• Pinewood

Skarvar ska kunna skyddsjagas

AktuelltPublicerad: 2014-02-27 16:50

Skarvbeståndet i Sverige uppfyller gynnsam bevarandestatus, men vanlig jakt är enligt EU:s fågeldirektiv inte tillåtet. Däremot borde skyddsjakt vara möjligt, anser Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bedömer att skarven uppfyller kriterierna för gynnsam bevarandestatus. Därför är förvaltningen av skarv mest till för skadeförebyggande åtgärder och inte för naturvårdande syften eller för att förstärka populationen.
I dag är det inte tillåtet med jakt på skarv för att minska stammen, enligt EU:s fågeldirektiv, men skyddsjakt är möjligt. Skyddsjakt kan användas för att förhindra allvarlig skada men även för skrämsel.
– Det är möjligt med skyddsjakt på skarv om kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Det verkar inte finnas behov av en utökad jakt eftersom det enligt länsstyrelsens återrapportering är cirka 50 procent av tilldelningen som fälls i skyddsjakt, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Viktig fråga för fiskenäringen
För fiskenäringen är skarvens påverkan en viktig fråga. Det saknas resultat i dag som visar hur skarven påverkar ekosystem och fiskbestånd. Allvarliga skador på fisket bör i möjligaste mån förebyggas med skyddsjakt, utveckling av skrämselmetoder och genom att eventuellt utveckla redskap. 
Dokumentation av skador, förvaltning, populationsstatus och utbredning är också viktigt för att få en adaptiv förvaltning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Mellan- eller kinaskarven...

2014-03-01 10:08

...är en invasiv art. Av någon för mig obegriplig anledning skyddas den av svenska ornitologer vilka tom fått Naturvårdsverket att försöka hävda att arten funnits så länge i Sverige att den kan betraktas om inhemsk. Som invasiv art har den inga naturliga fiender. Därav dess explosionsartade utveckling.

4. Korp

2014-02-28 11:30

Detsamma bör väl gälla korp och givetvis ska man då kunna skyddsjaga på eget initiativ om det behövs.

3. Ut ur EU!

2014-02-28 11:29

EU har blivit ett sätt för ekofascister i Europa att påtvinga andra sin "religion". Svenska ekofascister ser till att EU-direktiv skapas så att t.ex. skarv i Sverige fredas. En fågel som tar död på holmar, fiskar ut fiskbestånd och tränger bort andra fågelarter tillåts växa så mycket i antal att det blir en fråga för regering ocjh riksdag.
Nu får det vara nog! Dessa innerstadsbiologer som inte fattar vilken skada de gör måste fråntas sitt inflytande! Tyvärr har de lobbat in sig i maktens korridorer i EU, så att de kan utöva sin ekofascism som drabbar oss i Sverige.
Vad tillför skarven till vår natur? Blir det vackrare öar? Är ammoniaklukten som de sprider angenäm? Är det bra att de fiskar ut vattnen? Var våra skärgårdar vackrare innan vi fick övermycket med ålkråkor?
Vad tillför skarven den svenska naturen?

2. Vilken skarv gäller detta?

2014-02-28 11:29

Jag har för mig att det finns två olika skarvsorter i Sverige. Den ena är inhemsk och den andra är av invasiv sort. Vilken är vilken och vilken skall förvaltas med skyddsjakt? Den invasiva skall ju omgående utrotas, eller hur?

"Ålekråkor har ju funnits i alla tider!"

1. Ut ur EU!

2014-02-27 17:00

EU är ingen fredsbevarande union, det är en gigantisk parasit som suger livsglädjen ur medlemmarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB