• Pinewood

Skyddsjakten i Norareviret stoppas

AktuelltPublicerad: 2013-10-02 21:45

Naturvårdsverket stoppar skyddsjakten på en varg i Noratrakten. Tre små föreningar med vargvänner får återigen rätt och kan stoppa avlivning av skadegörande varg.

Det var sent på fredagseftermiddagen som länsstyrelsen i Örebro beviljade skyddsjakt på en varg i Norareviret. Beslutet kom efter ett tredje angrepp på tamboskap sedan sommaren i området.
Förra tisdagen attackerades får i Klacka Lerberg. I slutet på augusti angreps och skadades en nötkalv i Ås och i juli angreps och dödades åtta får i Järnboås. Länsstyrelsens besiktningsmän har i samtliga fall konstaterat att varg stått bakom attackerna.

Svårt förebygga snabbt
– Det finns risk för nya angrepp och det är svårt att på kort sikt hinna förebygga angrepp med stängsel. Vi tycker därför att det är motiverat med skyddsjakt, kommenterade länsstyrelsens rovdjurshandläggare Per Wedholm i ett pressmeddelande.
Föreningarna Nordulv och Wolf Association Sweden överklagade beslutet om skyddsjakt till Naturvårdsverket. Rovdjursföreningen vände sig till länsstyrelsen och försökte få tjänstemännen att själva upphäva sitt beslut.

”En av de viktigaste vargfamiljerna”
”Under helgen krävde Rovdjursföreningen att Länsstyrelsen själv skulle dra tillbaka sitt beslut eftersom risken var uppenbar att den genetiskt värdefulla hanen i Norareviret kunde skjutas. Han är en direkt avkomma till den invandrade finsk-ryska hanen i norska Kynnareviret. Och därmed finns i Norareviret en av skandinaviens viktigaste vargfamiljer”, skriver Rovdjursföreningen på sin facebooksida.

Får rätt hos verket
De klagande föreningarna får rätt hos Naturvårdsverket.
”Länsstyrelsen i Örebro har beviljat skyddsjakt på varg i Nora-trakten. Beslutet har överklagats till Naturvårdsverket som är överprövande instans. Naturvårdsverket upphäver länsstyrelsens beslut med hänvisning till att det bland annat inte har påvisats risk för allvarlig skada”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.
Av de tre klagande föreningarna är Rovdjursföreningen störst med sina uppgivna cirka 4 000 medlemmar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Förebyggande.

2013-10-11 08:29

Vad är det för fel i att först och främst förebygga angrepp och i sista hand välja skyddsjakt?

35. Djurvän 24

2013-10-09 09:01

Jag tror inte att Stockholm ser ut som Stockholm gör, jag tror inte att Skåne ser ut som Skåne gör, för att majoriteten av vi svenskar har beslutat demokratiskt att Skåne eller Stockholm ska se ut på detta sätt. Stockholmare och Skåningar har exploaterat sin egen natur för att få välstånd, arbetstillfällen och välfärd.
Varför skulle vi i Dalarna eller Jämtland ha exakt samma rättighet??
Vi är ju ett demokratiskt land, där alla har samma skyldigheter och samma rättigheter ???
Vi behöver väl inte bevara mer, hysa mer skadedjur än man gör i Stockholm eller Halland??
För övrigt anser jag att vår älgjakt minskar chansen att krocka med älg, liksom vår älgjakt minskar skogsskadorna av de stora älgstammar som dagens skogsbruk orsakar, så varför detta jägarhat???

34. Nr 8

2013-10-06 22:08

DE är ej rädda då de befinner sig på samma sida.

33. Stoppad skyddsjakt i Nora

2013-10-06 22:08

Många åsikter och många åsiktsutbyten. Torbjörn E som vanligt aktiv trots att han många ggr sagt tack för sig. Han HAR varit jägare enl tidningen ETC-Örebro (10 jan 2010) så här har det hänt något outgrundligt. Tror inte att det lönar sig att debattera med de "redan frälsta" om behovet av att förvalta våra viltstammar. Vi får hoppas på en snar organisatorisk förändring inom de ansvariga myndigheterna.

32. Torbjörn !

2013-10-05 16:17

Om man som MP och du själv tycker, att landsbygdsbefolkningen ska rätta in sig i ledet, inte protestera, bara tiga och lida. Om någon vågar säga sanningen, så stormar hela miljörörelsen igång. Om man genom åsiktsförtryck anser sig vara över alla andra åsikter. Ja, då är man inte så olik de fruktansvärda -ismer vi sett genom historien. När ditt MP inte lyssnar på de som drabbas, när ni inte visar empati till drabbade tamdjursägare som gråter över sina djur. Ja, det är inte stor skillnad, för somliga jägare och bönder, så är det inte så stor skillnad att gå in i en gaskammare. Livet tar slut, glädjen med jakten och djurhållningen försvinner när man får bära hem sina kära vänner i plastpåsar. Ditt och ditt partis enögda förhållningsätt till verkligheten förtjänar att samlas bakom de -ismer som skadat småfolk i alla tider.
Vet du ens vilka arter som är rödlistade utöver din älskade varg? Har du ens en aning om hur illa det är för somliga av dem?
Bryr du dig?
Vet du överhuvudtaget något om biodiversitet och ekologi? Om djurägarna lägger av var ska de ängsbundna arterna ska ta vägen, när allt växer igen?
Ja, vad säger man, de e int lätt å förklar för nån som int begrip ! Var det inte så han sa?
Men tyvärr är det detta vi slåss emot, kära jägarebröder/systrar och djurhållare, en nattsvart och total okunskap, en total ovilja att ta till sig verkligheten. Precis som små barn som inte vill förstå, för att det rubbar deras världsordning.

31. Djurvän

2013-10-04 17:51

Du har rätt! Det ska styras av en opartiskt politisk oberoende organisation. Utan att små föreningar, typ was, srf och snf kan överklaga. Då kommer det att bli ordning. Annars så skrev du rappakalja som vanligt.

30. Till 16.

2013-10-04 17:51

Den biologiska mångfalden försvinner inte bara för att det finns varg. Hur skulle det fungera någonstans i världen om biologiska mångfalden försvann bara för att det finns rovdjur. Du har helt fel. Väldigt fult påhopp att påstå att nazister och miljöpartister är samma sak. Sådana beskyllningar hör inte hemma på den här sida. Hoppas ansvarig för sidan tycker som mig och inte tillåter din åsikt. Dom rödlistade arterna försvinner inte. Sluta med eran skrämselpropaganda.

29. Till 23

2013-10-04 17:50

Om du tror att det är så. Anmäl då och få det prövat av domstol. Det du säger är allvarligt om du menar att det förekommer jäv och korruption. Sådana anklagelser vinner ni inget på på. Ren lögn från din sida.

28. Ok, Djurvän,

2013-10-04 13:06

Din lösning är alltså att vi ska lägga ner jordbruket? Hur ska vi kunna föda en växande befolkning ?
Du vet, helheten, den du inte ser, men som är den som styr hur framtiden kommer att se ut.
Jo, då, med mina kunskaper är det bara fint. Jag lever i den miljö du har så mycket åsikter om, jag är uppväxt och fostrad av generationer av landsbygdsmänniskor, där alla genom förvärvad erfarenhet och årstidernas växlingar fick lära sig den hårda vägen, vad som funkar och inte. Man kan säga att jag har en erfarenhetsmagisterexamen, inte illa, eller hur? Utöver det så har jag undervisat i bioekologi på högskolan, bl.a. med en universitetsexamen i biologi.
Tyvärr, har jag förstått att de kunskaper du tror dig ha är förvärvade genom propagandistiska ekolögnare, som av något outgrundligt skäl vill avfolka landsbygden till förmån för rovdjur.
Om du följer med i debatten, så har man nu från mångfaldscentrum konstaterat att den ökade framförallt vargförekomsten med nedlagda fårgårdar får konsekvenser som är mycket allvarliga. Man är mycket orolig för rödlistade arter och alla pollinerande insekter. De betade småhagarna runt om i vårt land är som oaser och genbanker för utrotningshotade, växter och insekter. Om de växer igen får det förödande effekter, vilket innebär att pollineringen minskar eller uteblir, vilket i sin tur innebär att alla vegetarianer blir utan mat !
Allting hänger ihop, ser du, Djurvän. Det är inte så enkelt att man bara kan hata, bönder och jägare, och i deras ställe sätta in en massa rovdjur. Allt får konsekvenser.
Nej, vargen förstör ingen skog, det kan man inte lasta den för, och det har jag heller aldrig påstått. Skog, Djurvän, det kommer du att få, mängder med skog. Men den går inte att äta, för oss människor. Med din vurm för vargarna, så går du storskogsbrukets ärende, de jublar över sådana som dig. Problemet är att djurgårdarna lägger av, vill du slåss för biologisk mångfald, så ska du slåss för alla de som fortfarande sliter ute på smågårdarna, de som är jägare och småbönder, de du hatar så mycket. De som varje dag bidrar till en biologisk mångfald, till skillnad från dig.
Vilka örter hittar du vid vägkanten som inte finns i närmsta beteshage ? Det skulle vara kul att få veta. Men du vet inte, eller hur, men du har hört, ekofacistdiarrépropaganda, helt utan helhet eller verklighetförankring.
Nej, Djurvän, dina kunskaper är inga kunskaper, det är bara ord och meningar ryckta ur ett jättestort sammanhang. Så mitt tips är att du ska lyfta blicken och se, såväl människor och djur, ut ett helhetsperspektiv, så kanske du kan förstå. Som medlem i ekofaciströrelser, såsom SRF, WAS och annat, bidrar du aktivt till att krossa den biologiska mångfalden. Hur känns det?

27. Djurvän

2013-10-04 10:31

Anledning till att det växer mycket örter vid vägkanterna är att det slås av regelbundet, ungefär som när kreatur betat. 6% är en hög siffra med tanke på det smarta upplägget på undersökningen för att erhålla önskat resultat. Den svarande måste göra en prioritering över diverse allvarliga brister på landsbyggden varav vargen är bara ett.Om det var tillåtet att välja alla så hade det sett annorlunda ut. Med tanke på att det stora flertalet 95%(?) aldrig har personliga vargkontakter så måste man säga att 6% är en hög siffra om det måste stå som prio 1.

26. Djurvän=enfaldskämpe

2013-10-04 10:31

Hej djurvän!
Du får läsa på lite bättre.
Urban Samuelsson på Centrum för Biologisk Mångfald redovisade för en kort tid sedan siffror som visar att med en kraftigt ökande vargstam minskar den biologiska mångfalden radikalt.
En tredjedel av örter och blommor försvinner inom inte allt för lång tid när de betande djuren minskar som de gör till stor del beroende på rovdjurens ökning.

25. Mångfaldskämpe

2013-10-04 09:02

Hur är det med dina kunskaper? Jordbruket är en stor bov i förstörandet av naturen. Färre arter på större ytor är knappast positivt för mångfalden. Överstora populationer av klövvilt som utrotar många känsliga örter är också ett faktum. Varför hittar man annars en del örter nästan uteslutande vid vägkanten där viltstängsel skyddar dem mot decimering? Skogsbruket med deras avskalande av skogar där de endast lämnar fåror kvar när de är klara bidrar knappast heller till mångfald. Men det löjligaste av allt är nog ändå att hävda att inhemska djur skulle förstöra den skog de lever i, som vargen tex. Eller snarare, det gäller ju bara de djur som finns i större antal än vad naturen "tänkt", inte den lilla spillra av rovdjur som nu på nåder får gå på sina marker. Okunnigheten känns rätt stor från din sida! Tyvärr!

24. Mats Johansson

2013-10-04 09:01

Du äger marken men inte djuren eller människorna som går på den. Det vet du också. Djur förflyttar sig hela tiden. Hur håller du i så fall ordning på DINA ÄLGAR osv? Ta gärna och redogör hur ni markägare märker upp era älgar! ;D Majoriteten av befolkningen vill ha stora rovdjur i hela Sverige eftersom de förstår deras viktighet, endast 6 % av landsbygdsbefolkningen känner att vargen förstör deras liv enligt senaste forskning, inte 100 % som ni jägare gärna vill påskina. Samtidigt tycker ju du, som jägare, uppenbarligen att vi ickejägare ska offra våra liv så att sådana som du ska få jaga 100 000 älgar varje höst. Så tänk till lite när du häver ut dig spydigheter. Det kanske är dags att rösta om antalet älgar i vårt stora land. Vad tror du händer då, när ni jägare är en liten majoritet i frågan? Fundera på det du! De flesta tycker det är mycket olustigt att köra i mörker eller skymning eftersom risken nu förtiden är så stor att man kolliderar med älg, rådjur, hjort och vildsvin. Varför ska vi ha så stora klövdjursstammar när det bara gynnar ca 3 % av befolkningen. Man kan titta på älg och rådjur i djurpark också har jag hört. Det skulle spara statskassan miljarder och framförallt så skulle färre behöva sätta livet till i trafiken. Människoliv är väl ändå viktigast Mats?

23. Ha ha torbjörn

2013-10-04 09:01

Du tror att det ni gör är rätt enl lagen.
Det är för att ni har era kontakter i rättsväsendet som ni lyckas.
När riksdag och regering ser landsbygden avfolkas och djurhållning upphör, så blir dom tagna i örat och åker i skamvrån. Vi väntar och ser

22. Framtid för vargen?

2013-10-03 18:32

Ju fler vargar desto färre vänner har vargen. Är det så svårt att fatta det. Jämför med råttorna. När dom blir för många så bekämpas dom med alla medel. Är det så kramarna vill att vargarna skall behandlas? Så kommer det att bli om stammen får växa ohejdat. Det kan vara något att tänka på för kramarsidan. Vill man vara rädd om vargstammen, bör man tillåta en viss jakt. Inte för att utrota den utan för att hålla den på en rimlig nivå, så att folk kan leva med den. Om folk inte kan leva med vargen, har den ingen framtid alls. Så är det bara. Fatta det!

21. Djurvän

2013-10-03 16:59

Du verkar vara en typisk representant för de du kallar för 60% av befolkningen.Med andra ord de som bor-precis som du gör-mitt i Malmö,Stockholm eller varför inte Göteborg. Att det finns andra som kanske bor i orter vars invånarantal understiger 100 är fullständigt ointressant för dig. Vi som bor på vyssjan finns inte i din värld eftersom vi är bara störande moment för dina vargar.

20. Kanske Djurvän skulle

2013-10-03 16:58

vilja svara istället för Tobbe, tycker du att det finns rödlistade och utrotningshotade arter som är lika viktiga eller viktigare än den trots allt ganska vanliga vargen? Att ängs och hagmarksbundna arter nu försvinner i en svindlande fart, skadar svårt den biologiska mångfalden, betyder det något? eller kvittar det totalt? Svaret även det uteblivna svaret, säger en del om dina insikter om biologisk mångfald. De djuren är vilda och inte jaktbara, de är viktiga bara för att de finns, men tycker du de saknar värde eftersom du inte kan lasta jägarna för att de försvinner ? För det är väl det allt handlar om, eller hur? Primitivt urbant palestinasjalsjakthat ?

19. Måste var fel huvudet på er

2013-10-03 16:02

Personer som värnar mer om vargen än människans välbefinnande.

18. Djurvän #15

2013-10-03 16:02

I "våra" skogar, skriver du, alldeles som om skogslänen skulle ägas av alla, som nån sorts kommuniststat. Vi äger vår skog här uppe, precis som man äger tomter och åkrar i södra Sverige, och vi har samma rättighet att exploatera, skydda oss mot skadedjur, se till våra intressen, som man har söderut. Vi är ingen nationalpark dit urbana kan åka för att gratis uppleva "orörd" natur. Att dom via allemansrätten har tagit sig rättighet att gå på våra marker innebär definitivt inte att dom har rätt att bestämma vad vi ska ha eller vad vi tar reda på för djur i våra egna skogar.

17. Ungar på glid

2013-10-03 16:01

Den gemensamma nämnaren för dessa tre föreningar är en autonom grön anarkistisk religion som bygger på utomparlamentariska ideologier där människan inte är en del av det ekologiska systemet. Dessa föreningar är trångsynta, inskränkta och har ingen förmåga att se till helheten. Under dreadlocksen och palestinasjalarna finnar man inte helt sällan vilsna själar, många utan vettig sysselsättning och därmed ingen delaktighet i samhällsbyggandet. Så en uppmaning till alla er föräldrar som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige; Se till att era ungar inte hamnar på glid !!

16. Hur var det, Torbjörn ?

2013-10-03 15:07

Tycker du den biologiska mångfalden ska offras? Tycker du vargen ska gå före alla de rödlistade arter som är på väg att försvinna i ängs och hagmarker? Du kommer inte att svara, för att din kunskap om hotad miljö sträcker sig inte så långt. Vi kan konstatera att miljöpartiet och dess företrädare offrar precis vad som helst för sin religion. Även människor. Precis som de bruna skjortorna gjorde på 30-40 talet. Visst, är det fruktansvärt. Bevare oss för miljöpartiets Sverige.

15. Hmm

2013-10-03 15:06

Vilda djurs rättigheter är inte intressant för de flesta här på sidan. Det är ju inte heller så konstigt eftersom flertalet som skriver insändare här också dödar djur på sin fritid. Storleken på organisationen är inte det viktiga i den här aspekten, utan istället att svensk lag anser att det går mot gällande regler. Dessa organisationer är inte större pga av att pengar saknas för att göra reklam för dem. De allra flesta människor i Sverige vet inte om att dessa organisationer finns. Med tanke på att 60-70% av befolkningen är för en livskraftig vargstam så skulle medlemsantalet vara betydligt högre om pengar fanns för att kunna marknadsföra sig. Så storleken på organisation har ingenting med detta att göra. Hur skulle vår natur idag se ut om de med egna agendor fick bestämma natur/djurarters sammansättning i Sverige. Den naturvård ni jägare bedriver har ingenting att göra med balans och mångfald, utan handlar uteslutande om att ha så många djur/arter att jaga som möjligt! Vem som helst kan räkna ut att man inte ska ha den makten över naturen när man själv vinner på att ta besluten. Jävigt kallas det! Med tanke på att många av er jägare bedriver nollvison på varg och rejäl decimering av viktiga stora rovdjur, är ni inte heller lämpade att ta viktiga beslut som gäller dessa arter. En oberoende opartisk organisation ska ta dessa beslut. Först då kommer det bli ordning och reda kring antal djur i våra skogar.

14. Jaja

2013-10-03 15:06

jasså du Thorbjörn du är med i dessa två organisationer som överklagade skyddsjaktbeslutet.Ja då förstår jag resten

13. Nej Torbjörn

2013-10-03 13:31

Du tvivlar inte på vargens rättigheter men det beror på att du inte har några som helst kunskaper om livet på landet. Vilka rättigheter har tamdjuren, vilka rättigheter har deras ägare? Inga som helst enligt dig!

12. till fler på den här sidan.

2013-10-03 13:12

Vi fick rätt igen. Vid överklagande får vi rätt efter prövning. Vad beror det på? Vi har rätt när det gäller vargen. Det har ingen betydelse storleken på organiserat. Anför man rätt saker går det igenom. JAG tvivlar aldrig på vargens rättigheter.

11. Ett alternativ är..

2013-10-03 13:12

Landsbygdspartiet oberoende som värnar mularnas landskap.

10. Antivargpartiet

2013-10-03 11:30

Det är bara en sak som gäller nu ANTIVARGPARTIET. Alla myndigheter är nedlusade med rovdjursvänner. Snart måste ju något parti vakna.C gick ut med lite löften i Almedalen men sedan har dom stuckit ned huvudet i sanden igen

9. TRAMS,TRAMS

2013-10-03 11:30

Ja så var lekstugan igång igen.Vi måste ju ha världens svagaste regering som inte kan slå näven i bordet nån gång. Kallas det för demokrati när 4000 vargälskare styr hela alltet?? Var bor vargälskarna, de bor inte på landsbygden i alla fall.Snart är det val och då får vi se vilket parti som lovar mest igen.

8. Är NV rädda?

2013-10-03 09:55

Det är ju samma visa varje gång!! Är dom rädda för vargkramarna. Hmm

7. Kom ihåg (S)veket vid valet 2014

2013-10-03 09:54

Jägarkåren är ju som bekant representerad av alla samhällsgrupper i någon utsträckning. Men jag ber er att tänka på vad en röst på de RödGröna kommer att innebära. Tror ni S kommer att ta i dessa frågor eller ge de till MP? Det är inte bra nu men ett maktskifte kommer bara göra det värre!

6. Beklagligt

2013-10-03 09:21

Det är häpnads väckande att en minoritet kan stoppa en skyddsjakt där husdjurs liv står på spel. Dom bor förmodligen i betonggetto och inte ute på landsbyggden med egna djur.

5. Har jag fel?

2013-10-03 09:20

För att ha rätt att överklaga ska en dylik förening ha ett minimi-antal medlemmar - eller hur? Räcker inte med någon syjunta med 5 personer.
Nå, i artikeln nämns "uppgivna 4000 medlemmar". HUR vet de som accepterar överklaganden att de har rätt? Är de tillräckligt många eller påstår det bara detta? Är medlemsmatrikeln officiell? Kan man få den publicerad i kvällspressen? Går ju bra att begära ut namn på personer som lämnat in trikinprov t ex...

4. En av de viktigaste!

2013-10-03 09:20

Föreningarna tycks ha full tillgång till data om individer mm. Verkar som värnargrupperna har full access till NVs data.
Kan det vara ett samarbete?

3. Kaka söker maka

2013-10-03 09:19

Klart att dom får rätt av naturvårdsverket.

2. Inne i "värmen" igen!

2013-10-03 09:19

Det är bara drygt ett år sedan centrala personer i WAS satt i svensk tv och försvarade en internetsida som mordhotade de som hade fel åskter om rovdjur i allmänhet och vargar i synnerhet. Nu gör de skitjobbet åt de lite mer rumsrena organisationerna som givetvis inte vill ha blod på händerna när de ska möta beslutsfattarna i de "fina" rummen. Det här sitter våra valda politiker passivt och ser på dag ut och dag in medan vargstammen fördubblas var fjärde år. Hur tänker de egentligen? Jag önskar att jag hade varit "flugan på väggen" när socialdemokraterna bestämde sig för att göra partipolitik av proppen istället för att stödja ett förslag som är en kopia av det de sagt sedan den senaste rovdjursöverenskommelsen. Jag hoppas Helén P är felciterad i Svensk Jakt när hennes huvudargument är att hon fått som hon velat (hennes minst 200 vargar ryms lätt i intervallet 170-270) men hon vill ge igen för att hon inte fått vara med och bestämma, men jag är faktisk inte säker.

1. Men snälla nå´n !

2013-10-03 09:19

Förstår inte dessa intresseföreningar att de undergräver sitt eget syfte. Är det så kopiöst svårt att förstå att de just nu håller på att undergräva all tänkbar acceptans för varg. Alltså, man blir nästan stum. Hade jag varit medlem i en förening som uppträdde så korkat, så hade jag blivit hysterisk, det är så strategiskt fel att stoppa skyddsjakt, så det är inte klokt. Det är fullständigt skit samma om vargarna hade gener direkt från Gud. Egentligen är det bara sätta sig och betrakta detta spektakel, de kommer att utrota vargen alldeles på egen hand, på lite sikt, de här små fjantföreningarna. Jag vet uppriktigt inte, beror det på ointelligens eller har de en plan jag inte förstår, kan någon förklara?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere