte jag!".
Även din inlaga lämnar jag därhän, inget nytt så att säga. Men du har en intressant passus, citat "Det är era åsikter som retat upp "naturmupparna" till den milda grad att dom nu kräver ett stop för
vargjakten."
Detta påminner starkt om besiktningsmannen i Blekinge som förklarade varför vargen gick till attack mot fåren, han sade något om att det var fårens nyfikenhet som provocerade vargen till attack. Det var alltså fårens eget fel att de blev massakrerade, de borde absolut inte stå i sin egen hage och vara nyfikna! Logisk förmåga är ofta ärftlig: Var denne mann en släkting till dig, Dalle?

40. Rovdjurskritiker=Varghatare?

2009-08-28 13:05

Så vill Dalle liksom SRF översätta en fullt legitim åsikt. Jag utmanar vem som helst av dessa som kallar mig rovdjurshatare att tala om varför jag ska acceptera detta skadedjur bland människor. Jag hatar inte vargen, den har inget ansvar för sin existens, men jag tycker hjärtligt illa om de som vill tvinga mig att leva med den. Och jag bodde i Sverige före de ryska vargarna.

39. puff

2009-08-28 12:44

Du verkar tillhöra den kategorin själv, sandlådenivån.
Vilket inlägg, din pajas.

38. Tydligt exempel.

2009-08-28 12:43

Ni, rovdjurspolitikenskritiker! Av kommentarerna att döma har Calle Seleborgs förslag träffat mitt i prick. Detta var det roligaste jag läst här på sidan på länge. Vargkramarna har trätt fram tydligt, ha ha ha!

Jag har glömt att nämna flera kunniga skribenter som under lång tid kritiserat politiken, förlåt, men ge er till känna för Calle Seleborg.

37. Jaktens framtid

2009-08-28 11:47

är inte betjänt av debattartiklar från KE, Feynman och andra pajasar. För ett tag sen blev jag imponerad av en skribent som kallade sig Hermelinen, sakligt och sansat. Läs och lär av dennes inlägg så kanske ni kan lämna sandlådenivån.

36. Fullt stöd för Calle Seleborgs initiativ från mig

2009-08-28 11:47

Även om han tydligen drabbats av hybris när han skriver att han har utsetts till huvudmotståndare, när det i själva verket var fråga om en plats som en liten parentes i aktuella insändare, så är han absolut rätt person att leda en "motattack" med alla dessa "vettiga" argument han strör om sig med.

Sparka Gunnar Glöersen och låt Calle Seleborg ta hans job!

Mr Straightpull, om du logga in på Jägareförbundets hemsida, ja det vill säga om du är medlem, så finns det där en såkallad insändaretjänst, där du skriver din text och sedan skickar den till 40-50 dagstidningar på en gång. En tjänst man uppmanar medlemmarna att använda sig av.
Och Fähundbrukarna uppmanar på Folkaktionens hemsida medlemmarna att kontakta sina lokala riksdagsmedlemmen, såsom jägarförbundet tidigare på året, inför senaste riksdagsval och vid flera andra tillfällen uppmanat sina medlemmar att kontakta sina lokala riksdagsmän för att lobba för både det ene och det andra!

35. Så det nedanstående lista...

2009-08-28 11:46

En lista med tydligen noga utvalda, som anser sig lämpade att vara jägarnas ansikte utåt?
Man kollar snabbt igenom namnen...
Jösses...stackars oss.
Vad vi har, är en hög motståndare från båda sidornas yttersta extremflankar, som forsättningsvis skall bombardera varandra för att deras, och bara deras åsikter skall beaktas.
Andra göre sig icke besvär.
Ironiskt nog mina vänner, har ni troligtvis, med erat okamoflerade rovdjurshat, själva dragit igång det hela.

Det är era åsikter som retat upp "naturmupparna" till den milda grad att dom nu kräver ett stop för vargjakten.
Grattis!
Men å andra sidan är ni ju också motståndare till vargjakt, så varför gnälla ni tycker ju i själva verket likadant som "kramarna".

34. Gråben

2009-08-28 11:11

Vi har två val. Endera går vi ut i skogen och då ligger tyvärr du och dina vänner illa till eller också försöker vi kämpa med lagliga medel mot statens propagandamaskineri.
Hur tycker du vi ska göra?
Hur mycket tror du man orkar när det gäller att kämpa för den egna levande landsbygden? Hur länge orkar ni propagera för ett djur som sprider död, misär och konflikter? Hur länge orkar ni fortsätta när alla era lögner blir avslöjade? Nämn en sann sak ni sagt om vargen

33. Ke

2009-08-28 11:11

Jag har självklart plockat upp handsken Calle kastat. Gråben skälver av skräck när han ser att vi är på G. För övrigt, Gråben, så kan många av oss inte dra ut i skogarna på grund av dig och dina kompisar så nu får ni dras med oss i dom fina korridorerna i stället.

32. Mr Straightpull

2009-08-28 11:10

Kan inte låta bli att undra över vad du menar med en naturlig livsstil.
Är du kanske politiker.

31. Gråben du måste förstå...

2009-08-28 11:10

...det är för mycket. Varg i vägen för våran jakt. Så vi måste göra något så vi får tillbaks jakten.

30. Ja Calle Seleborg, jättebra idé.

2009-08-28 09:55

Jag hörsammar ditt förslag och hoppas att all vi kritiker som skriver här tar kontakt med Calle. Dett kan hanteras så identiterer ej behöver röjas.
Spontant ur mitt minne önskar jag Anna-Clara, susanna johansson, RFeynman, Tyskterrier, Lokungen, MrStraightpull, svärtingen, Pelle m.fl. gör likadant.

29. Hur orkar ni?

2009-08-28 09:55

Är det inte jaktsäsong nu? Ut i skogarna med er istället för att sitta bakom skärmarna och vara internetkrigare

28. Ditt upprop Calle Seleborg,

2009-08-28 09:54

tycker jag är rätt väg och ska försöka leva efter det hädanefter. Men det gäller även vissa signaturer som också endast är ute för att sprida lögner i debatten, även dessa ska vi hantera löst. De har inte tillfört några kunskaper utan bara ifrågasätter oss och hyllar vargen. Uppenbart är det individer som köpt propagandan.

Alla kritiker, vi försöker var och en på var sitt sätt jobba lite mer nu framöver för att makten ska uppmärksamma oss. Det finns andra sätt än detta forum. Låt fantasin flöda och gör som just du tror på så får SRF skämma ut sig med, som jag tycker, naiva påtryckningar. Men insändare i dagstidningar som berättar om eländet på landet och att SRF, är betald av staten för att just sprida ord (måste bli lögner) om vargen så att de accepteras, är bra information för de ovetande.

SRF är rädda, de ser sitt livsverk (döden på landsbygden) hotas. Och sådan föreningar stöder staten. vad har vi för politiker?

27. Är det någon

2009-08-28 09:20

som har glömt den förvirrade talibanen som så massmedialt effektivt beskrev hur han sköt en älgko med mindre lyckat resultat. Den smörjan publicerades i ett antal tidningars ordet fritt. Inte minst i den största av skitspridare Expressen. När det gäller jakt fientliga artiklar så är det fritt fram i massmedia. Det är det stora hotet för oss som är drabbade. Sen vet tallibanerna att folk som bor i glesbygd inte är så ihop skruvade att dom sitter och mejl bombar massmedia och politiker. Dom knyter näven i fickan och kämpar på. Många kanske inte ens har en dator. Återigen nu är det upp till bevis för våra företrädare i förbunden att starta en motaktion som heter duga. Publicera mejl listor till tidningar och politiker här på tråden så att vi kan svara på attacken. Det räcker inte med att Calle kämpar allena då är det 1500 -1 istället för 500 000 mot 1 500.

26. Anonym 2009-08-28

2009-08-28 09:19

Med tanke på signaturen kan man ju bara undra om inte signatur ingår i vargkramarnas "copy&paste" underlag :)

Jag har uppriktigt svårt att förstå din jämförelse - vargkramarna säger: "Du måste uppmana alla på dina maillistor, släktingar, bekanta, arbetskamrater och så vidare att göra det samma". Stor skillnad mot att lära sig argument och tala med sina arbetskamrater etc. Jag har inte sett att jägarorganisationerna uppmanar till att köra kedjemail.

MP, med allierade, är ett hot mot jakten och en naturlig livstil!

25. Kampanjen har börjat

2009-08-28 09:18

Och jag har hedrats med att utses till en av huvudmotståndarna.
http://www.vf.se/Asikter/Varmland/En-bra-ide-att--flytta-hit-vargflockar-090827.aspx
Genmäle är naturligtvis skickat. Jag vill gärna komma i kontakt med så många som möjigt av aktiva skribenter för att se om vi kan samordna en motattack. Kontakta mig på callessg@msn.com eller via telefon.

24. Shit in = Shit out 2

2009-08-28 08:34

"Tydligen tror JÄGARNA att dålig kvalitet, dvs urusla argument, kan ersättas med kvantitet!"

Jägareförbundet har tagit fram en manual med argument för den som vill debattera jakt.
Där står det att man gärna får kopiera direkt. Lite det du skriver SP, "kan du inte skriva själv, varsågod och copy & paste":o)

Manualen "Attacker på jakten" kan man beställa helt gratis från Daniel Ligné på Jägareförbundet.

Mygelmoderaterna och allianspartierna är ett hot mot glesbygden och alla vanliga hederliga arbetare!

23. KE, attack mot Rovdjursföreningens intighet

2009-08-28 08:33

Uppenbarligen så tror sig WWF, LCIE och SNR kunna stoppa vargjakten genom att påverka medierna. Man vet ju att man där har många sympatisörer, blandningen av v+mp+ekologister är stark och man kan bara hoppas att tidningsredaktionerna, om inte för annat så för sin egen del, uppmärksammar det hela. Här är det uppenbart att Calle S är utsatt för en riktad "störsändning" av totalt meningslösa anonyma inlägg från obildade "fotsoldater" i SRF.
Men rena faktalögner måste ibland bemötas. Jag håller med om ditt initiativ, KE, men hoppas att insändarredaktionen inte ger fritt fram för fullständigt meningslösa inlägg avsedda att enbart "peta ned" seriösa inlägg längre ned i listan. Jag skriver även i tidningar men finner att många tidningar inte tar in insändare som är kritiska till rovdjurspolitiken. En del av dessa tidningar brukar i sina ledare slå sig för bröstet och skryta över det egna demokratiska sinnelaget. Något de helt tydligt inte vet vad det är. Men bakom kanonfödan SRF står makt- och penninghungern i WWF, LCIE, SNF med flera. Det är dessa som måste bekämpas, men framförallt måste våra politiker i seriösa partier som s, m, fp, c och kd återgå till vett och förnuft och stoppa denna massaker av den svenska landsbygden.

Rubriken har jag tagit från en bok av Tommy Olofsson: "Attack mot intigheten".

22. Tyskterrier

2009-08-28 07:51

Du har nog rätt till stor del - hade dock svårt att få ihop mormödrar och pubertal :):)

21. Fakta!

2009-08-27 23:42

Ni organnisationer för varg borde väl vid detta ha uppmärksammat vad som håller på att hända. Tycker ni eftersom ni har följt debbatten att de som drabbats och att landsbyggden avfolkas med deras djurhållning m.m är rätt. Tänk efter i grunden tänk noga är det ni värkligen vill ha, död och förintelse i hos de som bedriver djuruppfödning. Det är nämnligen det som står på programmet om vargen ska få fritt spelrum. Förstå att vi vi ha till en decimering av varg, så att de som är beroende av sitt jordrdbruk och djuruppfödning kan idka detta. Vakna se sanningen.

20. statligt jaktkort

2009-08-27 23:42

Sluta betala det statliga jaktkortet, dom pengarna finansierar vår växande vargstam.

19. varför

2009-08-27 23:41

har skrivit några kommentarer.....men tydligen kommer dom inte in här........månde det bero på att jag lagt frågor och anmodan till det "Alliansen"....en kan ju bara undra

18. Ett upprop

2009-08-27 23:40

Till K-E, Feynman, Anders i Vargland m.fl. seriösa debattanter. Inläggen signerade Anonym har ständigt sjunkit i kvalitet och innehåller mer och mer förolämpningar, lögner och personangrepp. Mitt förslag är att vi gör gemensam sak och inte längre går i svaromål mot dessa. De är ändå bara ute för att sabotera.

17. Varför????

2009-08-27 23:40

Varför finns det inga inlägg från jagande moderater som i regel är personer med maktinflyttande...en vanlig arbetare som bara undrar....då det finns ex antal som jagar på gods och herresäten och som säkert kommer att bli tvungen att sluta jaga pga brist på jaktbarvilt, Borg jagar man även han kanske måste sluta eller har han en gräddfil....

16. blir bara så....

2009-08-27 23:40

förbannat trött, tror verkligen SRF att dom kan få igenom sina "krav" nej det tror jag knappast det verkar ju inte heller gå att hitta en balansgång så att våra och deras intressen kan väga på det sättet att vi kan jaga och utöva våra starkt viktiga, och gedigna intresse och även hålla viltstammarna på en bra nivå och att tamdjurägare kan slippa få sina tamdjur och även våra hundar lemlästade av varg framför allt , för att förhindra att det kmr bli ännu värre så måste vargstammen komma ner i antal!!! är det svårt att fatta detta?
. och att även era intresse varg,lo björn,järv osv finns.
men ni lever ju i en fantasivärld där endast era rovdjur får plats, vilka som får ta smällarna av detta bryr ni ju er inte om el. hur "djurvänner"?

15. MrStraightpull

2009-08-27 23:40

"Likt pubertala nätaktivister skall de nätbomba sina offer..."
Likt? Dom är ju inget annat, skulle tro att merparten av dom inte ens äger ett par gummistövlar och regnställ...

14. Inte född!

2009-08-27 23:39

Dom sista knäppskallarna är inte född ännu! Dom där fyra är ett bra bevis på det. Som sagt är inte den sista född ännu,det dyker säkert upp fler vargtalibaner som helt saknar empati för dom drabbade. Skit i allt och alla bara deras vargar får frodas! Och om ni läser detta,kalla er aldrig djurvän! Älska ett djur som bara plågar ihjäl alla andra,typ får. Har ni sett en slaktad fårskock? Djur med tarmarna hängades utanför och mycket mer,usch! Väx upp och rädda Östersjön istället!!

13. Så skal vargjakten stoppas

2009-08-27 23:39

En kommentar ifron Danmark. Ja vi skratats over Roslagsmormor m.v. men jag tycket det er mycket mer tragikst at der inte finns nogon anvsvarlige politikere, ansatte i NVV och Lansstyrelsen, som kan se detta problem met vargen. Det er lange kørt av sporet. Jag har kommet som turist i Sverige gennom 30 år och har som manga andra danska egondom i Sverige. Vi VIL inte ha dom varga i Sverige. Vi betaler vor skat m.v och køber vore matt i Sverige, så ja vi har nogot at sige. Vi vil inte være utrygg om vore barn eller andre husdjur,hund m.v. men færdes tryggt i skogen. SD Djurskydd kan ske ha 15.000 medlammar, detta måste bero på en stor familie, men vi er mycket flera och lissna, Vi vil INTE ha vargen. Den er entan implanterat eller invandret och dermet en invasiv art, som i henhold til EU lovgivning kan uttrydes. Den har inte varit i Sverige i manga, manga år, hvarfor tror ni at Er forfædre inte kunna leva met den. Visa mej et enaste stella hvor vi mannisskor inte har grebet in i naturen?? Den er et hot mot allt som vi som turister vil ha i Sverige, for blot at nævne:
Fæboder
Gott om djur på marken
En vacker och rolig glesbygd
Et tryggt samfund utan om storstaderne
Detta kære vennar er Ni så mycket på vej at spolere met er rovdjurspolitik. Kan Ni se till at mista milliardindtægter på egondom,turisme,jaktuthyring.
Nej vel!!!
Desutom er det så tragisk at Ni er vej at spolere en så gammal tradition som løshundsjakt,Fæbod och glesbygder, DETTA er jo Sverige. Har set myckat indlæg, men kan nu inte holde reaktionen tilbaka. Holder mycket met Calle Seleborg, han skriver och vet mycket och hannom som skrev anonymt till Calle om jakt på E 20 for Calle och hund, er blot en kæmpe idiot som inte fortjener mera uppmarksomhet. Jag skriver detta for at støtte de Svenska glesbygder,renskøttselsområder , hundagare som har forlorat der hund,djurholdere och alla som er drappada av vargen.
Jag skulla mena att denna rovdjurspolitik, ellar mangel på samma, kan meldas till Eu , da den hotar manniskor,erhverv och djur, och da får Eu en hel andan problematik en den anmalding som SD Djurskydd kommer met.
KJ
DK

12. Låt de som drabbas bestämma!

2009-08-27 19:28

SRF lever i sin egen värld långt i från verkligheten. Hur kan denna lilla intresseklubb tillåtas ha så mycket makt? Som jag sagt tidigare så är det många i SRF som har kopplingar till Naturvårdsverket på ett eller annat sätt. Dom lyckas nästla in sig som experter i olika utredningar, sprider villoläror på universitet om våra rovdjur. Dessutom sitter det representanter från SRF i Länsstyrelsernas rovdjursgrupper.
Jägarförbund, hundklubbar och LRF förena er!

11. Shit in = shit out!

2009-08-27 19:27

Tydligen tror kramarna att dålig kvalitet, dvs urusla argument, kan ersättas med kvantitet! Likt pubertala nätaktivister skall de nätbomba sina offer. "Å, kan du inte skriva själv, varsågod och copy & paste den här standardtexten istället". Uppriktigt sagt håller det nog inte länge.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakt och en naturlig livsstil!

10. motattack!

2009-08-27 19:00

Jjag har följt debatten ett bra tag nu och jag måste medge att den är ganska så beroendeframkallande att följa!
Som jag ser på saken så bör rimligtvis inte dom som INTE är drabbade av rovdjuren ha nånting att säga till om,om man läser om vargens härjningar så kan jag inte förstå hur man kan försvara att detta får fortgå!
Djur och människor far illa!
Bor själv inte i rovjursmarker än och hoppas att folk inser att inget gott kan komma utav att ha stora rovdjur runt husknuten,men gemene man som inte vistas i skog o mark tycker att det är häftigt o så vidare,o det tycker jag med,men jag inser att alla får det bättre ifall dom är på djurparkerna!
Man tror att vargen bara tar sjuka djur o så vidare men det är naturromantiskt skrivbordstjafs!
Vargen är inte dummare än att den tar första bästa köttbit den ser ifall han är hungrig!
Nog måste förbunden kunna starta en lobbykampanj mot media,pengar verkar det ju finnas och pr-byråer finns det gott om!
förresten så jagar ju kungen och vi vet ju att det inte är kreti o pleti som sitter på dom passen utan män och kvinnor med makt!

9. Riksdagens ledamöter

2009-08-27 19:00

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att få fram en lista.

Riksdagens Ledamöter
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1022

För att hitta information, inklusive e-post adress använd
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1100

Men om ni tar er besväret att ta fram ledamöterna för ert landskap och mailar till dem bör vi kunna övertrumfa SRFs lilla skara av idoga lobbyister.

Den här artikeln som jag hade inne i VF idag kanske kan ge er några tips.
http://www.vf.se/Asikter/Varmland/Dod-misar-och--konflikter-i-vargens-spar-090826.aspx

8. AGERA NU!!

2009-08-27 18:59

Nu måste SAMTLIGA, stora som små, jägarintressen, föreningar, organisationer o.s.v. agera SAMSTÄMMIGT. Vad har vi våra organisationer till om vi inte kan bemöta en sådan planerad frontalattack. Den ur SRF som påstod att det var vi som var en liten men högjödd minoritet stod troligtvis framför spegeln när han uttalade dessa ord.
Vi kan säkert ställa 500.000 jägare, aktiva såväl som passiva, på fötter och därigenom visa Sverige vad vi tycker. Till dessa 500.00 kommer minst lika många i jägarfamiljen som till 100 % ställer sig bakom våra intressen. Nu är vi säkert uppe i 1.000.000 människor.
Ovanstående är bara de direkt berörda genom våra organisationer, tilkommande grupper är hela landsbygdens befolkning samt de stadsbor som tänker längre än vad näsan räcker. Tillsammans blir vi en majoritet, inte som SRF påstår, en liten högjödd minoritet!! AGERA NU!!!

7. Dessa tröttsamma Anonyma påhopp

2009-08-27 18:59

Var tror du Rovdjurföreningen får sina pengar ifrån? Kontakta själv Naturvårdsverket. Den som är van att ljuga beskyller ofta andra för lögn. Lögner har varit legio från dess de första vargarna dök upp i Sverige i mina hemtrakter.

6. Kom med något CITAT, Calle,

2009-08-27 17:58

en länk eller liknande på dina påståenden, för det är väl som vanligt 100% LÖGN!

5. Vargkrammare

2009-08-27 17:54

Hur kan dessa så kallade vargkrammare kalla sig djurvänner, när de ser hur djuren plågas av dessa individer. Jag säger bara en sak, kalla er aldrig djurvänner, ni som vill ha varg i Sverige. Jag tycker att de båda förbunden lägger ut mailadresser till alla politiker i sina tidningar, så att vi och de som drabbas av dessa ulvar kan skicka motprotester till allt vad vargkrammare står för.

4. Rovdjursföreningen...

2009-08-27 17:44

Ett evigt tjatande om dessa rättshaverister - bara en slump att de inte blir fotbollshuliganer, veganer, nazister, terrorister (förlåt, det är de ju...) eller annat som slutar på "er", men VAD VILL de egntligen med sitt agerande? Det de säger bör ju även en mikrocefal själv inse är fel...

3. Våra skattepengar

2009-08-27 16:59

Är vad som används. När Svenska Rovdjursföreningen sökte anslag talade de om att pengara skulle användas till propaganda MOT en pågående poitisk process. Hoppas Naturvårdsverket uppmärksammar detta och drar in hela anslaget nästa år. Fast de kanske är i maskopi med SRF.

2. Hur många

2009-08-27 16:50

Insändarredaktörer och nyhetsredaktörer läser Jakt & Jägare? Det är som vanligt att dessa fanatiker verkar ha obegränsat med tid och är utan tvekan duktiga på att lobba. Nu kan man tycka att ledningen för de två jägarorganisationerna i Sverige måste ha minst lika stora resurser. Så nu är det upp till bevis. Jag förutsätter att JJ och SvJF startar en motkampanj av sällan skådat slag. Publicera mejllistor på tidningar och riksdagsledamöter så att alla drabbade har en chans att hjälpa till

1. Man börjar att få nog

2009-08-27 16:46

Finns det ingen som kan starta ett politiskt parti mot rovdjur? Jag tror att partiet skulle få många röster.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons