• Älgskadefondsföreningen

Skarp kritik mot älgjaktsförslag

AktuelltPublicerad: 2010-06-12 18:50

Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Töreboda har startat. Det nya älgförvaltningsförslaget var ett av huvudnumren under lördagen. Riksdagsman Bengt-Anders Johansson (m) fick svara på kritiska frågor från stämmans ombud.

Den nya styrelsen kommer att väljas på söndagen, eftersom stämmoförhandlingarna drog ut på tiden. De val som hann genomföras var 1:e och 2:e vice ordförande, som efter votering blev Henrik Tågmark och Preben Garner. Förbundsordförande Solveig Larsson valdes förra året på två år och har därför ett år kvar av mandatperioden.
Redan vid öppningen av stämman blev det votering. Ledamöter ansåg att stämman inte var rätt utlyst eftersom valberednings förslag inte presenterades förrän strax innan mötets
början. Stämman beslutade emellertid att mötet var behörigen utlyst.

Positiv utveckling
En enig stämma beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Detta sedan generalsekreterare Per Wanström redogjort för ekomin, medlemsutveckling och upplage-utvecklingen för förbundstidningen Jakt & Jägare.
Medlemsutvecklingen är positiv och Wanström bedömde att förbundet inom en snar framtid kan nå 30 000-gränsen. Även förbundets tidning visar plus i såväl upplaga som annonsförsäljning.
– Det ser helt enkelt mycket bra ut på alla fronter, sammanfattade Per Wanström förbundets situation.

Kritik mot älgjaktsförslag
Riksdagsman Bengt-Anders Johansson redogjorde och svarade på frågor kring förslaget om en ny älgförvaltning som nyligen granskats av lagrådet. Förbundsstämman ska under söndagen diskutera älgfrågan vidare och förhoppningsvis komma fram till ett uttalande om förbundets ståndpunkt.
Men redan på lördagen var det flera ombud som uttryckte oro och ifrågasatte älgförvaltningsförslaget med hänvisning till att relativt stora marker (flera hundra hektar) kommer att tappa möjligheten att få skjuta vuxen älg och istället bli hänvisade till kalvjakt några dagar om året.

För krångligt med flerårslicenser
Bengt-Anders Johansson försvarade emellertid regeringens ståndpunkt att marken ska bära avskjutningen och att det generellt sett finns ett brett stöd för det synsättet.
– Vi diskuterade möjligheten med flerårslicenser för ändå ge mindre marker möjligheten att fälla en vuxen älg, men vi kom fram till att detta skulle bli för byråkratiskt och kostsamt att administrera, sade Johansson.

Vildsvinsförvaltning
Även naturvårdsverkets Susanna Löfgren och Per Risberg fanns på plats. Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten, berättade om förslaget till vildsvinsförvaltningen som Naturvårdsverket jobbat med.
Jakt & Jägare återkommer under söndagen med rapportering från förbundsstämman.

Rikdagsman Bengt-Anders Johansson försvarade regeringens förslag till ny älgförvaltning. Flera stämmodelegater riktade skarp kritik mot förslaget.

Naturvårdsverkets Susanna Löfgren redogjorde för förslaget om en ny vildsvinsförvaltning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Blomlådan

2010-06-15 10:46

Japp, det finns dom som väntar med älgjakten. Vi små markägare har ju bara några dagar att jaga på sen är det slut! Medan ni stora har många dagar att jaga på, man vill ju jaga andra djur också o inte bara springa runt i skogen o leta älg. vi små har INTE egna avskjutningsregler utan vi följer det som rekommenderas.

8. Det

2010-06-15 00:58

viktiga är att man har samma avskjutningsbestämmelser,så inte blomlådorna har sin egen avskjutning,man ska spara och skjuta samma djur...

7. fel gustav

2010-06-14 23:14

många lag går inte ens ut de dagar blomlådarna sitter sina dagar, är det jakttid på dryga 2 mån behöver man inte rusa ut...

6. Blomlådan

2010-06-14 22:40

Den är fin att sitta i blomlådan ( små Marker ) Ni som jagagar på stora marker sitter ju ändå in på dom små markerna o vaktar vid gränsen så länge dom små markägarna har älgjakt, sen när det är slut så jagar ni för fullt. och att vi små markägarna skjuter sönder älgen är FEL. Fram med statestiken över älgjakten. Även små markägare åker nog till skjutbanan och tränar och skjuter sig godkända. sen hör man djungel truman om hur det går och läsa sig fram och fråga .älg köttet är inte allt.

5. pengar

2010-06-14 18:27

nåt annat skäl kan jag ej se...går du med i ett lag ska du betala del i arrende och det kan vara hur lågt eller högt som helst numera...sen tillkommer försäkring,övningsammokostnad och skytte på älgbana för att skjuta godkänd kompetens..det plockar till,men å andra sidan är du med i ett lag och kan utvecklas som jägare i nya situationer och chansen till den så innerligt heta önskan att få fälla en älg är mångfaldigt större än att sitta i den egna blomlådan...som extra bonus får du ju ett hum om hur älgstammen är på lagets trakter med..och jo,du får garanterat ditt kött varje år så slappna av

4. BONDTEGARNA

2010-06-14 17:05

Är nog så bra att ha när det är jakt om det så gäller älg eller småvilt, tänk på de du, per.

3. bra

2010-06-14 11:13

skönt att inte de små bondtegarna inte ska förstöra älgstammen. bra! de stora får alltid betala de små!

2. älgstammen som styr

2010-06-14 00:20

dåliga år då lagen runtomkring din lilla plätt fredat ex hondjur eller en fin tjur man sett i trakten, inte skonas dessa om de når din mark...mer helhetsperspektiv med stora marker dessutom

1. Framtiden?

2010-06-13 18:15

Ska vi gå hundra år tillbaka i tiden med det (nya förslaget )? Det inne bär att vi inte får skjuta vuxen älg. Men dom stora områden får det. DÅ blir det som för i tiden när dom STORA Markerna o ägarna får bestäma över Jaklten . ÄLGARNA går ditt dom vill.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons