• Allmogejakt

Samer pekas ut för illegal järvjakt

AktuelltPublicerad: 2015-05-13 15:02

I en studie påstår forskare att järv är starkt hotad men att tjuvjakt minskat när samer i dag får högre ersättning. Utpekandet upprör en ledamot i sametinget, skriver Sveriges Radio Sameradion.

Enligt studien har järvstammen ökat och tjuvjakten på arten minskat eftersom ersättningssystemet ändrats. 
– Det råder inget tvivel om att illegal jakt varit den viktigaste dödsorsaken för järvar under lång tid, säger Geir Rauset, rovdjursforskare vid Grimsö forskningsstation, till SVT Nyheter Norrbotten.

”Får stämpel som tjuvjägare”
Att samer utpekas som tjuvjägare gör sametingsledamoten Marita Stinnerbom upprörd.
– Jag känner att renskötare utmålas som tjuvjägare som inte vill ha rovdjur och att man får en stämpel som tjuvjägare i forskningen, säger Marita Stinnerbom till Sameradion.
I studien påstås även att järvhonor tjuvjagas mer sällan än hanar, och det ställer sig Marita Stinnerbom frågande till eftersom hon menar att det är svårt att se skillnad på de två könen.

”Gör det jobbigt för unga renskötare”
Att samer som grupp blir utpekade för att bedriva illegal jakt på järv i en forskningsstudie anser Stinnerbom försvårar framtidsutsikterna för renskötsel som näring.
– Sådana här forskningar breder ut sig väldigt stort bland icke renskötare och när forskare skrivit dessa saker är det väldigt jobbigt för renskötare då vi får stå och försvara oss om våra kunskaper mot något som står i en forskningsrapport och det är jobbigt för de unga renskötarna som nyss har börjat eller ska börja med ett eget renskötselföretag, säger Marita Stinnerbom till Sameradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Allt beror på indata

2015-05-14 10:10

Jämför järvpopulationen idag med för 50 år sedan och du kommer att finna att medan järven har trycks norrut i gamla Ryssland har den ökat starkt i Skandinavien. Järven är ett hot mot matproduktion både i Sverige och i Norge. Därför måste de hållas inom de ekonomiska ramarna för sagda matproduktion. Blir stammen för stor utsätts den för jakttryck, blir den liten är det ingen som ser någon vinning i att jaga den. Allt tal om att den håller på utrotas är nonsens från rovdjursdyrkarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons