• Pinewood

SVA och jägare ska stoppa smittor

AktuelltPublicerad: 2011-12-27 10:55

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jägareförbundet startar ett nationellt nätverk för att hålla uppsikt över vilda djur och natur. Syftet är att stoppa oönskade parasiter och smittor.
Det är bland annat rabies, svinpest och andra allvarliga sjukdomar som är önskvärda att stoppa.

Svenska jägare tillbringar mer än sju miljoner dagar per år i skog och mark. Det finns inga andra grupper som får ihop lika många mantimmar i våra svenska skogar.
– Det finns en jägare i varenda by i Sverige och vi kan dels fylla en funktion som observatör men också som insamlare av prover till myndigheter och forskare. Sist men inte minst kan jägarna snabbt organisera motåtgärder som till exempel avlivning av sjuka djur, säger Daniel Ligné, biträdande riksviltvårdskonsulent på Jägareförbundet, till Medicin 24.


Mer etablerat nätverk
– Den här funktionen med kontaktpersoner i fält har fungerat regionalt och främst vid tillfälliga projekt, men det finns en efterfrågan på ett mer etablerat nätverk över hela landet, både av SVA och andra aktörer, som viltforskare. Nu hoppas vi kunna utvidga och formalisera nätverket, säger Erik Ågren, veterinär och chef vid SVA:s sektion för vilt, i ett pressmeddelande.

6 000 djur undersöktes 2011
Övervakning av sjukdomsläget bland vilda djur utförs på SVA framför allt genom obduktioner av upphittade döda vilda djur, kompletterat med riktade insamlingar av prover. 
Vanligen undersöks varje år cirka 2 000 djur eller prover från vilda djur. 
Under 2011 undersöktes cirka 6 000 vilda djur, då en intensiv insamling gjordes till följd av fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige, en smitta som inte påverkar räv, men som kan utgöra en smittorisk för människor. 
Planering och diskussioner pågår fortfarande mellan myndigheterna om hur förekomsten av dvärgbandmasken ska övervakas framöver.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Christian Kjellgren

2012-01-01 13:37

Du verkar ha hakat upp dig på min rävåtel,du skriver i inlägg 24
citat"som åtlar bland korna i hagen,med risk för dvärgbandmask"
vilken risk menar du då?
Rävar har alltid i alla tider gått runt ladugårdar på dyngstackar,det är ju ett klassiskt rävskytteställe,nötkreatur och dyngstackar drar alltid räv.
Så jag resonerar tvärsemot dig ju fler rävar som skjuts så minskar ju risken för dvärgbandmaskspridnig och om dom skjuts i en kohage eller i skogen har enligt mitt sätt att se det ingen betydelse.

24. Underligt uttalande

2011-12-29 20:46

från kokillen !!!

Citat " 10. Vi är.....
Av kokillen 2011-12-27 19:50

tillräckligt många seriösa jägare och markägare som vill hjälpa till med detta så ni behöver inte hjälpa till. " slut citat.

Som åtlar bland korna i hagen, med risk för dvärgbandmask.

Undrar hur seriöst det är !!!!

Men jag bistår då inga statliga myndigheter med något gratisarbete.

23. Tyskterrier

2011-12-29 06:49

Utopi eller sagt orealistisk i klartext med innebörd.

Du och jag har liknande tänkande vilket jag följt dina inlägg under lång tid.

JRF och SJF gör vår talan och de gör det med bästa förmåga.

Sedan är det upp till oss att förmedla vår kunskap vidare, av oss jägare alternartivt medvetande medborgare.

Jägarna i Sverige har en gedigen kunskap och erfarenhet av viltvård tillsammans med än mer kunskap av och från våra samer.

Jag vet att detta låter patetiskt i många ögon sett, men aldrig har vi berörda jägare, boskapsägare i mellan sverige och övrig glesbygd drabbade och samer stått närmare än vad vi står idag.

Facit är inte i text, ambassadören kör sin talan och Vi ger fakta som berörd. De övriga som värnar sitter just bakom en skärm med stadsmiljö och betong och bedriver psykosocial verksamhet.

Räcker ut min trofasta hand till dig och önskar dig jaga med mig.

22. ”när även vargfrågan kommer upp på bordet” av Björn N i 17.

2011-12-29 06:48

Förutom vargen själv är dess spridning av dvärgbandmaskarna det hittills värsta. Vargar rör sig vid alla 3 fyndplatserna av rävens dvärgbandmask i landet och kan på god grund påstås sprida detta till alla platser vargen besöker i detta nu. Vargens egen dvärgbandmask finns troligen latent i landet enligt SVA, men genom att just vargen tidigare saknats har inte cirkeln slutits (för vargens dvärgbandmasks livscykel) förrän med vargens intåg. Den finns redan i Finland. Vargens existens innebär alltså ett nedsmittat Sverige redan idag. Det går inte att bekämpa dvärgbandmaskarna utan att vargen involveras, troligen måste den bort för en framgångsrik sanering. Så länge inte myndigheterna uttalar den insikten kan de glömma min hjälp.

21. BjörnN

2011-12-28 21:13

Jag önskar du hade rätt,speciellt det där om att JRF och SJF skulle föra våra talan...en utopi verkar det som...

20. Svar till djurvän o jägare i norr

2011-12-28 19:04

i din kommentar(15) till min artikel (11) skriver du i sista stycket "jag kan inte tro osv...!! Din fråga "vart skall då jägarna vända sig som företrädare för kåren är i allra högsta grad berättigad.

Hur tycker du att jägarkåren i varglänen blivit bemötta av SJF? Är det inte redan idag snudd på att SJF är ett halvstatligt företag.

Betänk också att SJF med statens samtycke arbetade på hög nivå med att återinföra varg i Sverige. Hur detta kunde ske är det nog många som undrar. Naturligtvis kunde detta utföras av SJF, vem annars kunde få den befogenheten, alltså redan då på 1970-talet arbetade SJF som en statlig instution.
Hade SJF sina medlemmars samtycke? Hade SJF gjort en konsekvensanalys av vargens återinträde i Sverige?
- svar Nej!

SJF sk krav om en vargstam om ett tak på 150 vargar är en shimär för att dölja vad de i verkligheten höll på med.

Jag hoppas att sanningen så småningom kommer fram, jag hoppas samtidigt att jägarkåren i Konungariket Sverige är observanta på vad som sker. I dag kan man utan överdrift påstå att forskarna, statsmakterna och SJF vill överföra ansvaret på jägarkåren för de skador som vargen åstadkommer.
Och tyvärr kommer SJF att tacksamt buga och ta emot, samtidigt som de tror att jägarkåren beredvilligt ställer sin arbetskraft gratis till förfogande.

Som ex vill jag nämna det nya älgförvaltningsbeslutet, vilka är det som får betala detta kalas? -ja naturligtvis jägarkåren.
Därför har Jägarnas Riksförbund bl a besvärat sig med en skrivelse till regeringen och påtalat att det är ett förhastat och ogenomtänkt.beslut.
Vad har SJF gjort? Jo bugat, tackat och tagit emot, naturligtvis de är ju redan en halvstatlig instution.

Nä min gode Djurvän o Jägare i norr, byt organisation.

19. Blåögd, nja.. Tyskterrier

2011-12-28 16:14

Visst med tanke på det skrala gensvar jägarna fått efter all arbete som gjorts så borde all rapportering upphöra men det är inte rätt väg. Enträgen vinner, kämpar vi vidare så är JRF och SJF starka och för oss talan, ovasett hur j-vla nattsvart det ser ut idag.

Ja, det svider å de grymmaste men bara att bita ihop.

18. Väl blåögt Björn.N

2011-12-28 15:03

Vi har i åratal bedrivit eftersök
på trafikskadat vilt,inventerat både björn,lo och varg,kartlagt betestryck och klövvilttäthet och skött och sett efter våra viltstammar efter konstens och myndigheternas alla regler och ideer,inte minst skydds och licensjagat de stora rovdjuren. Allt inte bara helt utan ersättning utan även med ibland inte obetydliga kostnader till följd samt spott och spe av de stora medierna som grädde på moset...
Har vi för detta hörsammats eller haft någon som helst favör av detta i rovdjursfrågan så här långt? Nej,svaret på den frågan vet du Björn lika väl som jag...inte ett vitten...
Vad är det som säger dig att just denna gång,om vi hjälper till ytterligare helt gratis,till ibland höga kostnader för oss,
kommer att ha igen det längre fram i vargfrågan?
Skall vi verkligen bara vända andra kinden till ännu en gång?
Kinderna börjar svida rätt rejält
allaredan...

17. Delar..

2011-12-28 14:31

och samtycker mycket i vad som sagts innan men ser även att detta arbete är oerhört viktigt i vårt arbete som vilt- och naturvårdare. När det gäller vargen så har man totalt struntat i oss berörda och där kan jag se att en bojkott ligger till sak (eftersök pga rädsla för hundens säkerhet mm). Att skicka in prover på räv mm har inget med vargcirkusen att göra. Gör vi berörda detta arbete så kommer beslutsfattare se och inse hur viktiga vi är. Gör vi det gratis också (vilket vi normalt alltid har gjort) så visar det än mer hur viktiga vi är.

Många är det som vet att flertal vargförespråkare inte har en aning om vad de värnar. Hade det inte varit vargen som de haft på deras agenda så hade det varit något annat ämne.
Berörda kommer aldrig via ord kunna förklara och omvända detta, endast när förespråkarna själva blir drabbade på ett eller annat sätt i verkliga livet.

Således, jag tycker helt klart att jägarna skall på frivillig basis hjälpa SVA att lämna in diverse prover. Det ger oss tillbaka i favör i framtiden, när även vargfrågan kommer upp på bordet, för upp kommer den frågan på bordet och det endast när, då är frågan om vi visat oss medhjälpliga och visat hur intresserade och kunniga vi är inom vilt- och naturvård.

16. #14

2011-12-28 14:29

Eftersom du nu tagit min signatur så byter jag min. Ni övriga som tidigare sett signaturen Björn i en hel del inlägg här, kommer i fortsättningen se: Björn N. Vänligen respektera detta #14 och använd inte denna sign också!

15. Min kommentar till Mårdner från Lycksele

2011-12-28 11:21

Om man tar del av och jag citerar från Viltförvaltningsorganisationens uppgift:
Viltförvaltningsdelegationen ersätter viltvårdsnämnden och den regionala rovdjursgruppen. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationen inte enbart vara rådgivande, utan beslutande. Tanken är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

Om man därefter ser vad som träder i kraft den 1 januari 2012 öm t.ex. Älgskötselområdena som blir närmare knutet till VVO och jaktlagen viket öppnar de möjligheter som Mårdner ger vid handen kan ske. Med det vill jag ha sagt att det gläder mig att Mårdner och jägarna börjar se med nya ögon på den framtida jakten och de nya regler som är i antågande och kommer att sjösättas.
Jag vill påstå att det hela ligger inom ramarna för en fortsättning där jägarna ställs utanför de beslut som fattas av regering och NVV.

Jag kan inte tro att en medlemsorganisation som SJF som jag är organiserad i skall få en myndighets rätt att fatta beslut. Vart skall jägarna då vända sig som företrädare för kåren.
Mårdner måhända målar hin håle på väggen, men hos mig stämmer hans funderingar och tankar till eftertanke.

14. Parasiter

2011-12-28 10:30

Undrar just vilka parasiter man menar? De tvåbenta på NNV och SVA.
Innan vargproblemet löses så ställer inte jag upp och löser några problem åt staten.Skadorna av varg är långt större än rabies och bandmask. Detta är ett sätt att skapa lite sysselsättning för statens tjänstehjon.

13. Artikelförförfattare 11

2011-12-28 10:01

Konstaterar att du har helt rätt.Nu har NVV och SVA kommit till vägs ände då de måste be jägarkåren om hjälp. En hjälp som de förutsätter att jägarkåren gratis ska ställa upp på.
OM SJF blir en statlig myndighet då blir det ett tvång för medlemmarna i SJF att ställa sig till förfogande. I förslaget om samarbetet med SVA och SJF är det lätt att se vad kopplingen skulle innebära för den enskilde medlemmen, Jaktvårdskretsar, VVO o Jaktlag. Naturligtvis hejar polismyndigheten på förslaget,de avlastar väsentligt polisens lagstadgade uppgifter i Konungariket Sverige.

12. Är det

2011-12-28 10:00

möjligt att Svenska Jägarförbundet är på väg att bli en halvstatlig kanske rent av en helstatlig myndighet/instution.Vad skulle det innebära för medlemmarna,kan man fråga sig?
Självfallet blir det då bl a en SKYLDIGHET för medlemmen att följa alla åtaganden som SJF blir ålagda av regering och riksdag att utföra, m a o påatår jag att SJF därigenom ännu mer än idag, blir Naturvårdsverkets förlängda diktatoriska arm.

Det är ju lätt att misstänka att en del representanter i SJF redan nu arbetar mer för att bli statligt anställda tjänstemän, än att arbeta för medlemmarna i den organisation för jägarna som den en gång var tänkt att vara.
Tänk tanken när alla länsjaktvårdskonsulenter blir statliga tjänstemän,till viss del kan man redan nu idag säga att de är statliga tjänstemän genom det statliga anslaget.
Tänk tanken när det statliga stödet försvinner, då ryker många tjänster på SJF.Naturligtvis är risken betydligt mindre om vederbörande är statligt anställd.

Jag påstår på fullaste allvar att medlemmarna i SJF måste tänka till om SJF är en jägarnas organisation.Beviset om motsatsen har vi i den handlingsförlamning som SJF besitter i vargfrågan.

Fundera! Debattera!Har jag fel i mina påståenden om en framtida version av Svenska Jägarförbundets roll som en medlemsoraganisation för jägarkåren i Konungariket Sverige.

Är SJF mål att bli en statlig myndighet/instution eller.......?

11. Till alla jaktkamrater i konungariket Sverige

2011-12-28 00:00

Har någon av er jägare någon gång trott att makthavarna ska lyssna på oss jägare Jag har i alla fal inte gjort det. Och varför har jag inte det? Därför att dessa makthavare aldrig har gjort ett eftersök oavsett eftersökets skäl. Trafikskadat, rovdjursrivet eller på annat sätt är skadat och måste avlivas från dess plåga.

Nu börjar NNV skönja smittorisker av allahanda slag. Som rabies och parasiter annat skit som släpps lös med djur som kommit i kontakt med värddjur. Ett djur som färdas genom markerna miltals och lämnar dessa spår efter sig för att ta ett exempel. Kadaver som efterlämnas och andra djur äter av och för vidare. Det kommer oundvikligen att bli jägarna som får iklädas sig rollen att städa upp efter det som komma skall. Se bara till att ta bra betalt för detta skitgöra som NVV lägger på era axlar.

Ersättningen för detta arbete vet vi idag är ringa vid eftersök som kan innebära mycket arbete innan lidandet får sitt slut för det skadade djuret. Jag blir frustrerad för att inte säga förbannad när jag läser och ser alla dessa förslag som läggs fram och inte minst Sjöstedts inlägg om §28.
Jag tänker på det rörliga friluftslivet med bär och svampplockning, fjällvandrare, hundägare vid löshundsjakt medan mitt sinne bara blir svartare och svartare.
Dessa rader är skrivna till framför allt till jägarna av alla slag.
Trotts mitt svårmod vill jag önska er all ett GOTT NYTT 2012.

10. Vi är.....

2011-12-28 00:00

tillräckligt många seriösa jägare och markägare som vill hjälpa till med detta så ni behöver inte hjälpa till.

9. Bort med vargen innan vi samarbetar

2011-12-27 19:40

Ska vi jägare vara utterligare springpojkar åt staten HAHAHA.
Tro nu inte att vi inom vårt jaktområde ställer upp så länge det inte görs något åt vargpolitiken.

8. Hyckleri

2011-12-27 19:03

Det passar att komma krypande, när de klämtar i behovet hos Forskare mfl.

Aldrig i H..Vete att vi skall gå med på en sådan sak.
Det spott och spe Svenska Jägarkåren fick utså efter Vargjakten. Aldrig!!!

Tanken är God med detta, Men med tanke på hur illa vargfrågan sköts, Är en bojkott den vägen att gå, för att få dem att reagera.

7. varför

2011-12-27 17:09

ska vi vara behjälpliga då vi inget får tillbaka. dags att värdesätta samarbetet och den kunskap vi besitter, MEN att dom förstår vad dom får samt att ge något tillbaka.

6. Vad är ersättningen för detta?

2011-12-27 15:54

Ska vi jägare hjälpa till gratis nu igen, för att sedan bli överkörda. Nu får det vara nog att ställa upp gratis till forskare som även har betalt av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får banne mig betala en ordentlig summa nu om jag skall leverera kadaver till SVA från mig kommer det inget gratis till forskningen mer.

5. Så nu ska...

2011-12-27 15:53

...vi jägare stoppa smittor som staten genom Naturvårdsverket sprider med sina inplanteringar och omflyttningar...
Frågan är ju hur det skall gå till när vi inget förstår och inte kan skjuta...

4. Varför, ja det kan man fråga sig.(demokatin är stendöd)

2011-12-27 15:52

Vad är så svårt att förstå.Sen ,när lyssnade dom styrande på ,oss drabbade .Av ,rovdjurs,plågan ,är det inte dags .Att bojkotta dessa svikare ,dom som, gång efter, gång,sviker oss.När ,fick vi gehör för våra, problem .Så nej till hjälp se det som själv hjälp .Dom begriper inget, annat språk .Stoppa all hjälp till,inventeringar,inga eftersök,inga, observationer .Dom kan ringa till,Naturens vänner eller NVV dom kan ordna .Detta,vill dom ha eftersök ,ja dom kan ringa ovan stående .Ser ni inte att dom driver med oss .Detta har ,pågott alldeles för länge .Så ner med foten nu ,är det slut på hjälpen .Valet 2014 blir enkelt välj bort alla dom som orsakat ,våra problem .Tänk nytt nån som inte är orsak till våra,problem.God helg på er alla.

3. Kunskap

2011-12-27 13:04

Märkligt, 7 miljoner jaktdagar per år. Jägarkåren har inga kunskaper enligt vissa. Naturskyddsföreningens medlemmar hur många dagar har dom på andra sidan diket?

2. Kasta inte kadaver...

2011-12-27 11:52

...i naturen. Jag får ibland samtal från människor som har hittat SKJUTNA djur så som räv, grävling och bäver. Senaste exemplet var en person som såg en räv skjutas sedan slängde skytten räven i ett dike. Om man skall undvika att smitta sprids, så är väl dessa exempel just klockrena exempel på hur det INTE skall gå till. Jägareförbundet har på sin hemsida en utmärkt information om just detta!

1. Varför...

2011-12-27 11:15

..ska vi vara behjälpliga då vi inget får tillbaka? Dags att värdesätta samarbetet och den kunskap vi besitter, MEN att dom förstår vad dom får samt att ge något tillbaka.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB