• Pinewood

Sju får dödade av varg

AktuelltPublicerad: 2009-07-12 18:31

Sju får dödades i fredags kväll av varg i Spekeröd utanför Stenungssund i Västra Götaland, skriver Göteborgsposten.

– Viltskademannen konstaterade att det var en ensam varg. Vargen börjar med att ta ett bett i skinkan och sen biter han nacken av djuren. Några vi hittade var helt uppfläkta med tarmarna ute. Det var ingen trevlig syn, säger Conny Rodin, som äger gården där attacken skedde, till GP.

Sonen ägde fåren

Fåren tillhörde hans 17-årige son som har betande får för att hålla landskapet öppet. Nästan alla får, fem tackor och två lamm, dödades av varg vid fredagens angrepp.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. A.K.A.R, det är nog lite för tidigt….

2009-07-21 13:34

…..att säga att angreppen har minskat för året ännu, och ännu mindre att det är orsakat av att folk har slutat med fåruppfödning, för det är nog inget man gör från ena dagen till den andra. Uppfödning av lamm har faktiskt ökat i landet under 2000-talet, även i områden där det funnit varg under lång tid. Troligen beroende på de EU-bidrag man kan få.

Sedan är det inte bara vargen som ställer till massakrer i fårhagar. Exakt samma scenario kan fårägaren komma till efter att hundar varit inne i hagen och attackerat djuren, händelser som inte tycks vara mindre ovanliga än angrepp av varg. Med ett bra stängsel, så kan man skydda sina djur från både varg och hund.

33. Roslagsmormor!

2009-07-21 09:57

Ja har sett och varit i kontakt med dem och fick till svar att de kan ha missat några. Sedan att tamdjursöverfallen minskat är ett bevis på att ett flertal av i synnerhet fårägare slutat med sin verksammhet. De har helt enkelt inte kunnat forsätta med den för att slippa att se den tragedi som mött dem när de har gått ut till sina skyddslingar och jag förstår dem. När man har på nära håll beskådat den masaker som vargen har åstadkommit är det lätt att förstå dem ingen vacker syn att skåda. När det gäller reviren så har och kan det nog vara så att alla inte har kommit med. Våran snötillgång är inte som förr. Enbart inom mitt jaktområde så har med spårning räknats till 9 st olika individer av varg under snöförhållandet som fanns en kort tid.

32. A.K.A.R här du sett detta?

2009-07-20 16:59

Gäller det län jag fått uppfattningen om att du bor. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/amnen/Naturvard/Vilda+vaxter+och+djur/Rovdjur/
Har dessutom fått veta att det hittintills inträffat väldigt få tamdjursangrepp i området - och det är väl positivt.

31. Tack igen A.K.A.R.

2009-07-19 20:28

Eftersom jag är säker på att Viltskadecenter har korrekta siffror för 2008, så tyder jag det som att det hitintills under 2009 har dödats (eller skadats så att hunden senare dött) totalt 7 hundar i landet (27 2008 + 7 2009).

Nu är väl den första halvan av året knappast representativ när det gäller vargdödade hundar, och det kommer nog tyvärr bli fler under den period hundar får släppas lösa på ett annat sätt än nu.

Själv hoppas jag på lite fler innovativa idéer kring hur man ska kunna skydda sina jakthundar. Det finns ju en del skydd för hundar som släpps vid vildsvinsjakt, så varför skulle det vara så svårt när det gäller vargen?

30. KE, vi har uppenbarligen…..

2009-07-19 20:28

….diametralt olika uppfattningar, och det ser jag som helt OK. Skulle tro att det finns människor med akademisk utbildning som också har olika syn på detta, så jag tror vi båda är i gott sällskap.

Tyvärr är de flesta konsekvensanalyser gjorda över väldigt korta tidsperioder, och konsekvenserna av ett handlande kan ta betydligt mer än något 10-tal år innan det uppenbaras, därav mitt omhuldande av ”försiktighetsprincipen”. Det betyder knappast av vi kommer att sakna mat på bordet, snarare att vi äter lite nyttigare (mindre kött och mer närproducerade grönsaker och frukt), och rör på oss lite mer (tar cykeln istället för bilen till affären och vänner och bekanta som inte bor alltför långt bort).

När det gäller förmåga till anpassning, så är våra stackars kroppar inte på något sätt anpassade till det liv reklamen uppmuntrar oss att leva i det moderna västerländska samhället. Det visar bl a alla vällevnadssjukdomar och vissa psykiska sjukdomar som är närmast okända i andra delar av världen.

Att vi människor gör både rätt och fel, håller jag absolut med dig om, och jag hoppas vi kan införskaffa oss mer kunskap, så att vi så småningom gör fler rätt än fel. Samtidigt kommer studier ena dagen som motsägs av andra studier nästa dag – så det är inte lätt för en vanlig ”simpel” människa att veta hur man ska ställa sig.

Hur som helst – du har din uppfattning, och jag har min – vi kommer nog inte så mycket längre, utan får acceptera att vi tycker olika.

Sedan måste jag få fråga dig, varför ändrade du ditt fullständiga namn till den korta signaturen KE? Det kommer ju nya personer här och läser, så det blir fler och fler som inte alls vet vem du är. Dessutom väldigt lätt att du blir förväxlad med någon annan KE.

Bara lite nyfiken ;-)

29. Feltänkande Roslagsmormor

2009-07-19 19:19

Om alla arter har betydelse, hur har jorden då överlevt sedan dinosaurernas tid, eller före för den delen. Dynamiken i naturen gör att arter tillkommer, växer och så småingom dör ut. Att, som man försöker idag, frysa vårt artbestånd till statusen vid en viss tidpunkt är biodynamiskt vidrigt. Att med konstlade medel hålla en isolerad population vid liv är kostsamt och meningslöst. De pengar som slösats på rovdjuren hade varit mycket bättre använda på att öka och utnyttja naturens produktionskapacitet av föda och friskvård för oss människor. Så slipper vi snylta på de grupper som redan idag ofta lever på svälgränsen.
Och vi hade sluppit vara oroliga för våra nära och kära.

28. Roslagsmormor!

2009-07-19 17:17

I hela landet 2008 0ch fram tills nu enligt olika inf källor så är det 34 dödae hundar av varg. Bara på ett litet område Uddevalla-Kroppefjäll i V Götaland är det 6 st. Som vi vet så kan det variera med uppgifterna, hundar kan ha varit skadade eller borta och då har det kanske i vissa fall inte inkommit till de olika skadecentren. Men de uppgifter som finns ska det vara 34 bekräftade.

27. Agera eller dö.

2009-07-19 17:17

Jodå R-mormor vissa delar håller jag med om men absolut inte formuleringen: "alla arter har sin uppgift att fylla".
Det är enligt min mening ett gravt feltänk, så är det inte!

Om vi sedan ska vara försiktiga och oroliga för att vi kan "förstöra" något, blir inget gjort (ingen mat på bordet). Det krävs konsekvensbeskrivningar idag före start av de flesta projekt. Men samtidigt sker stora omdaningar av vår natur där annan agenda får vara vägledande, t.ex. vindkraften. Ser vi på övriga världen och bakåt i historien kan vi lätt slå fast att om vi hade tillämpat denna princip från första stund hade vi inte suttit här och skrivit idag och bävern hade också förbjudits dämma bäcken. Vi människor gör rätt, eller fel, hela tiden och det kommer vi att fortsätta med. Det finns alltså inget rätt eller fel! Men visst ska vi göra det vi kan enas om och ej sådant som vi vet förstör miljön.

Vargen är ett skadedjur som alla utanför tätorter mår bäst av att slippa.

Under tiden de omhuldas och finns ikring oss råkar människor och djur ut för olyckor.

1 varg=skador, fler vargar = fler skador, många vargar = ett rent helvete. Ansvariga för cirkusen, politikerna, bär ett tungt ansvar.

26. Visst KE, vi följer ”naturens ordning” på många områden….

2009-07-19 14:52

….men jag tror man ska vara medveten om att det inte alltid är intelligensen (kanske aldrig) som fått vissa djurarter att överleva som art mycket, mycket längre än andra arter, utan det är förmågan till anpassning till nya förutsättningar. Det är den vinkeln jag har när jag diskuterar detta.

Vi har funnits på jorden under en bråkdel av den tid t ex krokodiler och kackerlackor har funnits här, och risken är stor att vår tid i historien kan bli väldigt, väldigt kort, sett ur ett större perspektiv.

Jag tror alltså att vi måste använda vår intelligens, och inse att alla arter har sin uppgift att fylla, även om vissa arter knappast har så mycket att göra med vår egen överlevnad. Problemet, som jag ser det, är att vi kan alldeles för lite om det nät av faktorer som binder olika arter samman. Det senaste kanske är hur utfiskning av vissa arter rubbar balansen så att andra arter får möjlighet att föröka sig så mycket att de skapar problem för oss, och som vi säkerligen inte alls hade tänkt oss.

Min utgångspunkt är alltså att vi vet alldeles för lite för att tvärsäkert kunna säga att den och den arten kan tas bort, för den tillför inget till ekosystemet som helhet.

Visst finns det vissa som säger sig älska vargen – men jag tror de tillhör en väldigt liten grupp. De flesta som tycker vargen har en given plats i vårt land ser nog på djuret på ett helt annat sätt. Det jag hakar upp mig på, är att det alldeles för ofta sätts likhetstecken mellan dessa två grupper, på liknande sätt som att vissa menar att det bara är stadsmänniskor som vill ha varg.

25. Tack A.K.A.R, men är det hela landet….

2009-07-19 13:13

…du menar? Enligt Viltskadecenter var det totalt 27 hundar som dödades (eller skadades så svårt att de måste avlivas) bara under 2008, men i Västra Götaland rörde det sig om 7 hundar. Eller menar du att det under 2009 och tills nu dödats 19 hundar i Västra Götaland? (7+19=26)

Jag är f ö övertygad om att Viltskadecenter har korrekta siffror, eftersom hundägarna alltid får viss ersättning för sina dödade/skadade hundar och Viltskadecenter därför alltid blir involverade i detta.

När det gäller taxen i Malung, så kommer den hunden att komma med i statistiken för 2009. Vi får väl hoppas att det blir som skadad då, dvs att den överlever sina skador.

24. Mormor!

2009-07-19 12:17

Du bad om statestik den 14/ 7. Har fått fram en siffra på 26 vargdödade hundar under 2008 och tills nu. Det var nära i Malung att det skulle blivit en till. V Götaland var också hårt drabbad som jag skrev den 15/7 i en kommentar.

23. R-mormor, jag trodde du förstår mig.

2009-07-19 12:17

Det är inget sagt eller skrivet att vi måste ha vargar eller några andra arter heller för den delen. Att några biologer under förra seklet uttryckte saknad och besvikelse (känslor) för att vi trängde undan de stora rovdjuren bortser jag ifrån. Naturens ordning är vår omgivning som förändras ständigt och har så gjort under historien. Att människan gjorde sig fri de stora rovdjuren i västvärlden under förra seklet var helt rationellt och helt enligt naturens ordning. Vår art, människan (mäktigaste arten på jorden) tränger undan andra för våra egna syftens skull, helt enligt naturens ordning. Om så vi utrotar några arter under tiden så är det också helt enligt naturens ordning, en ordning utan regler.

Det finns inget fastslaget hur något på vår jord ska se ut.

När det gäller det vi diskuterar, varg och de stora rovdjuren, är ingen av dem utrotningshotade globalt sett. Vi slipper fälla tårar av det skälet. De är samtliga skadedjur och vi klarar oss dem förutan, det vet vi. Ingen av arterna tillför oss människor något gott utan endast bekymmer, förtvivlan och kostnader. Detta är fakta. Fakta är också att dessa arter inte medför något avgörande gott för några vilda djur heller, så varför i himmelens namn då ha dem? Förespråkande av varg ger ingen förtur till paradiset, eller tror folk det?

Det du skriver om att älska förstår jag faktiskt inte R-mormor. Det råder väl ingen tvekan om att det finns människor som älskar varg, många uttrycker sig så. Systrarna kysste varg på Kolmården och f.d. överåklagaren ser vargen som familjemedlem.

22. Toppen, KE

2009-07-18 21:49

Du slutar debatten här och hävdar att påståendet inte håller. Ja, då så. Känns som vi diskuterat det här förut, så jag ska inte bemöda mig med några utläggningar i frågan.

21. Tänk, jag har aldrig förstått….

2009-07-18 19:31

….varför någon måste ÄLSKA vargar bara för att man tycker dom har en plats här. Jag har aldrig någonsin hört någon jägare säga att dom ÄLSKAR älgar eller rådjur – varför skulle det vara annorlunda när det gäller rovdjur KE??

Här får vi f ö svart på vitt att någon naturens ordning är KE inte någon anhängare av. Likväl så är han själv - på samma sätt som vi andra - underställd just denna ordning, fast det tycks han inte veta om.

20. Nej JL, vi är inte överens.

2009-07-18 19:29

Jag tillhör dem som klart och bestämt hävdar det du säger inte går. Det går inte att vara djurvän och samtidigt förespråka varg. Det är ett tydligt exempel på halvvägs tänkande, man glömmer de tusentals offren, de skändade bytesdjuren.
Människan tillhör jorden och ekosystemen och att de mänskliga intressena måste vara vägledande är odiskutabelt.

Jag slutar debatten här och påminner om artikelns innehåll vilket tydligt visar på att utan varg har fåren ännu levat och ägarna sluppit obehaget, olusten och förtvivlan. Varg är ett skadedjur som vi kan vara utan, det vet vi, vi har facit.

19. Ja KE

2009-07-18 16:09

Ibland är man hyfsat överens, bra. Apropå att ha tänkt halvvägs så finns det på båda sidor, och tur är väl det. Att ha ”tänkt klart” är inte alltid heller bra, däremot är det bra att försöka se helheten. Så länge man pratar djuretik så går det att motivera varg i vårt land, och därför är det inte alltför svårt att genomskåda inkonsekvens i resonemanget hos dem som hävdar att ”det går inte att vara både djurvän och rovdjursförespråkare”. Dessa har oftast inte sett hela bilden. När de mänskliga intressena kommer in i bilden så blir det mer komplicerat. Och det är ju trots allt de mänskliga intressena som är kärnfrågan.

18. Naturligtvis JL.

2009-07-18 14:01

Klart jag påpekar för sina meningsmotståndare att de endast har tänkt halvvägs. Man kan inte älska varg och strunta i andra djur eller vargens övriga effekter. Man måste ta ett helhetsgrepp på vad det hela handlar om, om hela naturens funktion. Då blir det svårt att vara fullständig anhängare, för naturens ordning vill vi inte ha bland oss människor. Men kanske tror vissa individer det också, se så i så fall, ytterligare ett exempel på halvvägs tänkande. Eller med andra ord, bristfälliga kunskaper.
Dyrka skadedjur gör ingen med förståndet i behåll!

17. Anders i vargland, mfl...

2009-07-17 11:34

Tror inte att någon av dem som inte förespråkar nollvisionen ”njuter i fulla drag när vargen plågar och dödar andra djur”. Men taktiken hos alla dem som påstår liknande saker är enkel: Man vill ge meningsmotståndare egenskaper och personlighetsdrag som gör dem lättare att avfärda, eller till och med hata. En vanlig metod inom politik och debatt. Ett fult knep, men tyvärr vanligt.

16. Mormor!

2009-07-16 15:17

Det jag hänvisat till har hänt under 2008 och fram till dags datum inget annat och vi måste ha med ca ett år bakåt för att få en beviserligen av ökade varg attacker fram till nu och med dem och de vargobs kan vi inte sticka under stol med att vargen har ökat och med det så kommer det att bli mer och mer konfrotationer mellan människan och denna. Det har visat sig förut att viltskadecenter har missat att få in rapporter tidigare så varför inte nu och tillbaka i tiden! Påminner dig om de hundar utanför Uddevalla-Hedekas och hos mig själv som blivit dödade av varg, en är borta det ödet vet vi inget om trots att den hade pejelhalsband men däremot fullt med vargspår där den hade drivit.

15. Att boskap dödas och plågas...

2009-07-15 10:45

...av rovdjuren är inget problem för en sann rovdjursvän. Till rovdjursvännerna räknar jag även de ansvariga tjänstemännen på Naturvårdsverket, andra myndigheter som hanterar rovdjuren samt anställda på våra Länsstyrelser. Inte ens 2 dödade människor får dem att lyfta blicken och redovisa nackdelarna med rovdjuren för våra politiker.

Anses t.o.m. mänskliga offer OK för att hålla rovdjur kan var och en förstå vilka fanatiker som sitter och drar i rovdjurscirkusens trådar. HUUVA!

Det finns inga skäl att ha varg och överstora antal av de stora rovdjuren lösa i Skandinavien. Det föreligger inga utrotningshot utan är endast dålig, för att inte säga korkad, politik.

Är vår framtid nu när vi övergett Kristendomen att dyrka skadedjur?

14. Visst A.K.A.R, statistik kan du hitta på…..

2009-07-15 07:47

…..viltskadecenters hemsida. http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46

Titta t ex på statiskt för 2008 och tabell 4, där kan du se antalet angrepp på alla tamdjur i de olika länen. Vill du veta hur många djur, så får du gå vidare till andra tabeller.

Att tänka och tycka fritt är allas vår rättighet AKAR, även min – så när du skriver här så får du allt vara beredd på frågor – från mig eller andra - om det är något du själv inte har kollat upp ordentligt.

13. Urtypiskt av Roslagsmormor

2009-07-15 07:46

Nyligen har vi haft en av de största attackerna i Dalarna. Då tar Mormor till statistik från 2008.
Ohederligt och falskt. Ursäkta de hårda orden.

12. Mormor!

2009-07-14 21:33

Har du statistik på vilka län som har fått vargatacker på tamdjur? Du missade ett flertal dödade hundar och även får i detta område som du nämner bland annat i Landskapet Dalsland. Att kommentera sitt eget uttalande eller tillrättalägga det att det han sagt kanske var förhastat i dessa varg trakter. Om det inte är beordrat en mörkläggning tycker jag är på sin plats då nämnda besiktningsman känner mycket väl till den stora ökningen i området av varg. De visar sig nu tätare och tätare lite överallt i de berörda delarna av nämnda område, senast i dag fick jag rapport om obs-vargar. Att tycka och tänka fritt utan din inblandning är väl något som varje kommenterare i de forum som de skriver i har rätt till utan dina ogrundade kommentarer när ändamålet inte passar dig. Man börjar bli oendligt trött på dina intesägande skriverier om allt eller inget!

11. A.K.A.R!

2009-07-14 19:31

Vad finns det för anledning att kommentera sitt EGET uttalande?

Bedömningen ”sällan” är väl f ö relativt, och förra året var det väl bara en eller två vargar som stod för de attacker som utfördes av varg i Västra Götaland – däremot vad det ganska många attacker (ca hälften av alla attacker av varg på får i hela Sverige), vilket mycket väl kan ha berott på att fårägarna ännu inte hunnit sätta upp ordentliga stängsel. I Dalarna hade dom inte en enda attack på hägnade djur 2008. De får som dödats var frigående djur på fäbodar.

10. Väntar?

2009-07-14 14:47

Varför så hör inte Jimmy Carlsson besiktningsman och tillika rovdjursinventerare av sig, antingen här eller i press som han sa i intervjuven i GT angående Mustafas vargmöte. Han sa ordagrant att vargar SÄLLAN ger sig på TAMDJUR. Väntar på att han ska kommentera det uttalandet. Hur ska vi annars kunna lita på en sådan tjänsteman vid eventuella besiktningar i framtiden.

9. Härliga tider för kramarna

2009-07-14 12:40

Nu njuter väl kramarna i fulla drag, samer som håller på att ge upp p.g.a omänskligt rovdjurstryck, fårägare som är förtvivlade att få sina djur slaktade och plågade med uppsprättade magar, jägarna som får sina hundar dödade,minskade viltstammar och dom människor som faktiskt är rädda för dom"ofarliga rovdjuren". Flera kulturarv är på väg att försvinna bara för att några miljömuppar inbillar sig rovdjurens förträfflighet trots dagliga raportter om var elänset ställer till men, när ska det vara nog med eländet?

8. Vad händer med fåren ?

2009-07-13 19:11

Vad händer med alla rivna och döda får? Skickas de till destruktion, i så fall, Vem betalar det?

7. Konstigare ändå KE ?

2009-07-13 18:19

Vet du vad det är ? Det är att Rolsgsmormor ALDRIG finns med på dessa debatter, då Vargen visat sitt rätta ansikte.

6. Javisst är det konstigt Jon.

2009-07-13 12:47

Vi får ej släppa hundarna lösa vind för våg under föryngringsperioden därför att de kan göra skada i vår fauna. Det är riksdagsbeslut bakom den lagen. Närmaste släkting till hunden är vargen. Det är också riksdagsbeslut på att dessa, vargarna alltså, får springa lösa vind för våg året runt och göra skada i vår fauna.
Det som är viktigt i ena fallet gäller inte i det andra (likadana) fallet anser tydligen våra makthavare.

Det saknas skäl att ha vargar lösa. Vi vet dessutom av erfarenhet, och det gör hela västvärlden, att allt är bättre utan varg.

5. Konstigt att dom får gå lösa och döda!

2009-07-13 09:53

Om en hundägare har sina hundar lösa under vårens kalvningstider för klövviltet, så är det straffbart enl lagen. Men dom inplanterade vargarna har tydligen helt egna lagar, så då får dom jaga hur som helst och när som helst. Konstigt att lagen ger dubbla budskap. Det staten gör är alltid lagligt tydligen.

4. Muatafas Varg?

2009-07-13 03:16

Vad säger nu den eminente Spåraren och besiktningsmannen Jimmy Carlsson om detta "HÄPNADSVÄCKANDE" anfall på tamdjur? Han uttalade sig ju om Mustafas varg i Sjuntorp och då lovordade att vargar äter eller anfaller inte tamdjur, jag skrev då vad han skulle komma att säga när det händer? Kan det vara samma varg eller är det som nämnts att de bara blir fler och fler, kanske Jimmy Carlsson kan tala om detta han har ju fullständig koll på vad de gör och hur farliga de är!!!

3. Anonym 21.10

2009-07-13 03:16

Finns nästintill ingen som bor där dom finns i större numerär som vill ha dom...

2. Skyddsjakt

2009-07-12 21:11

Ja skjut bort dom, har ju börjat invadera norrbotten också. Och vi vill inte ha dom heller, om det inte redan är för sent...

1. skyddsjakt

2009-07-12 19:25

Nu får det vara nog med dom här vargarna. Skjut rent på skiten det här håller inte

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB